Jens Peter Hansen

Jens Peter Hansen omkring 1940

Mandemarke.dk har i 2018 modtaget nye bidrag til historien om en af Mandemarkes gamle beboere og rettelser og præciseringer til mange af historierne fra Kurt Henriksen. Han er barnebarn til Jens Peter Hansen og født i Mandemarke i 1949 i sin bedstefar Hans Peter Hansens hus på Skovstrædet 5. Efter nogle år flyttede de dog til  Strædet 11, hvor han boede med sine forældre og søskende, indtil hand som ung mand i 1969 rejste fra Mandemarke.

Hans far Gunner Henriksen blev dog boende i huset til 1987, så Kurt og hans søskende er kommet i Mandemarke i mange år og har også kusiner fra landsbyen – den gang Mandemarke var en stor familie (læs historien, hvis du ikke har gjort det før). De har derfor kendt mange af de ældre beboere i landsbyen, så det er derfor dejligt at de har givet deres viden om Mandemarkes historie videre.

Kurt fortæller i øvrigt at hans far stavede sit fornavn ‘Gunnar’ gennem næsten hele livet  -indtil han tilfældigt fik kigget på sin dåbsattest, hvor det var stavet ‘Gunner’!

Desværre er der ikke ret mange som har tænkt på at kigge i kirkebogen for Hans Peter Hansen, som bliver omtalt nærmere nedenfor. For  i kirkebogen står der nemlig Hans Peder Hansen – den sidste på dette blad i kirkebogen, hvor man desuden kan se forældrenes og faddernes navne – så det har der nok også stået på hans dåbsattest. Men lad os bare kalde ham Hans Peter, som han formentlig også selv gjorde.

Kurt og hans familie har samlet en række fotos af personer og steder, og de kan fortælle hvem og hvad de forestiller, hvilket bestemt ikke altid er tilfældet med gamle fotografier. Tænk selv om du har gamle fotos liggende i skuffen …!

Kurts fine bidrag til historien om Mandemarke – fra sin families synsvinkel og bl.a. med hjælp fra hans kusine Inger – åbnes som pdf-fil i ny fane med at klikke på linket:

Kurt Henriksens historie om Jens Peter Hansen.

Som bonus følger også en række gamle fotos fra Mandemarke med tilhørende forklaringer, der begynder med et foto fra omkring 1925 af oldeforældrene Hans Peter Hansen og Sidse Kirstine Hansen i haven på Busenevej 12 (det hele åbnes som pdf-fil i ny fane):

Kurt Henriksens gamle billeder fra Mandemarke

Jens Peter Hansen 27. juli 1969 på 80-års dagen med oldebarn og svigerinde Kristine Hansen

Kristine Hansen eller Christine Petrea Hansen var gift med hans bror Valdemar.

Jens Peter Hansen, der her til venstre ses som ung mand sikkert i militæruniform, ses også skrevet som ‘Jens Peder Hansen’, f.eks. på den store stamtræsside Geni.com (hans slægtsprofil åbnes i ny fane og bygger på stavningen i kirkebogen). Her kan man også se at hans søskende var Karl Kristian Hansen, Karen Hansen og Valdemar Hansen, og at de vist nok alle var født i den lokalitet som kaldes ‘Klintholm Bjergmark’ og muligvis i et hus i Klinteskoven, som måske kunne være det som ligger nordøst for Mandemarke og senere er kendt som ‘Holsteinerhuset’?

Jens Peter Hansens stamtræ

I Californien sidder en myreflittig pensionist, der udvandrede med sine forældre fra Danmark da han var dreng. Han har i mange år har samlet oplysninger fra kirkebøger og andre kilder om sine danske forfædre især på Møn, men også dem der f.eks. udvandrede til Argentina. Hvis du ikke har gjort det før, så læs også historierne om Pedro Mandemark og Lars Hemmingsen og hans familie. Hans oplysninger lægges på den mægtige stamtræsside Geni.com som også mange andre slægtsforskere bidrager til.

Han har sendt hjemmesidens redaktør det følgende link til stamtræ for Jens Peder Hansen og hans forfædre (og formødre), som går 5 generationer tilbage og  for nogle af dem endnu længere.

Hvis man bare følger fædres fædre (hvad der måske er lidt mandschauvinistisk, men nødvendigt for at begrænse illustationen af stamtræers rækkevidde), så stammer Jens Peter Hansen (1889-1970) i lige linje fra følgende: Hans Peter Hansen (1864-ca 1952), Jens Hansen (1835-?), Hans Jensen (1804-1849), Jens Larsen (1763-1849), Lars Jensen Torpe (1732-1762) til Lauritz Madsen (1663-1738).

Lauritz Madsen er Jens Peter Hansens 3*tipoldefar – altså 7 slægtsled tilbage – og var født i Vestud, Borre og blev begravet på Elmelunde kirkegård den 21/2 1738.