Niels Peter Rasmussen og familie

På listen over nye statsborgere i Mandemarke (under fanebladet Indvandrerne i Mandemarke) kan man finde følgende fra Lovtidende den 29/3 1901:

Efternavn: Rasmussen Fornavn: Niels Peder
Erhverv: Gårdejer Fødelokalitet: Chicago
Føderegion: Illinois
Fødeland: USA
Fødselsår: 1869 I DK fra: 1872
Bopæl, lokalitet: Magleby Sogn Amt, region: Præstø Amt
Lov: 29 03 1901 Løbenr.: 172

Niels Peder Rasmussen, som var født i 1869 i Chicago og har boet i Danmark siden 1872 hvor han var 3 år, er altså først blevet dansk statsborger i 1901 som 32-årig gårdejer!

Mon ikke han er født af danske emigranter i Chicago, som er vendt tilbage til Danmark igen i 1872?

Hans navn bliver nogen gange skrevet ‘Niels Peder’ som ovenfor, og andre gange ‘Niels Peter’. Af praktiske grunde bliver han i det følgende kaldt Niels Peter.

Resten af denne historie viser, hvad folketællingerne her på hjemmesiden kan bruges til –  især når man kan være heldig at kombinere dem med oplysninger om personernes slægtsskabsforhold m.m. via stamtræssider. Og historien peger mod gården på Skansevej 2 og huset på Gurkebakken 6.

Niels Peter kan vi finde på folketællingen i 1901 for Mandemarke her på hjemmesiden som overhoved for familie nr. 145 på matr. 10a, som er gården på Skansevej 2, selv om man ikke havde gadenavne den gang.

Niels Peter Rasmussen 10/1 1869 Gift Husfader, Gaardmand
Ane Kirstine Jakobsen 19/8 1869 Gift Husmoder
Niels Jørgen Rasmussen 5/11 1893 Ugift Barn
Marius Rasmussen 2/5 1900 Ugift Barn
Ane Marie Jakobsdatter 19/7 1837 Enke Aftægtskone
Sophus Frederik Nielsen 8/5 1886 Ugift Almindelig Tjenestedreng
Kristian Larsen 1/1 1880 Ugift Tjenestetyende, Mælkekusk

På det originale skema kan man se, at Niels Peter er født 10/1 1869 i Amerika, og at han er tilflyttet Magleby Sogn fra Nyborre Sogn i 1883. Man kan også se at han i 1892 er blevet gift med Ane Kirstine Jacobsen, som hun hed ifølge kirkebogen ved hendes fødsel den 19/8 1869 i Mandemarke, jfr. Magleby kirkebog, hvoraf også fremgår at hendes forældre var “Gaardmand Jørgen Jacobsen og Hustru Marie Kristine Jacobsdatter”.

Det fremgår af Niels Peters profil på slægtsforskningssiden Geni.com, at han rent faktisk er født i Chicago, hvor man også kan se at hans forældre var Niels Rasmussen og Ane Kirstine Jensdatter. Niels Peters kone hed altså pudsigt nok det samme som hans egen mor.

Man kan se at det er lige på den tid, hvor navnetraditionen er ved at blive ændret, for hans kones mor var døbt Jacobsdatter, fordi hun var datter af Jacob  Jensen (ligesom hans egen mor var døbt Jensdatter). Hans svigermor, der som enke ved folketællingen i 1901 er på aftægt, bliver her kaldt ‘Ane Marie Jakobsdatter’, mens hun kaldes ‘Marie Kirstine Jakobsen’ både ved folketællingen i 1906 og den nedenstående i 1880. Da hun havde været gift med Jørgen Jacobsen, er det ikke til at vide om det er hans efternavn hun har taget, eller om det er hendes fødenavn Jacobsdatter hun har moderniseret. (Man tog det ikke altid så nøje om ‘c’ i Jacob blev skrevet som ‘k’).

Selv om Niels Peter ved folketællingen betegnes som ‘Gaardmand’ var hans erhverv ifølge Lovtidende gårdejer. Statens Arkiver har affotograferet de gamle realregistre, og her kan man også se, at Niels Peder har fået skøde på gården den 2/1 1893 (link til Realregister for matr. 10)!

Ane Kirstine Jacobsens barndomshjem

Ved folketællingen i 1880 kan man finde Niels Peters kone Ane Kirstine som datter i en familie der boede på en gård, som viser sig at være gården på Kraneledvej 12:

Jørgen Jakobsen 45 1835 Gift Husfader, Gaardmand
Marie Kirstine Jakobsdatter 40 1840 Gift hans Kone
Ane Kirstine Jakobsen 10 1870 Ugift deres Datter
Jens Hendrik Jakobsen 19 1861 Ugift Husfaderens Broder, Tjenestekarl
Karen Margrethe Kristoffersen 17 1863 Ugift Tjenestepige
Jakob Jørgensen 75 1805 Enke-mand Husfaderens Fader, Aftægtsmand

Kolonne 2 angiver alderen den 1/2 1880 og kolonne 3 det beregnede fødeår (som fremkommer ved at trække alderen fra 1880, hvorfor fødeåret ofte er et år mindre). Ane Kirstines alder på 10 passer også med den senere oplyste fødselsdato.

På gården bor den 75-årige Jakob Jørgensen, som er enkemand og aftægtsmand og Ane Kirstines farfar. Man kan se at det er hans 45-årige søn Jørgen Jakobsen der nu har overtaget gården, og har sin 19-årige lillebror som tjenestekarl. Han må vist være en efternøler, idet hans far har været 56 da han blev født, og der også været 26 år imellem de to brødre.

Der blev også foretaget en folketælling den 1/2 1890, som ikke er lagt på hjemmesiden (men se familie 9, nr. 57 og 58 på originalt skema). Her finder man på en gård Marie Kirstine Jakobsen på 50 som enke, hvis erhverv er anført som ‘Gaardfæsterske’, og hun bor sammen med sin ugifte datter Ane Kirstine Jakobsen på 20. Niels Peters kommende kone bor her alene med sin mor, der efter at hendes far er død (3/6 1888) er enke og står anført som ‘gårdfæsterske’. Gården som som ikke blot hendes mand men også før ham hendes gamle svigerfar Jakob Jørgensen havde været fæstere af, er nu stærkt ‘affolket’, idet også hendes svoger Jens Henrik er forsvundet.

Hvis Niels Peter havde ønsket det kunne han sikkert ved at gifte sig med datteren på gården på Kraneledvej 12 fået lov at overtage denne gård, men han valgte altså i stedet at købe gården på Skansevej 2, som utvivlsomt har været i bedre stand. Som det fremgår af historien om Kraneledvej 12 skulle Klintholm Gods have overdraget denne til en tømrer som erstatning for en skade han havde været ude for i sit arbejde for godset.

Gården på Kraneledvej havde altså indtil denne overdragelse været i fæste hos den samme familie i flere generationer, senest af Ane Kirstines far Jørgen Jakobsen, som var født i 1835, der selv var søn af Jacob Jørgensen født omkring 1805. Han findes som gårdmand på alle folketællingerne fra 1880 og tilbage til 1834, hvor der om hans erhverv var anført: ‘Bestyrer Gaard for Gaardmandsenke Ane Christensdatter’.

Hun findes også ved folketællingen i 1801 (der var ingen folketællinger mellem 1934 og 1801), men uden mand som må være død før 1801. Hun findes ikke på folketællingen i 1787 (der var ingen folketællinger mellem 1781 og 1801), så hun må altså både være blevet gift og enke mellem 1787 og 1801. Formentlig har hendes mand heddet Jørgen Rasmussen, for der er noget der tyder på, at det er hende som i den gamle hartkornsprotokol for Mandemarke fra omkring 1835 er anført som ‘Jørgen Rasmussens Enke’, der var fæstebonde på gården med matr. 7. Det matrikelnummer hører til gården på Kraneledvej 12 (lige hvor Rakkerbanken begynder ved Kraneledvej og går op til Mandemarke). Familien har altså i mange generationer været fæstebønder på Kraneledvej 12!

Skansevej 2

Men lad os efter dette sidespring tilbage i historien vende tilbage til folketællingen i 1901, hvor Ane Kirstine nu selv er blevet gift med Niels Peter. Hun er altså flyttet fra sit barndomshjem på gården på Kraneledvej 12 til gården på Skansevej 2. Det er 1,4 km. derfra ved kørsel på vejene og kortere i fugleflugstlinie, hvis man skrår over markerne!

I 1901 har de allerede fået to børn, Niels Jørgen f. 5/11 1893 og Marius f. 2/8 1900, og har foruden en tjenestedreng og en tjenestekarl også en 64-årig enke på aftægt.

Ane Kirstines mor, som i 1890 var ‘Gaardfæsterske’ på gården på Kraneledvej 12, hvor Ane Kirstine, bor nu hos dem som ‘Aftægtskone’. Den gang tog man sig jo normalt af sine gamle forældre. Det fremgår i øvrigt af folketællingsskemaet at hun var blevet enke i 1888, at hun i ægteskabet havde fået et barn som levede, og at hun havde mistet et, samt at hun selv var født i Mandemark.

kirkebogen for Magleby kirke kan man for Ægteviede den 22/7  1892 læse følgende:

Brudgommen Ungkarl Gaardejer Niels Peter Rasmussen i Mandemark, født i Chikago 10/1 1869, 23 Aar gl. Forældre: Afdød Arbejdsmand i Chikago Niels Rasmussen og Hustru Ane Kirstine Jensen. Bruden Pige Ane Kirstine Jakobsen, født i Mandemark 19/8 1869, 22 Aar gl. Forældre: Afdød Gaardmand Jørgen Jakobsen Mandemarke og Hustru Marie Kirstine Jakobsdatter. Blandt forloverne var bl.a. Brudgommens Stedfader Lars Nielsen, Aftægtsmand i Nyborre og Brudens Farbroder Niels Jakobsen, Gaardbestyrer i Budsemark.

Fæsteforholdet til gården på Kraneledvej 12 kom til en ende et par efter at Marie Kirstine blev enke i 1888. Da hendes datter Ane Kirstine i 1892 bliver gift med Niels Peter, som kort efter i 1893 køber gården på Skansevej 2, har det været naturligt for dem at tage svigermor med på aftægt.

Da vi ved at hovedpersonen i denne historie Niels Peter selv kom til Magleby Sogn fra Ny Borre Sogn i 1883, er det ikke overraskende at finde ham ved folketællingen 3 år før i Borre Sogn i 1880.

Lars Nielsen 59 1821 Gift Husfader, Parcelist Jordbruger
Ane Kirstine Jensen 51 1829 Gift hans Hustru
Niels Peder Rasmussen 11 1869 Ugift deres Barn
Maren Sophie Rasmussen 7 1873 Ugift deres Barn

Det fremgår af det originale skema, som er fundet afskrevet hos Danish Family Search (link kræver evt. login af indentifikationsgrunde), at Niels Peter – Peter eller Peder bruges i flæng – er født i 1869 i ‘Cikago’, så det hele passer jo bortset fra stavningen af bynavnet.

Selv om de 2 børn står anført som ‘deres bør’ hedder de dog begge Rasmussen til efternavn og er altså kun Ane Kirstines børn. Det bekræftes når man følger link til Ane Kirstine på stamtræssiden Geni.com, hvor man på hendes stamtræsblad kan få vist denne tidslinie for hendes liv:

15. marts 1828
Birth of Ane Kirstine
Norre Vestud, Borre, Mønbo, Præstø
27. april 1828
Baptism of Ane Kirstine
Borre kirke
2. november 1849
Alder 21
Marriage of Ane Kirstine Jensdatter to Niels Rasmussen
Borre, Præstø, Denmark
18. november 1849
Alder 21
Birth of Jens Peder Nielsen
Borre, Præstø, Denmark
8. marts 1851
Alder 22
Birth of Jens Peder Nielsen (den første må være død?)
Borre Sogn, Møn, Præstø Amt
7. august 1857
Alder 29
Birth of Rasmus Nielsen
Borre Sogn, Mønbo Herred, Præstø Amt, Danmark
24. juli 1860
Alder 32
Birth of Rasmus Rasmussen
Borre Sogn, Møn, Præstø Amt
3. oktober 1861
Alder 33
Birth of Johan Rasmussen
Borre, Denmark
6. marts 1866
Alder 37
Birth of Maren Sofie Rasmussen (død før 1873 hvor en ny datter får samme navn?)
Borre, Denmark
10. januar 1869
Alder 40
Birth of Niels Peter Rasmussen
Chicago, Cook County, Illinois, United States
1873
Alder 44
Birth of Maren Sophie Rasmussen
Chicago, Cook County, Illinois, United States
31. oktober 1873
Alder 45
Marriage of Ane Kirstine Jensdatter to Lars Nielsen
Borre Kirke:
Parcellist og Enkemand Lars Nielsen fra Nyborre og
Enke efter Niels Rasmussen fra Chicago, Ane Kirstine Jensen fra Nyborre, 45 år.
Vidner: Gårdmand Hemming Hemmingsen fra N. Vestud og gårdmand Hans Nielsen fra Budsene.
18. marts 1908
Alder 80
Death of Ane Kirstine at Nyborre
 
24. marts 1908
Alder 80
Burial of Ane Kirstine
Borre kirkegård

Her kan man altså se at hun blev gift med Niels Rasmussen i 1849 som 21-årig, og at de fra 1851-1866 fik  5 børn mens de boede i Borre Sogn. Herefter er de i 1867-68 rejst til USA, hvor de får sønnen Niels Peter Rasmussen den 10/1 1869 og yderligere en datter, om hvem der ikke foreligger andre oplysninger end hendes navn og fødeår 1873.

Til gengæld får vi så detaljerede oplysninger om hvad der herefter sker. Ane Kirstine bliver nemlig allerede den 31/10 1873 gift med sin næste mand Lars Nielsen i Borre kirke. Han er parcelist og enkemand, hvor hun er “enke efter Niels Rasmussen fra Chicago”. Af oplysningerne om hendes ny mand Lars Nielsen kan man i øvrigt se, at hans forældre må have haft nær kontakt med Mandemarke, for ved hans dåb i Magleby kirke i 1820 er tre af de fem faddere fra Mandemarke mens en er fra Busene og en fra Magleby.

Ane Kirstine er altså blevet gift som 21-årig i 1849 med Niels Rasmussen og får 14 dage efter deres første barn. Yderligere 6 børn følger efter (hvor nogle formentlig dør som små, siden flere børn navngivet ens). Da hun er 38-39 udvandrer hun til USA i 1867-68 med sin mand. Hvor mange af børnene de tager med vides ikke, men i Chicago får hun yderligere 2 børn: Niels Peter Rasmussen 10/1 1869 og i 1873 yderligere en datter.

Niels Peter Rasmussens far må formentlig være død i USA omkring 1873, hvorefter Ane Kirstine rejser tilbage til Danmark – i alt fald med de 2 yngste børn som var født i Chicago, som også bor hos hende i Nyborre i 1880. Og hjemkommet finder hun hurtigt en enkemand som hun gifter sig med den 31/10 1873. Ved folketællingen i 1870 fandtes hendes nye mand Lars Nielsen i øvrigt i Borre som parcellist og jordbruger sammen med følgende: Karen Jensdatter, 40 år, husmor; Kirsten Larsdatter, 11 år, datter; Jens Peter Larsen, 8 år, søn og Marie Larsen, 6 år, datter.

Efter 5 år i USA rejser hun altså som enke tilbage tilbage til Danmark med sine børn og straks har fundet sig en ny mand, hvis kone Karen er død 14/7 1872. Så han har lige som Ane Kirstine stået med småbørn og haft lige så meget brug for en ny kone, som hun har haft brug for en ny mand!

Ved folketællingen i 1880 er hans børn flyttet hjemmefra, mens Ane Kirstines to yngste stadig bor hjemme. Hvor de har boet vides ikke, men det har formentlig været et sted i Borre.

Niels Peter og gården på Skansevej 2

Men tilbage til Ane Kirstines søn Niels Peter, som ved lov af 29/3 1901 bliver gjort til dansk statsborger med oplysning om at han er gårdejer.

Vi ved fra tingbøgerne at købte gården på Skansevej 2 i 1893, og så har han på et tidspunkt sikkert fundet ud af at han måtte se at blive dansk statsborger. Det er ikke til at vide hvilken betydning det den gang har haft, at han er blevet født i USA som barn af danske udvandrere og derfor er blevet amerikansk statsborger, selv om han har boet i Danmark siden han var 3. Men i alt fald får han som 32-årig bragt orden i tingene!

Af det originale skema fra folketællingen i 1901 som vi startede med at se, fremgår  at de bor på matr. 10a Mandemark, som er landbrugsejendommen på Skansevej 2 lige syd for Kraneled by, som var ved at opstå på dette tidspunkt.

Af de offentlige BBR-oplysninger fremgår at hovedbygningen er opført i 1824 og at en staldbygning oprindelig skulle være fra 1774 samt at laden er fra 1909. Landbrugsejendommen er på godt 116.000 kvm., hvoraf godt 51.000 kvm. er omfattet af strandbeskyttelsesreglerne. Da 1 tønde land er ca. 5.500 kvm. svarer det samlede areal til godt 21 tønder land. De fleste af de øvrige gårde ved udstykningen i begyndelsen af 1800-tallet var typisk dobbelt så store, så hvis der ikke er afstået arealer siden, har det været en af de mere ydmyge gårde. Men måske har jorden været ekstra god?

Ved næste folketælling i 1906 5 år senere står de som familienr. 154 og der er kommet yderligere en søn til, ligesom de har fået ny tjenestepige (link til originale skema):

Niels Peter Rasmussen 10/1 1869 Gift Husfader Gaardbestyrer, Landbrug
Ane Kirstine Jakobsen 19/8 1869 Gift Husmoder  
Marie Kirstine Jakobsen 19/7 1839 Enke Aftægtskone  
Niels Jørgen Rasmussen 5/11 1893 Ugift Barn  
Axel Marius Rasmussen 2/8 1900 Ugift Barn  
Carl Laurits Rasmussen 8/2 1904 Ugift Barn  
Mads P. Kristian Larsen 1/1 1880 Ugift Tjenestetyende Landbrug
Gertrud Elisabeth Carlsen 10/1 1892 Ugift Tjenestetyende Landbrug

 Ved folketællingen i 1916 genfinder vi hele familien på gården på Skansevej 2 (link til originalt skema):

Niels P. Rasmussen 10/1 1869 Husfader Gaardmand
Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Husmoder Gaardmandskone
Marius Rasmussen 2/8 1900 Barn  
Kurt Rasmussen 14/2 1904 Barn  
Marie Jakobsen 18/7 1839 Bedstemoder Enke
Peder Suldrup 9/4 1893 Tjenestetyende  
Marie Nielsen 20/11 1897 do.

Vi finder også her Marius bedstemor Marie Jakobsen, som er Ane Kirstines mor.

Ved folketællingen i 1916 påførte skattevæsenet senere oplysning om personernes formue og indkomst, og her var Niels Peter langt fra at være rentier, som han ellers er 9 år senere, idet han ingen formue havde i 1916!

Ved folketællingen i 1925 er situationen ændret (link til det originale skema):

Marius Aksel Rasmussen 02.08.1900 Magleby Husfader Gårdejer
Niels Peter Rasmussen 10.1.1869 Nordamerika Husfader Rentier
Ane Kirstine Rasmussen 19.8.1869 Magleby Husmoder  
Niels Sander Andersen 12.12.1904 Skt.Jørgenbjerg, Dalkilde Tjenestekarl  
Elise Kristine Karlsen 19.08.1902 Magleby Husassistent

Niels Peter er nu blevet ‘rentier’, hvilket utvivlsomt har været meget fint også dengang. Han og hans kone bor nu hos sønnen Marius på 25, der har overtaget gården og er blevet gårdejer. Men ikke længe efter må de have købt et hus på Gurkebakken 6, hvor de bor både ved folketællingen i 1930 og i 1940.

Næste folketælling 1930 for Skansevej 2 med fremhævelse af de fornavne de bruge i det daglige og fødested (link til det originale skema):

Aksel Marius Rasmussen 2.8.00 Mandemarke Husfader Gårdejer  
Emma Krestine Rasmussen 23.2.07 Ølsømagle Husmoder (gift 1928)  
Karen Johanne Ansbjerg 13.1.13 Stakroge Vejle Tjenestepige Pige  
Povl Helbo Hansen 16.5.13 Taastrup Roskilde Tjenestekarl Forkarl

Det fremgår at Aksel Marius i daglig tale kalder sig Marius og at han er blevet gift i 1928 med Emma på 21. Så det er sikkert forklaringen på at husstanden foreløbig kun består af ham og Emma samt en ‘tjenestepige’ og en ‘tjenestekarl’.

Marius forældre Niels Peter og hans kone Ane Kirstine som begge er 61 er som sagt flyttet, og Niels Peter står anført som ‘forhenværende Landbruger’. Man kunne tænke sig at de er flyttet til et mindre hus i Kraneled, som ligger lige nord for gården, for at give mere plads til Marius på gården. På skemaet for dem var huset angivet som matr. 15e, som i givet fald i dag er Gurkebakken 10, men den der udfyldte skemaet i 1930, har nok ikke har hørt at der blev sagt matr. 15c, som er Gurkebakken 6. Før vejene fik navne og husene husnumre blev dette hus kaldt “1925”, for noget havde man jo brug for at kunne betegne de enkelte huse og gårde. Og dette hus var blevet bygget i 1925, hvilket også fremgår af ejendommens BBR-meddelelse! Så formentlig er det Niels Peter som har fået bygget huset til sig og sin kone!

Niels Peter og Ane Kirstine havde i øvrigt også en anden søn Niels Jørgen Rasmussen fra 1893, som  det fremgik af folketællingen ovenfor fra 1906. Ved folketællingen i 1930 (link til skema) bor han på en anden gård, nemlig matr. 14a som er gården på Busenevej 40. Hans erhverv er angivet som ‘Landbruger’ og ikke ‘Gaardejer’ som hans bror Niels Peter, så man kunne måske tro at Busenevej 40 stadig været godsets. Det er nu ikke tilfældet, for af gamle tingbøger kan man se, at Niels Jørgen i 1915 har købt gården på Busenevej 40.

I 1930 er Niels Jørgen husfader for en husstand på hele 10 personer: Hans 7 år ældre ægtefælle Thora, som han har giftet sig med i 1924, og 6 børn samt en fodermester og en husassistent. Det er nok Thora der har indbragt de 3 ældste børn i ægteskabet, for de er født fra 1919-22, og på skemaet står der ud for Niels Jørgen at han kun har fået 3 børn.

Niels Jørgen havde i 1915 i øvrigt købt gården af Lene Katrine Petersen, som var enke efter Hemming Hansen. Ved folketællingen i 1906 havde hun været gårdejerske, og havde haft en søn søn Hans Christian Hansen som gårdbestyrer. Hemming Hansen, som var født 23/1 1848 og er død mellem 1901 og 1906, var selv kommet til gården som barn af Kirsten Hemmingsdatters første ægteskab. Hun blev nemlig gift med Hans Didriksen (den ældre fra 1813), der var søn af Didrik Povelsen, som allerede i 1834 havde været fæstebonde på gården. Ved folketælingen forinden i 1801 var han ikke registreret i Mandemarke, men på det gamle kort fra 1798 er hans navn blevet noteret på matr. 14, så han har formentlig været fæstebonde på gården siden udskiftningen omkring 1803! Men det kan man læse mere om under historien om “Bøgeholtgaard” på Busenevej 40.

Men tilbage til Niels Jørgens far Marius og gården på Skansevej 2.

Ved folketællingen den 5/11 1940, som indtil videre er den seneste offentligt tilgængelige folketælling, står Marius stadig anført gårdejer og ejer af matr. 10a, hvor han bor sammen med sin Emma og en datter Esther Agnete fra 1932. De har nu som medhjælpere et ungt ægtepar, Ernst og Ingeborg Sønderskov Fisch på 24 og 18.

Og ved samme folketælling finder vi også Niels Peter og hans kone med vielsesdato:

Niels Peter Rasmussen 16/1 1869 Husfader, Lever af Formue 22/7 1892
Ane Kirstine Rasmussen 19/8 1869 Husmoder  

De er nu begge 71 og vi får endda oplyst den præcise bryllupsdato, så vi kan regne ud at de nu har været gift i næsten 48 år og kun mangler 2 år til guldbrylluppet!

Der står denne gang på det originale skema at de bor på matr. 15c (ejerlavet: Mandemarke) og bor ved Kraneled, som er Gurkebakken 6, hvor de altså har boet siden de flyttede fra gården på Skansevej 2.

Situationen på gården på Skansevej 2 ser ved folketællingen i 1940 således ud – de understregede fornavne er dem de brugte i daglig tale (link til det originale skema):

Axel Marius Rasmussen 2.8.00 Husfader Gaardejer 30.3.28
Emma Kristine Rasmussen 23.2.07 Husmoder  
Esther Agnethe Rasmussen 24.3.32 barn  
Ernst August Rudolf Sönderskov Fisch 8.12.16 Medhjælper  
Ingeborg Thyra Sönderskov Fisch 5.10.22 Medhjælper

Marius, som var gift med Emma den 30/3 1928, bor stadig på gården, og de har nu fået datteren Esther.

Foreløbig afslutning

I dag bor Lilly Jensen på gården. Hun skulle være barnebarn til Marius og er i så fald oldebarn til Niels Peter og 4. generation på gården. Vi håber at dette kan bekræftes og at hun i givet fald kan fortælle mere om nogle af personerne, som er omtalt ovenfor.

Men er det ikke fantastisk, hvad man kan få ud af de kilder som er tilgængelige via hjemmesiden her?!

Senere tilføjelse

Sidst i 2018 kom redaktøren af denne hjemmeside på sporet af en hjemmeside med et meget omfattende system af stamtræer (på Geni.com), hvor mange fra Magleby Sogn, herunder Mandemarke, optræder og kan følges mange generationer tilbage.

Det har været en stor hjælp, for ved at kombinere disse oplysninger på stamtræer med de mange folketællinger for Mandemarke, er der kommet nye oplysninger til historierne her på hjemmesiden. De er blevet flettet ind i historien ovenfor men har også givet anledning til helt nye historier som historierne om Lars Hemmingsen og hans store familie og ‘Pedro Mandemark’, der viser at det ikke bare var USA der sidst i 1800-tallet tiltrak udvandrere som Niels Peters far og mor men også Argentina!

Det har efterfølgende resulteret i en meget udbytterig kontakt med efterkommere af danske udvandrere fra Magleby til Argentina og USA, som nu også er begyndt at benytte oplysninger her fra Mandemarke.dk til at udbygge stamtræerne på Geni.com, der i øvrigt i forvejen bygger på en imponerende mængde oplysninger fra kirkebøger og andre kilder. Sidst i januar 2018 har redaktøren af hjemmesiden her således modtaget denne mail:

Again I used your Mandemarke site to add more ancestors in Geni.
 
I have always said the Møn Geni family tree is a tangled spiderweb.
 
The wife of Niels Peter Rasmussen is Ane Kistine Jacobsen:
 
 
She is cousin of Anna Jacobsen, wife of Peter Andreas Pedersen:
 
 
They shared the same grandparents, Jacob Jørgensen and Ane Kirstine Jensdatter.

Bemærkningen om at de mønske familiers slægtskabsforhold udgør et indviklet spindelvæv er meget relevant, da mange jo gennem årene giftede sig med andre i lokalsamfundet og dermed havde fælles forfædre.

Sådan var det stadig da de første københavnere kom til Mandemarke sidst i 1960’erne og købte de gamle forfaldne huse for at sætte dem i stand og bruge dem som fritidshuse. De oplevede landsbyen som en stor familie, som man kan læse om i historien Mandemarke som ‘een stor familie’.

Hvis du tør, kan du selv prøve at følge nogle af de angivne links og klatre rundt i stamtræerne!

I mailen omtales familierelationen mellem Niels Peter Rasmussens kone og konen til købmanden i Mandemarke Peter Andreas Petersen. Ane Kirstine Rasmussen f. Jacobsen  19/8 1869 i Mandemarke, var datter af Jørgen Jacobsen. Købmandens kone Anna Jacobsen, f. i Busene 12/5 1889, død i Mandemarke 4/2 1934, var datter af Niels Jacobsen.

Jørgen og Niels var brødre. Deres forældre var gårdmand Jacob Rasmussen, f. 13/10 1804 i Mandemarke, død smst. 25/5 1885 som 80-årig (link til profil på Geni), og Ane Kirstine Jensdatter, f. 1810 i Borre Sogn, død 13/6 1855 i Mandemarke som 45-årig (link til profil på Geni).

Gårdmand Jacob Rasmussen var søn af Jørgen Rasmussen, f. 31/3 1776 i Budsene, død 11/8 1828 som 52-årig  (link til profil på Geni), og Ane Christensdatter, f. 1773 i Mandemarke, død smst. 23/4 1847 som 74-årig  (link til profil på Geni). Hun var et ud af 8 børn af Jens Andersen og Kirsten Cleofasdatter, hvor morens efternavn skyldtes hendes far Cleophas Thomsen, der var født i 1743 og i 1787 i Borre som 44-årig. Moren havde også en bror Niels Cleophasen.

 – og sådan kan man blive ved!