Gurkebakken 5 “Amerika” (NY 3/2018)

Klik på billedet for at se huset tættere på

Huset på Gurkebakken 5 er altid blevet kaldt “Villa Amerika” eller bare “Amerika”. Hvis man ser på dette gamle luftfoto fra 1949 får man en fornemmelse af hvorfor. Og oplysningerne der kommer senere giver forklaringen på navnet.

Ifølge Bygnings- og Boligregistret er huset opført i 1917, men det kan man ikke altid regne med er helt præcist. Ejendommen har matr. 13m, og ejerlavet er Mandemarke By, som også alle andre huse i Kraneled, der må være frastykket fra matr. 13, som hørte til gården nord for huset, som blev kaldt “Solbakken” og i dag er Gurkebakken 7.

Der hører en meget stor grund til huset på 14.102 m2, der i dag for størstedelens vedkommende er beplantet med høje grantræer. Og da matr. 15d på den anden side af vejen på 2.210 m2, som også er beplantet med grantræer, er der altså tale om en anselig plantage, som nu giver hele landsbyen Kraneled læ for nordenvinden.

Ejendommen ejes i dag af Gunhild Miller.

Vi ser frem til at kunne fortælle mere om husets historie, men både folketællinger og gamle tingbøger kan også fortælle meget.

Folketællingen i 1916

Selv om huset ifølge BBR skulle være fra 1917 var de første beboere i “Hus No. 13m” dog allerede registrerede således ved folketællingen den 1. februar 1916:

Hansigne Hansen 20/2 1875 Husmoder Enke Lever af Formue og Landbrug
Arthur Hansen 29/1 1903 Barn
Esther Hansen 26/7 1905 Barn

Om Hansignes erhverv står der altså at hun levede af formue og landbrug, og det var der ikke mange der gjorde. Derfor er det interessant at der på skemaerne fra folketællingen i 1916 for første og sidste gang også er blevet påført skattevæsenets oplysninger om personernes indtægt og formue.

Hansignes indtægt var i 1916 1.200 kr. og hendes formue 21.000 kr. Det lyder måske ikke af så meget, men hendes formue svarer formentlig til næste 1 million i dag. Det har den gang i Mandemarke været en stor formue, for der er kun 6 ud af 250 personer i hele Mandemarkes ejerlav der have en større formue end hende! Det kan du læse mere om i historien om Indkomst- og formueforhold i 1916.

Historien om hvor hendes formue stammer fra kunne være interessant at kende. Hun har ikke boet i Mandemarke-området ved folketællingen i 1901. Kan hun have været i Amerika sammen med sin afdøde mand og tjent penge der, siden huset er blevet kaldt “Amerika”?

Det viser sig ifølge gamle Mandemarke-beboere at være rigtigt. Hansigne stammede fra Busene og blev gift med en graver (fra Damsholte), og de havde sammen været i Amerika  – endda 2 gange! Manden havde tuberkulose da de kom tilbage, og de tænkte at det ville være et godt sted at bo på dette sted med al den rene luft. Derfor de byggede huset, som manden dog ikke har nået at få meget glæde af, da Hansigne allerede ved folketællingen den 1/2 1916 står anført som enke.

Af det originale skema kan man se at familien er registreret lige før Gård No. 13a, som var beboet af Hans Didriksen og familie, som er den gamle gård på Gurkebakken 7. Både efter matrikelnummer og beliggenhed må ejendommene have hørt sammen. Da alle grundene i Kraneled har også matrikelnummer 13 med tilføjelse af et bogstav tyder det på at Kraneled by er kommet til i forbindelse med en udstykning af “Solbakkegaard”.

Tingbøgerne

Ifølge de gamle tingbøger solgte Enke Hansine Kristine Hansen ejendommen i 1920 til Niels Jacob Christoffersen, som 5 år senere også erhvervede matr. 15d, der ligger på den anden side af vejen og i dag er helt groet til med store træer. Siden da har de 2 grundstykker hørt sammen, så den nuværende ejer er også den lykkelige ejer af en masse grantræer.

Efter Niels Jacobs død blev ejendommen i 1943 af hans efterladte kone Mette Dorthea Marie Christoffersen, f. Andersen, overdraget til Jens Jacob Christoffersen, der allerede i 1945 solgte ejendommen videre til Ellenhard Holst Thomsen.

I 1956 solgtes den til Hans Jørgen Jensen, som må være død et par år efter, da der blev tinglyst en skifteudskrift som adkomst for 4 arvinger, som i 1959 solgte den til Nigel Douglas Miller.

Da ejendommen i 2018 ejes af Gunhild Miller er den altså blevet i familien siden, men vi mangler nærmere oplysninger.

Det fortælles at huset også i mange år fungerede som pensionat, indtil udlandsrejser blev almindelige for danskerne. Det er sikkert ligesom det har været tilfældet med “Sølyst”, der også ligger i Kraneled, som du kan læse om under historien om Kraneledvej 24.

Folketællingerne i 1925, 1930 og 1940

1925:

Niels Jakob Christoffersen 6/4 1871 Husfader Husejer
Mette Marie Christoffersen 6/1 1885 Husmoder
Louisa Christoffersen 13/1 1911 barn
Jens Jakob Christoffersen 25/5 1921 barn
Hakon Fritz Jørgensen 10/10 1919 barn

De understregede fornavne var dem de brugte til daglig. Af det originale skema kan man se at Niels var født i sognet, at hans kone var født i Viborg og at datteren Louisa var født i Argentina.

Der er altså påny en familie der er vendt tilbage til stedet, denne gang fra Argentina. Og da ejendommen som nævnt blev købt af Nigel Douglas Miller i 1959, tyder det på at der  for tredje gang er kommet nogen fra ‘den store verden’ til huset her i Kraneled!

1930:

Niels Jakob Christoffersen 6.8.71 11 – Husfader Landbruger 1920 / 1
Dorthea Christoffersen 6.1.85 Vebbestrup Jylland Husmoder
Jens Jakob Christoffersen 25.5.21 Barn
Frits Hakon Jørgensen 10.10.19 Keldby Sogn Plejebarn

Her står at Hakon er et plejebarn, hvor der i 1925 blot for alle tre børn stod ‘barn’ – ikke engang om det var fælles børn. Der står også at Niels og Dorthea var blevet gift i 1920 og at de har fået 1 barn, dvs. at Louisa, som var født i 1911 i Argentina og nu er flyttet hjemmefra, også har været et plejebarn – eller måske et barn af Niels eller Dorthea?

1940:

Mette Dorthea Marie Christoffersen 6/1 1885 Landbrug Pensionist

Dorthea er nu blevet enke og pensionist men driver stadig lidt landbrug. På det originale skema er der også blevet påbegyndt en notering af sønnen Jens, men der står at han er på “Illerup Haandværkerskole” og han er derfor ikke blevet noteret som boende på Gurkebakken.

Der er ingen offentligt tilgængelige folketællinger efter 1940, men af tingbøgerne kan man som nævnt se at sønnen Jens i 1943 havde købt ejendommen af sin mor, og at han videresolgte den i 1945.