Folketælling 1850

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

Folketællingen den 1/2 1850 omfatter 339 personer i Mandemarke, incl. alle gårdene der hører under ejerlavet Mandemarke By. Til sidst er også medtaget Karensby og Stengården, som i 1850 var optegnet under Mandemarke. Næsten hver anden person var anført som børn (163)!

Af de i alt 53 husstande bor de 16 på ‘en Gaard’, hvor hovedpersonen (manden!) er ‘Gaardmand’ (dvs. fæstebonde). Øvrige 37 husstande bor i ‘et Huus’, hvoraf de 36 er husmænd (med eller uden jord). 

Når der som stilling for 30 af beboerne er angivet Inderste (som også kunne kaldes en indsidder) var det (iflg. Wikipedia med links til underbegreberne) en betegnelse for “en gift eller ugift Person af Almuen, der bor til Leje hos en Gaardmand ell. Husmand, og som, uden at have fast Tjeneste hos denne, har sin egen Husstand”.

Ved løbenumrene i venstre kolonne er der link med fed skrift til den første person på hvert af de gamle skemaer i mikrofilm hos Statens Arkiver – klik HER og se hvordan det første skema ser ud.

For nogle personers vedkommende er der indsat henvisning til andre folketællinger (FT) hvor personen er registreret i Mandemarke, samt eventuelle oplysninger fra andre kilder (slægtsforskningssiden Geni.com eller kirkebøger).

Forslag til adresser på gårde og huse er indsat i det omfang de kan udledes af andre kilder. Oplysninger mangler eller er usikre for følgende huse i landsbyen: Busenevej 5, 14, 18, 26 og 28, Skovstrædet 10 og 11, Strædet 9, 10 og 12.

  Fam.   År Født  
    matr. 9 Senere nedlagt gård syd for gården på Kraneledv. 14, matr. 8.      
1 145 Ole Larsen [FT1834:79 FT1840:1132 FT1845:252 FT1850:1 FT1860:8 FT1880:1] 49 1801 Husfader, Gaardmand
2 145 Karen Marie Christophersdatter 29 1821 hans Kone
3 145 Lars Olesen 18 1832 hans Børn med afdøde Kone [Sophie Albrethsdatter]
4 145 Ane Kirstine Olesdatter 16 1834 hans Børn med afdøde Kone
5 145 Hans Olesen 12 1838 hans Børn med afdøde Kone
6 145 Karen Olesdatter 7 1843 hans Børn med afdøde Kone
7 145 Sophie Olesdatter 2 1848 hans Børn med afdøde Kone
8 145 Christen Christophersen 23 1827 Tjenestekarl
    Skansevej 2 matr. 10  (personlinks til Geni.com)      
9 146 Niels Pedersen 46 1804 Husfader, Gaardmand
10 146 Maren Kirstine Larsdatter 39 1811 Hans kone
11 146 Kirstine Margrethe Nielsdatter 16 1834 deres Børn
12 146 Peder Nielsen 13 1837 deres Børn
13 146 Jørgen Nielsen 11 1839 deres Børn
14 146 Kirsten Nielsdatter 6 1844 deres Børn
15 146 Lars Nielsen 1 1849 deres Børn
16 146 Jens Pedersen 28 1822 Tjenestekarl
    Skansevej 3 (matr. 18)      
17 147 Hans Larsen 42 1808 Husfader, Gaardmand
18 147 Kirsten Nielsdatter [link til famrolf] 57 1793 Hans kone
19 147 Lars Hansen 19 1831 deres Børn
20 147 Hans Hansen 16 1834 deres Børn
21 147 Johanne Pedersdatter 24 1826 Tjenestepiger
22 147 Maren Nielsdatter 28 1822 Tjenestepiger
    Skansevej 1 (matr. 17)      
23 148 Jens Jensen 32 1818 Husfader, Gaardmand
24 148 Sidse Kirstine Larsdatter 44 1806 Hans kone
25 148 Peder Nielsen 25 1825 Hjulmand, indkaldt til Krigstjeneste, hendes Barn med afdøde Mand
26 148 Kirstine Margrethe Nielsdatter 18 1832 hendes Barn med afdøde Mand
27 148 Niels Peder Jensen 12 1838 deres Børn
28 148 Kirsten Jensdatter 10 1840 deres Børn
29 148 Ane Marie Jensdatter 6 1844 deres Børn
30 148 Rasmus Pedersen 17 1833 Tjenestedreng
    Kraneledvej 35 (matr. 16) (personlinks til Geni.com)      
31 149 Hemming Hemmingsen [f. Busene 2/4 1818, d. Mandem. 9/9 1887] [FT1834:53, FT1840:1095, FT1845:320, FT1850:31, FT1860:85, FT1880:31, d.9/9 1887] 33 1817 Husfader, Gaardmand
32 149 Maren Kirstine Larsdatter (Maren Kirstine Hemmingsen) 30 1820 hans Kone
33 149 Sidse Kirstine Hemmingsdatter (Sidse Kirstine Nielsen) [f. 13/1 1846, d. i Stege 20/7 1883] 5 1845 deres Barn
34 149 Lars Pedersen [FT1787:311, FT1801:366, FT1834:50, FT1840:1092, FT1845:316, FT1850:34] 67 1783 Inderste og Aftægtsmand
35 149  Ane Elisabeth Rasmusdatter 57 1793 Hans kone
36 149 Bodil Kirstine Larsdatter 15 1835 deres Barn
    Gurkebakken 12 (matr. 15)      
37 150 Jørgen Christensen 43 1807 Husfader, Gaardmand
38 150 Caroline Sophie Christensen 33 1817 hans Kone
39 150 Sophie Wilhelmine Jørgensen 7 1843 deres Barn
40 150 Hans Peder Jensen 8 1842 Pleiebarn
41 150 Søren Jensen 27 1823 Tjenestefolk
42 150 Maren Kirstine Rasmusdatter 33 1817 Tjenestefolk
    Busenevej 40 (matr. 14)      
43 151 Didrik Povelsen 71 1779 Husfader, Gaardmand
44 151 Kirsten Jørgensdatter 38 1812 hans Kone
45 151 Hans Didriksen 37 1813 hans Søn med afdøde Kone
46 151 Peder Jacobsen 17 1833 Tjenestefolk
47 151 Marie Olesdatter 19 1831 Tjenestefolk
    Rakkerbanken 3 (matr. 5)      
48 152 Niels Andersen 43 1807 Husfader, Gaardmand
49 152 Kirsten Frederiksdatter 43 1807 hans Kone
50 152 Ane Kirstine Pedersdatter 25 1825 hendes Børn med afdøde Mand
51 152 Lars Pedersen 20 1830 hendes Børn med afdøde Mand
52 152 Ellen Johanne Nielsdatter 11 1839 deres Børn
53 152 Ane Marie Nielsdatter 9 1841 deres Børn
54 152 Maren Kirstine Nielsdatter 7 1843 deres Børn
55 152 Anders Nielsen 4 1846 deres Børn
56 152 Mette Cathrine Nielsdatter 2 1848 deres Børn
    Rakkerbanken 1 (matr. 6)      
57 153 Jacob Jensen 46 1804 Husfader, Gaardmand
58 153 Ane Kirstine Pedersdatter 53 1797 Hans kone
59 153 Ane Sophie Jacobsdatter 13 1837 deres Børn
60 153 Marie Kirstine Jacobsdatter 11 1839 deres Børn
61 153 Kirsten Jacobsdatter 8 1842 deres Børn
62 153 Hans Peder Jacobsen 19 1831 Tjenestefolk
63 153 Karen Larsdatter 36 1814 Tjenestefolk
64 153 Lars Pedersen 25 1825 Tjenestefolk
    Kraneledvej 12 (matr. 7)      
65 154 Jacob Jørgensen 46 1804 Husfader, Gaardmand
66 154 Ane Kirstine Jensdatter 39 1811 hans Kone
67 154 Jørgen Jacobsen 16 1834 deres Børn
68 154 Niels Jacobsen 5 1845 deres Børn
69 154 Ane Kirstine Jacobsdatter 3 1847 deres Børn
70 154 Maren Kirstine Hansdatter 2 1848 Pleiebarn, Almissenydende
71 154 Ane Kirstine Jensdatter 17 1833 Tjenestepige
    Kraneledvej 14 (matr. 8)      
72 155 Frederik Jensen (personlinks er til Geni.com) 33 20/8 1817 Husfader, Gaardmand [Gift med Kirsten JensdatterAne Kirstine Nielsdatter og Ane Kirstine Hansdatter]
73 155 Kirsten Jensdatter 30 1820 hans 1. Kone
74 155 Jens Frederiksen  5 1845 deres Barn [bliver senere gift med Sidse Kirstine Frederiksen fra Baandhøjgaard og de udvandrer til USA]
75 155 Ane Kirstine Frederiksdatter 3 1847 deres Barn
76 155 Sophie Nielsdatter 21 1829 Tjenestepige
77 155 Rasmus Rasmussen (hans stamtræ på Geni.com) 74 1776 Enkemand, Inderste og Aftægtsmand [gårdmand Kraneledvej 14 i 1834]
78 155 Lars Larsen 53 1797 hans Stedsøn
    Båndhøjvej 1“Baandhøjgaard” (matr. 9)     (Fæstebrev i 1850 til Peder Nielsen)
79 156 Niels Larsen (person links til Geni.com) 66 1784 Husfader, Gaardmand, Enkemand (efter Kirstine Hansdatter)  
80 156 Peder Nielsen 24 1826 hans Børn
81 156 Karen Kirstine Nielsdatter 20 1830 hans Børn
82 156 Hans Nielsen 27 1823 hans Børn, indkaldt til Krigstjeneste
83 156 Hans Larsen [FT1845:292, FT1850:83, FT1860:90, FT1880:264, FT1901:87, FT1906:485, FT1916:240, død 19/2 1919] 9 23/12 1841 Plejesøn [barnebarn, jfr. FT1845:292]
84 156 Hemming Larsen 17 1833 Tjenestefolk
85 156 Marie Hemmingsdatter 24 1826 Tjenestefolk
    Gurkebakken 7 (matr. 13)      
86 157 Jacob Andersen 62 1788 Husfader, Gaardmand
87 157 Bodil Larsdatter 54 1796 hans Kone
88 157 Lars Jacobsen (dør i Mandemarke 14/11 1853 +famrolf) 33 1817 Inderste, deres Søn
89 157 Mette Kirstine Christophersdatter (Geni = famrolf død 28 Maj 1901, Latimer, Franklin, Iowa, USA i en alder af 71 år) 20 27/4 1830 hans Kone [Lars Jacobsen – efter hans død gifter hun sig 28/7 1854 med Jens Christian Jørgensen og de udvandrer 1871 til Austin, Minnesota, USA, jfr. famrolf]
90 157 Anders Larsen 1 7/4 1849 deres Barn
91 157 Anders Jacobsen 17 3/6 1833 Husfaders søn [Jacob Andersen]
92 157 Lars Hansen 8 1842 Plejesøn
93 157 Ane Lisbeth Sørensdatter 23 1827 Tjenestepige
    Busenevej 36 “Kongsbjerggård” (matr. 12) (personlinks til Geni.com)      
94 158 Jens Christensen  37 1813 Husfader, Gaardmand
95 158 Maren Pedersdatter (Maren Christensen) 33 1817 hans Kone
96 158 Bodil Kirstine Jensdatter (Bodil Kirstine Hagedorn) 9 1841 deres Børn
97 158 Sidse Kirstine Jensdatter (Sidse Kirstine Larsen bliver i 1866 gift med Hans Larsen FT1850:83) 4 1846 deres Børn
98 158 Hans Frederiksen 18 1832 Tjenestefolk
99 158 Sophie Kirstine Hansdatter 17 1833 Tjenestefolk [FT1834:245, FT1840:1037, FT1845:15, FT1850:99]
    Busenevej 19 (matr. 4) (Personlinks til Geni.com)      
100 159 Jørgen Pedersen 49 1801 Husfader, Gaardmand
101 159 Kirsten Hendriksdatter (Kirsten Hendrichsdatter) 52 1798 Hans kone
102 159 Hans Larsen [FT1845:38, FT1850:102, FT1860:105, FT1880:119] 9 16/10 1841 Plejesøn
103 159 Hemming Jensen 30 1820 Tjenestefolk, indkaldt til Krigstjeneste
104 159 Hemming Pedersen 17 1833 Tjenestefolk
105 159 Ane Marie Kirstine Pedersdatter [FT1834:16, FT1840:1052, FT1845:83, 1850:105 – her Ane Marie Kirstine Pedersdatter, f. Mandem. 8/8 1831, d. 15/11 1878 iflg. famrolf] 19 1831 Tjenestefolk
    fmtl. Busenevej 28C (jfr. historien om sønnen Rasmus)     (jfr. FT1880 og FT1860:108)
106 160 Hans Hansen  [link Geni.com, dør 9/6 1876 som 61-årig iflg. kirkebog] 35 3/5 1815 Husmand, og Dagleier, Huusfader
107 160 Kirsten Christensdatter [link til historie – og til Geni.com] 44 9/1 1808 Hans kone
108 160 Jens Pedersen 22 8/1 1828 hendes Søn [FT1834: Slegfredbarn, dvs. et barn med en tidligere samlever, som ifølge Geni.com hed Peder Jensen]
109 160 Ane Kirstine Hansdatter 7 1843 deres Børn
110 160 Rasmus Hansen [f. 6/11 1845, død som 81-årig 22/1 1927 – på Busenevej 28C!] 4 1846 deres Børn
    et Huus – ?Busenevej 28A-B??      
111 161 Christian Hemmingsen [=FT1860 fam. 167] 39 1811 Husmand, og Dagleier, Huusfader
112 161 Ane Kirstine Christiansdatter 32 1818 Hans kone
113 161 Christian Hansen 6 1844 hendes Søn
114 161 Sidse Marie Christiansdatter 3 1847 deres Datter
    et Huus – måske Busenevej 28A? (jfr. opl. om Hans Larsen)     I brandforsikringsprot. er Lars Hansen matr. 43 brændt 31/7 1874
115 162-F1 Lars Hansen 26 1824 Husmand, og Dagleier, Huusfader
116 162-F1 Karen Marie Larsdatter 31 1819 Hans kone
117 162-F1 Rasmus Larsen 2 1848 deres Barn
118 162-F1 Hans Larsen 57 1793 Inderste og Aftægtsmand, Enkemand [FT 1845: matr. 43 ifl. hartkornsp. (ml. Bus 26-28)]
119 162-F2 Ane Marie Nielsdatter 69 1781 Inderste og Almisselem
    et Huus      
120 163-F1 Hans Andersen 48 1802 Husfader, Skædder
121 163-F1 Bodil Kirstine Rasmusdatter 53 1797 Hans kone
122 163-F1 Johanne Hansdatter 14 1836 deres Datter
123 163-F2 Ane Kirstine Pedersdatter 35 1815 Inderste og Væverske [FT1850: 123 FT1860:155]
    Busenevej 15 (jfr. Hartkornsprot. 1838: matr. 20)      
124 164-F1 Peder Pedersen 51 1799 Husfader Væver
125 164-F1 Maren Nielsdatter 44 1806 Hans kone
126 164-F1 Lars Pedersen 12 1838 deres Børn
127 164-F1 Karen Kirstine Pedersdatter 9 1841 deres Børn
128 164-F1 Kirsten Pedersdatter 6 1844 deres Børn
    2. familie      
129 164-F2 Jens Hansen 34 1816 Husfader, Inderste og Dagleier
130 164-F2 Kirsten Johansdatter 33 1817 Hans kone
131 164-F2 Ane Margrethe Jensdatter 6 1844 deres Børn
132 164-F2 Karen Kirstine Jensdatter 3 1847 deres Børn
133 164-F2 Johan Peder Jensen 1 1849 deres Børn
    3. familie (links til Geni.com)      
134 164-F3 Rasmus Hemmingsen [FT1850:134, FT1860:209, FT1880:82] 29 1821 Husfader, Inderste og Dagleier
135 164-F3 Ane Kirstine Larsdatter [FT1850:135, FT1860:210, FT1880:83] 25 11/9 1826 hans Kone [Kirkebog:  Død 11/1 1889, 62 år, g.m. Slagter RH. Særl. bem.: Efter Distrikslægens erklæring Drukning “ved ulykkelig Hændelse”]
136 164-F3 Kirsten Rasmusdatter 5 1845 deres Børn
137 164-F3 Karen Sophie Rasmusdatter 3 1847 deres Børn
    (Kirstine RasmusdatterLars RasmussenAne Marie Rasmusdatter og Hemming Rasmussen)     deres øvrige børn født 1850-1860 iflg. Geni.com
    Busenevej 24 (matr. 22)      
138 165 Mathias Hansen 30 1820 Husfader, Smed
139 165 Sidse Jørgensdatter 32 1818 hans Kone
140 165 Hans Christian Mathiasen 5 1845 deres Børn
141 165 Jørgen Mathiasen 2 1848 deres Børn
142 165 Hans Peder Johannesen 14 1836 Plejesøn
143 165 Rasmus Andersen 20 1830 Smedelærling
    Busenevej 10 matr. 27     (jfr. FT:1860 og FT1880, cfr. FT1845:144!)
144 166-F1 Jens Pedersen [Jens Pedersen Vilsted f. 1814 Mandemark, døbt 3/7 1814, d.27/7 1885 iflg. famrolf – FT1834:60, se FT1840:1019, FT1845:111, FT1850:144, FT1860:143, FT1880:133] 36 1814 Husmand, og Dagleier, Huusfader
145 166-F1 Maren Kirstine Larsdatter 33 1817 Hans kone
146 166-F1 Lars Jensen 10 1840 deres Børn
147 166-F1 Ane Sophie Jensdatter 8 1842 deres Børn
148 166-F1 Kirstine Jensdatter 5 1845 deres Børn
149 166-F1 Ane Marie Jensdatter 3 1847 deres Børn
150 166-F1 Kirsten Jensdatter 1 1849 deres Børn
151 166-F2 Peder Jensen Wilsted 70 1780 Husfader, Inderste og Røgter
152 166-F2 Ane Kirstine Hansdatter 43 1807 hans Kone
153 166-F2 Ane Sophie Pedersdatter [FT1840:1021, FT1845:116, FT 1850:153, FT1860:102 – fmtl. f. Mandemark 11/10 1839, d. 13/8 1923 Hjørring iflg. famrolf] 11 1839 deres Barn
    Busenevej 12 (=matr. 28 jfr. hartkornsprotokol)      
154 167-F1 Hans Olsen [FT1834:215, FT1840:1015, FT1845:117, FT1850:54 + Peder Hansen fmtl. søn: FT1840:1017-FT1860:153] 72 1778 Husmand, og Dagleier, Huusfader
155 167-F1 Ane Margrethe Hemmingsdatter 73 1777 hans Kone
156 167-F2 Peder Hansen 41 1809 Husfader, Inderste og Dagleier
157 167-F2 Maren Larsdatter 47 1803 Hans kone
158 167-F2 Johan Pedersen 9 1841 deres Søn
159 167-F2 Ellen Christensdatter 14 1836 Pleiebarn, understøttes af fattigkassen
    et Huus      
160 168-F1 Lars Jensen 57 1793 Husmand, og Dagleier, Huusfader
161 168-F1 Christiane Larsdatter 52 1798 Hans kone
162 168-F1 Lars Peder Larsen 16 1834 deres Søn
163 168-F1 Marie Christine Pedersdatter 27 1823 Tjenestepige, understøttes af fattigkassen
164 168-F2 Jens Hansen 29 1821 Husfader, Inderste og Dagleier
165 168-F2 Margrethe Pedersdatter 37 1813 Hans kone
166 168-F2 Hans Peder Jensen 1 1849 deres Barn
    fmtl. Busenevej 22 [forsikringsprot. matr. 45 Søren Clausen]      
167 169-F1 Bodil Jørgensdatter [FT1860:156 FT1850:167 FT1845:123 Ft1840:1012 FT1834:212] 52 1798 Husmandsenke, ernærer sig ved Haandarbeide
168 169-F1 Gjertrud Cathr. Clausdatter 14 1836 hendes Datter
169 169-F2 Kirsten Jørgensdatter 47 1803 Inderste, ernærer sig ved haandarbeide, ugift
170 169-F2 Mette Marie Larsen 10 1840 hendes Datter, understøttes af fattigkassen
171 169-F3 Søren Clausen [FT1860:157 FT1850:171 FT1845:126] 38 1812 Husfader, Inderste og Dagleier
172 169-F3 Ane Marie Larsdatter 31 1819 hans Kone
173 169-F3 Sidse Kirstine Sørensdatter 7 1843 deres Børn
174 169-F3 Karen Kirstine Sørensdatter 5 1845 deres Børn
    Busenevej 20 (Personlinks til Geni.com)      
175 170 Karen Jensdatter 63 1787 Gaardmandsenke (efter Hans Jensen)
176 170 Peder Hansen 35 1815 Hendes barn
177 170 Christian Hansen 28 1822 Hendes barn
178 170 Kirsten Hansdatter 26 1824 Hendes barn
179 170 Rasmus Eshpesen 19 1831 Tjenestefolk
180 170 Mette Cathrine Pedersdatter 19 1831 Tjenestefolk
    Måske Busenevej 18, jfr. hartkorn matr. 23 ??      
181 171-F1 Jens Jørgensen [FT1860:177 FT1850:181 FT1845:133 FT1840:994] 42 1808 Husmand, og Dagleier, Huusfader
182 171-F1 Ane Cathrine Hansdatter [FT1845:182 FT1840:995 FT1834:203] 49 1801 hans Kone
183 171-F1 Knud Jensen 14 1836 deres Børn
184 171-F1 Frederik Jensen 9 1841 deres Børn
185 171-F2 Kirstine Johansdatter [FT1834:134 – gift med Hans Jensen FT1834:133, FT1840:1000, FT1845:138, FT1850:185] 65 1785 Enke, Inderste og Væverske, Huusmoder
186 171-F2 Jens Hansen [FT1834:137,  FT1845:139] 23 1827 hendes Søn, Skrædder
    fmtl. Busenevej 16 – senere nedrevet     Forsikringsprot. matr. 24a: Bygn. afg.?
187 172-F1 Peder Nielsen Holger [FT1845:140, FT1850:187, FT1860:181] [dør 9/3 1879, 64 år, gift ‘Peder Nielsen /Holger/’ jfr. kirkebog] 36 1814 Husmand, og Dagleier, Huusfader
188 172-F1 Kirsten Didriksdatter [FT1834:40 FT1840:990 FT1845:141 FT1850:188 FT1860:182] 40 1810 hans Kone
189 172-F1 Maren Kirstine Jensdatter 8 1842 hendes Datter med afdøde Mand
190 172-F2 Anders Jensen 32 1818 Husfader, Inderste og Dagleier
191 172-F2 Karen Hansdatter 31 1819 Hans kone
192 172-F2 Mette Kirstine Andersdatter 4 1846 deres Børn
193 172-F2 Ane Marie Andersdatter 2 1848 deres Børn
    Strædet 11 (= matr. 25 jfr. hartkornsprotokol)      
194 173 Niels Jensen Grothe 61 1789 Husmand, og Dagleier, Huusfader
195 173 Ane Rasmusdatter [FT1801:440, FT1834:191, FT1840:985, FT1845:182 FT1850:195 FT1860:185, død 12/6 1868 som 69-årig enke ifl. kirkebog] 51 1799 hans Kone
196 173 Sidse Kirstine Nielsdatter 17 1833 deres Børn
197 173 Jens Nielsen 14 1836 deres Børn
    Strædet 14 (hartkornsprot. matr. 26a)      
198 174-F1 Niels Jensen Frimand (Geni.com) [se note om hans fmtl. sidste kone Ane Rasmusdatter famrolf] 59 1791 Husmand og Dagleier, Huusfader, Enkemand
199 174-F1 Hans Sørensen 29 1821 Inderste og Skrædder
200 174-F1 Ane Kirstine Nielsdatter [FT1834:126 Ft1840:981 1845:185 FT1859:200 FT1860:191] 26 1824 hans Kone
201 174-F2 Christian Jacobsen 27 1823 Inderste og Skræder, indkaldt til Krigstjeneste
202 174-F2 Ane Andersdatter 28 1822 hans Kone
203 174-F2 Karen Kirstine Christiansdatter 1 1849 deres Barn
    et Huus      
204 175 Hans Jensen [fmtl. f. Busene 1816, d. Mandm. 15/4 1858, iflg. famrolf] 34 1816 Husfader, Skrædder
205 175 Kirsten Olesdatter [evt. f. Busemarke 1/1 1818, d. Mandem. 3/4 1858, famrolf] 33 1817 Hans kone [Datter af Ole Henningsen og Ane Marie Jensdatter Frimand]
206 175 Jens Peder Hansen 11 1839 deres Børn
207 175 Hans Hansen 6 1844 deres Børn
208 175 Lars Hansen 5 1845 deres Børn
209 175 Rasmus Hansen 2 1848 deres Børn
    Strædet 12 ?      
210 176-F1 Lars Larsen 74 1776 Husmand, lever af sin Jordlod, Huusfader
211 176-F1 Maren Kirstine Larsdatter 71 1779 hans Kone
212 176-F2 Jens Hansen [FT1834:179 FT1840:976 FT1845:190 FT1850:212] 72 1778 Inderste og Almisselem, Enkemand
213 176-F2 Kirsten Jensdatter  [FT1834:182 FT1840:978 1845:191 Ft1850:213] 28 1822 hans Datter
    formentlig Strædet 9 ?      
214 177 Jørgen Rasmussen 56 1794 Husmand, og Slagter, Huusfader
215 177 Mette Rasmusdatter 71 1779 hans Kone
    fmtl Strædet 7 ? [FT1845:173, FT1850:216, FT1860:215, Ft1880:200]      
216 178 Hans Hansen 64 1786 Husmand, og Bødker, Huusfader
217 178 Karen Rasmusdatter 72 1778 Hans kone
218 178 Niels Hansen 39 1811 Inderste og Skrædder
219 178 Ane Margrethe Hansdatter 37 1813 Hans kone
220 178 Ane Cathrine Nielsdatter 10 1840 deres Børn
221 178 Rasmus Nielsen 4 1846 deres Børn
    Strædet 4 (=matr. 36 iht. hartkornsprot.) (Personlinks til Geni.com)      
222 179-F1 Hans Jørgen Mogensen 70 1780 Husfader, Skomager
223 179-F1 Ane Jeppesdatter 63 1787 hans Kone
224 179-F2 Hemming Jensen 37 1813 Husfader, Inderste og Dagleier
225 179-F2 Johanne Kirstine Pedersdatter 31 1819 hans Kone
226 179-F2 Peder Hemmingsen (Jens Peter Hemmingsen) [FT1901:19 FT1880:161 FT1850:226 FT1845:196] 10 1840 deres Børn
227 179-F2 Christian Hemmingsen 7 1843 deres Børn
228 179-F2  Ellen Kirstine Hemmingsdatter 5 1845 deres Børn
229 179-F2 Hans Jørgen Hemmingsen 3 1847 deres Børn
    Strædet 5 matr. 32 jfr. forsikringsprot.      
230 180-F1 Niels Larsen 42 1808 Husmand, og Dagleier, Huusfader
231 180-F1 Kirsten Rasmusdatter 40 1810 hans Kone
232 180-F1 Rasmus Nielsen 10 1840 deres Børn
233 180-F1 Margrethe Kirstine Nielsdatter 8 1842 deres Børn
234 180-F1 Lars Nielsen 5 1845 deres Børn
235 180-F2 Karen Christiansdatter 70 1780 Enke, Inderste og Aftægtslem, Almissenydende
236 180-F3 Kirsten Jensdatter 21 1829 Inderste og Sypige
    Strædet 3? [FT1845, FT1850, FT1860, FT1880]      
237 181-F1 Jørgen Hansen 36 1814 Husmand og Tækkemand, Huusfader
238 181-F1 Bodil Kirstine Nielsdatter 36 1814 Hans kone
239 181-F1 Ane Cathrine Jørgensdatter 7 1843 deres Børn
240 181-F1 Hans Peder Jørgensen 5 1845 deres Børn
241 181-F1 Sidse Kirstine Jørgensdatter 2 1848 deres Børn
242 181-F2 Lars Jørgensen 60 1790 Husfader, Inderste og Aftægtsmand
243 181-F2 Bodil Rasmusdatter 53 1797 hans Kone
244 181-F2 Jørgen Larsen 9 1841 deres Søn
    Busenevej 8      
245 182 Hans Hemmingsen 47 1803 Husmand, og Dagleier, Huusfader
246 182 Johanne Jørgensdatter 58 1792 Hans kone
247 182 Kirsten Hansdatter 33 1817 hendes Barn med afdøde Mand
248 182 Jacob Hansen 25 1825 hendes Barn med afdøde Mand, Væver
    Busenevej 4  (jfr. Fors.prot. 1858-78: matr. 37)     Rasmus Jensen får lejekontrakt 31/10 1852 på hus nr. 29
249 183-F1 Rasmus Jensen 40 1810 Husmand, og Dagleier, Huusfader
250 183-F1 Ane Jensdatter 39 1811 Hans kone
251 183-F1 Jens Rasmussen [død af lungebetændelse i Magleby 4/4 1887 – 41 år – gift med Sidse Sofie Larsen] 5 23/7 1845 deres Børn
252 183-F1 Peder Rasmussen (link til Geni med tidslinie: 12/7 1873 gift i Wisconsin, USA … død 4/3 1934 i W 86 år gl.) 3 12/1 1848 deres Børn
253 183-F2 Lars Nielsen (Gl Lars Nielsen) 75 1775 Enkemand, Inderste og Aftægtsmand [FT1834:151 FT:1840:942 FT1845:198 FT1850:253]
254 183-F3 Peder Larsen 32 1818 Inderste og Væver
    et Huus (fmtl. hus nr. 23, jfr. lejekontrakt FT1845:1]      
255 184-F1 Peder Nielsen [FT1860:248 FT1850:255 FT1845:1 FT1840:884] 58 1792 Husmand, og Dagleier, Huusfader
256 184-F1 Maren Kirstine Sørensdatter 50 1800 Hans kone
257 184-F1 Ane Margrethe Pedersdatter 13 1837 deres Børn
258 184-F1 Kirstine Pedersdatter 10 1840 deres Børn
259 184-F2 Rasmus Hansen 47 1803 Husmand, og Dagleier, Huusfader
260 184-F2 Ane Cathrine Johannesdatter (=Ane Cathrine Johansdatter) 45 1805 Hans kone [FT1860:256 FT1850:260 FT1845:9 FT1840:98]
261 184-F2 Ane Kirstine Rasmusdatter 15 1835 deres Børn
262 184-F2 Johan Rasmussen 11 1839 deres Børn
263 184-F2 Lars Peder Rasmussen 4 1846 deres Børn
    fmtl. Busenevej 5,  jfr. tidl. FT => (personlinks til geni.com)     (Jacob Pedersen FT1834+1840: matr. 41, jfr. hartkornsprotokol)
264 185-F1 Jens Hansen  [FT1845:14, FT1850:264, FT1860:258] 46 1804 Husmand og Hjulmand, Huusfader
265 185-F1 Maren Kirstine Christiansdatter 48 1802 Hans kone
266 185-F1 Hans Jensen (f. 26/7 1829, jfr. kirkebog) 21 1829 Hjulmandslærling, deres Barn [er flyttet hjem igen – var i 1845 som 16-årig i tjeneste på gård i Budsene]
267 185-F1 Christian Jensen (f. 12/10 1830 jfr. kirkebog) 20 1830 Væverlærling, deres Barn
268 185-F1 Maren Kirstine Jensdatter 12 1838 deres Børn
269 185-F1 Peder Jensen (Peter Jensen) [FT1845:18, FT1850:269, FT1880:195] 10 1840 deres Børn
270 185-F1 Karen Kirstine Jensdatter 8 1842 deres Børn
271 185-F1 Mine Schmidt 2 1848 Pleiebarn [=FT1860:261]
272 185-F2 Kirsten Christiansdatter [FT1834:146?, FT1840:897, FT1845:22, FT1850:272] 76 1774 Enke, Inderste, Almisselem [enke efter Jacob Pedersen Væver: FT1787:372, FT1801:461, FT1834:145, FT1840:896, FT1845:21]
    Skovstrædet 2 “Skolen”      
273 186 Hans Hansen 35 1815 Husfader, Skolelærer
274 186 Nicoline Caroline Lovise Willadsen 35 1815 Hans kone
275 186 Hans Sophus William Hansen 4 1846 deres Børn
276 186 Ernst Adolph Johannes Hansen 1 1849 deres Børn
277 186 Ane Cathrine Hansdatter 21 1829 Tjenestepige
    Skovstrædet 4 (matr. 46, jfr. hartkornsprotokol)     (OBS: Der er 2 Peder Rasmussen fra 1805: 277 og 309!)
278 187-F1 Peder Rasmussen 45 1805 Husmand, og Dagleier, Huusfader
279 187-F1 Ane Gjertrud Hemmingsdatter 44 1806 Hans kone
280 187-F1 Ane Kirstine Pedersdatter 9 1841 deres Børn
281 187-F1 Hemming Pedersen 2 1848 deres Børn
282 187-F2 Hendrik Pedersen 59 1791 Husfader, Inderste og Dreier,
283 187-F2 Bodil Sørensdatter 48 1802 hans Kone
284 187-F2 Johan Christian Gutenschvagen 15 1835 hendes Søn
    Skovstrædet 1 ? [familien har fmtl. boet der FT1845, FT1850, FT1860, FT1880, FT1901]      
285 188 Hans Rasmussen 40 1810 Husfader, Husmand og Væver
286 188 Margrethe Christensdatter 37 1813 Hans kone
287 188 Ane Kirstine Hansdatter 5 1845 deres Børn
288 188 Rasmus Hansen 2 1848 deres Børn
289 188 Ane Nielsdatter 73 1777 Enke, Inderste og Aftægtskone
    fmtl. Skovstrædet 6 – matr. 19b [FT1845, FT1850, FT1860, FT1880:58]      
290 189-F1 Jens Christiansen (personlinks til stamtræssiden Geni.com) 45 1805 Husmand, og Dagleier, Huusfader
291 189-F1 Dorthe Jensdatter (Dorthea Jensdatter Frimand) 43 1807 Hans kone
292 189-F1 Sophie Jensdatter (Sophie Larsen) 13 1837 deres Børn
293 189-F1 Karen Jensdatter (Karen Nielsen) 8 1842 deres Børn
294 189-F1 Christian Jensen 5 1845 deres Børn
295 189-F2 Sophie Frederikke Hoppe 58 1792 Enke, Inderste og lever af Pension
296 189-F2 Jensine Georgine Møller 16 1834 hendes Datter
    Skovstrædet 7      
297 190 Cleophas Nielsen 40 1810 Husmand, og Dagleier, Huusfader
298 190 Ane Marie Hansdatter 42 1808 hans Kone
299 190 Frederik Christian Jensen 12 1838 hendes Søn med afdøde Mand
300 190 Johannes Christopher Cleophasen 4 1846 deres Søn
    et Huus (personlinks til Geni.com)      
301 191 Lars Pedersen [FT1840:905, FT1845:33, FT1850:301, død 15/7 1852] 43 1807 Husmand, og Dagleier, Huusfader
302 191 Kirsten Hemmingsdatter (Kirstine Hemmingsdatter) 45 1805 Hans kone [deres søn Hans, FT1845:38, må være plejebarn hos FT1850:79, jfr. FT1850:83!]
303 191 Sidse Kirstine Larsdatter 15 1835 deres Børn
304 191 Peder Larsen 13 1837 deres Børn
305 191 Hemming Larsen 11 1839 deres Børn
306 191 Lars Larsen 7 1843 deres Børn
307 191 Kirsten Larsdatter 5 1845 deres Børn
308 191 Jørgen Larsen 2 1848 deres Børn
    et Huus     (OBS: Der er 2 Peder Rasmussen fra 1805: 277 og 309!)
309 192 Peder Rasmussen 46 1804 Husmand, og Dagleier, Huusfader
310 192 Ane Johanne Andreasdatter 42 1808 Hans kone
311 192 Rasmus Pedersen 14 1836 deres Børn
312 192 Bodil Kirstine Pedersdatter 11 1839 deres Børn
313 192 Ane Christine Pedersdatter 7 1843 deres Børn
314 192 Ane Cathrine Pedersdatter 2 1848 deres Børn
    Skovstrædet 5?      
315 193 Hans Larsen 30 1820 Husmand, og Dagleier, Huusfader
316 193 Kirsten Pedersdatter [FT1840:903 FT1845:24 FT1850:316 FT1860:263 FT1880:208] 35 1815 Hans kone
317 193 Karen Hansdatter 11 1839 hendes Børn med afdøde Mand [Hans Rasmussen FT1840:902]
318 193 Bodil Kirstine Hansdatter 2 1848 hendes Børn med afdøde Mand
319 193 Ane Margrethe Hansdatter 6 1844 hendes Børn med afdøde Mand
320 193 Marie Hansdatter 4 1846 deres Børn
321 193 Hans Peder Hansen 1 1849 deres Børn
    et Huus      
322 194 Jacob Larsen 47 1803 Husmand, og Dagleier, Huusfader
323 194 Kirsten Hansdatter 47 1803 Hans kone
324 194 Jens Jacobsen 14 1836 deres Børn
325 194 Ane Marie Jacobsdatter 3 1847 deres Børn
    et Huus      
326 195 Peder Larsen 50 1800 Husmand, og Dagleier, Huusfader
327 195 Ellen Rasmusdatter 51 1799 Hans kone
328 195 Ane Cathrine Pedersdatter 15 1835 deres Børn
329 195 Rasmus Pedersen 9 1841 deres Børn
    et Huus      
330 196 Peder Andersen 37 1813 Husmand, og Dagleier, Huusfader
331 196 Marie Hemmingsdatter 35 1815 hans Kone
332 196 Hemming Pedersen 9 1841 deres Børn
333 196 Sidse Pedersdatter 3 1847 deres Børn
    “Holstenerhuset”? =Klintholm Bjergmark, matr. 3      
334 197 Jens Sørensen 45 1805 Husmand, og Dagleier, Huusfader
335 197 Karen Kirstine Pedersdatter 46 1804 hans Kone [iflg. kirkebog: 20/2 1881 døde hun som 75-årig enke efter hmd. Jens Sørensen, Klintholm Bjergmark]
336 197 Kirstine Jensdatter 14 1836 deres Børn
337 197 Karen Kirstine Jensdatter 11 1839 deres Børn
338 197 Else Margrethe Jensdatter 6 1844 deres Børn
339 197 Maren Kirstine Jensdatter 1 1849 deres Børn
    Karensby      
    et Huus      
340 198-F1 Christian Hendriksen 58 1792 Husfader, Væver
341 198-F1 Sophie Hansdatter 62 1788 hans Kone
342 198-F1 Karen Kirstine Christiansdatter 25 1825 deres Børn
343 198-F1 Hendrik Christiansen 19 1831 deres Børn
344 198-F2 Jens Peder Christiansen 27 1823 Husfader, Inderste og Væver,
345 198-F2 Ane Olesdatter 29 1821 hans Kone
346 198-F2 Ole Peder Jensen 4 1846 deres Børn
347 198  F2 Ane Kirstine Jensdatter 2 1848 deres Børn
    et Huus      
348 199 Hans Larsen 54 1796 Husfader, Husmand og Fisker
349 199 Karen Marie Hansdatter 47 1803 Hans kone
350 199 Marie Hansdatter 22 1828 deres Børn
351 199 Margrethe Hansdatter 14 1836 deres Børn
352 199 Ane Johanne Hansdatter 11 1839 deres Børn
353 199 Sidse Kirstine Hansdatter 6 1844 deres Børn
    et Huus      
354 200 Peder Larsen 51 1799 Husmand, og Murer, Huusfader
355 200 Ane Lousie Bernhardtsdatter 44 1806 Hans kone
356 200 Lars Pedersen 25 1825 deres Barn, Skrædder
357 200 Hans Pedersen 22 1828 deres Barn, Væver, indkaldt til Krigstjeneste
358 200 Ane Sophie Pedersdatter 14 1836 deres Børn
359 200 Jens Pedersen 11 1839 deres Børn
360 200 Karen Kirstine Pedersdatter 8 1842 deres Børn
361 200 Peder Pedersen 5 1845 deres Børn
    et Huus      
362 201 Peder Hansen 61 1789 Husmand, og Dagleier, Huusfader
363 201 Maren Rasmusdatter 51 1799 Hans kone
364 201 Jørgen Pedersen 27 1823 deres Søn
365 201 Else Olesdatter 23 1827 hans Kone
366 201 Bodil Kirstine Jørgensdatter 4 1846 deres Børn
367 201 Hans Jørgensdatter 2 1848 deres Børn
    et Huus      
368 202 Søren Pedersen 45 1805 Husmand, og Dagleier, Huusfader
369 202 Ane Sophie Olesdatter 43 1807 hans Kone
370 202 Ane Sophie Sørensdatter 12 1838 deres Børn
371 202 Hans Sørensen 5 1845 deres Børn
    Steengaarden      
372 203 Hans Jacob Hansen 32 1818 Ladefoged
373 203 Maren Kirstine Larsdatter 27 1823 hans Kone
374 203 Jens Hansen 2 1848 deres Barn