Villy og Oda Larsen

Villy og Oda Larsen boede i den samme lejlighed på Busenevej 28 A, som Villys farfar Christian Larsen boede i.

Det var den lejlighed som hans far byens tækker Oscar Larsen i øvrigt tilbragte sin barndom i frem til branden i 1908, der raserede lejlighederne og var tæt på at tage gården overfor på Busenevej 19 med i købet.

busenevej-28_villyoda

Her står Oda og Villy på forpladsen ved gavlen mod nordvest en sensommerdag omkring 2000

Under krigen var Villy vidne til tyskernes mislykkede forsøg på at affyre en raketbombe fra et fly mod Møns Klint. Han oplevede også en tysk soldat, der købte to store stykker flæsk på en gård for at spise dem på stedet, selvom det ene stykke var råt. Tilmed udtrykte soldaten efterfølgende stor velbehag over måltidet.

I lighed med Finn Carlsen og Edith Hemmingsen husker Villy i øvrigt tyskerne som skikkelige, midaldrende mænd, der ikke virkede synderligt krigsglade eller fanatiske.

Oda stammede fra Sjælland og de blev gift i 1953. Det er blevet fortalt at Villy og Oda  i 1966 flyttede ind i Busenevej 28 A, men gamle beboere fortæller at Oda og Villy boede på Busenevej 28 fra starten af 1950’erne, og at de boede der, da deres ældste datter Linda blev født i 1954.

Oda fungerede også ind imellem som kogekone, her tager hun et lille hvil efter at en konfirmationsmiddag i 1969 er serveret.

Villy selv tilbragte sin barndom i et bindingsværkshus for enden af Strædet (Strædet 14).

Villy døde i 2002 og Oda flyttede til Stege i foråret 2003.

maj 2013

maj 20113

Bortset fra at bygningen med de 3 lejemål fra 1900 efter branden i 1908 blev kalket og et lille rundt vindue i toppen af gavlen senere er blevet fjernet, ligner huset set fra gavlen 28 A sig selv.

Dog er forpladsen ikke længere helt så ryddelig som i Odas og Villys tid. Bemærk at der i 2016 er kommet ny hoveddør (kan ses på ruden i døren).

november 2016

november 2016

Efter denne historie er skrevet, er personerne også fundet på den store stamtræsside Geni.com, hvor man kan følge deres slægter: Jens Villy Kirstein Larsen og Oda Hedvig Larsen samt Villys far Oskar Henrik Larsen og hans farfar Oskar Henrik Larsen.