Skovstrædet 5

skovstraedet-5-august-2015 skovstraedet-5-drone-over-mandemarke

Ole Eskling købte huset på Skovstrædet 5 for 200.000 kr. i 1993, efter at det forinden var overtaget af banken på en tvangsauktion. Matr. 49b er i dag på 3.578 m2, men den gang var det ifølge den gamle tingbog kun 2.050 m Og ifølge tingbogen har der siden 1947 været tinglyst forbud mod at drive jagt på ejendommen!

Siden investerede Ole og hans familie flere tusinde timer på renovering af huset, der pånær ildstedet blev fuldkommen skilt ad, genopbygget, omindrettet og moderniseret. Sammenlign bare billeder af huset udefra – ovenfor og længere nede.

Ole og Jeanette er glade for heste, så det er takket være dem, at der går heste rundt i foldene omkring Mandemarke. I 2002 erhvervede Ole også matr. 40a, hvor ridebanen bl.a. ligger. Godset tog kun 10 kr. pr. kvadratmeter for de 2.689 m2.

Ole er også lejrchef for den usædvanligt smukt beliggende campingplads i Klinteskoven, Møns Klint Resort, ifølge hvis  hjemmeside der sikkert med Oles godkendelse står følgende:

Ole er Resort Manager og tidligere professionel sejler, skiinstruktør,  destinationschef m.m. I dag er det jagtridning der er hans  store passion. Ole er opvokset på Møns Klint  og har altid mixet Møns Klints  natur med eventyr.

Det er Ole som i samarbejde med Klintholm Gods arrangerer de storslåede jagtridninger, som af og til afholdes i den storslåede natur på Høje Møn.

Det er også Oles ide i forbindelse med sit arbejde at gøre reklame for Møn med sloganet: “Der sker ikke en skid”. Der er ligefrem en hjemmeside med navnet ‘derskerikkeenskid.dk’ og fyrhytten, hvorfra der tidligere blev holdt udkig efter skibe på vej op i Øresund. Hjemmesiden gør reklame for fyrhytten og er endda blev omtalt i Ekstra Bladet i 2010.

Ole er meget initiativrig og kreativ med et glimt i øjet, som du kan se et eksempel på HER! Det forlyder også at han står bag følgende skilt ved gadekæret, som måske får nogen bilister til at sætte hastigheden ned.

Husets historie

Før Ole havde Søren Petersen i en årrække boede i huset sammen med sin kone og børn. Søren havde vist nok haft 2 koner, men den sidste hed Jette Faldborg og hende havde han ikke børn med.

Før dem boede Jens Peter Hansen og Annette Sophie i huset. Og som det fremgår af det følgende gjorde Jens Peters far og mor det også, så mon ikke huset i rigtigt mange år har været beboet af familien Hansen?

Ifølge det særlige matrikelkort Godset i 1946 fik lavet over sine besiddelser er huset på dette tidspunkt stadig ejet af godset. Hvornår og til hvem godset solgte det, vides ikke.

Skruer man tiden helt tilbage til begyndelsen af 1900-tallet, var huset beboet af Hans Peter Hansen – eller Hans Peder (klik på hans navn og læs mere om ham). Han var far til Jens Peter Hansen.

skovstraede-05_HansenJ

Tørvelukke Jens Peter Hansen flankeret af sine børnebørn, Inger Jakobsen nu Nielsen med sort bælte og sin tvillingesøster (omkring 1954)

På billedet ses Jens Peter Hansen, der var søn af Hans Peter Hansen og Mette Kirstine Christensen (ved en folketælling i 1911 blev hun dog anført som Mette Kristine Larsen). Da Jens Peter kaldes ‘Tørvelukke Jens Peter’ er det nok fordi huset han kom fra er blevet kaldt “Tørvelukket”, fordi det jo lå lige ved mosen der blev kaldt Tørvelukket, hvor der siden er kommet en smuk sø.

Ved folketællingen i 1906 står Hans Peter og Mette Kirstine anført som nr. 596 og 597. Man kan her se at de begge var født i 1849, at de var blevet gift i 1887 og Hans Peter var vognmand. Det siges at han er blevet kaldt ‘doktor Peter’, så måske har han været god til det med lægeurterne? Tredje person I husstanden er Laura Hansen, som er født i 1881, der som  25-årig ernærer sig ved ‘Husgjærning og Markarbejde’. Hun står anført som barn, men feltet i skemaet for ‘levende Børn’ ud for Hans Peter er blankt, men det kan man nu ikke altid regne med. Måske har hun ikke været hans barn, selv om hun har samme efternavn, og da hun er født 6 år før Hans Peter og Mette Kirstine giftede sig, kan det meget vel være at Mette Kirstine har bragt hende ind i ægteskabet.

Ved folketællingen i 1916 (der ikke er lagt på hjemmesiden), hvor han var 67, kan man direkte se at han boede i matr. 49 sammen med sin kone Mette Kristine Larsen, og at han ernærede sig ved ‘Alderdomsundersøttelse og Landbrug’ – og endda af sin indkomst på 500 kr. blev pålignet en skat på 85 øre! Ligningsmyndighederne havde nemlig i 1916 påført indkomst og formue og skat for de enkelte – hvis der overhovedet var noget at nævne.

Ved folketællingen i 1925 registreredes følgende:

67-06-1925 Hans Peter Hansen 21.2.49 Magleby Husfader Husmand
67-06-1925 Mette Kirstine 5.2.49 Keldby Husmoder
67-06-1925 Laura Hansen 29.10.81 Magleby Barn

Når sønnen Jens Peter ikke nævnes ved folketællingen i 1925 og heller ikke i 1906 (eller 1911), er det sikkert fordi han var ude at tjene. Han var født i Karensby 27. juli 1889, døbt i Borre Kirke september samme år og konfirmeret i Magleby den 4. oktober 1903 under pastor Nielsen (Carl Frederik August Nielsen var præst i Magleby Kirke fra 1893 til 1912, som det fremgår af listen over kirkens præster gennem tiderne under omtalen af kirken).

Som for alle andre fra landet på det tidspunkt kan man læse de korte neutrale fakta om hans tjenestesteder i hans skudsmålsbog: Hvilket job han bestred og hvad han tjente. Hverken mere eller mindre. For skrev en arbejdsgiver andet, kunne det koste en bøde på fra to til tyve kroner. Omvendt passede Jens Peter Hansen godt på den lille bog. For hvis den forsvandt, kunne han helt efter standardforskrifterne idømmes en bøde på op til 20 kroner.

Du kan i øvrigt læse mere om baggrunden for skudsmålsbøgerne under omtalen af Christian Larsens skudsmålsbog fra 1906.

Men her er siderne fra Jens Peters (klik på dem for at forstørre dem):

landsbyen_SkudsmaalJPHansen

(klik på billedet for at forstørre)

skovstraede-05_SkudsmaalJPHansen3 skovstraede-05_SkudsmaalJPHansen2

Fra november 1903 til oktober 1904 tjente Jens Peter Hansen hos pastor Nielsen i Magleby.

Fra november 1904 til maj 1906 tjener han hos Jørgen Hansen i Nyborre.

Frem til maj 1908 skiftes tjenestested til Anders Jensen i Råbymagle.

Dernæst følger halvandet år i tjeneste hos en enke i Råbymagle.

I november 1909 får Jens Peter tjeneste hos landmanden N.P. Rasmussen i Mandemarke frem til 31. oktober 1910 for en årsløn på 400 kroner.

Han blev gift med Anne Sofie Rasmussen, der kom fra en for egnen relativt velstående familie i Magleby.

Hun blev født i november 1891, som datter af grundejer Anders Rasmussen og Magrethe Kirstine Hansen og blev konfirmeret i Magleby Kirke 23. april 1906.