Niels Peter Rasmussen (NY 6/2017)

På listen over nye statsborgere i Mandemarke (under fanebladet Indvandrerne i Mandemarke) kan man finde følge oplysninger fra 1901:

Efternavn: Rasmussen Fornavn: Niels Peder
Erhverv: Gårdejer Fødelokalitet: Chicago
Føderegion: Illinois
Fødeland: USA
Fødselsår: 1869 I DK fra: 1872
Bopæl, lokalitet: Magleby Sogn Amt, region: Præstø Amt
Lov: 29 03 1901 Løbenr.: 172

Niels Peder Rasmussen, som var født i 1869 i Chicago og har boet i Danmark siden 1872 hvor han var 3 år, er altså først som 32-årig gårdejer blevet dansk statsborger i 1901! Mon ikke han er født af danske emigranter i Chicago, som er vendt tilbage til Danmark igen i 1872? Det skete jo også at folk vendte tilbage igen.

Resten af denne historie viser, hvad folketællingerne her på hjemmesiden kan bruges til. På de ældste blev hans navn skrevet ‘Niels Peder’ som ovenfor, og på de seneste ‘Niels Peter’. Af praktiske grunde bliver han i det følgende kaldt Niels Peter. Historien peger også mod gården på Skansevej 2 og huset på Gurkebakken 6.

Niels Peter kan vi finde på folketællingen i 1901 for Mandemarke her på hjemmesiden som overhoved for familie nr. 145. Gården ligger på Skansevej 2, selv om der ikke var gadenavne den gang.

Niels Peter Rasmussen 10/1 1869 Gift Husfader, Gaardmand
Ane Kirstine Jakobsen 19/8 1869 Gift Husmoder
Niels Jørgen Rasmussen 5/11 1893 Ugift Barn
Marius Rasmussen 2/5 1900 Ugift Barn
Ane Marie Jakobsdatter 19/7 1837 Enke Aftægtskone
Sophus Frederik Nielsen 8/5 1886 Ugift Almindelig Tjenestedreng
Kristian Larsen 1/1 1880 Ugift Tjenestetyende, Mælkekusk

På det originale skema (link)  kan man se at Niels Peter er født 10/1 1869 i Amerika, og at han er tilflyttet Magleby Sogn fra Nyborre Sogn i 1883. Man kan også se at han i 1892 er blevet gift med Ane Kirstine Jakobsen, som er født 19/8 1869 i Mandemarke.

Ved folketællingen i 1880 kan vi finde hans kone Ane Kirstine som datter i familie 138, om hvem vi alene ved at de boede på en gård (kolonne 3 og 4 angiver alderen den 1/2 1880 og det beregnede fødeår ved at trække det fra 1880):

794 Jørgen Jakobsen 45 1835 Gift Husfader, Gaardmand
795 Marie Kirstine Jakobsdatter 40 1840 Gift hans Kone
796 Ane Kirstine Jakobsen 10 1870 Ugift deres Datter
797 Jens Hendrik Jakobsen 19 1861 Ugift Husfaderens Broder, Tjenestekarl
798 Karen Margrethe Kristoffersen 17 1863 Ugift Tjenestepige
799 Jakob Jørgensen 75 1805 Enke-mand Husfaderens Fader, Aftægtsmand

Ane Kirstines alder på 10 passer med den senere oplyste fødselsdato (hvorfor beregningen af fødeåret ikke passer helt). På gården bor den 75-årige Jakob Jørgensen, som er enkemand og aftægtsmand og Ane Kirstines farfar. Man kan se at det er hans 45-årige søn Jørgen Jakobsen, der nu har overtaget gården, og at hans 19-årige lillebror arbejder som tjenestekarl. Han må vist også være en efternøler, idet hans far har været 56 da han blev født.

Bemærk i øvrigt den gamle navneskik: Begge Jakob Jørgensens sønner har fået efternavnet Jakobsen, altså som sønner af Jakob, mens Jørgen Jakobsens egen datter Ane Kirstine derimod anføres med samme efternavn som sin far. Det er altså i perioden omkring 1860-70 man går over til at videreføre farens efternavn.

Et lille indskud

Der blev også foretaget en folketælling den 1/2 1890, som ikke er lagt på hjemmesiden. Her findes på en gård Marie Kirstine Jakobsen på 50 der er enke, hvis erhverv er anført som ‘Gaardfæsterske’. Hun bor sammen med sin ugifte datter på 20, Ane Kirstine Jakobsen. Bortset fra moren nu bruger samme efternavn som datteren og sin afdøde ægtefælle, er der ingen tvivl om at det er de samme. Der er ikke flere i husstanden, men det fremgår ikke om de bor på en gård sammen en anden husstand. Da moren nu står anført som gårdfæsterske, er det måske den samme gård de bor på, hvor hendes gamle svigerfar er død og hendes svoger har fundet anledning til at søge væk efter at hans bror er død.

Hendes afdøde mand Jørgen Jakobsen, som var født i 1835, var iøvrigt selv søn af Jacob Jørgensen født omkring 1804, som kan findes som gårdmand på folketællingerne fra 1880 og tilbage til 1834, hvor der om hans erhverv stod ‘Bestyrer Gaard’ for gaardmandsenke Ane Christensdatter som var født i 1872. Hun kan findes på folketællingerne fra 1801 til 1834, men hendes mand må være død før 1801. Hun findes ikke på på folketællingen i 1787, så hun må altså blevet gift og blevet enke mellem 1787 og 1801. Formentlig har hendes mand heddet Jørgen Rasmussen, for der er noget der tyder på, at det er hende som i en gammel hartkornsprotokol fra omkring 1835 er anført som ‘Jørgen Rasmussens Enke’ der var fæstebonde på gården med matr. 7. Det har i så fald været gården på Kraneledvej 12 lige overfor der hvor Rakkerbanken starter, som familien har været fæstebønder på.

Men efter dette sidespring efter omtalen af folketællingen i 1880, så lad os springe 21 år frem til folketællingen i 1901, hvor Ane Kirstine nu selv er blevet gift med Niels Peter og de har fået 2 børn: Niels Jørgen f. 5/11 1893 og Marius f. 2/8 1900.

Foruden en tjenestedreng og en tjenestekarl har de den 64-årige Ane Marie Jakobsdatter (f. 19/7 1837) boende hos sig. Om hende står der at hun er ‘Aftægtskone’, at hun var blevet enke i 1888, og hun i ægteskabet havde fået et barn som levede, og at hun havde mistet et. Der står også at hun var født i Mandemark, men der optræder ingen med hendes fornavne fra 1937 på de tidligere folketællinger i 1880, 1860 og 1840 for Mandemarke, og en udvidet søgning til hele Magleby Sogn og Borre Sogn har mærkelig nok ikke givet gevinst.

Aftægt er betegnelsen for en aftale, hvorefter en ny ejer (eller fæster) af en ejendom forpligter sig til at underholde den tidligere ejer og hans ægtefælle, så længe de lever. Normalt var det et af børnene der havde deres far eller mor på aftægt, men var Ane Marie så på aftægt i 1901 fordi hun var mor til Niels Peter Rasmussen eller til Ane Kirstine Jakobsen?

Selv om Ane Marie er anført med efternavnet Jakobsdatter, kan hun godt have været gift med en Rasmussen, for efter at hun er blevet enke bruger hun måske sit pigenavn, som man endnu gjorde den gang, nemlig efter sin far: Jakobs datter! Kunne det barn som levede mon være Niels Peter, som nu har sin mor boende på aftægt?

Men det er nok snarere Ane Kirstine som er Ane Maries datter, og at det er hende som sammen med sin mand Niels Peter har overtaget barndomsgården. Efter at Ane Marie blev enke i 1888, har hendes datter i så fald også været god at gifte sig med for Niels Peter, som var født i Amerika og derfor sandsynligvis ikke havde nogen udsigt til at overtage en gård i Mandemarke. Niels Peter Rasmussen blev gift med Ane Kirstine i 1892, og hun angiver lidt pudsigt sit efternavn som Jakobsen, selv om kvinder på det tidspunkt normalt altid tog mandens efternavn. Men selvfølgelig kan hun også bare have oplyst sit fødenavn.

Da vi ved at vores hovedperson Niels Peter selv kom til Magleby Sogn fra Ny Borre Sogn i 1883, er det ikke overraskende at finde ham ved folketællingen 3 år før i Borre Sogn i 1880. Men det er noget overraskende at finde ham som 11-årigt barn i følgende husstand:

Lars Nielsen 59 1821 Gift Husfader, Parcelist, Jordbruger
Ane Kirstine Jensen 51 1829 Gift hans Hustru
Niels Peder Rasmussen 11 1869 Ugift deres Barn
Maren Sophie Rasmussen 7 1873 Ugift deres Barn

Det fremgår af det originale skema (som afskrevet hos Danish Family Search) at Niels Peter (Peter eller Peder …) er født i 1869 i ‘Cikago’, så det passer jo fint bortset fra stavningen af bynavnet. Men der står at han (ligesom hans lillesøster, der også hedder Rasmussen til efternavn) skulle være barn af Lars Nielsen og dennes hustru Ane Kirstine Jensen! Det tyder på at Lars Nielsen og hans kone har taget dem til sig efter at familien Rasmussen eller i alt fald deres mor i 1872 kom tilbage fra Amerika med den 3-årige Niels Peter.

Da Niels Peters lillesøster Maren Sophie ved folketællingen den 1/2 1880 var 7 år, kan det jo godt være at hun ikke har haft fødselsdag endnu, så hun i virkeligheden er født i 1872. Måske er forklaringen på at Lars Nielsen har de to Rasmussen-børn i huset, at børnenes mor i skuffelse vendt hjem fra USA i 1872 med en lille dreng på 3 og en nyfødt eller ny i maven! Har hun skullet finde arbejde igen, har hun sikkert været nødt til at få børnene passet hos nogen, og her har det midaldrende ægtepar åbenbart stået parat. Om de var fjernere familie ved vi ikke, selv om det ofte forekom at børn blev taget i pleje hos bedsteforældrene.

Men tilbage til Niels Peter, som ved lov af 29/3 1901 bliver gjort til dansk statsborger med oplysning om at han er gårdejer. Måske var det i forbindelse med hans erhvervelse af denne gård (som ejer eller fæster), at han har fundet ud af at han måtte se at blive dansk statsborger.

Af det originale skema fra folketællingen i 1901 kan man se, at de bor i matr. 10a Mandemark. Søger man på Boligejer.dk efter ejendommen i dag, viser det sig at det er en landbrugsejendom på Skansevej 2 lige syd for Kraneled nede ved kysten! Af de offentlige BBR-oplysninger fremgår at hovedbygningen er opført i 1824 og at en staldbygning oprindelig skulle være fra 1774 samt at laden er fra 1909. Landbrugsejendommen er på godt 116.000 kvm., hvoraf godt 51.000 kvm. er omfattet af strandbeskyttelsesreglerne. Da 1 tønde land er ca. 5.500 kvm. svarer det samlede areal til godt 21 tønder land. De fleste af de øvrige gårde ved udstykningen i begyndelsen af 1800-tallet var typisk dobbelt så store, så hvis der ikke er afstået arealer siden, har det været en af de mere ydmyge gårde. Men måske har jorden været god?

Ved næste folketælling i 1906 5 år senere står de som familienr. 154 og der er kommet yderligere en søn til, ligesom de har fået ny tjenestepige (link til originale skema):

735 Niels Peter Rasmussen 10/1 1869 Gift Husfader Gaardbestyrer, Landbrug
736 Ane Kirstine Jakobsen 19/8 1869 Gift Husmoder
737 Marie Kirstine Jakobsen 19/7 1839 Enke Aftægtskone
738 Niels Jørgen Rasmussen 5/11 1893 Ugift Barn
739 Axel Marius Rasmussen 2/8 1900 Ugift Barn
740 Carl Laurits Rasmussen 8/2 1904 Ugift Barn
741 Mads P. Kristian Larsen 1/1 1880 Ugift Tjenestetyende Landbrug
742 Gertrud Elisabeth Carlsen 10/1 1892 Ugift Tjenestetyende Landbrug

Ved folketællingen i 1925 er situationen ændret (venstre kolonne har link til det originale skema):

70-19-1925 Marius Aksel Rasmussen 02.08.1900 Magleby Husfader Gårdejer
70-19-1925 Niels Peter Rasmussen 10.1.1869 Nordamerika Husfader Rentier
70-19-1925 Ane Kirstine Rasmussen 19-8-1869 Magleby Husmoder
70-19-1925 Niels Sander Andersen 12-12-1904 Skt. Jørgenbjerg, Dalkilde Tjenestekarl
70-19-1925 Elise Kristine Karlsen 19-08-1902 Magleby Husassistent

Niels Peter er nu blevet ‘rentier’, hvilket utvivlsomt har været meget fint også dengang. Han og hans kone bor nu hos sønnen Marius på 25 der er blevet gårdejer.

Den følgende folketælling fra 1930 der ligger her på siden viser, at nu bor Niels Peter og hans kone Ane Kirstine som begge er 61 alene, og han står anført som ‘forhenværende Landbruger’. Man kunne tænke sig at de er flyttet til et mindre hus i Kraneled, som ligger lige nord for gården, for at give mere plads til Marius på gården. På skemaet er huset angivet som matr. 15e, som i givet fald i dag er Gurkebakken 10. Men som det fremgår senere har det nok snarere været den der skrev skemaet i 1930, der ikke har hørt at der blev sagt matr. 15c, som er Gurkebakken 6. Før vejene fik navne og husene husnumre blev dette hus i mange år kaldt “1925”, for noget havde man jo brug for at kunne betegne de enkelte huse og gårde. Og dette hus var blevet bygget i 1925, hvilket også fremgår af ejendommens BBR-meddelelse!

Det fremgår også at Aksel Marius født i 1900 og i daglig tale kalder sig Marius Rasmussen nu bor på gården i 1930 (link til det originale skema), og at han er blevet gift i 1928 med Emma der den gang var 21. Så det er sikkert forklaringen på at husstanden foreløbig kun består af ham og Emma samt en ‘tjenestepige’ og en ‘tjenestekarl’.

Niels Peter og Ane Kirstine havde også en søn Niels Jørgen Rasmussen som var født i 1893 (link til skema). Han bor i 1930 på en anden gård og er anført som ‘Landbruger’. På skemaet er gården anført med matr.nr. 1a og 14a. Matr. 14a er gården på Busenevej 40. Matr. 1a lader sig ikke lige bestemme i dag, men matr.nr. 1 har altid været noget med Klintholm Gods, så han har måske været forpagter af godsets jord. Hans erhverv er også oplyst som ‘Landbruger’ og ikke ‘Gaardejer’ som hans bror Niels Peter, så måske har Busenevej 40 været godsets?

Han er husfader i en husstand på hele 10 personer: Hans 7 år ældre ægtefælle Thora, som han har giftet sig med i 1924, og 6 børn samt en fodermester og en husassistent. Det er nok Thora der har indbragt de 3 ældste børn i ægteskabet, for de er født fra 1919-22, og på skemaet står der ud for Niels Jørgen at han kun har fået 3 børn.

Ved folketællingen den 5/11 1940, som er den seneste folketælling vi har, står Marius stadig anført gårdejer og ejer af matr. 10a, hvor han bor sammen med sin Emma og en datter Esther Agnete fra 1932. De har nu som medhjælpere et ungt ægtepar, Ernst og Ingeborg Sønderskov Fisch på 24 og 18.

Og ved samme folketælling finder vi også Niels Peter og hans kone:

Niels Peter Rasmussen 16/1 1869 Husfader, Lever af Formue 22/7 1892
Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Husmoder

De er nu begge 71 og vi får endda oplyst den præcise bryllupsdato, så vi kan regne ud at de nu har været gift i næsten 48 år og kun mangler 2 år til guldbrylluppet!

Der står også på det originale skema at de bor i matr. 15c (ejerlavet: Mandemarke) og bor ved Kraneled, som ved søgning på Boligejer.dk viser sig at være Gurkebakken 6. Ved folketællingen i 1930 stod der at de boede i matr. 15e, som er Gurkebakken 10. Det virker mere sandsynligt at der er tale om en forveksling af ‘c’ og ‘e’, end at de skulle have flyttet hus så kort. Og da skriften på det sidste skema er meget tydelig, er det helt sikkert på Gurkebakken 6 de har boet siden de flyttede fra gården på Skansevej 2.

Situationen på gården på Skansevej 2 ser ved folketællingen i 1940 således ud – de understregede fornavne er dem de brugte i daglig tale (link til det originale skema):

97 Axel Marius Rasmussen 2.8.00 Husfader Gaardejer 30.3.28
98 Emma Kristine Rasmussen 23.2.07 Husmoder
99 Esther Agnethe Rasmussen 24.3.32 barn
100 Ernst August Rudolf Sönderskov Fisch 8.12.16 Medhjælper
101 Ingeborg Thyra Sönderskov Fisch 5.10.22 Medhjælper

Marius, som var gift med Emma den 30/3 1928, bor stadig på gården, og de har nu fået datteren Esther.

I dag bor Lilly Jensen på gården. Hun skulle være barnebarn til Marius og er i så fald oldebarn til Niels Peter og 4. generation på gården. Vi håber at dette kan bekræftes og at hun i givet fald kan fortælle mere om nogle af personerne, som er omtalt ovenfor.

Men er det ikke fantastisk, hvad man kan få ud af de kilder som er tilgængelige via hjemmesiden her?!