Sidse Kirstine og Christian Larsen

studerkammer_GravstenLarsen

Sidse Kirstine er begravet på Magleby kirkegård sammen med sin mand, som man kan se har været 12 år yngre end hende.

Vi ved ikke længere hvorfor billedet af gravstenen er taget og lagt ind på den oprindelige side for Mandemarke.

En Sidse Kirstine Hansen er godt nok omtalt på en side om ‘Den gamle smedje’, hvor der står:

Lars Peter Hansen, født i 1845, overtog smedjen i 1885, da forgængeren gik bort i en al for tidlig alder. Han var gift med den jævnaldrende Sidse Kirstine Hansen (se hendes gravsten). Sammen boede de i lighed med de senere smede i bondehuset på Busenevej 24, der dengang tilhørte godset.

Men på gravstenen står at hendes mand hed Christian Larsen, født i 1892. Og i historien om den gamle smed står, at han var gift med den jævnaldrende Sidse Kirstine Hansen, så selv om hun senere måtte være gift med Christian Larsen, kunne hun ikke være jævnaldrende med den gamle smed fra 1845, da hendes fødeår ifølge gravstenen er 1880.

Vi kan nok tage gravstenens oplysninger for pålydende, så hvad kan vi finde ud af om de to personer? Nærliggende er at tjekke med registreringerne ved folketællingerne for Mandemarke, som ligger her på hjemmesiden.

Ved folketællingen i 1906 var der en Christian Larsen, som var ‘tjenestetyende’ ved landbrug og endnu ikke gift. Da det oplyste fødeår 1892 svarer til gravstenens, må vi gå ud fra at det er den samme person. Som det også ses af de øvrige data for familie nr. 48 fra folketællingen i 1906, jfr. nedenfor, har han været i huset hos Anne Kirstine Hansen, som var en 72 årige enke der var ‘fæstegaardsbruger’, men hun havde også en søn og en svigerdatter, som begge var anført som ‘gaardbestyrer’, til at hjælpe sig. Hertil kommer den 14-årige Christian sammen med to andre tjenestetyender på 21 og 26.

706 148 Ane Kirstine Hansen K 1834 Enke Husmoder Fæstegaardbruger    enke  Landbrug
707 148 Hans Peter Frederiksen M 1864 Gift Søn Gaardbestyrer, Landbrug
708 148 Maren Kirstine Hansen K 1878 Gift Svigerdatter Gaardbestyrer, Landbrug
709 148 Erik Frederiksen M 1905 Ugift Barn
710 148 Christian Julius Hansen M 1885 Ugift Tjenestetyende Landbrug
711 148 Christian Larsen M 1892 Ugift Tjenestetyende Landbrug
712 148 Maren Kirstine Jensen K 1880 Ugift Tjenestetyende Landbrug

Når man ser navnet på den nederste linje kunne man få tanken, at den sidste kunne være hende, som Christian Larsen senere har giftet sig med, da hun også er født i 1880, selv om hun her kaldes Maren Kirstine og ikke Sidse Kirstine (noget kan jo godt smutte ved afskrivningen af de gamle lister). Via nettet kan man dog komme helt tilbage til mikrofilm af den originale liste fra 1906, som er vist nedenfor. Her anføres Maren Kirstines præcise fødselsdato som 29/2 1880 – og ikke 20/4 som anført på gravstenen.

Derimod er der ingen tvivl om, at det er den rigtige Christian Larsen der er fundet her, selv om der har været mange med dette navn, idet hans præcise fødselsdato, som er anført på fjerdesidste linje på listen (og ikke bare fødeåret som på afskriften af listen), svarer præcis til den der står på gravstenen.

Liste fra folketælling 1906 – se familie nr. 10 nederst (KLIK FOR AT FORSTØRRE)

 

Søger man videre på folketællingen fra 1906, finder man flere med navnet ‘Sidse Kirstine’, men de interessante er kun følgende:

  • Sidse Kirstine Larsen fra 1846, der er enke
  • Sidse Kirstine Hansen fra 1844, om hvem man direkte kan se at hun er gift med parcelist Lars Peter Hansen fra 1845.

Den førstes navn passer på gravstenen, men ikke fødeåret.

Alligevel er vi blevet klogere, for nu har vi jo netop fundet den gamle smed Lars Peter Hansen fra 1845, med sin jævnaldrende Kirstine Hansen fra 1844!

Familie nr. 106 så i 1906 således ud:

533 106 Lars Peter Hansen M 1845 Gift Husfader Parcellist
534 106 Sidse Kirstine Hansen K 1844 Gift Husmoder
535 106 Anna Sofie Hansen K 1881 Ugift Datter

De var altså også en datter på 25 som stadig boede hjemme hos sin 62-årige mor og 61-årige far.

Her har vi altså fundet ‘den gamle smed’ og hans jævnaldrende kone, som deres datter Johanne Olsen fra 1875 har skrevet om i sine erindringer, som ligger her på hjemmesiden. Uddraget vedrørende hendes far ligger under Den gamle smedje.