Niels Peder Rasmussen (NY!)

På listen over nye statsborgere under fanebladet Indvandrerne i Mandemarke kan man finde følge oplysninger:

Efternavn: Rasmussen Fornavn: Niels Peder
Erhverv: Gårdejer Fødelokalitet: Chicago
Føderegion: Illinois
Fødeland: USA
Fødselsår: 1869 I DK fra: 1872
Bopæl, lokalitet: Magleby Sogn Amt, region: Præstø Amt
Bemærkninger:
Lov: 29 03 1901 Løbenr.: 172

Niels Peder Rasmussen, som var født i 1869 i Chicago og har boet i Danmark siden han var 3, er altså først som 32-årig gårdejer blevet dansk statsborger i 1901! Mon ikke han er født af danske emigranter i Chicago, som er vendt tilbage til Danmark igen i 1872? Det skete jo også at folk vendte tilbage igen.

Niels Peder kan vi finde på folketællingen i 1901 for Mandemarke her på hjemmesiden som overhoved for familie nr. 145:

Niels Peter Rasmussen Gift Husfader, Gårdejer
Ane Kirstine Jakobsen Gift Husmoder
Niels Jørgen Rasmussen Ugift Barn
Marius Rasmussen Ugift Barn
Ane Marie Jakobsdatter Enke Aftægtskone
Sophus Frederik Nielsen Ugift Tjenestedreng
Kristian Larsen Ugift Tjenestekarl, Mælkekusk

På det originale skema fra folketællingen, hvor hans erhverv er anført som ‘Gaardmand’, kan man se at han var født 10/1 1869 i Amerika, og at han var tilflyttet Magleby Sogn fra Nyborre Sogn i 1883. Man kan også se at han er blevet gift i 1892 med Ane Kirstine Jakobsen, som er født 19/8 1869 i Mandemarke, og at de har fået 2 børn.

Foruden en tjenestedreng og en tjenestekarl har han den 64-årige Ane Marie Jakobsdatter (f. 1837) boende hos sig. Om hende står der at hun er ‘Aftægtskone’, at hun var blevet enke i 1888 og hun i ægteskabet havde fået et barn som levede og at hun havde mistet et.

Aftægt er betegnelsen for en aftale, hvorefter en ny ejer (eller fæster) af en ejendom forpligter sig til at underholde den tidligere ejer og hans ægtefælle, så længe de lever. Selv om Ane Marie er anført med efternavnet Jakobsdatter, kan hun godt have været gift med en Rasmussen, for efter at hun er blevet enke bruger hun måske sit pigenavn, som man endnu gjorde den gang, nemlig efter sin far: Jakobs datter!

Kunne det barn som levede mon være Niels Peder, som nu har sin mor boende på aftægt? Måske har Niels Peder ligefrem overtaget sin fædrenegård, men det kan jo også godt være at han selv har erhvervet gården og tager sig af sin gamle mor, og at det derfor er blevet oplyst ved folketællingen at hun var ‘aftægtskone’.

Forsøg på at finde Ane Marie på tidligere folketællinger har ikke givet resultat, hverken for Magleby eller Borre Sogn. På listen over udvandrerne findes der godt nok en Ane Marie Rasmussen, der i 1878 er udvandret til Chicago fra Magleby Sogn. Men hun har da kun været 20, og så passer det ikke med Ane Marie, der var fra 1837 og altså 20 år ældre. På vores udvandrerliste er der kun yderligere en Ane Marie, som er født omkring 1849, så sporet ender blindt.

Men da vi ved at Niels Peder selv kom til Magleby Sogn fra Ny Borre Sogn i 1883, er det ikke overraskende at finde ham ved folketællingen i Borre Sogn 3 år før. Men det er noget overraskende at finde ham som 11-årigt barn i følgende husstand:

Lars Nielsen 59 1821 Gift Husfader, Parcelist, Jordbruger
Ane Kirstine Jensen 51 1829 Gift hans Hustru
Niels Peder Rasmussen 11 1869 Ugift deres Barn
Maren Sophie Rasmussen 7 1873 Ugift deres Barn

Det fremgår af det originale skema, at Niels Peder er født i 1869 i Cikago, så det passer jo fint bortset fra stavningen. Men der står at han (ligesom hans lillesøster, der også hedder Rasmussen til efternavn) skulle være barn af Lars Nielsen og dennes hustru Ane Kirstine Jensen! Det tyder på at Lars Nielsen og hans kone har taget dem til sig efter at familien Rasmussen eller i alt fald deres mor i 1872 kom tilbage fra Amerika med den 3-årige Niels Peder.

Da Niels Peders lillesøster Maren Sophie ved folketællingen den 1/2 1880 var 7 år, kan det jo godt være at hun ikke har haft fødselsdag endnu, så hun i virkeligheden er født i 1872. Så måske er forklaringen på at Lars Nielsen har de to Rasmussen-børn i huset, at børnenes mor i skuffelse vendt hjem fra USA i 1872 med en lille dreng på 3 og en ny i maven eller en nyfødt! Har hun skullet finde arbejde igen, har hun sikkert været nødt til at få børnene passet hos det midaldrende ægtepar.

Men tilbage til Niels Peder, som ved lov af 29/3 1901 bliver gjort til dansk statsborger med oplysning om at han er gårdejer. Det måske i forbindelse med hans erhvervelse af denne gård, at han har fundet ud af at han måtte se at blive dansk statsborger.

Af det originale skema fra folketællingen i 1901 kan man også se, at de bor i matr. 10a Mandemark. Søger man på Boligejer.dk efter ejendommen i dag, viser det sig at det er en landbrugsejendom på Skansevej 2 syd for Kraneled! Af de offentlige BBR-oplysninger fremgår at hovedbygningen er opført i 1824 og at en staldbygning oprindelig skulle være fra 1774 samt at laden er fra 1909. Landbrugsejendommen er på godt 116.000 kvm., hvoraf godt 51.000 kvm. er omfattet af strandbeskyttelsesreglerne. Da 1 tønde land er ca. 5.500 kvm. svarer det samlede areal til godt 21 tønder land. De fleste af de øvrige gårde ved udstykningen først i 1800-tallet var typisk dobbelt så store, så hvis der ikke er afstået arealer siden, har det været en af de mere ydmyge gårde.

Ved næste folketælling i 1906 5 år senere står de som familienr. 154, og der er kommet yderligere en søn til, ligesom de har fået ny tjenestepige.

Den næste folketælling der ligger her på siden er fra 1930. Her bor Niels Peder og hans kone Ane Kirstine som begge nu er 61 alene, og han står anført som ‘forhenværende Landbruger’. Måske er de flyttet til et mindre hus (formentlig i eller nær Kraneled) for at en af deres 3 sønner (Niels Jørgen, Axel Marius eller Carl Laurits) har kunnet overtaget gården? Det ser ud som om de nu bor i matr. 15e, som i alt fald i dag er Gurkebakken 10 (det første hus lige nordøst for Kraneled på den lille blinde stikvej til selve Gurkebakken). Men som det fremgår senere kan det også have været matr. 15c, dvs. Gurkebakken 6.

I alt fald findes Niels Jørgen som var født i 1893 nu anført som ‘Landbruger’. Han er husfader i en husstand på i alt 10 personer: Hans 7 år ældre ægtefælle Thora, som han har giftet sig med i 1924 og 6 børn samt en fodermester og en husassistent. Meget tyder på at Thora har indbragt de 3 ældste børn i ægteskabet, for de er født fra 1919-22, og fordi der ud for Niels Jørgen kun står at han har fået 3 børn.

Men det kan også være at det er Aksel Marius født i 1900 og i daglig tale kalder sig Marius Rasmussen som har overtaget fædrenegården. For han er også registreret i 1930 (link til det originale skema) og står anført som gårdejer (i modsætning til hans ældre bror der står som ‘landbruger’). Han er først blevet gift i 1928 med Emma, der den gang var 21. Så det er sikkert forklaringen på at husstanden (foreløbig) kun består af ham og Emma samt en ‘tjenestepige’ og en ‘tjenestekarl’.

Ved folketællingen den 5/11 1940 står Marius stadig anført gårdejer og ejer af matr. 10a, hvor han bor sammen med sin Emma og en datter Esther Agnete fra 1932. De har nu som medhjælpere et ungt ægtepar, Ernst og Ingeborg Sønderskov Fisch på 24 og 18.

Og ved samme folketælling finder vi også Niels Peder og hans kone (stavningen af navne er ikke altid helt præcis):

Niels Peter Rasmussen 16/1 1869 Husfader, Lever af Formue 22/7 1892
Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Husmoder

Vi får nu også præcis bryllupsdato, så man kan regne ud at de nu har været gift i 48 år og kun mangler 2 år til guldbrylluppet.

Der står også på det originale skema at de bor i matr. 15c (ejerlavet: Mandemarke) og bor ved Kraneled, som ved søgning på Boligejer.dk viser sig at være Gurkebakken 6. Ved folketællingen i 1930 stod der at de boede i matr. 15e, som er Gurkebakken 10. Det virker mere sandsynligt at der er tale om en forveksling af ‘c’ og ‘e’, end at de skulle have flyttet hus så kort. Og da skriften på det sidste skema er meget tydelig, er det nok på Gurkebakken 6 de har boet, siden de flyttede fra gården på Skansevej 2.

Er det ikke fantastisk hvad man kan få ud af de kilder som er tilgængelige via hjemmesiden?! Og er der så nogen af de gamle beboere i området som kan bidrage med noget konkret om personerne, vil det bare være fantastisk.