Pastor Jespersens brevveksling

Nedenfor er et uddrag af Pastor Jespersens og pastorindens brevveksling med Jespersens søster Louise og hendes mand, matematikprofessor Hieronimus Zeuthen.

Emil Jespersen, som var præst ved Magleby kirke fra 1888 til 1893, var gift med søster Margrete, der var søster til forfatteren Henrik Pontoppidan (link til Wikipedia med lidt andre oplysninger end her anført), hvis tanker om præster ikke var særligt høje. Men til en af hendes andre brødre Hans Peter Pontoppidan (kaldet HP) havde de et nært forhold.  HP læste til præst, men havde svært ved at blive færdig. En overgang boede han på Østmøn for at få fred til at læse.

personer_Jespersen

Pastor Jespersen var præst i Magleby fra marts 1880 frem til sommeren 1893.

(Emil Jespersen) 13. februar 1883

… Vi havde i søndags for første gang ”folkeligt foredrag” i Mandemark skole, hvilket er sat i gang af den unge hjælpelærer og en gårdmand. Det var ?bæk fra Elmelunde Friskole, som talte og gjorde det både godt og rart, og jeg talte så lidt bagefter …

(Emil Jespersen) 26. februar 1883

… i havde i søndags eftermiddag et ret rart besøg af Andersen fra Rødkilde. Han skulle tale ved et møde i Mandemark skole… Der er begyndt nogle møder dernede efter initiativ af den unge hjælpelærer og en meget rar grundtvigiansk gårdmand.

(Magrete Jespersen) 22. april 1884

… Emil har travlt med at formå sin kone til at tage til Busene, hvor I nok ved, at der er tyfus hos Stengårdens svigerforældre. Stengården er helt forladt, manden er på sygehuset i Stege og konen hos sine forældre, hvor en søn nylig er død, en datter er gået til sengs, en kone, der plejede dem, blev bragt på sygehuset i går, og de kan nu ingen hjælp få. Stengårdskonen har jo selv tyfus og har to små børn, så hun kan jo umuligt passe det hele, især da folkene på Stengården spiser der hver dag …

(Emil Jespersen) 12. januar 1886

… Jeg har i disse dage haft den ærgrelse, at sognerådet mod min indstilling har valgt lærer Nielsen til kirkesanger i stedet for ham i Mandemarke (lærer Villum Jensen), som jeg havde foreslået, og som da kan synge nogenlunde rent, mens Nielsen synger så grueligt falsk …
… Jeg har siden i sommer mødt adskillig passiv modstand og stærkere end før mærket den mistillid, hvormed en befolkning, der har været kuet af præstevårne og godsforvaltervælde, modtager alt hvad der kommer fra herremand og præst.

personer_LaererNielsen

Lærer K.Nielsen med den falske stemme lærer på Magleby Skole fra 1885 til 1892

(Emil Jespersen) 26. januar 1886

HP og jeg var i går på et rart besøg hos H. Didriksen i Mandemark. [Hans Didriksen er nr. 45 på folketællingslisten fra 1880]. Han er en sjælden … (ulæseligt) og levende mand. Men hvor må det være svært at gå mellem to sindsyge brødre. Den ene er i huset hos ham og ofte ond og opfarende mod konen og børnene (hans). Den anden er gårdmand i Borre sogn og bærer sig sådan ad, at han vist ødelægger sig selv og familien økonomisk, hvis der ikke snart bliver grebet ind – dertil kommer jo al den sorg og bekymring, hans tilstand volder. Hans Didriksens elskværdige kone kan ikke lade være med undertiden at tænke med bekyrmring på sin store børneflok, når hun ser den sygelige arv, denne familie har fået efter Hans Didriksens moder …

(Emil Jespersen) 9. januar 1890

… gående til Mandemark, hvor den flinke skomagerfamilie sammen med nogle af de fremmeste her drøftede oprettelsen af en kredsforening for missionen …

(Emil Jespersen) 3. marts 1890

… Jeg nåede da forleden ned til Niels Hansens i Busene for at høre om sommerlejlighed til eder … Niels Hansen kan og vil tage imod eder alle. Der ser rent og pænt ud, men hvordan kosten er og hvad andet, der kan ønskes nærmere besked om, det må du – forinden aftale sker – endelig søge oplysning om hos Georgia Dorph, som jo kender alt der af 40 års erfaring. Der er tre værelser udelukkende til eders brug, desuden en stor spisestue, som i vist også vil få til eders rådighed, ikke blot ved måltiderne, men hele dagen, og endelig en stue, hvor barnepigen kan sove, men som hun vist må dele med husets to voksne døtre, af hvilken den ene har været stuepige hos provst Sørensen (og altså har lært lidt mere af pæn husgerning, end familien kendte til, da Georgia boede hos dem) … Prisen er 2,5 kr. per dag for 1 voksen eller 2 børn – altså for eder 10 kr.