Finurlige stednavne

Hvis du vil se en oversigt over samtlige stednavne i hele Magleby Sogn kan du følge dette link: https://www.danishfamilysearch.dk/sogn969/stednavne, som åbner på ny fane hvor du kan klikke på de enkelte navne og få vist beliggenheden – med mulighed for at skifte til sattelitfoto og til fuldskærmsvisning.

Men læg også mærke til de finurlige navne på steder og jordstykker i Mandemarke ejerlav, som blev anført på det gamle matrikelkort fra 1798, som sikkert har været navne som har været brugt i mange hundrede år. (Skråfoto) – du kan zoome ind og ud efter behov! Vælg fuld skærm, den højre af de 4 knapper øverst til venstre.

I landsbyfællesskabets tid havde man jo brug for  at vide hvilket jordstykke eller sted man talte om, når dyrkningen skulle aftales. Eller måske skulle man ikke sige ‘jordstykke’ men i stedet bruge de ‘rigtige udtryk’ fra gamle dage: ‘Agrene’ og ‘Aasene’ eller ‘Faldene’, der her er oplistet alfabetisk (ca. 50 stk.):

 • Bierglukket
 • Biernede
 • Biernedehovder
 • Borregaard Stykker
 • Bred Længder
 • Brede Længder
 • Bredehule Ager
 • Bundløs Tørvemose (det er mosen lige syd for Mandemarke)
 • Byrrers Agre
 • Bønshøis Ager
 • Gorke Ager
 • Granehoi
 • Huggestykr
 • Hylle Agre
 • Hyllemarken
 • Indelukket
 • Kampen
 • Konikefruerne
 • Kragemark
 • Krane Agre
 • Lang Agre
 • Lange Løver
 • Leer Klinker
 • Lilleskovs Stykker
 • Lilleskovs Stykkerne
 • Lisse Agre
 • Lusemaden
 • Madkrom Agre
 • Mellemste Lang Agre
 • Mørsands Agre
 • Naverhøis Ager
 • Nederste Lang Agre
 • Peders Smørne
 • Pølsegave (syd for Bundløs Tørvemose)
 • Smale Løver
 • Smalehule Ager
 • Smaae Vitrer
 • Sollese Agre
 • Store Løver
 • Store Vitrer
 • Strand Agre
 • Sylene
 • Sølvhøi Agre
 • Tofterne
 • Tvederne
 • Yderste Styk
 • Østerdal
 • Øverste Lang Agre

Navnene kan måske være svære at læse på matrikelkortet fra 1798 som det ligger her på hjemmesiden, fordi opløsningen er reduceret. Men det kan downloades i fuld opløsning  fra Geodatastyrelsen (link åbner på ny fane). Her kan du selv lave udsnit og forstørre: Sæt markøren i øverste venstre hjørne og træk indtil du har det ønskede udsnit, og slip så. Du kan også zoome ud ved i øverste højre hjørne at vælge ‘Navigation -‘ i stedet for ‘Navigation +’, hvor den yderste knap genindlæser hele kortet.

Geodatastyrelsen anfører i øvrigt følgende oplysninger om 1798-kortet:

Gyldig fra: 1809
Gyldig til: 1860
Målestok: 4000
Kortart: Kopi af andet kort
Opmålt: 1798
Opmålt af: Engelbrecht Waager Knoph
Udsk./inddelt: 1803
Udsk./inddelt af: Hans Jørgen Lindenpalm Wodschou

Nedenfor kan du se et lille udsnit af 1798-kortet med det sydøstlige hjørne af Mandemarke ejerlav, hvor det der i dag kaldes Mandemarke Haver ligger, som man kan se før udskiftningen i 1803 blev kaldt ‘Mandemarche Have’ (let overstreget lige over det senere tilføjede No 18). Her kan man også, se at der er skrevet meget andet end navne på markstykker og steder, og at kortet har været i brug i lang tid, således at der både er kommet tilføjelser og udstregninger.

Lidt under det ved udskiftningen tilføjede navn Pedersen (det er Lars Pedersen som ved udskiftningen fik tildelt matr. 11) lå ‘Nederste Langager’. Lige vest for den – udenfor rammen – lå ‘Bønshøi Ager’. Til højre for hans navn lå ‘Hyllemarken’. Længere nede under Peder Jørgensen (som fik det der endte med at få matr. 10) har det stykke som hidtil var kaldt ‘Lusemaden’ ligget. Nederst til venstre kan man finde ‘Indelukket’ og under det ‘Tvederne’.

(Skråfoto) Forstørret udsnit af det sydøstlige hjørne af Mandemarke ejerlav