Kraneledvej 14

Huset – eller måske skal man sige ‘gården’, for det er en gammel firlænget gård – bor og arbejder Mette Folmer Jensen og Søren Madsen i.

Søren – eller Mette – står på gårdspladsen og vinker til fotografen! (KLIK på billedet for at få et luftfoto du kan zoome ind og ud på)

De købte den svært forsømte ejendom i 2003 og har med en kraftanstrengelse fået en vidunderlig ejendom ud af det.

Sådan så der ud i 1949 med Mandemarke bakker i baggrunden

Beliggenheden har de ikke gjort noget ved. Men den kan heller ikke blive meget bedre, for fra den ret højt beliggende ejendom er der en pragtfuld udsigt over Østersøen og Hjelm Bugt – måske ikke 180 grader men så tæt på. Det var også det de faldt for.

Ifølge BBR er stuehuset fra 1806, men det gælder vist ikke meget andet end fundamenterne.

Og så hører der en pæn grund til på 184.289 kvadratmeter. Det svarer til godt 33 tdr. land og har formentlig været det der blev tildelt gården ved udflytningen i starten af 1800-tallet.

 

Luftfoto fra 1961 (klik for at forstørre)

Mette og Søren er begge meget aktive, kreative og kunstneriske mennesker, og de har derfor indrettet sig med glasværksted og maler- og fotoatelier. Og en enkelt vinmark er der også blevet plads til!

På deres egen hjemmeside http://www.tranemarke.dk/ kan man se nogle af deres kunstværker. Se også et udvalg af Sørens fotos her: http://galleri.tranemarke.dk/#!album-0.

Nedenfor er fotos fra et par af deres arrangementer.

Mette og Søren står her (til højre) ved et arrangement for Mandemarke Bylaug i 2010 i Mettes glasværksted.

Et arrangement i sommeren 2015

 

Et lille kig i haven i sommeren 2015 (klik på fotoet for at se næsten samme perspektiv i foråret 2010)

Haveparti i sommeren 2015 (klik på fotoet for at se næsten samme perspektiv i foråret 2010)

Et tilfældigt udsnit af Mettes skulpturer som faldt i fotografens smag (klik for at se i stort format):

 

Klintholm Gods har ejet gården indtil 1910

De ældste realregistre for tinglysninger er affotograferet af Statens Arkiver – men ikke altid lette at tyde (se selv HER).

I 1910 gav Kammerherreinde Thyra Scavenius skøde på ejendommen til Hans Peter Frederiksen. Dette skøde indeholdt en forpligtelse om en årlig bygafgift på 3 tdr. til ejeren af Klintholm Gods. Det indeholdt også en bestemmelse om at jagtretten tilhørte ejeren af Klintholm Gods i køberens besiddelsestid.

Hvad man desværre ikke kan tyde, er de gamle bestemmelser om hvilke byrder der i tidens løb har påhvilet ejendommen, men det drejer sig om specifikke afgrøder der skulle afleveres varierende mængder af – rug, byg, hvede, havre …

Efter – en tiltrængt – modernisering og forbedring af tinglysningssystemet i 1927 overgik man til lettere overskuelige tingbøger (som man kan se HER). Ud over skødet til Hans Peter Frederiksen i 1910, kan man se at der i 1950 blev tinglyst en skifteretsattest som adkomst for Maren Kirstine Frederiksen, f. Hansen, og samme dato hendes videreoverdragelse af ejendommen Erik Frederiksen for 66.405 kr.

Næste og sidste tinglysning i tingbogen for perioden 1927-2000 sker i 1972, hvor Hans Keld Frederiksen får skøde på ejendommen for kr. 309.600, hvoraf  de 49.600 angiveligt skulle være for løsøre (men det kan måske også skyldes en fordel i beregningen af tinglysningsafgift eller andet).

Hvad folketællingerne kan fortælle (fra 1906-1801)

Alle folketællingerne for ejerlavet Mandemarke (d.v.s. at de har matrikel-numre under “Mandemarke By”) er lagt på hjemmesiden så de er lige til at søge i. Derfor er det oplagt at begynde med at søge efter Hans Peter Frederiksen.

Ved folketællingen i 1906 finder vi ham sammen med følgende:

Ane Kirstine Hansen 6/11 1834 Husmoder, Enke Fæstegaardbrugerenke, Landbrug
Hans Peter Frederiksen 25/7 1864 Søn, Gift Gaardbestyrer, Landbrug
Maren Kirstine Hansen 3/10 1878 Svigerdatter Gift Gaardbestyrer, Landbrug
Erik Frederiksen 3/2 1905 Barn  
Christian Julius Hansen 17/9 1885 Tjenestetyende Landbrug
Christian Larsen 14/4 1892 Tjenestetyende Landbrug
Maren Kirstine Jensen 29/2 1880 Tjenestetyende Landbrug
Emil Thorvald Rasmussen 8/1 1875 Husfader Fodermester ved Landbrug
Kirsten Jensen 29/7 1879 Husmoder  

Her finder vi ham altså som gårdbestyrer sammen med sin kone for hans mor Ane Kirstine, der er anført som fæstegårdsbrugerenke.

De 2 sidstnævnte personer er anført som en selvstændig husstand og har sikkert boet til leje på gården.

Ved folketællingen 5 år tidligere i 1901 står der på folketællingsskemaet ‘Ejer: Frederik    Jensens Enke’, selv om det jo egentlig er Klintholm Gods som stadig ejer gården (link til det originale skema hos Statens Arkiver):

Ane Kirstine Hansen 5/11 1834 Husmoder (gift 1860-?, 5 børn, 1 død)
Hans P. Frederiksen 25/7 1864   Gårdbestyrer (fødested: Mandemark)
Jens Kristian Thisted 21/2 1877 Tjenestetyende Alm. Karl
Anton Karl Larsen 28/1 1887 Tjenestetyende Dreng
Maren Kirstine Hansen 3/10 1877 Plejebarn (barnebarn i pleje)

Ane Kirstine har her oplyst at hun er blevet gift i 1860 og har fået 5 børn og mistet 1.

Ane Kirstine har også et barnebarn i pleje, Maren Kirstine Hansen. Hun er her omkring 24. Og som vi kunne se af folketællingen i 1906, hvor hun var anført som svigerdatter, var hun altså i mellemtiden blevet gift med gårdbestyreren Hans Peter Frederiksen. Ane Kirstines barnebarn, Maren Kirstine, bliver altså gift med hendes 13 år ældre søn! Med andre ord er Hans Peter blevet gift med sin niece Maren Kirstine.

Går vi yderligere et skridt tilbage må det blive folketællingen fra 1880:

Frederik Jensen 62 1818 Husfader, Gaardmand
Ane Kirstine Hansdatter 46 1834 hans Kone, Husmoder
Maren Kirstine Frederiksen 19 1861 deres Datter
Lars Peter Frederiksen 17 1863 deres Søn
Hans Peter Frederiksen 15 1865 deres Søn
Marie Kristine Frederiksen 9 1871 deres Datter
Ane Sofie Frederiksen 7 1873 deres Datter
Margrethe Hansen 77 1803 Husmoderens Moder, Aftægtskone, Enke

Her finder vi altså Frederik Jensen selv sammen med sin kone Ane Kirstine Hansdatter. Hun står her anført med sit pigenavn efter den tids navneskik, så hendes far har altså heddet Hans. Når man ser på den sidste person på listen, den 77-årige Margrethe Hansen, som er Ane Kirstines mor på aftægt, bruger hun dog ikke den gamle navneskik (i alt fald ikke i 1880). Om hendes far har heddet Hans, eller om hendes mand har heddet Hansen (altså Hans Hansen) er således ikke til at vide. Siden den gamle Margrethe er ‘aftægtskone’, skulle man tro at hun og hendes mand havde været fæstere af gården tidligere, men det viser sig nu nedenfor ikke at være tilfældet.

På hjemmesiden her kan man også finde nogle lister over udvandrerne fra Mandemarke, og ved at sammenholde disse med folketællingen ovenfor, kan man se at 2 af Hans Peters døtre senere udvandrer. Iflg. udvandrerbasen sejler Marie K. Frederiksen til Iowa, USA i 1891 (nr. 40 på listen) og Maren Kirstine er formentlig i 1894 som senere  hustru til en Peter Jensen udvandret sammen med ham som Maren Kirstine Jensen (nr. 50 og 51 på listen).

Og så kan det indskydes at det senere har vist sig at sønnen Jens Frederiksen (link til stamtræssiden Geni.com) mellem 1882 og 1885 udvandrede til South Dakota sammen med sin kone Sidse Kirstine Pedersdatter og 3 børn, hvor det sidste er født i 1882, og deres næste bliver født i 1885 i South Dakota. Sidse Kirstine var i øvrigt født på ‘Baandhøjgaard‘.

Folketællingen i 1860 viser følgende (link til originalt skema):

Frederik Jensen 43 1817 Gaardmand
Ane Kirstine Hansdatter 27 1833 Hans Kone
Jens Frederiksen 15 1845 Hans Søn med afdøde Kone (Kirsten Jensdatter)
Hemming Pedersen 19 1841 Tjenestekarl
Else Margrethe Jensdatter 16 1844 Tjenestepige
Rasmus Rasmussen 85 1775 Aftægtsmand, Enkemand
Lars Larsen 63 1797 Hans Stedsøn

Her finder man 7 personer på gården og kan se at Frederik Jensen har været gift med en Kirsten Jensdatter før han blev gift med den 16 år yngre Ane Kirstine. Og så har man også den 85-årige Rasmus Rasmussen boende som ‘aftægtsmand’ med sin stedsøn på 63.

Ved folketællingen i 1850 ser husstanden på gården således ud:

Frederik Jensen 33 1817 Husfader, Gaardmand
Kirsten Jensdatter 30 1820 hans Kone
Jens Frederiksen 5 1845 deres Børn
Ane Kirstine Frederiksdatter 3 1847 deres Børn
Sophie Nielsdatter 21 1829 Tjenestepige
Rasmus Rasmussen 74 1776 Enkemand, Inderste og Aftægtsmand
Lars Larsen 53 1797 hans Stedsøn

Endnu et skridt tilbage kommer vi med folketællingen i 1845:

Frederik Jensen 28 1817 Gaardmand
Kirsten Jensdatter 25 1820 hans Kone
Peder Jensen 17 1828 Tjenestekarl
Rasmus Rasmussen 64 1781 Aftægtsmand
Malene Michaelsdatter 74 1771 hans Kone
Lars Larsen 48 1797 hendes Søn

Her finder man Frederik Jensen med sin første og mere jævnaldrende kone Kirsten Jensdatter, hvis søn Jens Frederiksen altså ikke er født endnu.

Frederik Jensen har den gamle Rasmus Rasmussen og hans kone samt hendes søn boende på aftægt (links er til stamtræssiden Geni.com). Hvad baggrunden er for at han har dem på aftægt vides ikke, for der ses ikke at være nogen familiemæssig relation mellem dem, som det ellers ofte var tilfældet. Måske har det blot været et vilkår for Frederik Jensens overtagelse af fæstemålet mellem 1845 og 1840, at han har taget sig af den tidligere fæster og hans familie?

Ved folketællingen i 1840 findes ingen Frederik Jensen (men dog en Kirsten Jensdatter enten i et hus som barn af en daglejer eller som tjenestepige på en gård, Busenvej 19). Den gamle Rasmus Rasmussen findes på en gård som ‘Gaardmand’. Efter at den gamle hartkornsprotokol for Mandemarke er afskrevet og lagt på hjemmesiden, kan man se Rasmus Rasmussen har været bruger af matr. 8 i en længere årrække.

Rasmus Rasmussen 64 1776 Gift Gaardmand
Malene Michaelsdatter 73 1767 Gift hans Kone
Lars Larsen 42 1798 Ugift hendes Søn
Hans Hansen 22 1818 Ugift Tjenestefolk
Maren Kirstine Hansdatter 18 1822 Ugift Tjenestefolk

I 1834 (originalt skema)

Rasmus Rasmussen 60 1774 Gift Gaardmand
Malene Michaelsdatter 69 1765 Gift hans kone
Lars Larsen 36 1798 Ugift Konens Søn med sin første Mand
Niels Hemmingsen 20 1814 Ugift Tjenestefolk
Hansdatter 21 1813 Ugift Tjenestefolk

Da forholdene i Danmark på grund af landets deltagelse i Napoleonskrigene og stats-bankerotten i 1813 og man i 1814 mistede Norge, var der ikke overskud til at tage sig af folketællinger mellem 1801 og 1834.

Ved folketællingen tilbage i 1801 finder vi ingen Rasmus Rasmussen, men derimod finder vi hans kone Malene:

Lars Hanssen 45 1756 Gift 2. gang Husbonde Gaardfæster
Malene Michaelsdatter 35 1766 Gift 1. gang hans Kone  
Karen Larsdatter 9 1792 Ugift deres børn  
Hans Larsen 7 1794 Ugift deres børn  
Lars Larsen 2 1799 Ugift deres børn  
Ane Marie Larsdatter 67 1734 Enke Konens Moder

Malene Michaelsdatter har altså været gift før med Lars Hanssen (eller Lars Hansen) som var gårdfæster, og han havde også selv været gift før. Den 2-årige søn Lars Larsen (hvor der er indsat link til stamtræsside) boede som ugift 36-årig stadig hos sin mor ved folketællingen i 1834. (På stamtræet for Lars og Malene og deres søn Lars Larsen kan man se, at Lars fik 5 børn).

Malenes mor Ane Marie Larsdatter boede som 67-årig enke også på gården i 1801, og spørgsmålet er så om hun kan findes på den næste og ældste folketælling der er fra 1887. Og det gør hun, selv om hun her kun kaldes Marie Larsdatter (og har oplyst at være 50, selv om hun nok var 53, for ellers kunne hun ikke være blevet 67 i 1801). Her ser man hende med sin første mand og deres datter Malene Michaelsdatter som 20-årig:

Michael Christensen 60 1727 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Marie Larsdatter (=Ane Marie Larsdatter) 50 1737 Gift hans Kone  
Jan Christian Michaelsen 15 1772 Ugift deres Børn  
Malene Michaelsdatter  (stamtræ på Geni.com) 20 1767 Ugift deres Børn  
Jens Hemmingsen 24 1763 Ugift Tienestekarl  

(I skemaet er indsat links til den store stamtræsside Geni.com, hvor man både kan se oplysninger om den enkelte person samt vedkommendes stamtræ).

I Mandemarke lå gårdene i selve landsbyen blandt huse for håndværkere og andet – sådan som det havde været tilfældet i alt fald siden middelalderen! (Mandemarke er allerede nævnt i skriftlige kilder fra 1300-tallet). Da udflytningen af gårdene fra selve landsbyen Mandemarke i forbindelse med ophævelsen af det gamle landsbyfællesskab først fandt sted omkring 1803, må Malene Michaelsdatter altså have boet på en gård sammen med sin første mand, mens den endnu lå i landsbyen Mandemarke. Den har formentlig ligget på et af de områder i landsbyen der ikke senere er blevet bygget noget på, efter at den var flyttet ud på det sted som senere har fået adressen Kraneledvej 14. Gårdene var jo opført med bindingsværk, hvor alt tømmeret kunne skilles ad og samles igen.

Opsummering

Vi har altså kunnet følge en familie med ægtefællerne Michael Christensen og Anne Marie Larsdatter som var født i 1727 og 1737 samt deres datter Malene Michaelsdatter (f. 1765/67). I 1801 var Malene blevet gift med sin første mand Lars Hansen og havde sin gamle mor boende foruden de 3 børn de havde fået. Malenes far var formentlig fæstebonde under Klintholm Gods, og så har Malene og hendes mand sandsynligvis kunnet fortsætte dette fæstemål – også efter at gården blev flyttet ud til Kraneledvej 14. Der var normalt tale om det såkaldte ‘arvefæste’ i denne periode (link til Wikipedia om arvefæste), således at fæstemålet kunne gå videre i familien igennem flere generationer.

I 1834 havde Malene fået en ny mand og de var begge blevet ældre, men hun havde sin nu 36-årige søn Lars Larsen til at passe bedriften sammen med 2 tjenestefolk. Det samme var tilfældet i 1840, men i 1845 var Malene og hendes mand gået på aftægt (link til Wikipedia om aftægt).

Der var nu kommet en ny familie som fæstere, Frederik Jensen og hans kone på 28 og 25, som skulle forsørge Malene og hendes familie, hvor den stadig ugifte søn også har kunnet arbejde i marken. Malene dør på et tidspunkt, men hendes mand og Lars bor på gården helt frem til folketællingen i 1860, hvor de er 85 0g 63. 

Ved folketællingen 20 år senere i 1880 er de ikke overraskende forsvundet, men det er stadig Frederik Jensen som fæster gården. Han har dog måttet få en ny kone undervejs og er i 1860 blevet gift med Ane Kirstine Hansdatter. I 1880 har Frederik Jensen i stedet for de tidligere fæstere nu fået moren til sin nye kone boende. Hun omtales som aftægtskone, men da hverken Ane Kirstine eller hendes mor Margrethe findes i Mandemarke i 1860, må de være tilflyttere (måske så langt væk fra som Busemarke eller Busene). Måske har det bare været naturligt at hans nye kones mor også flyttede ind på gården, for sådan tog man sig jo af de gamle den gang.

Frederik Jensen og hans kone Ane Kirstine Hansdatter fik blandt andet sønnen Hans Peter Frederiksen (f. 1864), som ved folketællingen i 1901 nu var blevet gårdbestyrer for sin mor Ane Kirstine, der var blevet enke. I 1910 overtager han endeligt endeligt gården fra Klintholm Gods og bliver selvejer af den gård som familien har været fæstebønder på siden starten af 1840’erne.

Indtil da var det en gammel familie som havde været fæstere – også før selve gården i forbindelse med udskiftningen blev flyttet ud fra Mandemarke til den nuværende matrikel 8. Som nævnt indledningsvis var stuehuset, som Søren og Mette har fået totalrenoveret ifølge kommunens oplysninger opført i 1806, så måske gemmer der sig stadig et sted et lille stykke tømmer fra den gård der ved udskiftningen blev flyttet fra Mandemarke til Kraneledvej 14?

Folketællingerne fra 1916 og frem

Vi begyndte at følge sporet fra oplysningen om at Hans Peter Frederiksen i 1910 overtog gården som ejer, og er nu nået så langt tilbage i tid som det er muligt ud fra de offentligt tilgængelige oplysninger.

Lad os derfor nu bevæge os den anden vej – frem i tiden og begynde med folketællingen i 1916. Ved første forsøg finder man dog hverken Hans Peter eller hans kone Maren Kirstine, men forklaringen er forskelle i stavningen af deres navne, for i 1916 står de anført således på gården med matr. 8a (link til skema):

Hans P. Frederiksen 25/7 1864 Husfader Gaardmand
Marenstine Frederiksen 3/10 1878 Husmoder Gaardmandskone
Erik Frederiksen 3/2 1905 Barn  
Ane Kirstine Frederiksen 6/11 1834 Bedstemoder/Enke Aftægt
Holger Hansen 29/12 1903 Tjenestetyende  
Anna Jensen 4/7 1900 do.  
Harald Olsen 19/2 1898 do.

I 1916 har skattevæsenet også påført folketællingsskemaet oplysning om personernes indtægt og formue, og indtægten var for Hans var sat til 5.000 og formuen til 30.000.

Igen i 1925 finder vi dem således:

Hans Peter Frederiksen 25/7 1864 Magleby Husfader Gårdejer
Maren Kirstine Frederiksen 3/10 1878 Magleby Husmoder
Erik Frederiksen 3/2 1905 Magleby Barn
Lilli Inger Hemmingsen 20/4 1910 Magleby Husassistent
Karl Huus 19/08 1909 Nykøbing Falster Tjenestekarl

Her er også anført hvor de enkelte er født.

1930:

Hans Peter Frederiksen 25/6 1864 Husfader Gårdejer
Maren Kirstine Frederiksen 3/10 1877 Husmoder  
Erik Frederiksen 3/2 1905 Barn Karl
Dora Karen Kirstine Hansen 3/7 1912   Pige

Heraf fremgår også at de i det daglige kaldtes for Hans og Maren Kirstine og at de var blevet gift i 1903 og havde fået 1 barn.

Og den senest offentligt tilgængelige folketælling er fra 1940 med fremhævelse af de brugte fornavne i det daglige (originalt skema):

Maren Kirstine Frederiksen 3/10 1878 Husmoder Enke Gaardejerske
Erik Frederiksen 3/2 1905 Barn Gaardbestyrer
Hertha Jensigne Frederiksen 14/3 1912 Husassistent
Frede Marius Nielsen 14/1 1920 Karl (barn af: Parcelist)

Nu er Maren Kirstine blevet enke, efter at Hans er død, formentlig den 11/2 1938.

Traditionen med at en søn så bliver gårdbestyrer fortsætter altså, idet deres søn og eneste barn nu bestyrer gården for moren, som sidder i uskiftet bo. De havde også den 20-årige Frede Nielsen ansat som karl. Han var søn af Sophus Nielsen på Busenevej 4 og overtog senere det lille husmandssted.

Ifølge tingbogsoplysningerne blev der som tidligere nævnt i 1950 blev tinglyst en skifteretsattest som adkomst for Maren Kirstine Frederiksen, f. Hansen, samtidigt med at ejendommen blev videreoverdraget til Erik Frederiksen for 66.405 kr. Nu er Maren Kirstine blev 72 og overdrager endeligt ejendommen til sønnen Erik.

Næste og sidste tinglysning i tingbogen for perioden 1927-2000 sker i 1972, hvor der bliver tinglyst skøde til Hans Keld Frederiksen, som får skøde på ejendommen  for kr. 309.600, hvoraf  de 49.600 angives at være for løsøre. Hvem Hans Keld er vides ikke, men efternavnet Frederiksen tyder på at han er i familie med Erik.

Men hvad der herefter er sket indtil Søren og Mette i 2003 overtog gården kræver hjælp fra dem der kender til forholdene, idet folketællingerne som fortsatte frem til omkring 1970 først bliver offentligt tilgængelige efter 75 år.

Ifølge gamle forlydender var gården til sidst før Mette og Sørens køb beboet af en gammel original, som boede meget primitivt i den gamle, faldefærdige gård som Mette og Søren overtog. Kan det have været Hans Keld Frederiksen?