Sidse Kirstine Larsen – Busenevej 19

December 2019 er der kommet et nyt afsnit til sidst om slægtsforskning (klik HER hvis du vil springe direkte til afsnittet).   April 2020 er der kommet en selvstændig historie om hendes mand Hans Larsen: Hans Larsen – et dobbeltportræt.

Sidse Kirstine Larsen, der var født den 14. juni 1846, ses her som 70-årig i 1916. Man kan se at det har været en bestemt dame, så måske er det ikke uden grund at hun også er omtalt her på hjemmesiden i sagen om (den forgæves) “Forligsmægling i Tyendesagen Teglbrænder P Hemmingsen Mandemark som Fader og Værge for sin umyndige Søn Hans Hemmingsen mod Gaardmand Hans Larsens Enke i Mandemark angående Løn til Hans Hemmingsen fra 1ste Maj 1899 til 1ste November 1899 45 Kr. og Sagens Omkostninger.

Da hun fyldte 70 havde hun i mange år drevet gården på Busenevej 19 som ‘Gaardfæster’ efter at hendes mand Hans Larsen var død. Hele 29 år var gået siden hun blev enke. Men som man kan se af  den meget rosende fødselsdagsomtale i avisen nedenfor i anledning af hendes 70-års fødselsdag, havde hun gjort det godt. Man kan også regne ud at Hans Larsen havde overtaget gården i fæste fra Klintholm i 1866, hvilket også passer med at de var blevet gift i 1866. Selv 29 år efter hans død blev hun i øvrigt stadig omtalt som “Hans Larsens Enke”!

(klik for at forstørre)

Ved folketællingen den 1. februar 1880 så gårdens husstand således ud (det gamle skema, som kun indeholdt oplysning om alderen, hvorfor fødeåret er beregnet – ofte et år for højt) – Hans Larsen lever her, idet han først dør i 1887:

Hans Larsen 38 1842 Gaardfæster
Sise Kierstine Jensdatter 33 1847 hans Hustru
Vilhelmine Kierstine Larsen 12 1868 deres Barn
Lars Peter Larsen 10 1870 deres Barn
Christian Valtemar Larsen 8 1872 deres Barn
Jens Jørgen Larsen 5 1875 deres Barn
Frederik Andersen 32 1848 Tjenestekarl

Man kan ikke altid regne med stavningen af navne eller det anførte fødeår. Den som udfyldte skemaet i 1880 har heller ikke selv været særligt skarp og har f.eks. stavet ‘Sidse’ ‘Sise’. Da Sidse Kirstine var 33 den 1/2 1880 passer det med oplysningen om hendes fødselsdato som senere er anført. Hun brugte stadig sit pigenavn Jensdatter her 14 år efter hun var blevet gift, og mange år senere vendte hun tilbage til det som Jensen.

Der var flere i 1880 som hed Hans Larsen, men fra andre kilder kan man se at det var ham som var fæstebonde på gården sidst i Mandemarke når man kører mod Busene. Det var i øvrigt den ene af kun to gårde som i forbindelse med opløsningen af det gamle landsbyfællesskab og udskiftningen i 1803 ikke var blevet flyttet ud af landsbyen. (Jfr. også den senere historie Hans Larsen – et dobbeltportræt).

Den ældste søn Lars Peter må altså være ham som senere blev købmand i Busemarke ifølge avisens fødselsdagsomtale. Ifølge kirkebogen i Magleby kirke blev han i øvrigt den 7/10 1893 gift med ‘Pige Karen Petra Johanne Christiansen’ fra Mandemarke, f. 28/9 1866 på Fyn. I kirkebogen blev han i 1893 omtalt som gårdbestyrer, men som det fremgår af det følgende er han og hans kone flyttet fra Mandemarke inden 1901, hvor Sidse Kirstine har en tjenestekarl som gårdbestyrer. Måske har den gamle Sidse Kirstine, som på fotoet af hende godt kan se lidt skrap ud, ikke kunnet få det til at fungere med svigerdatteren, eller også har sønnen set mere perspektiv i at blive købmand i Busemarke.

Lars Peters lillebror, hvis navn meget tydeligt er skrevet som ‘Christian Valtemar’, endte i øvrigt med at udvandre til Iowa i USA i 1890. Han er på udvandrerdatabasen her på hjemmesiden anført som Chr. Larsen og er nr. 38 på listen.

Den næste folketælling her på hjemmesiden er fra 1. februar 1901, hvor man også kan se at gården har matr. 4 – altså Busenevej 19 – og gårdens ejer er anført som “Gmd. Hans Larsens Enke” hvilket er lidt af en tilsnigelse da gården jo stadig var ejet af Klintholm Gods (link til det originale skema):

Sidse Kirstine Larsen 14/6 1846 Husmoder Gårdfæster
Jens Jørgen Larsen 23/9 1874 Barn Murer
Marie Larsen 26/5 1882 Barn  
Johanne Margrete Johansen 3/1 1895 Barn  
Johannes Hansen 14/3 1868 Tjenestetyende Gårdbestyrer
Kirsten Jensen 29/4 1849 Tjenestetyende  
Kristian Petersen 24/1 1883 Tjenestetyende  
Hansigne Frederiksen 18/4 1872 Logerende Syerske

Her i 1901 anførtes også for gifte, hvornår de var gift, hvornår ægteskabet evt. var ophørt samt antallet af børn. Så man kan se at Sidse Kirstine var født i Magleby sogn, var blevet gift i 1866, og at hun havde været enke siden 1887, samt at hun havde fået 4 børn som levede og at hun havde mistet 1.

Det yngste af de 3 børn, Johanne Margrete Johansen, som kun er 6, må være et barnebarn, da Sidse Kirstine næppe har fået hende som næsten 50-årig, og pigen også har et andet efternavn. Det bekræftes ved den næste folketælling i 1906, hvor hun omtales som datterdatter. Da vi ved at Sidse Kirstine havde 4 børn, 2 drenge og 2 piger, og der kun er 13 år mellem Johanne Margrete og den yngste af døtrene, er det altså Vilhelmine Kierstine Larsen fra 1868, som har fået en datter som hendes mor har taget til sig. Og forklaringen viser sig simpelt hen at være at Vilhemine Kirstine Larsen ifølge dette link til Geni.com er død som 28-årig den 10/8 1896, hvor hendes datter Johanne har været 1½ år.

Den 1. februar 1906 er der igen foretaget en folketælling:

Sidse Kirstine Larsen 14/6 1846 Husmoder, Enke  
Johanne Margrete Johansen 3/1 1895 Datterdatter  
Karl Kristian Hansen 1879 Tjenestetyende Gaardbestyrer
Johannes Nielsen 1887 Tjenestetyende  
Rasmie Nielsen 1884 Tjenestetyende

Ved folketællingen den 1. februar 1916 så husstanden på gården, som nu angives som matr. 4a, således ud (familie 12 på det originale skema):

Sidse Kirstine Jensen 14/6 1846 Husmoder Enke Gaardfæster
Johanne Margrethe Johansen 3/1 1895 Ugift Slægtning Husgerning
Georg Nielsen Skov 23/4 1889 Gaardfæstetyende Ugift Landbrug
Hans Christian Carlsen 11/9 1896 Tjenestetyende Ugift Landbrug
Astrid Alice Nielsen 9/2 1908 Slægtning

Sidse Kirstine, som i 1880 var anført med efternavnet Jensdatter, har nu moderniseret sit pigenavn til Jensen! Børnene er ikke overraskende flyttet hjemmefra. Men nu har hun 2 slægtninge boende. Johanne Margrethe på 21 har erhverv som husgerning, og så er der kommet yderligere en pige på 8, som sikkert også er et barnebarn.

Som den eneste af folketællingerne indeholder den i 1916 også skattevæsenets efterfølgende optegnelser over personernes indkomst, formue og evt. skattebetaling. Sidse Kirstine er blev sat i skat af en indkomst på 3.000 med kr. 56,10 til staten og kr. 53,72 til kommunen. Johanne Margretes indkomst er 400 kr. og hun skal kun betale kommuneskat på 3,40 kr. Sidse Kirstines indkomst svarer måske i dag til 125.000 og hendes formue til 500.000. Man kan undre sig over hvordan formuen er gjort op i betragtning af at hun som fæstebonde af en gård som Klintholm Gods ejede kunne have en sådan formue. Forklaringen er formentlig at gårdens værdi er medregnet hos hende, således at det også var hende der som fæstebonde kom til at betale formueskatten. Hendes samlede skatter på 109,82 kr. svarer dog kun til 4.600.

Man kan i øvrigt også se at Sidse Kirstine i 1916 havde Georg Nielsen Skov ansat til at bestyre gården for sig – som ‘Gaardfæstetyende’ – ligesom der også havde været forskellige som bestyrere ved de foregående folketællinger.

Men det er mere interessant at hun også har haft en ansat – ‘Tjenestetyende’ som man sikkert i dag ville kalde en tjenestekarl eller gårdskarl eller bare karl- til at hjælpe med landbruget, som hedder Hans Christian Carlsen der er født den 11/9 1896. Ham kender vi  nemlig fra andre steder på hjemmesiden netop i forbindelse med gården her.

For i 1931 lejede han selv gården her af Klintholm Gods og købte den i 1937 af godset som sikkert i 1930’erne manglede penge. Det kan man læse mere om under historien om Busenevej 19 og hans søn Finn Carlsen.

Det er altså først i 1937 at der endelig kom en gårdejer på gården, efter at den havde været drevet af fæstebønder under Klintholm Gods.

Ved folketællingerne i 1925 og 1930 findes der ikke overraskende nogen Sidse Kirstine, da hun jo så skulle have været omkring 80. Hun døde den 9. maj 1921 75 år gammel, jfr. kirkebogen.

Da Hans Christian Carlsen heller ikke er registreret i Mandemarke disse år, mangler vi at vide, hvem der boede på gården indtil Hans Christian Carlsen i 1931 vendte tilbage til gården først som som lejer eller forpagter og senere som ejer.

Men det er altså kun et lille hul for perioden efter folketællingen i 1916 og indtil 1931 der mangler at blive udfyldt.

Ved folketællingen i 1925 er der anført en familie i matr.nr. “4r 4c”, som ikke kan identificeres (familie 13 på originalt skema). Men det må være gården her, som i dag har matr. 4a og oprindeligt bare hede matr. 4:

146 Sofus Ingeman Jensen 26/10 1894 Magleby Husfader Forpagter
147 Karen Kristine Christensen 20/10 1884 Hillested, Maribo Husassistent
148 Søren Marius Sørensen 31-05-1901 Slaglille, Sorø Tjenestekarl

Ingeman Jensen, som er født i Magleby, er altså her forpagter og klarer sig med en husassistent og en tjenestekarl.

Fem år senere ved folketællingen i 1930 finder vi ham igen:

88 Sofus Ingeman Jensen 26/10 1894   Husfader, ugift Forpagter  
89 Marie Andrea Gottrup Hansen 19/4 1909   ugift Husbestyrerinde  
90 Karl Møller Johansen 30/1 1915   ugift Tjenestekarl  
91 Kirsten Hansen 31/12 1929   Barn    

Han er stadig ugift og har fået en ny og yngre husbestyrerinde. Man kan se af det originale skema at hun er mor til det næsten nyfødte barn, som den 5/11 1930 er 9 mdr. Han har også fået en ny tjenestekarl, Karl. Han er 15 år gammel og boede som 10-årig hjemme hos sine forældre på Skovstrædet. (Læs historien om ham og hans senere kone under historien om Karl og Marie).

Ved folketællingen i 1940 er Ingeman Jensen ikke at finde, men det passer jo også med at Hans Christian Carlsen i 1931 har overtaget gården som forpagter for senere at købe den.

Historien om gården fra 1700-tallet til Hans Larsen

For som det fremgår af historien om Gaardmand Jørgen Pedersen – som du også bør læse, når du er nået så langt som hertil – kan striben af fæstere på denne gård følges helt tilbage til Hemming Johansen, der som 69-årig blev registreret ved den ældste folketælling der findes fra 1787!

Ved disse to historier har det altså vist sig muligt at følge rækken af navne på dem der har været fæstebønder af  gårdens jorder fra omkring 1750 frem til 1916. Selve gårdens bygninger har sikkert været fornyet nogle gange. Ifølge BBR er den nuværende beboelse opført i 1951, mens den ældste del af stalden er fra 1820.

Mon ikke også det skulle være muligt at finde ud af hvad der er sket i 1920’erne?

Afslutning

Landsbyen Mandemarke med sine gårde og huse har i øvrigt en historie der rækker langt tilbage i tiden, som man kan læse i historien Bispen bestemmer frem til 1536. Fra den tidlige middelalder var landsbyen Mandemarke ejet af bispen i Roskilde. Da kongen efter reformationen overtog kirkens besiddelser, gik Møn og Mandemarke trange tider i møde, som man kan læse om i historierne Om de onde år i 1600-tallet og om Kongen.

I 1798 overtog familien Scavenius Klintholm Gods og dermed Mandemarke, som man kan læse om i historien Om Klintholm Gods og tiden derefter.

Det kan i øvrigt ikke have været let for justitsråd Jacob Pedersen Brønnum Scavenius, som havde optjent i formue i Inden på en måde der ikke rigtigt kendes, for ulykkerne ramlede ned over landet. I 1807 trak englænderne af med fløden efter bombardementet af København i 1807. I 1813 kom så en statsbankerot efter en brutal pengeombytning. Ved Kielerfreden i 1814 måtte Danmark afstå Norge, som havde hørt til landet i 434 år.

Så i 1818 ramtes landbruget hårdt, da priserne på hvede, korn og byg styrtdykkede. Nu var det norske hjemmemarked forsvundet og de europæiske markeder var oversvømmede af landbrugsvarer på grund af en generel overproduktion. Man havde regnet med England til at aftage den norske andel af den danske landbrugsproduktion, men tolden på importeret korn i England blev i 1815 forøget kraftigt.

Det hele slog igennem i 1818, og over de næste år var kornpriserne faldet til en tredjedel eller en fjerdel af priserne før krisen. Utallige gårdejere gik fallit, og store dele af befolkningen endte i en bytteøkonomi.

Hvordan krisen har slået igennem her på Møn? Måske har Jacob Scavenius pengekiste været så velpolstret, at de værste følger for Klintholm Gods og for Mandemarke har kunnet undgås. I Mandemarke var alle bønderne jo fæstebønder, og deres forpligtelser bestod dels i at stille arbejdskraft til rådighed for godset, dels i at levere et vist antal naturalier som var fastlagt i fæstekontrakterne, der meget nøje beskrev hvilke rummål hvede, rug, byg og havre der skulle leveres.

Måleenhederne var tønder, skæpper, fjerdingkar og album, og det var før decimalsystemets indførelse, idet 1 tønde = 8 skæpper = 32 fjerdingkar = 96 album!

Senere tilføjelse om slægtsforskning

Efter at historien ovenfor om Sidse Kirstine Larsen var skrevet, har hjemmesidens administrator fået forbindelse til den store slægtsforskningsside Geni.com, der viser sig også at rumme en lang række oplysninger om gamle beboere i Mandemarke.

Ved at kombinere oplysningerne fra slægtsforskning med folketællinger kan man pludselig se hidtil skjulte sammenhænge.

Det viser sig også at gælde Sidse Kirstine (alle afsnittets links er til Geni.com, hvor man evt. skal logge sig ind som bruger først):

Sidse Kirstine Larsen (Jensdatter)

Fødsel: 14. juni 1846
Mandemark, Magleby, Møn , Præstø
Nærmeste familie: Datter af Jens Christensen og Maren Christensen
Gift med Hans Larsen
Mor til Vilhelmine Kirstine LarsenLars Peder LarsenChristian Valdemar Larsen og Jens Jørgen Larsen
Søster til Bodil Kirstine HagedornChristen JensenMarie JensdatterDødfødt Jensdatter og Peder Christian Jensen

Her kan man på baggrund af oplysninger fra Maglebys kirkebøger gennem mange år opstille følgende tidslinie for hendes liv.

1846
14. juni 1846
Birth of Sidse Kirstine
Magleby, Møn , Præstø
 
 
26. juli 1846
Baptism of Sidse Kirstine
Magleby kirke, Møn, Præstø
 
1860
1. marts 1860
Alder 13
Konfirmation
Magleby kirke, Møn, Præstø
 
1866
27. juli 1866
Alder 20
Marriage of Sidse Kirstine to Hans Larsen
Magleby kirke, Møn, Præstø
 
1868
13. januar 1868
Alder 21
Birth of Vilhelmine Kirstine Larsen
Magleby, Møn , Præstø
 
1869
7. juni 1869
Alder 22
Birth of Lars Peder Larsen
Magleby, Møn , Præstø
 
1872
29. januar 1872
Alder 25
Birth of Christian Valdemar Larsen
Mandemarke, Magleby, Præstø, Denmark
 
1874
23. september 1874
Alder 28
Birth of Jens Jørgen Larsen
Magleby, Møn , Præstø
 
1921
9. maj 1921 Alder 75
Death of Sidse Kirstine (kirkebog)
 

Her kan man også se forklaringen på at hun sidste gang blev registreret i Mandemarke i 1916, idet hun døde i 1921.

På siden med hendes stamtræ kan man se børn og børnebørn til hendes yngste søn Jens Jørgen, men særligt interessant er også at se på hendes forældre. Hun var nemlig datter af Jens Christensen og Maren Christensen, som begge findes i Mandemarke ved folketællingen i 1880 (link til originalt skema hos Statens arkiver).

Her var den 66-årige Jens gårdmand, dvs. fæster af en gård, som det viser sig at være ‘Kongsbjerggård’ på Busenevej 36. Efter at han fæstede gården på et tidspunkt mellem folketællingerne i 1845 og 1850, viser gamle tinglysninger at Jens Christensen i 1889 køber gården af Klintholm gods. Man skulle så tro at han endelig glæder sig over at blive selvejerbonde, men han videresælger straks gården, som man kan læse om i historien om Busenevej 36. Det skyldes nok juridiske og økonomiske finesser, og man kan håbe på at han også selv har fået noget ud af transaktionen.

Ved folketællingen i 1860 kan man se hele familien på “Kongsbjerggaard” (familie nr. 10 på det originale skema):

Jens Christensen 47 1813 Gaardmand
Maren Pedersdatter 43 1817 Hans Kone
Bodil Kirstine Jensdatter 19 1841 Deres Barn
Sidse Kirstine Jensdatter 14 1846 Deres Barn
Christen Jensen 10 1850 Deres Barn
Marie Jensen 7 1853 Deres Barn
Jens Jensen 26 1834 Tjenestekarl

Her finder vi altså den 14-årige Sidse Kirstine, der stadig bor hjemme hos forældrene. Hun bliver jo først som 20-årig gift med Hans Larsen den 27/7 1866 1866, hvor hun så er flyttet fra barndomshjemmet på Busenevej  36 til gården på Busenevej 19. Og så kan man more sig over, at hun hedder det samme som Hans Larsens storesøster: Sidse Kirstine.

Moren Maren Pedersdatter kommer fra en gård i ‘Budsene’ og er den 30/12 1840 som 23-årig blevet gift med Jens Christensen. Så hun er i alt fald mellem 1845 og 1850 flyttet ind på Busenevej 36 – måske 1 kilometer fra sit barndomshjem, da “Kongsbjerggaard” ligger tæt på Busene.

Ved folketællingen i 1850 finder man i øvrigt Hans Larsen som var født 16/10 1841 på gården på Busenevej 19 som plejebarn:

Jørgen Pedersen 49 1801 Husfader, Gaardmand
Kirsten Hendriksdatter 52 1798 Hans kone
Hans Larsen 9 1841 Plejesøn
Hemming Jensen 30 1820 Tjenestefolk, indkaldt til Krigstjeneste
Hemming Pedersen 17 1833 Tjenestefolk
Ane Marie Kirstine Pedersdatter 19 1831 Tjenestefolk

Prøv i øvrigt at kigge på det originale skema fra folketællingen i 1850 (åbner i ny fane og kan være lidt svært at tyde) og studer familie nr. 51 og 52. Her finder man både den 4-årige Sidse Kirstine på sine forældres fæstegård og den 9-årige Hans Larsen som plejebarn hos Jørgen Pedersen på den næste gård. Beboerne på gårdene på Busenevej 36 og 19 er altså ved denne folketælling er blevet oplistet lige efter hinanden. Så Hans og Sidste Kirstine bliver gift i 1866, har de altså kendt hinanden siden de var børn.

En lille efterskrift

Efter at have brugt Geni til at fremskaffe oplysningerne om Sidse Kirstine og Hans Larsen har Geni kunnet oplyse skribenten til denne og andre historier på hjemmesiden, at han er – meget fjernt – i familie med Hans Larsen når man følger disse ikke mindre end 25 led:

Flemming Deleuran Dig → Egon Jens Deleuran your father Åge Deleuran his father → Marie Albertine Deleuran his mother → Abraham Deleuran her father → Cathrine Deleuran his sister → Georg Frederik Ottesen her husband → Anne Henriette Ottesen his sister → Christian Bøttern her son → Mogensine (Mouline) Margrethe Bøttern his wife → Jacob Edsberg her father → Johan Jacob Edsberg his father → Johanne Margrethe Thomasdatter Trojel his mother → Thomas Hansen Trojel her father → Margrethe Hansdatter Borch his mother → Anna Elisabeth Berntsdatter Suhr her mother → Albert Kjeldsen Schytte her husband → Kjeld Andersen Schytte his father → Hans Andersøn Stæge his brother → Hans Hansen Schytte his son → Gyde Levine Hansdatter Schytte his daughter → Anna Sophia Hansdatter her daughter → Anna Marie Jacobsdatter her daughter → Peder Jørgensen her son → Lars Pedersen his son → Hans Larsen his son.

Eller som den engelsksprogede stamtræsside udtrykker det: Hans Larsen is your third great uncle’s nephew’s wife’s fourth great grandmother’s husband’s first cousin 6 times removed. 

Men mon ikke vi alle er mere eller mindre i familie med hinanden?