Sortplettet Blåfugl

bakkerne_SortplettetHøvblege og omegn er det eneste kendte ynglested i Danmark for sortplettet blåfugl, der er den største blåfugleart i Norden.

Den kræver en meget speciel cocktail af en spredt bevoksning af timian og en tilpas stor tæthed af den varmekrævende stikmyre Myrmica sabuleti. Det er i stikmyrens reder at larven vokser op efter en kort levetid mellem timianblomsterne.

Endvidere kræver den sjældne sommerfugl en lav vegetation og pletter med bar tør jord, netop som vi kender landskabet fra Høvblege.

Sommerfuglens blåhvide makronformede æg lægges omhyggeligt enkeltvis på blomsterhoveder af timian. I de første tre uger af sin levetid larven af blomsterne og modnede frø fra timianplanten.

Efter at have skiftet hud tre gange er larven kun tre mm lang og lader sig sidst på eftermiddagen dumpe ned på jorden og gemmer sig. Fra sit skjulested udsender larven kemiske stoffer, der lokker myrer til. Den videre skæbne kræver nu, at det er den rigtige stikmyreart, der bliver tiltrukket. Og her forholder det sig sådan at arten netop er mest aktiv sidst på eftermiddagen.

Er lokaliteten god varer det sjældent længe før end den første stikmyre dukker op. Den begynder straks at beføle larven med antennerne og larven kvitterer med en lille honningdråbe. Det får gang i myren, der orientere andre artsfæller om fundet. Og i løbet af få minutter kan larven være omgivet af fem til ti myre, der slikker dens søde sekreter i sig.

De fleste af myrerne mister dog hurtigt interessen. Så efter en halv times tid er der ofte kun finderen tilbage. Men nu lugter larven af myrerede og dermed klar til at indlede sit fupnummer. Pludselig indtager den en besynderlig S form, der får myren til at gribe efter larven med kindbakkerne, som nu dufter og har samme fasthed som en myrelarve. Det snyder myren, som bærer den “vildfarne myrelarve” tilbage til boet.

I boet tolereres den og myrerne nyder godt af dens søde sekreter. Men den viser sig hurtigt at være en utaknemlig gæst, der begynder at spise af de ægte myrelarver i boet. I løbet af de ti måneder sommerfuglelarven tilbringer i boet kvitterer den for gæstfriheden ved at sætte op mod 1000 myrelarver til livs.

I begyndelsen af juni er den lille violette larve forvandlet til en 1,5 cm lang hvid maddikeagtig skabning. I løbet af tre uger forpupper den sig og den færdige sommerfugl kryber ud af myreredens indgang.

Den voksne sortplettede blåfugl har typisk et vingefang mellem 3,3 og 4,1 cm. Men nogle kan være betydeligt mindre. Endvidere møder man til tider eksemplarer, der helt mangler de sorte pletter på vingerne.

Se video med den Sortplettede Blåfugl