Frits Jacobsen

Udsigten fra Busenevej nedad Rakkerbanken

Udsigten fra Busenevej ned ad Rakkerbanken

 

Parti fra Stegehavn malet 1937

Parti fra Stegehavn malet 1937

kunstnere_Maleri2

Maleri af Frits Jacobsen malet i sommeren 1932, hvor han kun er 18 år gammel. Billedet viser et kig ud over marken på Klintholmvej op mod godsets huse på Gammel Klintevej, der fører ind i skoven.

(ukendt motiv)

Johan Frits Jacobsen (født 15.1. 1914) kaldet Frits – sikkert fordi han også havde fået sin fars fornavn Johan – var i mange år sommergæst i Mandemarke sammen med forældrene Johan Andreas og Thora.  De boede i Smedestrædehuset, der lå i langt nede i haven til nuværende Busenevej 14 men siden er fjernet.

I 1928 flyttede han permanent til landsbyen, da Johan og Thora købte en bid jord af Hans David Hemmingsen i Strædet 4 og byggede sig et lille pudset træhus – Strædet 6.

Frits var 14 år ved flytningen til Mandemarke. Som barn vogtede han om sommeren køer sammen med broderen Kai Ole på Klintholm Gods. Køerne havde god plads at bevæge sig på, og det gjorde et stærkt indtryk på den unge Frits, når et hårdt tordenvejr fik køerne til at bisse.

Frits stod i lære hos såvel sin far som farbroderen Ludvig Jacobsen. Hos Ludvig Jacobsen var det kunsten han lærte om. Hos faren var det oplæring i det almindelige malerfag. Senere malede far og søn blandt andet de udvendige vægge på Liselund Slot.

I 1936 fik Frits bygget sig et gulkalket murstenshusStrædet 2 blandt andet med hjælp fra tømrer Edwin Nielsen fra Busemarke (Søndre Landevej 114), der også snedkererede flere møbler til Johan Jacobsen. Pengene til huset kom fra en kunsthandler i København, der troede så meget på Fritses kunstneriske talent, at han havde betalt Frits forud for et helt års produktion. Der blev indgået en kontrakt om, at Frits skulle levere alle de billeder, som han malede i det pågældende år til kunsthandleren. Den kontrakt blev dog ikke overholdt helt og holdent, da der lokalt blev solgt en række skilderier. Eller rettere sagt: en del af dem blev byttet for varer eller tjenesteydelser. Eksempelvis erhvervede vejmand Møller Johansen flere af slagsen herunder et af de obligatoriske klintebilleder mod at tømme Frits Jacobsens toiletspand.

Økonomien var stram. Under hele perioden i Mandemarke førte Frits’ kone Edel nøje regnskab med alle indtægter og udgifter, der blev nedfældet i en regnskabsbog.

I lighed med sin far, Johan Jacobsen, malede Frits billeder af landskaber og bygninger i og omkring Mandemarke samt de obligatoriske klintemotiver og nogle skilderier andre steder fra øen.

Han tog også mange fotos i og omkring Mandemarke. Se fotoalbum fra 1930-erne.

Da krigen kom solgte Frits sit hus til forpagteren på Store Klint for i lighed med sine forældre at flytte til København, hvor de mente bedre at kunne klare sig igennem de nye sværere tider.

Senere tilføjelse: Ved folketællingen 5/11 1940 boede en forhenværende hotelforpagter H. Chr. R. Christensen, f. 14/4 1880, med sin kone Emma L.H. Christensen, f. 2/8 1888, i et hus. Det var angivet som matr. 3c der ikke har kunnet identificeres. Men det må være dem der havde købt huset på Strædet 2 af Frits Jacobsen, og der står også at de lever af formue.

Sammen med broderen Werner forsøgte Frits sig med at drive en lille børnetøjsfabrik. Men det kunne ikke hænge sammen økonomisk

I stedet fik Frits sig en kunsthandel i Bredgade 10, hvor han i perioder tjente mange penge. Han havde ifølge datteren Tonie Plougman en fornemmelse for ægte billeder med stor kunstnerisk værdi. Blandt andet lykkedes det ham at få fat i enkelte bedre billeder af store kunstnere som Edward Munch og Picasso.

Det kunne mærkes på familieøkonomien, hvor man til tider levede i stor luksus på fine hoteller med champagne og østers. For Frits rejste meget specielt til Sverige og Norge.

Trods sin tæft for gode billeder vaklede økonomien også i lange perioder, når forretningerne gik dårligt. Men sådan var det bare. Der blev brugt stort, når pengene trillede ind og i dårlige tider måtte man så spænde livremmen ind.

Frits havde mange kunder i Stockholm og Oslo. Selv begyndte han også at male det Tonie Plougman betegner som dejlige norske motiver.

I 1950’erne blev Frits skilt fra sin kone og forsvandt i lange perioder ud af familiens radar. Han døde i 1979.

Frits Jacobsens kunstnerbiografi

Han modtog Rundskuedagens Studielegat og har været udstiller i Den Fries Bygning i København i Malersammenslutningen af 1927. Hans første selvstændige udstilling var på Kunst- og Erhvervsudstilling i Arhus året 1939. Derpå fulgte separatudstillinger i København, Chicago, Detroit og San Francisco. I 1958 og 1961 separatudstillinger i Kunstforeningen på Frederiksberg Rådhus.

I 1961 tog Frits på studierejse til Italien.

I sine sene aktive år malede Frits Jacobsen overvejende ved den svenske vestkyst og i Norge.

Flere af hans billeder endte i den nu afdøde svenske filmdiva Ingrid Bergmanns samling.

kunstnere_intro1 kunstnere_intro2 kunstnere_intro3