Pram i Klintholm Havn maj 1945

2verdenskrig_rada8dtx

Klintholm Havn var under store dele af krigen proppet til med fiskekuttere. Dels på grund af fiskerestriktioner i andre dele af de danske farvande. Dels fordi der på det tidspunkt var særligt mange sild og torsk i Østersøen.

Klintholm Søbad blev beslaglagt af tyskerne den 1. april 1944, hvor 14 mand rykkede ind. Ifølge en efterretningsrapport virkede tyskerne ikke farlige – “de ser ud, som om de nærmest er her for at hvile ud”.

Krigens gru kom dog til Klintholm Havn på befrielsesdagen den 5 maj 1945. Om morgenen ankom en foldpram med omkring 345 udhungrede og syge KZ-fanger fra Stutthoflejren.

Fangerne var blevet sat om bord den 25 april i flere pramme ved Weichelflodens munding. Herfra blev de med proviant til kun et par dages forbrug slæbt til Rügen, hvor slæbebåden kappede trossen. Her gik de på grund og blev roet i land af de lokale den 29. og 30. april. Der var ikke meget føde på Rügen og flere måtte spise græs.

Den 2. maj om morgenen blev de sat om bord i en flodpram med motor. Kursen blev sat mod vest med nogle lokale politifolk om bord. Få timers sejlads fra Møn mødte de et marinefartøj med SS’ere om bord. De trak prammen ind til Klintholm Havn, efter at skipperen der havde radio havde fortalt dem om kapitulationen. Her fortøjede de prammen udvendigt på deres skib.

Fangerne blev opdaget af to lokale piger, som kastede brød ud til dem. Dernæst ankom dr. Fenger sammen med sin kone. SS’erne ville ikke indrømme, at der var tale om KZ-fanger og ville sejle videre med dem. Prammen kom ind til kajen. Marinebåden, hvis kanon flere gange havde peget faretruende mod de nyopdukne danske modstandsfolk, afsejlede næste morgen alene med SS’erne ombord.

Flere af fangerne på prammen var så afkræftede, at de døde kort efter ankomsten til Møn. Flere gravsten på kirkegården i Magleby vidner om tragedien. De overlevende tilbragte en tid på øen heraf en del i Høje Møn forsamlingshus.

Forstør billederne og blad med højre-/venstrepil.

landsbyen_StentekstMange år senere – formentlig på 50 års dagen – blev der opsat en mindesten ved Klintholm Havn.

busenevej-32_sten1

Stenen havde indtil da ligget syd for Mandemarke for enden af haven til Busenevej 32.