Skovstrædet 5

skovstraedet-5-august-2015 skovstraedet-5-drone-over-mandemarke

Ole Eskling købte huset på Skovstrædet 5 for 200.000 kr. i 1993, efter det forinden var overtaget af banken på en tvangsauktion.

Siden investerede Ole og hans familie flere tusinde timer på renovering af huset, der på nær ildstedet blev fuldkommen skilt ad, genopbygget, omindrettet og moderniseret.

Ole og Jeanette er glade for heste, så det er takket være dem, at der går heste rundt i foldene omkring Mandemarke. Ole er også lejrchef for den usædvanligt smukt beliggende campingplads i Klinteskoven, Møns Klint Resort, ifølge hvis  hjemmeside der sikkert med Oles godkendelse står følgende:

Ole er Resort Manager og tidligere professionel sejler, skiinstruktør,  destinationschef m.m. I dag er det jagtridning der er hans  store passion. Ole er opvokset på Møns Klint  og har altid mixet Møns Klints  natur med eventyr.

Det er også Ole som i samarbejde med Klintholm Gods arrangerer de storslåede jagtridninger, som af og til afholdes i den storslåede natur på Høje Møn.

Det er også Oles ide i forbindelse med sit arbejde at gøre reklame for Møn med sloganet: “Der sker ikke en skid”. Der er ligefrem en hjemmeside med navnet derskerikkeenskid.dk og fyrhytten som den gør reklame for er også blev omtalt i Ekstra Bladet i 2010.

Ole er også meget kreativ med et glimt i øjet, som du kan se et eksempel på HER! Det forlyder også at han står bag dette skilt ved gadekæret, som måske får nogen bilister til at sætte hastigheden ned.

Husets historie

Før Ole havde Søren Petersen i en årrække boede i huset sammen med sin kone og børn. Søren havde vist nok haft 2 koner, men den sidste hed Jette Faldborg og hende havde han ikke børn med.

Før dem boede Jens Peter Hansen og Annette Sophie i huset.

Skruer man tiden helt tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, var huset ejet af Hans Peter Hansen (klik på hans navn og læse mere om ham). Han var far til Jens Peter.

skovstraede-05_HansenJ

Tørvelukke Jens Peter Hansen flankeret af sine børnebørn, Inger Jakobsen nu Nielsen med sort bælte og sin tvillingesøster (omkring 1954)

På billedet ses Jens Peter Hansen, som var søn af Hans Peter Hansen og Mette Kirstine Christensen.

Ved folketællingen i 1906 står Hans Peter og Mette Kirstine anført som nr. 596 og 597. Man kan her se at de begge var født i 1849 og at en datter Laura Hansen på 25 stadig boede hjemme, samt at Hans Peter var vognmand. Det siges at han er blevet kaldt ‘doktor Peter’, så måske har han været god til det med lægeurterne?

Når sønnen Jens Peter ikke nævnes ved folketællingen, er det jo fordi han allerede er ude at tjene. Han var født i Karensby 27. juli 1889, døbt i Borre Kirke september samme år og konfirmeret i Magleby den 4. oktober 1903 under pastor Nielsen (Carl Frederik August Nielsen var præst i Magleby Kirke fra 1893 til 1912, som det fremgår af listen over kirkens præster gennem tiderne under omtalen af kirken).

Som for alle andre fra landet på det tidspunkt kan man læse de korte neutrale fakta om hans tjenestesteder i hans skudsmålsbog: Hvilket job han bestred og hvad han tjente. Hverken mere eller mindre. For skrev en arbejdsgiver andet, kunne det koste en bøde på fra to til tyve kroner. Omvendt passede Jens Peter Hansen godt på den lille bog. For forsvandt den, kunne han helt efter standardforskrifterne idømmes en bøde på op til 20 kroner.

Du kan i øvrigt læse mere om baggrunden for skudsmålsbøgerne under omtalen af Christian Larsens skudsmålsbog fra 1906.

Men her er siderne fra Jens Peters (klik på dem for at forstørre dem):

landsbyen_SkudsmaalJPHansen

(klik på billedet for at forstørre)

skovstraede-05_SkudsmaalJPHansen3 skovstraede-05_SkudsmaalJPHansen2

Fra november 1903 til oktober 1904 tjente Jens Peter Hansen hos pastor Nielsen i Magleby.

Fra november 1904 til maj 1906 tjener han hos Jørgen Hansen i Nyborre.

Frem til maj 1908 skiftes tjenestested til Anders Jensen i Råbymagle.

Dernæst følger halvandet år i tjeneste hos en enke i Råbymagle.

I november 1909 får Jens Peter tjeneste hos landmanden N.P. Rasmussen i Mandemarke frem til 31. oktober 1910 for en årsløn på 400 kroner.

Han blev gift med Anne Sofie Rasmussen, der kom fra en for egnen relativt velstående familie i Magleby.

Hun blev født i november 1891, som datter af grundejer Anders Rasmussen og Magrethe Kirstine Hansen og blev konfirmeret i Magleby Kirke 23. april 1906.