Landsbyen med højdekurver m.m.

I forbindelse med Vordingborgs kommuneplan 2013 blev der udarbejdet dette kort med højdekurver hvor man kan se de enkelte grundes matrikelnumre og numre på husene.

Kortet kan forstørres ved at klikke flere gange

Det offentliges kort forbedres hele tiden og er tilgængelige på nettet. Prøv at følge dette link til SDFE-kortviewer over Mandemarke med højdekurver og skyggekort!

Næste kort viser hvilke dele af Mandemarke som er undtaget fra fredningerne – du kan læse mere om Fredningsafgørelsernes betydning for Mandemarke.

De lyse dele af landsbyen er dem som IKKE er omfattet af nogen af fredningerne