Kraneledvej 12 – Hanne Øster (NY 10/2017)

Kraneledvej 12, matr. 7a Mandemarke – som ligger lige hvor Rakkerbanken fra Mandemarke munder ud i Kraneledvej – har Hanne Øster Jarlbæk ejet siden 2005.

Huset er ifølge BBR opført i 1775 men meget kraftigt og smukt ombygget og moderniseret i 2009. Ifølge BBR-meddelelsen er huset opført i 1775, men det er formentlig mest fundamenterne der er fra den tid.

Vi glæder os til at kunne fortælle mere …  Men indtil videre kan du tage en tur forbi med Google Street View i august 2009 og i oktober 2010. Der må være noget særligt ved udsigten, siden Googles 360-graders kameravogn har kørt forbi 2 gange!

Det kunne være interessant at vide, hvad årsagen er til at den oprindelige gård er blevet opført godt 25 år inden opløsningen af landsbyfællesskabet i Mandemarke By fandt sted, og gårde fra landsbyen blev flyttet ud i landskabet ned mod Østersøen.

Vi har ingen overleverede historier om gården på nuværende tidspunkt, men vi har efterhånden fået samlet en række folketællinger igennem tiden for området omkring Mandemarke.

Hvad folketællingerne kan fortælle

Matr. nr. 7a er gården på Kraneledvej 12, der tidligere må have haft mere jord end det nuværende jordstykke på 12.412 m2 som ligger syd for ejendommen, hvoraf vejen der løber videre ned til den anden gård længere nede mod vandet udgør de 675 m2. Gården kan ses fra luften via Krak ved at klikke HER – åbner på ny fane hvor den ses i midten. Man kan også zoome ud og få vist hele matriklen (ved at klikke på matrikel øverst til højre).

Folketællingerne fra 1901 og op til 1940 indeholder oplysning om gårdens beboere, som vil blive omtalt nedenfor (med links til de originale folketællingsskemaer).

Folketællingen i 1901 viser følgende om familie nr. 142 i ejendommen matr. 7a:

484-1901 142 Anders Petersen 1/3 1851 Husfader Gårdejer
142 Kirstine Jørgensdatter 18/10 1849 Husmoder
142 Frederik Petersen 5/6 1879 Barn
142 Sidse Karoline Petersen 27/8 1884 Barn
142 Hans Kristian Petersen 24/10 1886 Barn
142 Anna Martine Petersen 18/3 1893 Barn
142 Nielsigne Elmine Petersen 14/4 1895 Barn

Af folketællingsskemaet fremgår også, at ægteparret Anders Petersen og Kirstine er blevet gift i 1874 og at de har 9 levende børn og har mistet 1. I 1901 er fire af børnene altså flyttet hjemmefra.

Husmoderen Kirstine kalder sig her Jørgensdatter, som sikkert er hendes pigenavn. I 1906 står hun med efternavnet Jørgensen, og først i 1925 bruger hun endelig sit giftenavn Petersen.

Man kan iøvrigt også se at hun var født i Nyborre og at hun som 14-årig i 1863 er kommet til Magleby Sogn, hvor hun sikkert har været ude og tjene. Som 25-årig var hun gift med Anders Petersen, som på et tidspunkt inden 1901 helt ekstraordinært fik gården på Kraneledvej 12 som erstatning for en arbejdsskade han havde pådraget sig som tømrer for Klintholm Gods. Det kan man læse mere om i historien om deres søn Peter Andreas Petersen, hvor der er et gammelt familiefoto hvor man også kan se ‘Anders Tømmermand’ som hans oldebarn har kunnet fortælle om.

Anders Petersen er manden med fuldskægget (nummer tre fra venstre i første række). Den ældre dame i midten på den anden side af det lille barn må være hans kone Kirstine. Hans ældste søn Peter Andreas på hans anden side var købmand i Mandemarke. Fotoet er formentlig fra omkring 1920.

I 1925 bor Anders kone Kirstine stadig på gården, nu som enke og lever af sin formue som ‘rentier’. Men lad os tage folketællingerne kronologisk.

Ved folketællingen i 1906 har forholdene ikke ændret sig meget (originalt skema) fra 1901:

700 147 Anders Petersen 1/3 1851 Husfader Gaardejer, Landbrug
701 147 Kirstine Jørgensen 18/10 1849 Husmoder
702 147 Karoline Petersen 27/8 1884 Datter Landbrug
703 147 Hans Kr. Petersen 24/10 1886 Søn Landbrug
704 147 Anna M. Petersen 18/3 1893 Barn
705 147 Nilsigne E. Petersen 14/4 1895 Barn

Deres ældste søn Frederik fra 1879 er flyttet hjemmefra.

Når vi springer frem til folketællingen i 1925 er der kommet ny ejer på gården, men Kirstine som nu endelig kaldes Petersen bor der stadig, nu som husmorder og rentier!

Den nu næsten 50-årige gårdejer Hans Peter Hansen, der er enkemand, kan man se af folketællingen i 1921 (som ikke er lagt på hjemmesiden- link til skema)  har været gift med Sidse Karoline Hansen f. 27/8 1884, altså en datter til Anders og Kirstine, som er død mellem 1921 og 1925. De har fået børn i 1912 og 1915 og har måske allerede her boet på gården. Hvor Hans Peter kommer fra er ikke til at spore på folketællingerne i 1901 og 1906 for Mandemarke. Hans Peter har på et tidspunkt inden 1921 overtaget gården efter sin svigerfar, formentlig efter hans død, men det vides ikke præcist hvornår Anders Petersen døde.

74-16-1925 Hans Peter Hansen 18/12 1876 Magleby Husfader Gårdejer
Magda Kirstine 9/03 1915 Magleby Barn
Christian Valdemar Hansen 7/6 1912 Magleby Barn
Kirstine Petersen 18/10 1849 Borre Husmoder Rentier
Annie Frederikke Johansen 25-04-1910 Magleby Husassistent

Ved folketællingen i 1916 var Hans Peter blevet ‘Gaardmand’ på gården og boede der sammen med sin kone Karoline Hansen f. 27/8 1884 og de 2 børn, så hans overtagelse af gården er sket før 1916. Det ser ud til at han har mistet sin kone mellem 1916 og 1925 (i 1930 anføres han som enkemand).

Folketællingen i 1930:

7a Kirstine Petersen 18/10 1849 Borre Enke Slægtning
Hans Peter Hansen 18/12 1876 Enkemand Husfader Gårdejer
Kristian Valdemar Hansen 7/6 1912 Barn Karl
Magda Kirstine Hansen 9/1 1915 Barn Pige

Kirstine bor altså stadig som 80-årig enke på gården hos Hans Peter, der som nævnt må have været hendes svigersøn.

Folketællingen i 1940, som er den nyeste der findes, viser følgende:

74 Hans Peder Jakobsen 8/3 1913 Husfader Gaardejer Gift 14/4 1939
75 Magda Kirstine Jakobsen 9/3 1915 Husmoder
76 Jens Peder Ole Jakobsen 14/9 1939 Barn
77 Hans Peder Hansen 18/12 1876 Pensionær Formue
78 Christian Valdemar Hansen 7/6 1912 Logerende Bilejer Vognmand

Nu er datteren Magda til Hans Peder Hansen altså i 1939 blevet gift med Hans Peder Jacobsen (nogle steder kaldes han Hans Jakobsen), og de har sammen overtaget hendes fædrene gård. Magdas gamle bedstemor Kirstine (som Magda sikkert har fået sit mellemnavn fra) lever ikke længere, men hendes far Hans Peter bor  der stadig, nu som pensionær der lever af sin formue!

Magdas storebror Christian Valdemar bor stadig hjemme, nu som logerende. Han har fået bil og ernærer sig som vognmand. Det er ham som mange på Østmøn kendte under navnet “Kristian Klaus” og som nogle år senere flyttede til huset på Strædet 12 i Mandemarke. Her kan man læse følgende:

Han blev taxa-vognmand den gang det begyndte og han fik bygget garagen. Forretningen gik anstændigt, og Kristan Klaus fik hurtigt to biler. Den ene holdt nede på hans svoger og søsters gård. Svogeren kørte en del for Kristian Klaus.

Det er altså den jævnaldrende Hans Peder Jakobsen, som er gift med hans søster Magda, som supplerede indtægterne fra gården med taxakørsel for Kristian.

Fra historien om huset på Strædet 12 ved vi, at Kristians farbror Hemming Hansen byggede huset i 1933, da han solgte sin gård nede ved Møns Fyr for at gå på aftægt. Af historien fremgår også, at familien Hansen – på et tidspunkt efter 1940 – stoppede med at arbejde på deres gård for enden af Rakkerbanken og flyttede op i huset på Strædet 12 hos farbroren, hvis hus Kristian Klaus altså på et senere tidspunkt selv overtog.

Konklusion

Vi har altså nu kunnet følge en familie på gården her fra 1901 til 1940, og som vi skal se kan vi følge den tilbage til 1880.

Først den gamle Anders Petersen og hans kone Kirstine, som begge var født omkring 1850, som på et tidspunkt mellem 1880 og 1901 fik overdraget gården som erstatning for en arbejdsskade på Klintholm gods.

Dernæst på et tidspunkt før 1925 til en formodet svigersøn Hans Peter Hansen som allerede da var blevet enkemand, som herefter havde sin svigermor Kirstine boende som husmoder og rentier.

Endelig til hans datter Magda Kirstine, som i 1939 var blevet gift med Hans Peder Jakobsen. De havde – traditionen tro – hendes far Hans Peter Hansen boende som pensionær, der levede af sin formue.

Hvad der herefter er sket efter folketællingen i 1940 mangler vi at høre om.

Prøver vi at gå tilbage før 1901, har det ikke lige været muligt at finde nogen på gården, idet man ved folketællingen i 1880 ikke anførte matrikelnumre, men kun om det var en gård eller et hus folk beboede. Men ved folketællingen i 1880 kan man genfinde dem som den ene af to familier – ikke på en gård men i et hus (link til originalt skema):

133 F1 et Hus Anders Petersen 28 1852 Tømrer, Husfader
133 F1 et Hus Kirstine Jørgensdatter 30 1850 Husmoder
133 F1 et Hus Peter Andreas Petersen 3 1877 Søn
133 F1 et Hus Jens Jørgen Petersen 2 1878 Søn
133 F1 et Hus Frederik Petersen 0 1880 Søn
133 F1 et Hus Marie Hemmingsdatter 64 1816 Aftægtskone, Husfaderens Moder [enke

Da fødeåret i 1880 blot blev beregnet ved at trække den oplyste alder den 1/2 fra årstallet 1880, har Kirstine som vi ved var født 18/10 1849 ikke nået at være fyldt 31. Der er ingen tvivl om at det er hende, og vi kan også se at hun i 1874 var blevet gift med Anders Petersen, som her har været tømrer.

Når man kender historierne om personer i Mandemarke, er det også interessant at se navnet på sønnen der var 3 år den 1/2 1880: Peter Andreas Petersen. For han blev senere en fremtrædende person som købmand i Mandemarke! Som man kan læse under historien om PAP, som han også kaldtes, står der i teksten til det gamle familiefoto, hvor også “Anders Tømmermand” sidder som gammel: Anders Tømmermand, som kom alvorligt til skade under sit arbejde for Klintholm fik som noget for tiden ganske usædvanligt en gård i erstatning beliggende for enden af Rakkerbakken. Det har altså været på et tidspunkt efter 1880 og inden 1901, hvor vi jo har set at han står som gårdejer af matr. 7a, altså Kraneledvej 12.

Faktisk kunne det se ud til at man også kan finde Anders “Tømmermand” Petersen som barn ved folketællingen i 1860, idet det passer på navn og alder:

279 Et Hus Peder Andersen 47 1813 Gift Husmand. Daglejer
280 Et Hus Marie Hemmingsdatter 45 1815 Gift Hans Kone
281 Et Hus Sidse Pedersdatter 13 1847 Ugift Deres Barn
282 Et Hus Anders Pedersen 9 1851 Ugift Deres Barn

Og forældrene kan også findes i 1845 sammen med en storebror til Anders, hvor de endda deler hus med en anden familie på 7 personer:

11-F2 et Huus Peder Andersen 33 1812 Gift Indsidder, Dagleier
11-F2 et Huus Marie Hemmingsdatter 30 1815 Gift hans Kone
11-F2 et Huus Hemming Pedersen 4 1841 Ugift barn

Ved folketællingen i 1840 blot 5 år tidligere synes ingen af dem at være registreret, så de må begge være kommet til Mandemarke efter 1840.

En senere lille tilføjelse

De gamle realregistre for tinglysninger er affotograferet af Statens Arkiver – men ikke altid lette at tyde (se selv HER).

Man kan dog se at gården indtil 1891 har været ejet af Klintholm gods, hvor C.S.Scavenius giver Marie Kirstine Jacobsen skøde på ejendommen.

Næste tinglysning sker i 1891 hvor hun overdrager ejendommen til Anders Pedersen.

I 1914 skøder Anders Petersen ejendommen til Hans Peter Hansen.

I 1939 overdrager han ejendommen til Hans Peter Frederik Jacobsen for 30.000 kr. (den offentlige vurdering: 21.000). Man kan også se at han udstedte et pantebrev til forhenværende Gaardejer Hans Peter Hansen, Mandemarke, som også fik bopælsret m.m.!

Og så er der mellem 1913 og 1932 anført følgende: “Halvårlig Ydelse for Tienden af Matr. Nr. 7a: 25 Kr. 29 Øre.”

Hvad man desværre ikke kan tyde, er bestemmelserne om de byrder der i tidens løb har påhvilet ejendommen, men det drejer sig om specifikke afgrøder der skulle afleveres varierende mængder af – rug, byg, hvede, havre …