Slægtsfragmenter 1656-1875

Talrige slægter har et led i fortidens Mandemarke. Her er en tilfældig samling ordnet efter fødselsår. Alle født i Mandemarke før 1900.

Kilde: Landbohistorisk Selskab, Adkomstregistrering 1513-50. Oluf Jacobsen Skriver – Oluf Stigsen.

Ved flere af personerne er tilføjet henvisninger til stamtræssiden Geni.com. For Hemming Jørgensen, der var født i 1756 og levede i Mandemarke i ‘De onde år’, hvor Hestgarden og von Plessen forpestede livet for Møns bønder, er der endvidere indsat oplysninger om forholdene og bøndernes efterfølgende klage til kongen.


Oluf Skrædder bd i Mandemarke ; 1547-351
1547-351; Henning Lisse bd i Mandemarke

1656

Hemming Jørgensen Seye blev født i 1656 i Budsemarke, hvor han voksede op. Han døde i  1733 i Mandemarke 1733, ca. 77 år gammel.
Forældre: Jørgen Hemmingsen Seye og Kirstine Jørgensdatter.
Gift med Maren Jeppesdatter, født 1663 i Råbymagle, død 1709 i Mandemarke (ca. 45 år gammel).
Børn: Jørgen Hemmingsen Seye (f. 1681, d. 1685), Jørgen Hemmingsen Seye (f. 1688, d. 1688), Kirstine Cathrine Seye Hemmingdatter (f. 1693, d. 1774 i Mandemarke, ca. 80 år gammel), Jørgen Hemmingsen Seye (1703-1740), Kirstine Seye, Ole Hemmingsen Seye. (Når de 3 gange fik en søn der blev døbt Jørgen Hemmingsen Seye, var det fordi de 2 første var døde forinden!)

En meget interessant stamtræsside indeholder bl.a. følgende oplysninger i forbindelse med en omtale bøndernes klage til Kongen efter at Hestgarden forlod Møn i 1697 (jfr. http://www.emilaner.dk/wp-content/uploads/2015/09/00674.pdf).

I 1682 nævnes i markbogen: “Efter at de andre bønders jorder i de brugelige 3 vange var opremsede følger nu, at Hemming Jørgensen Seyes jorder indlukket fra de andre bymænds jorder for sig selv og saas hvert aar.”  Det ser således ud til, at Hemming´s jorder har ligget adskilt fra de øvrige Mandemarke-bønders jorder.
Hans jorder kan være resterne af begyndelsen til en hovedgård, der i middelalderen kaldtes ”Pølsegården”. Da hans jorder er blevet tilsået hvert år, kan han ikke have haft trevangsbrug, hvor en af vangene lå brak hvert tredje år.
Jorderne består formentlig af det meste af den nutidige ”Holgermark” under Klintholm, samt et stykke af den øst for liggende avling, det højtliggende terræn syd for mosen “Bundløse”. Dette jordstykke bærer omkring 1800 stadig navnet “Pølsegave”.
Før Hestgarden indtager Møn i 1685 rummer hans gård følgende besætning:
12 bæster, 8 køer, 2 stude, 2 kvier, 2 kalve, 12 får, 20 svin, 4
gæs.
Senere samme år består gården af 50 fag hus og rummer følgende besætning m.m.:
4 heste, 2 hopper, 2 føl, 4 køer, 4 kalve, 6 får, 8 lam, 6 svin, 7 høns og 5 gæs, samt
6 tønder rug, 6 tønder byg og 1 tønde havre.
Da Hestgarden kommer til Møn bliver Hemming´s gård kvarter for løjtnant Pentze.
Ved Hestgardens afgang fra Møn i 1697 består gården af 11 fag hus og rummer følgende besætning m.m.: 8 bæster, 4 køer, 1 ungnød og 7 får.
Sammen med de andre bønder i Mandemarke indgiver Hemming efter Hestgardens afgang 3 forskellige klager over forskellige overgreb fra Hestgardens side: 1 klage omfattende 60 klagepunkter, 1 klage omfattende 18 klagepunkter, og 1 klage omfattende 3 hovedklagepunkter.
Som den eneste af underskriverne skriver Hemming med egen hånd (de øvrige har formentlig ikke kunnet skrive, men har anført deres bomærke).
I den 3. klage anføres blandt andet følgende:
”Højædle og velbårne herrer kongelige Commisarier.
Her er en liden specifikaton på hvis som vi fattige mænd i Magleby sogn af underofficerne såvel som af gemene gardere er vederfaret på Nyegaard eller andre steder, som vi til arbejde af vore huse var uddrevne:
1. Hvem af os der var blevet meget ilde medhandlet med hug og slag.
2. Hvem af os der har forkørt vore bæster, så de var døde straks efter de besværlige ting de måtte slæbe og trælle med.
3. Hvad vi har udgivet til en stor hest som vi havde i sognet i 5 år.”

For Mandemarkes vedkommende klages over følgende:
“1. Hemming Seye blev engang i sin egen gård slået af ridefoged Christian Arentsen foruden nogen given årsag. Nok derforuden gik hans tjenere (= ansatte), Lauridts og Hans, og lugede hans gærder omkring hans vænge, og da (af)hug(gede) de nogle enebærskorn at lægge på gærderne. Da kom major Lützau, og havde korporal Sigbret Kluch med sig; og der de så dem, da løb korporalen hen og ville slå dem, for de hug noget enebærkorn at lægge på gærderne; og der han ikke selv kunne nå dem, da hidsede han nogle hunde på dem; og der han omsider kom til dem, nemlig korporalen, da slog han dem meget ynkeligen.
2. Har Hemming Seye årlig givet til stodhestenes underholdning 7 opmålte skæpper havre.”

Hemming hører til dem, der får udbetalt erstatning for de ulovligheder, Hestgardens leder von Plessen senere bliver dømt for. Erstatningen er på 9 rigsdaler, 4 Mark og 15 Skilling. Størstedelen bliver afskrevet på hans (skatte?)restancer til kongen. Han modtager desuden det halve af den erstatning der tilkommer hans afdøde far i Busemarke, ca. 4 Rigsdaler …

Og så kan det tilføjes, at von Plessen ovenikøbet fik frataget sit Ridderkors. Han er en af de ganske få personer, der har modtaget Ridderkorset, som er blevet pålagt at returnere det i levende live! Det skal altid returneres ved død.

1675

Rasmus Hansen Seye født omkring 1675 (i Stensby, Kalvehave Sogn). Død december 1736 i Mandemarke. Begravet 21. december 1736 i Magleby.

Gift med Kirstine Cathrine Seye Hemmingdatter den 20. februar 1711 i Magleby. Børn: Hans Rasmussen Seye, Maren Rasmusdatter Seye, Jørgen Rasmussen Seye, Frederik Christian Rasmussen Seye, Magrethe Rasmusdatter Seye, Holgere Rasmussen Seye, Lauritz Rasmussen Seye, Anne Cathrine Rasmusdatter Seye, Hemming Rasmussen Seye. 

1681

Jørgen Hemmingsen Seye blev født i Mandemarke i 1681 eller muligvis slutningen 1680. Døbt 1681 i Magleby. Døde 1685 i Magleby, hvor han blev begravet den 16 januar samme år. Forældre: Hemming Jørgensen Seye og Maren Jeppesdatter.

1688

Jørgen Hemmingsen Seye blev født i Mandemarke. Døbt den 5 september 1688 i Magleby. Begravet d. 2 december samme år. Forældre Hemming Jørgensen Seye og Maren Jeppesdatter.

1691

Margrete Jørgensdatter
Ca. 1691 – ____

Født: Ca. 1691, Mandemarke, Magleby Sg. Møn
Død: Raabymagle
Begravet: 22 dec 1748, Borre Kirke, Præstø Amt

Familie 1 : Christopher Jeppesen

Viet: 30 okt 1715, Borre Kirke, Præstø Amt

Rasmus Christophersen

1694

Lars Hansen AAGESEN was born in 1694 in Mandemarke, Præstøe, Danmark. He was christened in Jun 1694 in Præstøe, Danmark. He died in 1755 in Elmelunde, Elmelunde, Præstøe, Danmark. He was buried on 29 Dec 1755 in Elmelunde, Elmelunde, Præstøe, Danmark.
He was married to Thyre Malene Jensdatter SCHOU in 1714. Children were: Kirsten LARSDATTER, Ellen LARSDATTER.
1697
Johanne CHRISTIANSDATTER

· BIRTH: 1697, Mandemarke
· DEATH: Aug 1761, Sømarke
· BURIAL: Magleby KGrd.
· REFERENCE: 615

Father: Christian JENSEN
Mother: Maren RASMUSDATTER

Mand 1: Jacob PAULSEN født 1697 død Sømarke 1761

Anna Lucie JACOBSDATTER

Senere tilføjelse: Lars Hansen Aagesen findes på Koudal-slægtsforskningside med forældre og søskende og med ægtefælle og børn. Man kan her se at han var født i Mandemarke i 1694 og døde i Elmelunde i 1755. Hans egen far hed Hans Larsen Aagesen og var født i Stubberup i 1654, som søn af Lars Aagesen, hvis far derfor må have heddet Aage til fornavn. I Elmelunde fik Lars Hansen Aagesen i 1732 sønnen Niels Larsen Aagesen der (også?) blev gårdmand i Elmelunde og døde i 1809. Han fik 11/4 1753 fik sønnen Hans Nielsen Aagesen, der som den første i mange generationer ikke lod tilnavnet Aagesen gå videre til sine børn.

1703

Jørgen Hemmingsen Seye, som blev født 11/11 1703 og døde i København 18/8 1740 som 36-årig, var den tredje af sønnerne efter Hemming Jørgensen Seye og Maren Jeppesdatter med samme navn, idet de 2 foregående født i 1781 og 1788 var døde forinden som små – alle gode gange tre!

1707

Kirstine Hemmingsdatter Seye født i Mandemarke og døbt samme år i Magleby. Forældre:  Hemming Jørgensen Seye og Maren Jeppesdatter.

1712

Hans Rasmussen Seye døbt 27 december 1712 i Magleby. Forældre: Rasmus Hansen Seye og Kirstine Cathrine Seye Hemmingdatter

1714

Maren Rasmusdatter Seye født i Mandemarke. Døbt 22. oktober 1714 i Magleby. Forældre Rasmus Hansen Seye og Kirstine Cathrine Seye Hemmingdatter (Christine Cathrine Hemmingsdatter Seye).

1716

Jørgen Rasmussen Seye født i Mandemarke. Døbt den 20 december 1716 i Magleby. Forældre Rasmus Hansen Seye og Kirstine Cathrine Seye Hemmingdatter (Christine Cathrine Hemmingsdatter Seye).

NB senere tilføjelse: Her er et link til stambladet for Jørgen Rasmussen Seye på den omfattende stamtræsside Geni.com og til familiens stamtræ, hvor flere af de andre med tilnavnet Seye som er nævnt på denne side med slægstfragmenter kan findes.

1719

Frederik Christian Rasmusen Seye født i Mandemarke. Døbt den 19 april 1719 i Maglebye. Døde i 1757 og blev begravet i Magleby. Forældre Rasmus Hansen Seye og Kirstine Cathrine Seye Hemmingdatter (Christine Cathrine Hemmingsdatter Seye).

Han blev gift med Kirsten Hansdatter den 6 juli 1740 i Magleby. Børn: Rasmus Frederiksen og Mette Rasmusdatter.

1721

Magrethe Rasmusdatter Seye blev født omkring årsskiftet 1721 døbt 2. marts 1721 i Magleby. Forældre Rasmus Hansen Seye og Kirstine Cathrine Seye Hemmingdatter (Christine Cathrine Hemmingsdatter Seye).

1722

Niels Lauritzen (Grothe) KULD was born in 1722 in Mandemark, Maglebye, Præstøe, Danmark. He was christened on 7 Apr 1722 in Maglebye, Maglebye, Præstøe, Danmark. He died in Sep 1763 in Mandemark, Maglebye, Præstøe, Danmark. He was buried on 23 Sep 1763 in Maglebye, Maglebye, Præstøe, Danmark. Parents: Lauritz (Grothe) NIELSEN and Sidsel HEMMINGSDATTER.
He was married to Sidse RASMUSDATTER on 4 Nov 1744 in Maglebye, Maglebye, Præstøe, Danmark. Children were: Karen NIELSDATTER, Rasmus (Grothe) NIELSEN, Lauritz NIELSEN (GROTHE) , Margrethe NIELSDATTER.

1723

Holger Rasmussen Seye født omkring årskiftet 1722/23 i Mandemarke. Døbt 17 februar 1723 i Magleby. Forældre: Rasmus Hansen Seye og Christine Cathrine Hemmingsdatter Seye (nogle steder kaldet Kirstine Cathrine Seye Hemmingdatter).

1724

Lauritz Rasmussen Seye født i Mandemarke. Døbt i Magleby 25. december 1724. Døde i 1735. Forældre Rasmus Hansen Seye og Kirstine Cathrine Seye Hemmingdatter.

Senere tilføjelse: På stamtræssiden Geni.com er omtalt en Laurits Rasmussen Seye. Faktisk var der 2 med samme navn, hvor den ene fra 1729 døde som 6-årig i 1735, hvorefter forældrene også døbte den næste søn Laurits Rasmussen Seye. Han var født i 1735 og levede til 1789:

Søn af Rasmus Seye og Christine Cathrine Hemmingsdatter Seye
Gift med Kirsten Jensdatter Kuld
Far til Anne Kirstine Rasmusdatter Seye
Bror til Margrethe Rasmusdatter Seye; Hans Seye; Maren Rasmusdatter Seye; Jørgen Rasmussen Seye og 9 andre

Anne Cathrine Rasmusdatter Seye blev født omkring 1724 i Mandemarke. Hun blev døbt den 25 december 1724 i Mandemarke. Forældre: Rasmus Hansen Seye og Kirstine Cathrine Seye Hemmingdatter.

1731

Jeppe JENSEN was born about 1731. He died in 1810 in Mandemark, Magleby, Præstøe, Danmark. He was buried on 28 Jun 1810 in Maglebye, Maglebye, Præstøe, Danmark.
He was married to Kirsten HANSDATTER on 20 Apr 1759 in Maglebye, Maglebye, Præstøe, Danmark. Children were: Kirsten JEPPESDATTER.

1744

Karen NIELSDATTER was born in 1744 in Mandemark, Maglebye, Præstøe, Danmark. She was christened on 19 Sep 1744 in Maglebye, Maglebye, Præstøe, Danmark. She died on 10 Aug 1819 in Hjertebjerg, Elmelunde, Præstøe, Danmark. Parents: Niels Lauritzen (Grothe) KULD and Sidse RASMUSDATTER.
She was married to Christen JACOBSEN on 13 Nov 1770 in Elmelunde, Elmelunde, Præstøe, Danmark. Children were: Jacob CHRISTENSEN, Hylleborg CHRISTENSDATTER, Niels CHRISTENSEN , Hylleborg CHRISTENSDATTER.

1748

Lauritz NIELSEN (GROTHE) was born in 1748 in Mandemark, Maglebye, Præstøe, Danmark. He was christened on 27 Oct 1748 in Maglebye, Maglebye, Præstøe, Danmark. Parents: Niels Lauritzen (Grothe) KULD and Sidse RASMUSDATTER.

1750

Margrethe NIELSDATTER was born in 1750 in Mandemark, Maglebye, Præstøe, Danmark. She was christened on 18 Oct 1750 in Maglebye, Maglebye, Præstøe, Danmark. Parents: Niels Lauritzen (Grothe) KULD and Sidse RASMUSDATTER.

1821

Husmand Lars Nielsen blev født omkring 1821 i Mandemarke. Lars Nielsen døde d. 9 april 1895. Han var gift med Ane Kirstine JENSDATTER. Barn: Kirsten LARSEN.

1839

Sofia Larsen. Født: 5 feb 1839, Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt
Død: ca. 1910, Mandemarke, Magleby Sogn, Præstø Amt

Familie 1 : Hans Jørgen Larsen

+Maren (Stine) Kirstine Larsen

1876

Katrine Dideriksen
21 okt 1876 – 9 jul 1882

· Født: 21 okt 1876, Mandemarke, Magleby Sogn
· Død: 9 jul 1882, Mandemarke, Magleby Sogn

Far: Hans Dideriksen (hele familien er omtalt som nr. 93 ved folketælling 1880)

Mor: Ane Sofie Jensen

_Hans Larsen ______+
_Diderik Hansen _________________|
| |_Ellen Hansdatter _+
_Hans Dideriksen __|
| | ___________________
| |_Ane Margrethe Christiansdatter _|
| |___________________
|
|–Katrine Dideriksen
|
| ___________________
| _________________________________|
| | |___________________
|_Ane Sofie Jensen _|
| ___________________
|_________________________________|
|___________________

Døde i udlandet

… Jensen, Jens Peter [aka: James /Jensen/] b. 15 JUN 1870 Mandemark, Moen, Denmark
d. 27 JUL 1941 Scottsdale, Tasmania Parents: Father: Jensen, Peter Mother …
www.iwave.com.au/tasfam/f_f6.html – 13k

Shearer, Helen b. 3 OCT 1871 Scottsdale, Tasmania – d. 3 MAY 1950 Scottsdale, Tasmania
Married to Jensen, Hans b. 14 JUL 1875 Mandemark, Moen, Denmark – d. 12 MAY 1964 Scottsdale, Tasmania – Marriage: 27 NOV 1895 Jetsonville, Tasmania

… Mt. Zion, North Scottsdale, Tasmania Family: Spouse: Rasmusdatter, Kirsten b. 10
FEB 1845 Mandemark, Moen, Denmark d. 3 JAN 1929 Scottsdale, Tasmania Children: …
www.iwave.com.au/tasfam/f_d4.html – 10k

Læs historien her på hjemmesiden om James Jensen og hans familie!