Jens Christian Jørgensen og andre udvandrere

Vilh. C.F.Arnesens maleri af Amerika damperen Thingvalla, som mange rejste med til USA

I slutningen af 1800-tallet udvandrede mange fra Mandemarke, især til USA. 

Her på hjemmesiden findes under Udvandrerne et udtræk fra Udvandrerarkivet over 601 personer fra Mandemarke og omegn som udvandrede til USA i perioden 1871-1903. Listen er sorteret kronologisk efter datoen for forevisning af billetten til USA til politiet, og rummer altså ikke de mange som rejste individuelt.

Først kommer historien Jens Chr. Jørgensens familie om 2 store familier som udvandrede til USA i 1871 og 1881. Læs også den selvstændige historie her på hjemmesiden om familien Jensen som udvandrede til Tasmanien, James Jensen og hans familie!

Til sidst kommer et par kortere historier om andre på udvandrerlisten, som har kunnet genfindes på folketællingerne for Mandemarke.

1. Jens Christian Jørgensens familie

Ifølge udvandrerprotokollerne udvandrede i 1871 en større gruppe fra Mandemarke til Austin i Minnesota, USA – alle på samme kontrakt (202 af 20/4 1871).

De er rejst til en by som først var ved at opstå på det tidspunkt – i 1860 var der kun 200 personer i byen – i den sydligste del af staten Minnesota som ligger i i den nordlige del af midtvesten i USA grænsende op til Canada. De er kommet til et sted med et klima der har været meget anderledes end det de kom fra, nemlig et fastlandsklima hvor de gennemsnitlige temperaturer i juli ligger mellem 16 og 27 og i januar mellem -6 og -16. Og det er de gennemsnitlige maximum og minimum temperaturer i de pågældende måneder, så der har været meget varmt om sommeren og meget koldt om vinteren! Kystklima som vi har i Mandemarke defineres som steder hvor forskellen på den koldeste og den varmeste måned er mindre end 18 grader. I Austin har der været over 30 graders forskel mellem sommer og vinter, hvad der nok kan have været en overraskelse for de skandinaviske indvandrere.

Her ses registreringen af de 10 medlemmer af familien Jørgensen, hvor man skal hæfte sig ved navn, stilling og alder:

Jorgensen, Jens C., Landmand, 46, Austin, Minnesota, 202, 4/20/1871, , -, Mannemark, Moen, USA
Jorgensen, Kirstine, Hustru, 41, …
Jorgensen, Bodil, Barn, 20, …
Jorgensen, Kirsten, Barn, 17, …
Jorgensen, Karen, Barn, 15, …
Jorgensen, Lars, Barn, 11, …
Jorgensen, Mette, Barn, 09, …
Jorgensen, Mads, Barn, 06, …
Jorgensen, Anette, Barn, 04, …
Jorgensen, Niels, Barn, 00 3/4, …

På en anden kontrakt registreret hos myndighederne samme dag og til samme bestemmelsessted udvandrede også deres tjenestepige:
Jensen, Anna, Pige, 24, Austin, Minnesota, 186, 4/20/1871, …

Så det var altså en gruppe på 11 personer med 5 børn under 11, som er rejst afsted med en af Amerika-damperne. Det har nok været praktisk at få tjenestepigen til at rejse med.

Hvad kan kan folketællingerne for Mandemarke fortælle?

Den seneste folketælling før 1871 er her på hjemmesiden fra 1860 (der blev dog også lavet en i 1870).

Her finder man familien som den ene af 2 familier der boede på en gård, der ikke kunne stedfæstes nærmere da denne historie oprindeligt blev skrevet. Men som man kan læse under historien om Gurkebakken 7, som solgte Klintholm Gods denne ejendom til Jens Christian Jørgensen i 1875, hvilket der nok er en særlig forklaring på (skattemæssige eller andre finesser), idet han jo nok allerede på dette tidspunkt var udvandret. Ifølge tinglysningsprotokollen overdrog han da også umiddelbart efter ejendommen til Hans Dideriksen, som altså reelt blev gårdens første selvejer.

Siden Jens Christian står anført som ‘Gaardmand’ var de her stadig gårdfæstere. Hans kone Kirstine står her anført med sit pigenavn selv om de er gift, men det var stadigt navneskikken den gang. Familien udgjorde ved folketællingen i 1860 den ene af 2 husstande på gården – den anden familie kommer vi tilbage til. 

Nedenfor er anført løbenr., navn, alder, fødeår mv. OBS: Der er efterfølgende indsat links til stamtræssiden Geni.com, jfr. dette afsnits afsluttende bemærkninger.

71 Jens Christian Jørgensen 36 1824 Gaardmand
72 Mette Kirstine Christophersdatter 30 1830 Hans Kone
73 Anders Larsen 11 1849 Hendes Barn med afdød Mand [Lars Jacobsen]
74 Kirsten Johanne Larsen 7 1853 Hendes Barn med afdød Mand
75 Karen Kirstine Jensen 5 1855 Deres Barn
76 Lars Peder Jensen 2 1858 Deres Barn
77 Frederik Vilhelm Hansen 8 1852 Plejesøn
78 Lars Olesen 28 1832 Tjenestekarl
79 Ane Sophie Jacobsdatter 23 1837 Tjenestepige

Kirstine har altså tidligere været gift med en anden med hvem hun som 19-årig har fået sit første barn. Og så er hun som ca. 24-årig blevet gift med den 6 år ældre Jens Christian, som hun så har fået yderligere 2 børn med. I 1860 har de udover de 4 børn mellem 2 og 11  også haft overskud til at have et plejebarn på 8.

Elleve år senere er hele familien – med yderligere 4 tilkomne børn – udvandret til USA. Dog uden plejebarnet som her har været 19 og sikkert er kommet ud at tjene.

Ved folketællingen i 1850 (som ikke ligger på hjemmesiden) har Jens Christian ikke boet i Magleby Sogn. Men Kirstine har derimod boet på en gård i Mandemarke, og det er utvivlsomt den samme gård der er tale om ved folketællingen i 1860:

Jacob Andersen 62 1788 Gaardmand, Huusfader
Bodil Larsdatter 54 1796 hans Kone
Lars Jacobsen 33 1817 Inderste, deres Søn
Mette Kirstine Christophersdatter 20 1830 hans Kone
Anders Larsen 1 1849 deres Barn
Anders Jacobsen 17 1833 Huusfaders Søn [af Jacob Andersen og Bodil Larsdatter]
Lars Hansen 8 1842 Pleiesøn
Ane Lisbeth Sørensdatter 23 1827 Tjenestepige

I 1850 har Kirstine altså boet med sin første mand Lars Jacobsen hos hans forældre. Lars far er anført som gårdmand, mens Lars er anført som inderste. En inderste eller indsidder er en historisk betegnelse for en person, som var i tjeneste hos en gårdmand eller husmand og lejede et – ikke selvstændigt – hus af ham (Wikipedia). Mette Kirstine har altså boet hos sine svigerforældre på deres gård.

Mellem 1850 og 1860 må hendes mand Lars Jacobsen være død (det viser sig at han døde den 14/11 1853), og så har hun giftet sig hurtigt igen med den 6  år ældre Jens Christian Jørgensen – på et tidspunkt mellem 1853 og 1855, hvor hun har fået sit sidste barn med Lars og sit første med Jens Christian (de blev gift i Magleby 28/7 1854).

Hendes svigerfar Jacob Andersen finder man i øvrigt ved folketællingen i 1860 i den anden husstand på gården, som det ses i næste afsnit.

Kirstine er altså flyttet ind på gården hos Jacob Andersen og hans kone, hvor hun er blevet gift med deres søn og har fået sit første barn med ham da hun var 19. Da hendes 13 år ældre mand Lars dør som 37-årig den 14/11 1853, har hun et halvt år efter giftet sig med Jens Christian Jørgensen den 28/7 1854. Det er nærliggende at forestille sig, at hun efter sin mands død har haft brug for at finde sig en ny mand til at sørge for det fornødne med driften – både med hensyn til gården og børneavlen!

Og så har de senere overtaget gården og fået hendes gamle svigerfar Jacob Andersen på aftægt som enkemand, som det ses i næste afsnit. Jens Christian Jørgensen er altså rykket ind på gården hos Kirstine og hendes afdøde mands far (som var blevet enkemand den 24/5 1851).

SENERE TILFØJELSE om slægtsforskning: Efter at oplysningerne fra folketællingerne er sat i forbindelse med slægtsforskning via den store stamtræsside GENI.COM, kan kombinationen af oplysningerne der berige vores historie om Jens Christian Jørgensen og hans forfædre og især efterkommere (selv om der vist stadig mangler oplysninger fra/om de amerikanske efterkommere, hvoraf der skulle være ca. 200 i 2020!).

Her følger links til Jens Christian Jørgensens stamtræ, hvor grønne markeringer udvider stamtræet opadtil eller nedadtil, samt til hans datablad, hvor man kan hoppe videre til tilsvarende data for forældre, søskende, børn og ægtefælle. Og ovenfor er indsat links til de omtalte personer.

Den anden familie på gården.

Nedenfor ser vi den anden familie på gården i 1860, hvor sønnen Anders Jacobsen er ‘Indsidder’ dvs. fæstemand. Og så er han også skomager, så der har ikke været nok jord til at han kunne forsørge en familie ved det. Han er gift og har foruden 2 børn også sin gamle far Jacob Andersen på 72 boende som aftægtsmand (som det senere har vist sig bliver 85 og dør 24/3 1878).

Jacob Andersen 72 1788 Enkemand Aftægtsmand
Anders Jacobsen 27 1833 Indsidder. Skomager [søn af Jacob Andersen]
Sidse Kirstine Pedersdatter 26 1834 Hans Kone
Bodil Kirstine Andersdatter 5 1855 Deres Barn
Kirsten Cathrine Andersdatter 2 1858 Deres Barn

Med Kirstines børn i den anden familie på gården har der altså været ialt 7 børn mellem 2 og 11. Så der må have været ganske livligt på gården i 1860. Måske for livligt, siden Kirstine og hendes mand 11 år senere – med yderligere 4 tilkomne børn – er udvandret til USA.

Og så viser slægtsforskningsoplysningerne på Geni.com yderligere, at alle de nævnte ovenfor dør i Minnesota – pånær den gamle Jacob Andersen som dør i Mandemarke den 24/3 1874.

Vi ved altså mere nu end da der tidligere i historien har stået: “Hvad der derudover er sket på gården mellem folketællingerne i 1860 og 1880 er ikke til at vide, for ved folketællingen i 1880 er hverken Anders Jacobsen og hans familie til at finde i Mandemarke.”

Ved folketællingen i 1880 optræder der i øvrigt for første gang både gårdejere og gårdmænd, nemlig 3 gårdejere, 10 som gårdmænd og 2 gårdforpagtere samt 1 gårdfæster. Både i 1860 og i 1840 var der 16 gårdmænd, i 1845 kun 15. Ved folketællingen i 1834 var der 19 gårdmænd, mens der ved folketællingen i 1801 – altså lige omkring udflytningen af gårde i forbindelse med ophævelsen af landsbyfællesskabet – var der 18 gårdfæstere. Det er altså først mellem 1860 og 1880 at der begyndte at optræde gårdejere,  men om der har været selvejere før 1880 som blot blev betegnet som gårdmænd, vides ikke. Men selvbevidstheden er i alt fald begyndt at slå igennem fra 1880!

Hvad der er sket med gården, der mellem 1860 og 1880 blev opgivet at videreføre af 2 familier, ved vi heller ikke. Den kunne jo godt være blevet solgt af Klintholm Gods, som jo stort set havde ejet alt i hele Mandemarke ejerlav, efter at de 2 familier formentlig omkring 1871 har opgivet at drive den.

De 3 gårdejere i 1880 var Hemming Hansen, som ejede “Bøgeholtgaard” på Busenevej 40, Hans Larsen som ejede “Højbogaard” på Rakkerbanken 1 og Hans Didriksen som ejede “Solbakkegaard” på Gurkebakken 7.

[OBS: Følgende afsnit mangler at blive omskrevet efter de nyeste oplysninger]

Den “opgivne gård” af de 2 familier kan ikke kan have været Solbakkegaard, idet Hans Didriksen har overtaget denne efter sin far Diderik Povelsen (f. 1779) som havde gården allerede ved folketællingen i 1834 (sikkert som fæstebonde, men som regel gik fæstemålene også i arv).

Det kan heller ikke være Højbogaard, hvor familien i 1880 kan følges længere tilbage, som du kan læse om under historien om Rakkerbanken 1.

Historien om den sidste gård på Busenevej før Busene – Bøgeholtgaard – der i dag ejes af Naturstyrelsen er ikke undersøgt endnu, så måske kan det have været der familien Jørgensen og familien Jacobsen/Andersen har boet?

Men lad os vende tilbage til Anders Jacobsen. Han kan i modsætning til sin kone derimod findes i Mandemarke som 12-årig ved folketællingen i 1845:

Jacob Andersen 57 1788 Gaardmand
Bodil Larsdatter 49 1796 hans Kone
Lars Jacobsen 28 1817 Tømmermand, deres Barn
Christian Jacobsen 21 1824 Skræder, deres Barn
Anders Jacobsen 12 1833 deres Barn
Jens Peder Jensen 19 1826 Tjenestefolk
Kirsten Madsdatter 24 1821 Tjenestefolk

Og som 7-årig finder man ham ved folketællingen i 1840 (link til det gamle håndskrevne skema, som ikke har været nemt at tyde):

Jacob Andersen 52 1788 Gaardmand
Bodil Larsdatter 44 1796 hans Kone
Hans Jacobsen 21 1819 deres Barn
Christian Jacobsen 16 1824 deres Barn
Anders Jacobsen 7 1833 deres Barn
Karen Larsdatter 26 1814 Tjenestepige

Ved folketællingen i 1834 kan man også finde Anders Jacobsen som 1-årig. Det er helt klart at han er blevet opkaldt efter sin bedstefar, der som 78-årig enkemand bliver forsørget af Anders far Jacob. Men man kan godt blive lidt forvirret af at drengenes navne igennem 3 generationer skifter fra Anders Jacobsen til Jacob Andersen til Anders Jacobsen! Da de alle har boet under samme tag, skulle man tro at der har været behov for at kalde den yngste Anders for “lille Anders”.

Jacob Andersen 46 1788 Gaardmand
Bodil Larsdatter 38 1796 hans kone
Lars Jacobsen 17 1817 deres Barn
Hans Jacobsen 15 1819 deres Barn
Rasmus Jacobsen 12 1822 deres Barn
Christian Jacobsen 10 1824 deres Barn
Anders Jacobsen 1 1833 deres Barn
Hemming Jacobsen 1 1833 deres Barn
Ellen Hansdatter 26 1808 Tjenestepige
Anders Jacobsen 78 1756 Enkemand underholdes af Huusfaderen

Den gamle Anders Jacobsen findes også ved folketællingen i 1801 som fæstebonde sammen med sønnen Jacob Andersen:

Anders Jacobsen 45 1756 Husbonde Gaardfæster
Bodil Hansdatter 50 1751 hans Kone
Hans Andersen 15 1786 deres Barn
Jacob Andersen 11 1790 deres Barn
Mette Rasmusdatter 15 1786 Tjenestepige

Hvilken gård han har været fæstebonde på i 1801 kunne være interessant at vide. Måske er det på den samme gård han boede på i 1834, men det har formentlig været på en gård i selve landsbyen Mandemarke, idet det først var omkring 1802-1803 udskiftningen fandt sted, hvor gårdene i landsbyen blev revet ned og genopført ude i landskabet på de tildelte jorder.

Anders Jacobsen findes også på den ældste folketælling der overhovedet er foretaget i Mandemarke, nemlig i 1787. Og det er i alt fald før opløsningen af landsbyfællesskabet i Mandemarke fandt sted – det skulle være sket i årene lige umiddelbart efter 1800. I 1787 har de altså boet i den gamle landsby, hvor han var både husmand og kunne lave hjul. Det tyder altså på at han er begyndt som husmand og så i 1801 har fået en gård i fæste i området udenfor landsbyen ned mod Østersøen.

Anders Jacobsen 32 1755 Huusbonde Huusmand og Hiulmand
Bodil Hansdatter 38 1749 hans Kone  
Hans Andersen 3 1784 deres Søn  

.

2. Familien Petersen

I 1881 udvandrede en større gruppe fra Mandemarke til Muskegon i Michigan, USA, nemlig følgende 8 medlemmer af familien Petersen, hvor man endda også kan se at de alle sejlede med amerikadamperen Thingvalla (se maleri af den her):

Petersen, Ane Marie, Gift, 35, Muskegon, Mich., 1288, 8/13/1881, , -, Mandemark, Præsto, USA, ANM: Thingvalla., D8182P0401 [født ca. 1846]

Petersen, Hans Jacob, Barn, 09, Muskegon, Mich., 1288, 8/13/1881, , -, Mandemark, Præsto, USA, ANM: Thingvalla., D8182P0402 [født ca. 1872]

Petersen, Julie Christine, Barn, 07, Muskegon, Mich., 1288, 8/13/1881, , -, Mandemark, Præsto, USA, ANM: Thingvalla., D8182P0403 [født ca. 1874]

Petersen, Peter, Barn, 05, Muskegon, Mich., 1288, 8/13/1881, , -, Mandemark, Præsto, USA, ANM: Thingvalla., D8182P0404  [født ca. 1876]

Petersen, Carl Chr., Barn, 04, Muskegon, Mich., 1288, 8/13/1881, , -, Mandemark, Præsto, USA, ANM: Thingvalla., D8182P0405 [født ca. 1877]

Petersen, Lars Peter, Barn, 03, Muskegon, Mich., 1288, 8/13/1881, , -, Mandemark, Præsto, USA, ANM: Thingvalla., D8182P0406 [født ca. 1878]

Petersen, Jens Jorgen, Barn, 02, Muskegon, Mich., 1288, 8/13/1881, , -, Mandemark, Præsto, USA, ANM: Thingvalla., D8182P0407 [født ca. 1879]

Petersen, Dorthea K., Barn, 00 3/4, Muskegon, Mich., 1288, 8/13/1881, , -, Mandemark, Præsto, USA, ANM: Thingvalla., D8182P0408 [født ca. 1881]

Ane Marie (ca. årg. 1846) rejste altså afsted med sine 7 børn, hvoraf det ældste var 9 år gammelt! Mon ikke faren har været rejst i forvejen?

Ved folketællingen i 1880 findes kun en der passer med hende – pånær efternavnet!

89 en Gaard Peter Nielsen 42 1838 Husfader, Gaardforpagter
89 en Gaard Ane Marie Jensen 35 1845 hans Kone
89 en Gaard Jens Peter Nielsen 11 1869 deres Søn

Da ægtemanden hedder Peter og alle børnene som Ane Marie rejste afsted med hed Petersen, kunne det passe med den tids navneskik. Men så mangler der stadig en god forklaring på at hun – hvis det er hende – ved udvandringen også kaldte sig Petersen. Da det er lige i en brydningstid med hensyn til hvilke efternavne man brugte, kunne man forestille sig at hun på udrejsepapirerne har brugt efternavnet Petersen ligesom sine 7 børn, i stedet for det pigenavn Jensen, som var brugt ved folketællingen i 1880.

Sønnen Jens Peter bruger dog farens efternavn Nielsen efter den moderne skik, så der er nok nogen tvivl om hvorvidt det er den samme Ane Marie vi har fundet! Det viser sig godt nok af listen over udvandrere fra Mandemarke (nr. 35 på liste), at Jens Peter er udvandret til USA. Det sker dog først i 1888 og hans rejsemål er Councill Bluffs, Iowa, USA. Så om det er den samme Ane Marie kunne kun afgøres hvis man havde anført fødselsdatoeen i stedet for alder, men det begynder man først på senere.

Ved folketællingen 20 år tidligere i 1860 kan Ane Marie Jensen i øvrigt genfindes som barn på en gård:

31 Jens Jensen 52 1808 Gaardmand
32 Sidse Kirstine Larsdatter 54 1806 Hans Kone
33 Niels Jensen 22 1838 Deres Barn
34 Kirsten Jensen 20 1840 Deres Barn
35 Ane Marie Jensen 16 1844 Deres Barn
36 Niels Christian Nielsen 3 1857 Plejesøn
37 Jens Frederiksen 17 1843 Tjenestedreng

Da de anførte fødeår er beregnet ud fra alderen på folketællingsdatoen kan der ikke lægges noget i det angives som 1845 eller 1844. Så forklaringen kan godt være, at Ane Marie er vokset op på en fæstegård, som er gået videre til hende efter at hun var blevet gift med Peter Nielsen, idet det var meget almindeligt at fæstekontrakterne også gik i arv.

Ved folketællingen i 1845 finder man også familien (som nr. 46 – link til originale skema):

Jens Jensen 37 1808 Gaardmand
Sidse Kirstine Larsdatter 39 1806 hans Kone
Peder Nielsen 20 1825 hendes Børn med afdød Mand
Kirstine Margrethe Nielsdatter 13 1832 hendes Børn med afdød Mand
Niels Peder Jensen 7 1838 deres Barn [Jens Jensen og Sidse Kirstine Larsdatter]
Kirsten Jensdatter 5 1840 deres Barn
Ane Marie Jensdatter 1 1844 deres Barn
Jens Hansen 25 1820 Tjenestefolk
Bodil Cathrine Hansdatter 24 1821 Tjenestefolk

Her kaldes Ane Marie i øvrigt Jensdatter til efternavn, som senere ændres til Jensen! Det fremgår at hendes mor Sidse Kirstine Larsdatter har fået børn med en tidligere afdød ægtefælle.

Ved folketællingen i 1834 findes Sidse Kirstine også på en gård – med sin første mand, som endda har været sognefoged, og som endda også selv har været gift før:

54 Niels Pedersen Suldrup 48 1786 Gaardmand og Sognefoged
55 Sidse Kirstine Larsdatter 28 1806 hans kone
56 Peder Nielsen 9 1825 deres Barn
57 Kirstine Margrethe Nielsdatter 2 1832 deres Barn
58 Ane Kirstine Nielsdatter 19 1815 Huusfaderens Barn med sin første Kone
59 Mette Marie Nielsdatter 16 1818 Huusfaderens Barn med sin første Kone
60 Jens Pedersen 20 1814 Tjenestekarl
61 Hemming Pedersen 77 1757 Enkemand Underholdes af Huusfaderen

Fra en gammel oversigt over Klintholm Gods fæstegårde kan man se, at der den 24/9 1825 blev oprettet fæstebrev med Niels Pedersen Suldrup for gård nr. 12. Af andre kilder fremgår det at det har været gården med matr. 17, som i dag har adressen Skansevej 1.

Som den sidste person på listen nævnes den gamle Hemming Pedersen der “Underholdes af Huusfaderen”. Siden der ikke står noget om at det er hans far han forsøger, er det formentlig hans afdøde kones far.

Hemming Pedersen genfindes også ved folketællingen i 1801 som gårdfæster og husbond for den fjerde familie på optællingslisten:

Hemming Pedersen 45 1756 Husbonde Gaardfæster
Ane Marie Jacobsdatter 56 1745 hans Kone (hendes 2. ægteskab)
Jacob Jørgensen 27 1774 hendes Barn
Lars Jørgensen 24 1777 hendes Barn
Ane Hemmingsdatter 14 1787 deres Barn [Hemming Pedersen og Ane Marie Jacobsdatter]
Kierstine Hemmingsdatter 11 1790 deres Barn

Af den samme liste over fæstebønder som Niels Pedersen Suldrup var anført på, kan man i øvrigt også se at der den 19/4 1797 var oprettet fæstebrev for godsets gård nr. 12 med Hemming Pedersen. Da det først blev afløst i 1825 af fæstebrevet til Niels Pedersen Suldrup, og vi ved at alle gårdene indtil ophævelsen af landsbyfællesskabet i de første år efter 1800 lå i selve landsbyen Mandemarke, har Hemming Pedersen altså været en af de fæstebønder som fik deres gård flyttet ud på de nu tildelte marker – i dette tilfælde  den oprindelige gård på Skansevej 1.

Ved folketællingen i 1787 – den ældste der findes – findes familien igen (det beregnede fødeår ikke er det samme, da alderen ved folketællingen blot fratrækkes kalenderåret, uanset om personerne har haft fødselsdag i det pågældende kalenderår):

Hemming Pedersen 30 1757 Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
Anna Maria Jacobsdatter 41 1746 hans Kone (hendes 2. ægteskab)
Peder Jørgensen 19 1768 hendes Børn af 1. Ægteskab
Jacob Jørgensen 13 1774 hendes Børn af 1. Ægteskab
Anna Jørgensdatter 18 1769 hendes Børn af 1. Ægteskab
Hans Jørgensen 7 1780 hendes Børn af 1. Ægteskab
Jørgen Hemmingsen 4 1783 hendes Børn af 2. Ægteskab
Anna Sophia Hemmingsdatter 1 1786 hendes Børn af 2. Ægteskab

Længere tilbage kan vi altså ikke komme i søgningen efter den familie, som efter at have været bofaste fæstebønder i generationer, måske fører os frem til Ane Marie Jensen, som ca. 100 år senere emigrerer og rejser til USA med alle sine børn.

 

3. Kirstine Nielsen rejser i 1891 til Iowa

I 1891 rejste en gruppe fra Mannemarke til Iowa, USA:

Johansen, Kirsten, Arbejder, 14, Council Bluffs, Ia., 1462, 5/12/1891, ?, ?, Mannemark, Moen, USA, , D8991J5313 [født ca. 1877]

Nielsen, Kirstine, Jomfru, 17, Council Bluffs, Iowa, 1460, 5/12/1891, ?, -, Mannemarke, Moen, USA, , D8991N3205 [født ca. 1874]

Nielsen, Hanne, Enke, 54, Council Bluffs, Iowa, 1461, 5/12/1891, ?, -, Mannemarke, Moen, USA, , D8991N3206 [født ca. 1837]

Petersen, Else, Jomfru, 16, Council Bluffs, Iowa, 1459, 5/12/1891, ?, ?, Mannemarke, Moen, USA, , D8991P3307 [født ca. 1875]

Af kontrakternes IDkode til sidst kan man se at den 17-årige Kirstine Nielsen og den 54-årige enke, Hanne Nielsen må have besluttet at rejse samtidigt. Det ville være nærliggende at tro at det var mor og datter, men det er muligvis ikke tilfældet. Kirstine findes nemlig som barn ved folketællingen i 1880 på en gård med mange børn og tjenestefolk, mens den ældre Hanne Nielsen slet ikke er til at finde i Mandemarke (ligesom det også er tilfældet med de to andre). Der er dog også en mulighed for at Hanne Nielsen har været Peter Nielsens kone nr. 2, hvis han efter 1880 har mistet sin første kone og dernæst har giftet sig med den næsten jævnaldrende Hanne, som herefter har skiftet efternavn til Nielsen.

89 Peter Nielsen 42 1838 Husfader, Gaardforpagter
89 Ane Marie Jensen 35 1845 hans Kone
89 Jens Peter Nielsen [udvandrer i 1888 til Councill Bluffs, Iowa, USA – nr. 35 på liste] 11 1869 deres Søn
89  Hans Peder Nielsen [tilf. på original liste: “Uden forstandsevner (Idioter)”] 9 1871 deres Søn
89 Anna Kirstine Nielsen [udvandrer i 1891 til Councill Bluffs, Iowa, USA – nr. 43 på listen] 5 1875 deres Datter
89 Niels Peter Nielsen [konfirmeret 5/4 1891 i Magleby Kirke, nr. 10 i Kirkebogen, født 24/2 1877!] 2 1878 deres Søn
89 Sidse Nikoline Nielsen 0 1880 deres Datter
89 Inger Katrine Jensen 25 1855 Tjenestefolk
89 Eline Kirstine Andersen 15 1865 Tjenestefolk
89 Hans Nielsen 17 1863 Tjenestefolk

Som det fremgår af ‘samkøringen’ mellem folketællingen og den særlige udvandrerliste, er Kirstine altså fulgt efter sin storebror som 3 år tidligere også er rejst til Councill Bluffs i Iowa.

 

4. Peter Jensen og Maren Kirstine emigrerer i 1894

I 1894 rejste et ægtepar til New York:

Jensen, Peter, Landarbejder, 34, N.Y., 994, 7/3/1894, ?, ?, Mandemark, Præsto, USA, D9396J3011

Jensen, Maren Kirstine, Hustru, 34, N.Y., 994, 7/3/1894, ?, ?, Mandemark, Præsto, USA, D9396J3012

Om endemålet har været New York eller deres billet blot gik hertil, vides ikke.

Folketællingen i 1880 har oplysninger om både Peter og Maren Kirstine – før de er blevet gift. De kommer begge fra familier som boede på gårde.

Peter finder man på ‘Kongsbjerggård’ på Busenevej 36:

Jens Christensen 66 1814 Husfader, Gaardmand
Maren Petersdatter 62 1818 Husmoder
Peter Christian Jensen [PeterJensen udvandrer i 1894 til New York – nr. 50 på udvandrerbasen] 19 1861 deres Søn
Kirsten Christoffersen 17 1863 Tjenestepige
Lars Peter Jensen 14 1866 Dreng

Maren Kirstine finder man i familie 139 som boede på gården på Kraneledvej 14:

139 Frederik Jensen 62 1818 Husfader, Gaardmand
139 Ane Kirstine Hansdatter 46 1834 hans Kone, Husmoder
139 Maren Kirstine Frederiksen  [efter at være gift med Peter Jensen udvandrede hun med ham i 1894 som Maren Kirstine Jensen,  nr. 50 og 51 på listen] 19 1861 deres Datter
139 Lars Peter Frederiksen 17 1863 deres Søn
139 Hans Peter Frederiksen 15 1865 deres Søn
139 Marie Kristine Frederiksen [Iflg. udvandrerbasen sejler Marie K. Frederiksen til Iowa, USA i 1891 nr. 40 på listen] 9 1871 deres Datter
139 Ane Sofie Frederiksen 7 1873 deres Datter
139 Margrethe Hansen 77 1803 Husmoderens Moder, Enke Aftægtskone

Som det ses af ‘samkøring’ af folketællingen med udvandrerlisten, er Maries 10 år yngre søster emigreret 3 år før hende.

Ved folketællingen i 1901 ser den tilbageværende familie på gården på Kraneledvej 14 således ud (link til originalt skema 487-1901):

Ane Kirstine Hansen 5/11 1834 Husmoder Enke
Hans P. Frederiksen 25/7 1864   Gårdbestyrer
Jens Kristian Thisted 21/2 1877 Tjenestetyende Alm. Karl
Anton Karl Larsen 28/1 1887 Tjenestetyende Dreng
Maren Kirstine Hansen 3/10 1877 Plejebarn (barnebarn i pleje)

Det fremgår af det originale skema at gården ejes af Frederik Jensens Enke, men gården var dog ejet af Klintholm Gods (det var først sønnen Hans Peter Frederiksen som i 1910 købte gården af godset). Hvornår han er død vides ikke, men det fremgår også at de blev gift i 1860, hvor hun flyttede til Mandemarke fra Svensmarke, og at de har fået i alt 5 børn og mistet 1. Og nu bestyres gården så af deres søn Hans Peter, som er blevet på gården, i modsætning til de to af hans fire søskende som er emigreret til USA.