Niels Peter Rasmussen (Nyt 8/2018)

På listen over nye statsborgere i Mandemarke (under fanebladet Indvandrerne i Mandemarke) kan man finde følge oplysninger fra 1901:

Efternavn: Rasmussen Fornavn: Niels Peder
Erhverv: Gårdejer Fødelokalitet: Chicago
Føderegion: Illinois
Fødeland: USA
Fødselsår: 1869 I DK fra: 1872
Bopæl, lokalitet: Magleby Sogn Amt, region: Præstø Amt
Lov: 29 03 1901 Løbenr.: 172

Niels Peder Rasmussen, som var født i 1869 i Chicago og har boet i Danmark siden 1872 hvor han var 3 år, er altså først som 32-årig gårdejer blevet dansk statsborger i 1901! Mon ikke han er født af danske emigranter i Chicago, som er vendt tilbage til Danmark igen i 1872? Det skete jo også at folk vendte tilbage igen.

Resten af denne historie viser, hvad folketællingerne her på hjemmesiden kan bruges til. På de ældste blev hans navn skrevet ‘Niels Peder’ som ovenfor, og på de seneste ‘Niels Peter’. Af praktiske grunde bliver han i det følgende kaldt Niels Peter. Historien peger også mod gården på Skansevej 2 og huset på Gurkebakken 6.

Niels Peter kan vi finde på folketællingen i 1901 for Mandemarke her på hjemmesiden som overhoved for familie nr. 145 på matr. 10a. Det er gården der ligger på Skansevej 2, selv om der ikke var gadenavne den gang.

Niels Peter Rasmussen 10/1 1869 Gift Husfader, Gaardmand
Ane Kirstine Jakobsen 19/8 1869 Gift Husmoder
Niels Jørgen Rasmussen 5/11 1893 Ugift Barn
Marius Rasmussen 2/5 1900 Ugift Barn
Ane Marie Jakobsdatter 19/7 1837 Enke Aftægtskone
Sophus Frederik Nielsen 8/5 1886 Ugift Almindelig Tjenestedreng
Kristian Larsen 1/1 1880 Ugift Tjenestetyende, Mælkekusk

På det originale skema (link)  kan man se at Niels Peter er født 10/1 1869 i Amerika, og at han er tilflyttet Magleby Sogn fra Nyborre Sogn i 1883. Man kan også se at han i 1892 er blevet gift med Ane Kirstine Jakobsen, som er født 19/8 1869 i Mandemarke.

(Rent faktisk er Niels Peter blevet født i Chicago, som man kan se af Niels Peters profil på slægtsforskningssiden Geni.com. Se også samme sted Ane Kirstines profil).

Ved folketællingen i 1880 kan man finde hans kone Ane Kirstine som datter i en familie der boede på en gård, som viser sig at være gården på Kraneledvej 12:

Jørgen Jakobsen 45 1835 Gift Husfader, Gaardmand
Marie Kirstine Jakobsdatter 40 1840 Gift hans Kone
Ane Kirstine Jakobsen 10 1870 Ugift deres Datter
Jens Hendrik Jakobsen 19 1861 Ugift Husfaderens Broder, Tjenestekarl
Karen Margrethe Kristoffersen 17 1863 Ugift Tjenestepige
Jakob Jørgensen 75 1805 Enke-mand Husfaderens Fader, Aftægtsmand

Kolonne 2 angiver alderen den 1/2 1880 og kolonne 3 det beregnede fødeår, som fremkommer ved at trække alderen fra 1880, hvorfor fødeåret ikke altid er det rigtige. Ane Kirstines alder på 10 passer med den senere oplyste fødselsdato (så beregningen af fødeåret ikke passer helt). På gården bor den 75-årige Jakob Jørgensen, som er enkemand og aftægtsmand og Ane Kirstines farfar. Man kan se at det er hans 45-årige søn Jørgen Jakobsen, der nu har overtaget gården, og at hans 19-årige lillebror arbejder som tjenestekarl. Han må vist også være en efternøler, idet hans far har været 56 da han blev født.

Bemærk i øvrigt den gamle navneskik: Begge Jakob Jørgensens sønner har fået efternavnet Jakobsen, altså som sønner af Jakob, mens Jørgen Jakobsens egen datter Ane Kirstine derimod anføres med samme efternavn som sin far. Det er altså i perioden omkring 1860-70 man går over til at videreføre farens efternavn.

Der blev også foretaget en folketælling den 1/2 1890, som ikke er lagt på hjemmesiden. Her findes på en gård Marie Kirstine Jakobsen på 50 som enke, hvis erhverv er anført som ‘Gaardfæsterske’. Hun bor sammen med sin ugifte datter på 20, Ane Kirstine Jakobsen. Bortset fra moren nu bruger samme efternavn som datteren og sin afdøde ægtefælle, er der ingen tvivl om at det er de samme. Der er ikke flere i husstanden, men det fremgår ikke om de bor på en gård sammen en anden husstand. Da moren nu står anført som gårdfæsterske, er det måske den samme gård de bor på, hvor hendes gamle svigerfar er død og hendes svoger har fundet anledning til at søge væk efter at hans bror er død.

Hendes afdøde mand Jørgen Jakobsen, som var født i 1835, var i øvrigt selv søn af Jacob Jørgensen født omkring 1804, som kan findes som gårdmand på folketællingerne fra 1880 og tilbage til 1834, hvor der om hans erhverv stod ‘Bestyrer Gaard’ for gaardmandsenke Ane Christensdatter. Hun findes på folketællingerne fra 1801 til 1834, men hendes mand må være død før 1801. Hun findes ikke på på folketællingen i 1787, så hun må altså blevet gift og blevet enke mellem 1787 og 1801. Formentlig har hendes mand heddet Jørgen Rasmussen, for der er noget der tyder på, at det er hende som i en gammel hartkornsprotokol fra omkring 1835 er anført som ‘Jørgen Rasmussens Enke’ der var fæstebonde på gården med matr. 7. Det har i så fald været gården på Kraneledvej 12 lige overfor der hvor Rakkerbanken starter, som familien har været fæstebønder på.

Men efter dette sidespring efter omtalen af folketællingen i 1880, så lad os springe 21 år frem til folketællingen i 1901, hvor Ane Kirstine nu selv er blevet gift med Niels Peter og de har fået 2 børn: Niels Jørgen f. 5/11 1893 og Marius f. 2/8 1900.

Foruden en tjenestedreng og en tjenestekarl har de den 64-årige Ane Marie Jakobsdatter (f. 19/7 1837) boende hos sig. Om hende står der at hun er ‘Aftægtskone’, at hun var blevet enke i 1888, og hun i ægteskabet havde fået et barn som levede, og at hun havde mistet et. Der står også at hun var født i Mandemark, men der optræder ingen med hendes fornavne fra 1937 på de tidligere folketællinger i 1880, 1860 og 1840 for Mandemarke, og en udvidet søgning til hele Magleby Sogn og Borre Sogn har mærkelig nok heller ikke givet gevinst.

Aftægt er betegnelsen for en aftale, hvorefter en ny ejer (eller fæster) af en ejendom forpligter sig til at underholde den tidligere ejer og hans ægtefælle, så længe de lever. Normalt var det et af børnene der havde deres far eller mor på aftægt, men var Ane Marie så på aftægt i 1901 fordi hun var mor til Niels Peter Rasmussen eller til Ane Kirstine Jakobsen?

Selv om Ane Marie er anført med efternavnet Jakobsdatter, kan hun godt have været gift med en Rasmussen, for efter at hun er blevet enke bruger hun måske sit pigenavn, som man endnu gjorde den gang, nemlig efter sin far: Jakobs datter! Kunne det barn som levede mon være Niels Peter, som nu har sin mor boende på aftægt?

Men det er nok snarere Ane Kirstine som er Ane Maries datter, og at det er hende som sammen med sin mand Niels Peter har overtaget barndomsgården. Efter at Ane Marie blev enke i 1888, har hendes datter i så fald også været god at gifte sig med for Niels Peter, som var født i Amerika og derfor sandsynligvis ikke havde nogen udsigt til at overtage en gård i Mandemarke. Niels Peter Rasmussen blev gift med Ane Kirstine i 1892, og hun angiver lidt pudsigt sit efternavn som Jakobsen, selv om kvinder på det tidspunkt normalt altid tog mandens efternavn. Men selvfølgelig kan hun også bare have oplyst sit fødenavn.

Da vi ved at vores hovedperson Niels Peter selv kom til Magleby Sogn fra Ny Borre Sogn i 1883, er det ikke overraskende at finde ham ved folketællingen 3 år før i Borre Sogn i 1880. Men det er noget overraskende at finde ham som 11-årigt barn i følgende husstand:

Lars Nielsen 59 1821 Gift Husfader, Parcelist, Jordbruger
Ane Kirstine Jensen 51 1829 Gift hans Hustru
Niels Peder Rasmussen 11 1869 Ugift deres Barn
Maren Sophie Rasmussen 7 1873 Ugift deres Barn

Det fremgår af det originale skema (som afskrevet hos Danish Family Search – link kræver evt. login af indentifikationsgrunde), at Niels Peter (Peter eller Peder bruges tit i flæng) er født i 1869 i ‘Cikago’, så det ser jo ud til at være helt rigtigt – bortset fra stavningen af bynavnet. Men der står at han (ligesom hans lillesøster, der også hedder Rasmussen til efternavn) skulle være barn af Lars Nielsen og dennes hustru Ane Kirstine Jensen! Det tyder på at Lars Nielsen og hans kone har taget dem til sig efter at familien Rasmussen eller i alt fald deres mor i 1872 kom tilbage fra Amerika med den 3-årige Niels Peter.

Da Niels Peters lillesøster Maren Sophie ved folketællingen den 1/2 1880 var 7 år, kan det jo godt være at hun ikke har haft fødselsdag endnu, så hun i virkeligheden er født i 1872. Måske er forklaringen på at Lars Nielsen har de to Rasmussen-børn i huset, at børnenes mor i skuffelse vendt hjem fra USA i 1872 med en lille dreng på 3 og en nyfødt eller ny i maven! Hvis hun skulle finde arbejde igen, har hun sikkert været nødt til at få børnene passet hos nogen, og her har det midaldrende ægtepar åbenbart stået parat. Om de var fjernere familie vides ikke, selv om det ofte forekom at børn blev taget i pleje hos bedsteforældre.

Men tilbage til Niels Peter, som ved lov af 29/3 1901 bliver gjort til dansk statsborger med oplysning om at han er gårdejer. Måske var det i forbindelse med hans erhvervelse af denne gård (som ejer eller fæster), at han har fundet ud af at han måtte se at blive dansk statsborger.

Af det originale skema fra folketællingen i 1901 kan man se, at de bor i matr. 10a Mandemark. Søger man på Boligejer.dk efter ejendommen i dag, viser det sig at det er en landbrugsejendom på Skansevej 2 lige syd for Kraneled nede ved kysten! Af de offentlige BBR-oplysninger fremgår at hovedbygningen er opført i 1824 og at en staldbygning oprindelig skulle være fra 1774 samt at laden er fra 1909. Landbrugsejendommen er på godt 116.000 kvm., hvoraf godt 51.000 kvm. er omfattet af strandbeskyttelsesreglerne. Da 1 tønde land er ca. 5.500 kvm. svarer det samlede areal til godt 21 tønder land. De fleste af de øvrige gårde ved udstykningen i begyndelsen af 1800-tallet var typisk dobbelt så store, så hvis der ikke er afstået arealer siden, har det været en af de mere ydmyge gårde. Men måske har jorden været god?

Ved næste folketælling i 1906 5 år senere står de som familienr. 154 og der er kommet yderligere en søn til, ligesom de har fået ny tjenestepige (link til originale skema):

Niels Peter Rasmussen 10/1 1869 Gift Husfader Gaardbestyrer, Landbrug
Ane Kirstine Jakobsen 19/8 1869 Gift Husmoder
Marie Kirstine Jakobsen 19/7 1839 Enke Aftægtskone
Niels Jørgen Rasmussen 5/11 1893 Ugift Barn
Axel Marius Rasmussen 2/8 1900 Ugift Barn
Carl Laurits Rasmussen 8/2 1904 Ugift Barn
Mads P. Kristian Larsen 1/1 1880 Ugift Tjenestetyende Landbrug
Gertrud Elisabeth Carlsen 10/1 1892 Ugift Tjenestetyende Landbrug

Folketællingen i 1916 (link til originalt skema)

Her genfinder vi hele familien på gården på Skansevej 2, hvor Niels Peder er gårdmand, og vi også får bekræftet at det er forældre og søn:

Niels P. Rasmussen 10/1 1869 Husfader Gaardmand
Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Husmoder Gaardmandskone
Marius Rasmussen 2/8 1900 Barn
Kurt Rasmussen 14/2 1904 Barn
Marie Jakobsen 18/7 1839 Bedstemoder Enke
Peder Sutdrup 9/4 1893 Tjenestetyende
Marie Nielsen 20/11 1897 do.

Vi finder også her Marius bedstemor Marie Jakobsen.

Ved folketællingen i 1916 påførte skattevæsenet senere oplysning om personernes formue og indkomst, og her var Niels Peder langt fra at være rentier, som han ellers er 9 år senere, idet han ingen formue havde i 1916.

Ved folketællingen i 1925 er situationen ændret (link til det originale skema):

Marius Aksel Rasmussen 02.08.1900 Magleby Husfader Gårdejer
Niels Peter Rasmussen 10.1.1869 Nordamerika Husfader Rentier
Ane Kirstine Rasmussen 19.8.1869 Magleby Husmoder
Niels Sander Andersen 12.12.1904 Skt.Jørgenbjerg, Dalkilde Tjenestekarl
Elise Kristine Karlsen 19.08.1902 Magleby Husassistent

Niels Peter er nu blevet ‘rentier’, hvilket utvivlsomt har været meget fint også dengang. Han og hans kone bor nu hos sønnen Marius på 25, der har overtaget gården og er blevet gårdejer.

Næste folketælling 1930  (link til det originale skema)

Aksel Marius Rasmussen 2.8.00 Husfader Gårdejer
Emma Krestine Rasmussen 23.2.07 Ølsømagle Husmoder (gift 1928)
Karen Johanne Ansbjerg 13.1.13 Stakroge Vejle Tjenestepige Pige
Povl Helbo Hansen 16.5.13 Taastrup Roskilde Tjenestekarl Forkarl

Det fremgår at Aksel Marius i daglig tale kalder sig Marius Rasmussen, og at han er blevet gift i 1928 med Emma på 21. Så det er sikkert forklaringen på at husstanden foreløbig kun består af ham og Emma samt en ‘tjenestepige’ og en ‘tjenestekarl’.

Marius forældre Niels Peter og hans kone Ane Kirstine som begge er 61 er nemlig flyttet, og Niels Peter står anført som ‘forhenværende Landbruger’. Man kunne tænke sig at de er flyttet til et mindre hus i Kraneled, som ligger lige nord for gården, for at give mere plads til Marius på gården. På skemaet for dem var huset angivet som matr. 15e, som i givet fald i dag er Gurkebakken 10, men den der udfyldte skemaet i 1930, har nok ikke har hørt at der blev sagt matr. 15c, som er Gurkebakken 6. Før vejene fik navne og husene husnumre blev dette hus kaldt “1925”, for noget havde man jo brug for at kunne betegne de enkelte huse og gårde. Og dette hus var blevet bygget i 1925, hvilket også fremgår af ejendommens BBR-meddelelse!

Niels Peter og Ane Kirstine havde i øvrigt også en anden søn Niels Jørgen Rasmussen fra 1893, som  det fremgik af folketællingen ovenfor fra 1906. Ved folketællingen i 1930 (link til skema) bor han på en anden gård, nemlig matr. 14a som er gården på Busenevej 40. Hans erhverv er angivet som ‘Landbruger’ og ikke ‘Gaardejer’ som hans bror Niels Peter, så måske har Busenevej 40 været godsets? Men det er nu ikke tilfældet, for af gamle tingbøger kan man se, at Niels Jørgen i 1915 har købt gården på Busenevej 40. I 1930 er Niels Jørgen husfader for en husstand på hele 10 personer: Hans 7 år ældre ægtefælle Thora, som han har giftet sig med i 1924, og 6 børn samt en fodermester og en husassistent. Det er nok Thora der har indbragt de 3 ældste børn i ægteskabet, for de er født fra 1919-22, og på skemaet står der ud for Niels Jørgen at han kun har fået 3 børn.

Niels Jørgen havde i 1915 i øvrigt købt gården af Lene Katrine Petersen, som var enke efter Hemming Hansen. Ved folketællingen i 1906 havde hun været gårdejerske, og havde haft en søn søn Hans Christian Hansen som gårdbestyrer. Hemming Hansen, som var født 23/1 1848 og er død mellem 1901 og 1906, var selv kommet til gården som barn af Kirsten Hemmingsdatters første ægteskab. Hun blev nemlig gift med Hans Didriksen (den ældre fra 1813), der var søn af Didrik Povelsen, som allerede i 1834 havde været fæstebonde på gården. Ved folketælingen forinden i 1801 var han ikke registreret i Mandemarke, men på det gamle kort fra 1798 er hans navn blevet noteret på matr. 14, så han har formentlig været fæstebonde på gården siden udskiftningen omkring 1803! Men det kan man læse mere om under historien om “Bøgeholtgaard” på Busenevej 40.

Men tilbage til Niels Jørgens far Marius og gården på Skansevej 2.

Ved folketællingen den 5/11 1940, som er den seneste folketælling vi har, står Marius stadig anført gårdejer og ejer af matr. 10a, hvor han bor sammen med sin Emma og en datter Esther Agnete fra 1932. De har nu som medhjælpere et ungt ægtepar, Ernst og Ingeborg Sønderskov Fisch på 24 og 18.

Og ved samme folketælling finder vi også Niels Peter og hans kone:

Niels Peter Rasmussen 16/1 1869 Husfader, Lever af Formue 22/7 1892
Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Husmoder

De er nu begge 71 og vi får endda oplyst den præcise bryllupsdato, så vi kan regne ud at de nu har været gift i næsten 48 år og kun mangler 2 år til guldbrylluppet!

Der står denne gang på det originale skema at de bor på matr. 15c (ejerlavet: Mandemarke) og bor ved Kraneled, som er Gurkebakken 6, hvor de altså har boet siden de flyttede fra gården på Skansevej 2.

Situationen på gården på Skansevej 2 ser ved folketællingen i 1940 således ud – de understregede fornavne er dem de brugte i daglig tale (link til det originale skema):

Axel Marius Rasmussen 2.8.00 Husfader Gaardejer 30.3.28
Emma Kristine Rasmussen 23.2.07 Husmoder
Esther Agnethe Rasmussen 24.3.32 barn
Ernst August Rudolf Sönderskov Fisch 8.12.16 Medhjælper
Ingeborg Thyra Sönderskov Fisch 5.10.22 Medhjælper

Marius, som var gift med Emma den 30/3 1928, bor stadig på gården, og de har nu fået datteren Esther.

Foreløbig afslutning

I dag bor Lilly Jensen på gården. Hun skulle være barnebarn til Marius og er i så fald oldebarn til Niels Peter og 4. generation på gården. Vi håber at dette kan bekræftes og at hun i givet fald kan fortælle mere om nogle af personerne, som er omtalt ovenfor.

Men er det ikke fantastisk, hvad man kan få ud af de kilder som er tilgængelige via hjemmesiden her?!

Senere tilføjelse

Sidst i 2018 kom redaktøren af denne hjemmeside på sporet af en hjemmeside med et meget omfattende system af stamtræer (på Geni.com), hvor mange fra Magleby Sogn, herunder Mandemarke, optræder og kan følges mange generationer tilbage.

Ved at kombinere disse oplysninger på stamtræer med de mange folketællinger for Mandemarke her på hjemmesiden, er der kommet spændende nye oplysninger og historier her på hjemmesiden, f.eks. Lars Hemmingsen og hans store familie og ‘Pedro Mandemark’.

Det har også resulteret i en meget udbytterig kontakt med efterkommere af danske udvandrere fra Magleby til Argentina og USA, hvoraf den ene nu er begyndt at benytte oplysninger her fra Mandemarke.dk til at udbygge stamtræerne på Geni.com, der i øvrigt i forvejen bygger på en imponerende mængde oplysninger fra kirkebøger og andre kilder.

Her sidst i januar 2018 har redaktøren af hjemmesiden her således modtaget denne mail:

Again I used your Mandemarke site to add more ancestors in Geni.
I have always said the Møn Geni family tree is a tangled spiderweb.
The wife of Niels Peter Rasmussen is Ane Kistine Jacobsen:
She is cousin of Anna Jacobsen, wife of Peter Andreas Pedersen:
They shared the same grandparents, Jacob Jørgensen and Ane Kirstine Jensdatter.

 

Bemærkningen om at de mønske familiers slægtskabsforhold udgør et indviklet spindelvæv er meget relevant, da mange jo gennem årene giftede med andre i lokalsamfundet og dermed havde fælles forfædre.

Det var stadig sådan at da de første københavnere kom til Mandemarke sidst i 1960’erne og købte de gamle forfaldne huse for at sætte dem i stand og bruge dem som fritidshuse, oplevede landsbyen som en stor familie, som man kan læse om i historien Mandemarke som ‘een stor familie’.

Hvis du tør kan du prøve at følge nogle af de angivne links og kravle rundt i stamtræerne (første gang man logger ind på Geni bliver man muligvis blive bedt om at oprette sig som – gratis – bruger).

I mailen omtales familierelationen mellem Niels Peter Rasmussens kone og konen til købmanden i Mandemarke Peter Andreas Petersen. Ane Kirstine Rasmussen f. Jacobsen  19/8 1869 i Mandemarke, var datter af Jørgen Jacobsen. Købmandens kone Anna Jacobsen, f. i Busene 12/5 1889, død i Mandemarke 4/2 1934, var datter af Niels Jacobsen.

Jørgen og Niels var brødre. Deres forældre var gårdmand Jacob Rasmussen, f. 13/10 1804 i Mandemarke, død smst. 25/5 1885 som 80-årig (link til profil på Geni), og Ane Kirstine Jensdatter, f. 1810 i Borre Sogn, død 13/6 1855 i Mandemarke som 45-årig (link til profil på Geni).

Gårdmand Jacob Rasmussen var søn af Jørgen Rasmussen, f. 31/3 1776 i Budsene, død 11/8 1828 som 52-årig  (link til profil på Geni), og Ane Christensdatter, f. 1773 i Mandemarke, død smst. 23/4 1847 som 74-årig  (link til profil på Geni). Hun var et ud af 8 børn af Jens Andersen og Kirsten Cleofasdatter, hvor morens efternavn skyldtes hendes far Cleophas Thomsen, der var født i 1743 og i 1787 i Borre som 44-årig. Moren havde også en bror Niels Cleophasen.

 – og sådan kunne man blive ved!