Busenevej 28 A-C

Som man kan se af adressen A-C, består huset af 3 boliger, som bliver udlejet af Ulla Jensen og Erik Pedersen, der har ejet ejendommen siden 1985. Ejendommen kan ses fra luften på Krak.

I dag bor Freddy i den lejlighed man kan se indgangen til på det gamle luftfoto nedenfor, Busenevej 28C. Freddy bor stadig der hvor han blev født i 1948.

I den anden ende af huset bor Randi i dag med sin datter Vivi og Jan. De har fået mere plads efter at de også har overtaget den midterste lejlighed. Randi har engang boet i huset på Busenevej 22 sammen med sin mand og deres 5 børn (endda før den lille tilbygning). Senere flyttede hun til Busemarke og til Jylland, før hun vendte hjem til Mandemarke på Busenevej 28A. Vivi har også boet i Strædet 2, så der er noget særligt ved Mandemarke!

landsbyen_Freddyluft

Luftfoto fra 50’erne af lejligheden, hvor Vita og Ottar Hansen den gang boede.

Freddy og Randis forældre Vita og Ottar boede i 28C i mange år. Ottar gik bort i 1975, mens Vita døde i 1985 efter et langt liv, hvor hun havde ernæret sig som kogekone og opvaskerske på Klintholm Gods.

busenevej-28_MurerAndersMurer Anders Jensen, som her er fotograferet i 1979, boede i lejligheden ved siden af Vita og Ottar, altså i den midterste af lejlighederne i 28B.

Han købte alle tre lejligheder i bygningen af kommunen, der i 1947 havde købt dem af Klintholm Gods for 12.000 kr. (Ved samme lejlighed fik godset tinglyst bestemmelse om forbud mod jagt mv, som man den gang gjorde ved  alle sine salg – uanset om det var relevant).

Ifølge tingbogen var det dog Anna Methine Jensen som fik skøde på ejendommen i 1972 for 60.000, som også var den offentlige vurdering. Men i 1977 blev der tinglyst et dokument angående vederlagsfri livsvarig bopælsret for Anders Jensen i sin hidtidige lejlighed. (I 2019 er denne såkaldte byrde  endnu ikke slettet).

I 1985 overdrog Anne ejendommen for 200.000 kr., hvor den offentlige vurdering var 380.000, til Ulla Jensen og Erik Petersen, hvor Ulla skulle være datter af Anders (link til tingbogen). De ejer fortsat ejendommen.

Murer Anders var kendt over hele øen som en sand mester, når det kom til at skabe fantasifulde skorstene. Endnu den dag i dag bliver ens øje fanget af hans værker rundt omkring på øen – herunder den snoede skorsten på den nedlagte smedje i Kraneled.

I den tredje lejlighed, Busenevej 28A, boede Oda og Villy Larsen. Det var fra starten af 1950’erne og i alt fald, da deres ældste datter Linda blev født i 1954. Mens de boede der, blev der etableret gadebelysning i Mandemark og styringen blev placeret hos dem.

Villy og Oda boede i den samme lejlighed, som Villys farfar Christian Larsen boede i. Det var i øvrigt også den lejlighed, som hans far, byens tækker Oscar Larsen, tilbragte sin barndom i – frem til en brand i 1908 raserede alle lejlighederne og var tæt på at tage gården overfor på Busenevej 19 med i købet. Oscars mor var svensker, hvilket helt sikkert er forklaringen på hans navn.

Oscar var som syvårig tæt på at blive udsat for et justitsmord, da han blev beskyldt for at have påsat branden, men så var der nogen som blev opmærksom på det underlige i, at den ældre dame i lejligheden 28 B havde flyttet en del af sine møbler ud på marken inden branden startede! Du må ikke snyde dig selv for at læse historien om Branden i Mandemarke i 1908, som blev omtalt i flere af aviser, der jo den gang var den eneste nyhedskilde man havde før internet, fjernsyn og radio.

Oda stammede fra Sjælland og de blev gift i 1953. I 1966 flyttede de ind i Busenevej 28 A. Villy tilbragte sin barndom i et bindingsværkshus for enden af Strædet, se mere under Strædet 14. Villy døde i 2002 og Oda flyttede til Stege i foråret 2003.

Huset er opført i røde mursten i 1800-tallet men brændte som sagt i 1908.  Det var først efter genopbygningen at huset blev kalket – muligvis for at skjule nogle sodsværtede vægge. Ifølge kommunens registreringer i BBR er matr. 42b opført i 1900, men det skal man vist ikke tage bogstaveligt, da kommunen kan have valgt det runde tal 1900 som opførelsesår for huse man ikke har præcise oplysninger om i den gamle Magleby Kommunes arkiver.

På fotoet nedenfor fra før 1908 ses huset i baggrunden yderst til venstre. Det foranliggende hvide bindingsværkshus var den gamle smedje som siden er forsvundet, så der i dag er et længere slip mellem det lange, hvide hus på Busenevej 28 og huset på Busenevej 26, som er et af Klintholm Gods få tilbageværende udlejningshuse i Mandemarke.

landsbyen_Smedie101

Hvad folketællinger kan fortælle

Det fremgik normalt ikke klart hvem der boede i dette hus, men følgende skulle passe med det faktiske.

Ved folketællingen i 1940 var tilsyneladende kun 2 af lejlighederne beboede – de fremhævede fornavne var dem der brugtes i det daglige (link til originalt skema):

Busenevej 28C matr. 43    
Niels Arnold Sigurd Larsen 9/4 1905 Husfader Landarbejder
Johanne Margrethe Hindborg Larsen 12/7 1913 Husmoder
Grethe Birgit Hindborg Larsen 5/12 1938 Barn
Busenevej 28A (link til skemamatr. 43 og 21a    
Frederik Christian Larsen 1/9 1862 Magleby Husfader Husmand Aldersrentenyder
Ellen Larsen (Elin!) 28/8 1858 Sverrig Husmoder Aldersrentenyder

Arnold og Johanne, der var gift 10/4 1933, flyttede et par år efter til Klintholm Havn i det røde træhus overfor Danland. Efter dem flyttede formentlig Freddy og Randis forældre Vita og Ottar ind i lejligheden.

I lejligheden 28A boede Christian og Ellen, som hun blev kaldt ved folketællingen selv om hun i virkeligheden hed Elin. De var blevet gift den 6/3 1885 og havde fået 7 børn. Sønnen Oskar Larsen boede nu i huset på Strædet 14.

På det gamle foto til venstre ses hele Christian og Elins familie: Øverst fra venstre står Thorvald og Frederik. I midten ses Christian og Elin. I forgrunden fra venstre er det Hilda, Oscar og Marie. Da Oscar er født i 1901 må det være taget omkring 1903 – sikkert i et fotostudie i Stege med romantisk baggrund og gulvtæppe (klik på billedet for at se det i stort format).

Ved den tidligere folketælling i 1930 så forholdene således ud (link til originalt skema):

Busenevej 28A        
Frederik Kristian Larsen 1/9 1862 Magleby Husfader Husmand
Elin Larsen 28/8 1858 Sverige Husmoder  
Ellen Kristine Larsen 16/3 1906 Magleby Barnebarn Ugift
Frede Kristian Larsen 20/11 1923   Barnebarn  
Busenevej 28C        
Stine Meinicke  Hansen 14/11 1848   Enke Vaskekone

Stine hed egentlig Sidse Kirstine Meiniche.

Ved folketællingen i 1925 var huset beboet af følgende med fremhævelse af det brugte fornavn (originalt skema) :

Busenevej 28A      
Frederik Christian Larsen 1/9 1862 Magleby Husfader Husmand, aldersrente
Ellen Larsen (hun hed Elin!) 28/8 1858 Sverige Husmoder
Frederik Larsen 12/12 1887 Magleby Barn
Ellen Kristine Larsen 16/3 1906 Magleby Barn
Frede Christian Larsen 20/11 1923 Magleby Barnebarn [Ellens barn]
Busenevej 28C      
Rasmus Hansen 6/11 1845 Magleby Husfader Husmand, aldersrente
Sidse Kirstine Hansen 14/11 1848 Magleby Husmoder

Om de sidste to vides, at Rasmus Hansen døde 22/1 1927 i Mandemarke, og at Sidse Kirstine Hansen, der var født Meiniche i Mandemarke, døde 30/5 1931 i Mandemarke. Hun blev boende i huset indtil sin død. Vi vender tilbage til Rasmus og Stine, som hun blev kaldt.

Folketællingen i 1916 indeholder heller ikke oplysning om hvor familierne boede, men ud fra andre oplysninger kan følgende fastslås (familie 20, 21 og 22 på originalt skema):

Busenevej 28A Kristian Larsen 1/9 1862 Husfader Tækker og Landbruger
  Elin Larsen 28/9 1858 Husmoder  
  Ellen Larsen 16/3 1906 Barn  
Busenevej 28B Anna Nielsen 3/5 1875 Husmoder Ugift Arbejderske ved Landbrug
  Vinnie Nielsen 11/6 1903 Barn  
Busenevej 28C Rasmus Hansen 6/11 1845 Husfader Vejmand og Alderdomsunderstøttelse
  Sidse Kirstine Hansen 14/11 1845 Husmoder Vask og Strykning (!)

Ved folketællingen i 1906 boede der mange i de 3 lejligheder (originalt skema familie 4, 5 og 6):

Busenevej 28C        
Rasmus Hansen 1845 Gift Husfader Skovarbejder
Sidse Kirstine Meinieke 1848 Gift Husmoder Strygekone
Maria Victoria Hansen 1888 Ugift Datter Syerske
Busenevej 28B        
Ane Kirstine Pedersdatter 1841 Enke Husmoder Alderdomsunderstøttelse
Anna Katrine Nielsen 1876 Ugift Datter Vask og Rengøring
Maren Kirstine Nielsen 1879 Ugift Datter Sypige, Fattighjælp
Anni Kirstine Nielsen 1903 Ugift Datterdatter  
Busenevej 28A        
Kristian Larsen 1862 Gift Husfader Daglejer, Landbrug
Elin Larsen (der var skrevet Ellen) 1858 Gift Husmoder  
Thorvald K. Larsen 1894 Ugift Barn  
Ellen Vilhelmine Larsen 1897 Ugift Barn  
Hilda Magrete Larsen 1898 Ugift Barn  
Oskar Henrik Larsen (kendes også som Oscar Larsen) 1901 Ugift Barn  

Læs historien om Oskar, der var født i lejligheden på Busenevej 28A og blev tækker ligesom sin far og senere flyttede ned i Strædet 14, ved at klikke på hans navn. Bemærk i øvrigt at han som 15 årig ved folketællingen ovenfor fra 1916 allerede var flyttet hjemmefra og kommet ud at tjene (et sted udenfor Mandemarke).

I Busenevej 28B boede Ane Kirstine Pedersdatter, som døde året efter den 26/3 1907 (jfr. kirkebog for Magleby Kirke).

Går vi yderligere 5 år tilbage til folketællingen i 1901 ser huset ud til at have været beboet af følgende (med links til de originale skemaer):

Busenevej 28C      
Rasmus Hansen 6/11 1845 Husfader Daglejer ved Skovarbejde [På oversigt: ‘Husd’]
Sidse Kirstine Hansen 14/11 1848 Husmoder (gift 1886, 1 barn)
Viktoria Hansen 26/2 1888 Barn (født Maria Victoria Rasmine Hansen)
Busenevej 28B (Ejer: Lars P. Nielsens Enke)      
Anne Kirstine Nielsen 2/2 1841 Husmoder (gift 1845-92, 2 børn)
Anne Nielsen 3/5 1876 Barn Markarbejde
Maren Kirstine Nielsen 31/3 1879 Barn Syerske. Fattighjælp
Busenevej 28A      
Christian Larsen 1/9 1862 Husfader Daglejer ved Agerbruget
Ellen Larsen (hed Elin Larsen) 28/8 1858 Husmoder Kom fra Sverrig 1882 (gift 1885, 5 levende, 2 døde børn)
Thorvald Larsen 28/4 1894 Barn  
Vilhelmine Larsen 16/4 1897 Barn  
Hilda Larsen 26/11 1898 Barn  

Busenevej 28C

Den næste folketælling på hjemmesiden er fra 1880 (idet den fra 1890 er sprunget over), og her er det kun muligt at gætte på at beboerne i Busenevej 28C er følgende, da vi har kunnet følge dem i alle de efterfølgende folketællinger. Det kan dog ikke udelukkes at de i 1880 har boet et andet sted, idet det nuværende hus ifølge de offentlige oplysninger først  er opført i 1900, selv om der dog har ligget hus på stedet længe.

I alt fald boede følgende familie i 1880 i et hus (originalt skema):

Rasmus Hansen 34 1846 Husfader, Dagleier ved Agerbruget
Ane Kirstine Jacobsen 32 1848 hans Hustru
Sise Kierstine Hansen 5 1875 deres Barn
Kirsten Kristensdatter 73 1807 Husmoder, nyder Fattigunderstøttelse

Den gamle Kirsten Christensdatter var Rasmus Hansens mor, f. 10/1 1808 i Busene, død 4/2 1890 i Busene. I skemaet står der om hendes ægteskabelige stilling  tydeligt ‘Enge’ – måske østmønsk for ‘enke’?

Udsnit af 1798-kortet

Den 15-årige Rasmus og hans mor kan også genfindes i 1860 sammen med faren Hans Hansen, der er husmand og daglejer (familie 16 på det originale skema som er svært læseligt).

Kan Rasmus i 1880 have overtaget lejemålet af sit barndomshjem? Og har familien boet på Busenevej 28, hvor der ifølge det gamle kort fra 1798 også den gang lå et hus med tilsyneladende 3 boliger? Svaret gives formentlig i den nye historie fra november 2019 om Kirsten Christensdatter!

Stine Meiniche

Stine Meiniche og Rasmus Hansen

Busenevej 28C var – indtil 1934 hvor vejmandens hus på Busenevej 30 blev bygget – den sidste bolig i landsbyen på vej mod Busene.

Her boede i mange år Rasmus Hansen og Sidse Kirstine Meiniche samt fra 1888 datteren Maria Victoria Rasmine Hansen – for sådan var deres fulde døbenavne.

Dem vender vi tilbage til, for datteren Victoria blev nemlig mormor til Vagn Hansen som er fra 1933, idet han i 2018 tilfældigt blev opmærksom på hjemmesiden her og har bidraget med mange nye oplysninger.

På fotoet ses Rasmus som gammel sammen med sin kone der kaldtes Stine.

Vagn Hansen har hørt meget fra sin bedstemor om hendes mor Stine (altså hans oldemor), og bekræfter at familien boede på Busenevej 28C i den ende af huset man ser på luftfotoet ovenfor fra 1950’erne som vender væk fra landsbyen.

Han fortæller bl.a. at der i 1888 ved Viktorias fødsel blev plantet en buksbom udenfor huset. Familien fulgte den i mange år når man siden besøgte Møn, og man mindes anledningen. Buksbommen er blevet beskåret i tidens løb, bl.a. fordi der på et tidspunkt blev opsat en såkaldt lygtepæl meget tæt på den, hvorfor elektricitetsvæsenet måtte holde ledningerne fri for grene. Den kan også anes på luftfotoet ovenfor fra 1950’erne. Og den står der stadig – nu 130 år gammel!

Stine Meiniche var vaskekone (ved folketællingen i 1906 var hun ‘strygekone’). Hun havde  som ung været i tjeneste på Klintholm Gods, hvor hun havde passet Sophus Scavenius (Carl Sophus Scavenius f. 7/5 1872) og hans bror Erik Erik Julius Christian Scavenius f. 13/6 1877,  der senere blev udenrigsminister både under 1. og 2. verdenskrig.

Stine Meiniche fik et særdeles flot skudsmål for sit arbejde af ‘T. Scavenius født Castonier’, som godsejerinden Thyra meget selvbevidst underskrev sig som det fremgår nedenfor. Hun var gift med den første Carl Sophus Scavenius (hans søn hedder det samme), og de var de første godsejere som rent faktisk boede på godset (som man kan læse mere om i historien om Klintholm Hovedgaard).

Anbefalingen var indlagt i skudmålsbogen på et løst ark, for den gang måtte arbejdsgiveren ikke længere giver hverken ros eller ris. Den er dateret ‘Klintholm den 5te Juni’ men årstallet må vi gætte på har været sidst i 1870’erne.

Da de var de første i familien Scavenius som overhovedet boede selv på godset, og derfor ikke fandt den gamle hovedbygning standsmæssig, lod godsejer Carl Scavenius (f. 9/8 1839) i 1873 en ny hovedbygning blive opført i hollandsk renæssancestil a la Rosenborg Slot.

Stine Meiniches far – Vagn Hansens tipoldefar, som hed Johan Frederich Bastian Meiniche – var murer på Klintholm og har utvivlsomt deltaget i byggeriet af det siden nedrevne slot. Johan døde ifølge kirkebogen 23/12 1879 i Klintholm Bjergmark, som hører under Magleby Sogn, men ingen har endnu kunnet forklare præcist hvor det var. Han var 1. generationsindvandrer før man kendte dette begreb, idet hans forældre der stammede fra Tyskland var kommet til Danmark sidst i 1700-tallet.

Stamtræer har det med at få flere og flere grene. Med 2 forældre, 4 bedsteforældre, 8 oldeforældre osv. bliver det let uoverskueligt, hvis man går langt tilbage. For Vagn Hansens vedkommende er det interessant, hvis man bare følger kvinderne – hans mor, mormor, hendes mor osv. Det er der kommet følgende ud af:

Vagn Hansen er årgang 1933. Hans mor og mormor er fra Mandemarke.

Hans mor Valdis Andersen er fra Møn (f. 8/3 1910 i Klintholm Bjergmark, Magleby, død 7/6 2004 i Køge).

Hendes mor – Vagns mormor – er Maria Victoria Rasmine Hansen f. 27/2 1888 i Mandemarke, død 20/11 1962 Næstved.

Hendes mor – Vagns oldemor – er Sidse Kirstine Meiniche, som vi allerede har hørt om, f. 14/11 1848 i Mandemarke, død 30/5 1931 i Mandemarke.

Hendes mor – Vagns tipoldemor på mødrene linie – er Maren Pedersdatter, f. f. 12/8 1808 i Busemarke, død 4/9 1872 i Klintholm Bjergmark, Magleby.

Hendes mor – Vagns tiptipoldemor – er Sidse Christensdatter, f. i Råbymagle, Borre, død 4/4 1845 i Busemarke.

Hendes mor – Vagns 3*tipoldemor – er Maren Ludvigsdatter, om hvem det kun vides at hun var født i Magleby. Men hendes forældre, nogle bedsteforældre og 2 af hendes oldeforældre kendes også:

Marens mor – 4*tipoldemor – er Ellen Eggertsdatter, f. i Magleby, død i Magleby 10/5 1789.

Ellens mor – 5*tipoldemor – er Maren Lauritzdatter, f. 1672 i Sømarke, død 13/1 1713 i Magleby.

Her slutter sporet når man følger Vagns mødres mødre tilbage i 8 generationer. Og alle 8 mødre er født i Mandemarke, Busene, Magleby, Sømarke, Busemarke og en enkelt så langt væk som Råbymagle, der er helt udenfor sognet nemlig i Borre Sogn. Magleby Sogn er den østligste del af Møn og udgør sammen med Borre Sogn hele Østmøn. De er også alle sammen pånær hans mormor og bedstemor døde i Magleby Sogn, så den mødrene gren må siges at være dybt rodfæstet i den østmønske muld!

– – * – –

Læs Vagn Hansens livserindringer om sin bedstemor Victoria i historien Om Sidse Meiniche og familie – og et barn i 1940’erne.