Der var engang et busstop og en postkasse

Busstopsted

klik for at forstørre

Ja, sådan så der ud i Mandemarke for ikke ret mange år siden! Det hele er væk, og det giver anledning en længere historie, som i sin korte version hedder: “Udviklingen har taget det!”

Midt i Mandemarke – på den lille plads som du kan se på snebilledet længere nede – stod en gang et skur hvor man kunne stå i ly indtil bussen kom forbi (busskiltet kan anes i toppen af billedet). Det var den gang der endnu var busforbindelse til Mandemarke. Der var en midtervæg i skuret, så det var åbent fra begge sider, og der var en lille bænk så man kunne  sidde og vente på bussen i læ uanset hvor vinden kom fra.

Hvis du hopper over til Google streetview, kan du se hvordan der så ud da Googles fotovogn kørte gennem Mandemarke i oktober 2010 (husk at du kommer tilbage hertil med din browsers venstrepil eller Alt+Venstrepil).

På siden af skuret var som du kan se et lille skab, hvor man beskyttet for vind og vejr kunne sætte opslag, f.eks. meddelelser fra Mandemarke Bylaug. Det var før internettets tid – eller i hvert fald før Bylauget sendte mails til medlemmerne.

Den flotte røde kasse kaldte man i gamle dage ‘en postkasse’ – det stod også på den med store bogstaver for at ingen skulle være i tvivl! Her kunne man putte sine breve ind, når man havde skrevet et brev. Før e-mailens tid og mobilernes SMS og alle de andre sociale medier skrev man nemlig breve eller eventuelt bare postkort.

Midt på postkassen var der et lille hul, hvor der sad et skilt med oplysning om hvornår postkassen næste gang ville blive tømt. Man kan også se et nøglehul midt på, det var der postbuddet stak sin nøgle ind. Når han (den gang var der sjældent tale om en ‘hun’) drejede nøglen, åbnede bunden af postkassen sig, så ‘alle’ Mandemarkes breve faldt ned i en sæk, der havde en særlig ramme som kunne skydes ind i slidsen man kan se under postkassen. Det var et meget gennemtænkt koncept som var blevet udviklet gennem rigtigt mange år. Når postmanden (evt. -damen) havde stukket hånden op for at sikre sig at der ikke var noget post der havde sat sig fast oppe i kassen, blev det lille skilt om tidspunktet for næste tømning udskiftet. Så lukkede han kassen og kørte videre til den næste postkasse som skulle tømmes.

mandem5xTil venstre er et meget gammelt postkort. På frimærket kan man se kong Kristian den 10., som døde i 1947, så det er fra før den tid.

I dag ville man nok bare sende en SMS med en lidt anden tekst:

Kære Far og Mor. For øjeblikket sidder vi alle ved Møens Klint og vi sender Kortet her fra. Hilsen fra os alle i Næstved.

På postkortets anden side har der måske været et sort-hvidt foto af Sommerspiret, som var en stor seværdighed ved Møns klint indtil det skred i havet i 1988. Klik på postkortet for at se et gammelt postkort. (Læs også Wikipedias engelske version om Sommerspiret som til sidst har eksempler på guldalermalerier af sommerspiret).

På det øverste runde stempel hen over postkortets frimærke kan man se at der står MANDEMARKE. Det er altså blevet sendt her fra Mandemarke den gang her var et posthus! Det var i Strædet 4, som man kan læse mere om der.

Udviklingen

Udviklingen – eller afviklingen – kom også til Mandemarke. Først forsvandt skiltet om busstoppet, for der kom ikke længere busser gennem Mandemarke. Og tænk endda: Lige på den anden side af gaden ligger den oprindelige busgarage fra 1920, hvor busserne fra Stege i bustidernes morgen havde endestation! I dag må man klare sig med at blive sat af bussen fra Stege på Klintholm Havnevej i Busene for enden af Hovvejen – eller hvor de nu har flyttet busstoppet til. Så må man selv gå den sidste kilometer til Mandemarke.

På billedet til venstre fra sommeren 2007 kan man se en passager stige af. Det er Ivan, som den gang boede i Skovstrædet 10 som han havde lejet af godset.

Du kan klikke på billedet for at se stort foto. Men du kan også se et avisklip fra gamle dage med billede af en ‘omnibus’ ved at klikke HER.

‘Omnibus’ er egentlig latin og betyder ‘for alle’. I den gamle avisartikel blev den dog kaldt for ‘Bilomnibus’, så man kan regne ud at det var været tilbage i bilernes barndom.

Postkassen nedtages

Her er postvæsenet ved at flytte postkassen, så læskuret kan blive fjernet.

Busstoppet nedlægges

En forårsdag i 2012 blev det overflødiggjorte læskur fjernet, og til sidst blev også postkassen fjernet helt.

 

 

Sådan så der ud den 23. marts året efter – en rigtig snevinter. KLIK på fotoet, og se HVORDAN DER SÅ UD FOR MANGE ÅR SIDEN!

I dag findes der ikke længere så mange postkasser af den slags man ser på fotoet øverst på denne side, og det store posthus inde i Stege nede mod havnen er også blevet nedlagt. Brugsen i Borre fungerer dog som det sted hvor pakker kan afhentes. Skal man sende pakker eller sende anbefalede breve (det er snart også et udtryk som udgår af sproget), skal man vist helt ind til SuperBrugsen i Lendemarke (på den anden side af broen hedder Stege stadig Lendemarke).

Post bliver endnu bragt ud til alle husenes postkasser, men der går længere og længere tid imellem, for der bliver ikke længere sendt ret mange breve. I dag bruger man ‘mails’ (‘mail’ er i øvrigt engelsk for post) eller SMS. I gamle dage kom postbuddet på cykel og måtte somme tider inviteres indenfor til en kop kaffe for at styrke sig (og udveksle ‘nyheder’ som den gang mere ærligt blev kaldt ‘sladder’). Senere fik man biler og kunne så også have pakker med. I dag har Postnord, som Postdanmark blev navngivet efter at det statslige selskab blev privatiseret og i dag er svensk ejet, også fået konkurrence med udkørslen af pakker fra flere forskellige firmaer. I dag kan man næsten købe alt over nettet og få det bragt ud til sit dørtrin i Mandemarke.

I rigtigt gamle dage har der som nævnt ovenfor ved omtalen af postkortet været en slags posthus i Mandemarke. Det var i huset på Strædet 4, men det må du læse nærmere om på dette hus hjemmeside.

Og mens vi nu taler om ‘gamle dage’, så har Mandemarke som nævnt også haft sin egen bus-endestation. Da der begyndte at køre busser fra Stege til Mandemarke og omvendt, blev der endda behov for en busgarage i Mandemarke. Du kan læse mere om den gamle busgarage på Busenevej 13b og om buschaufførens hus ved siden af på Busenevej 13.

Da busserne på et tidspunkt var blevet større, havde de besvær med at komme ud af garagen. Derfor blev den lille trekant overfor garagen på 60 kvadratmeter købt, således at den lille plads, som du kunne se på snebilledet ovenfor, som har sit eget matrikelnummer: matr. 27c Mandemarke, Magleby, i dag stadig formelt tilhører ejeren af den tidligere busgarage på Busenevej 13 på den anden side af vejen.

busgarager_FlaskekasseLukket

(KLIK og kig i kassen)

Her er til sidst skal du se et billede af flaskekassen, som stod på bagsiden af læskuret på det første billede. Så kunne man slippe af med de tomme flasker, inden man skulle med bussen for at hente nye forsyninger.

Den var centralt placeret i landsbyen – ligesom i øvrigt det gamle gadekær der i gammel tid lå på dette sted, så alle nemt kunne trække deres køer og heste hen til vanding.

At det var netop her der i gamle dage har været et gadekær, fremgår ikke blot af de gamle matrikelkort. Det blev også bekræftet, da der på den lille plads blev gravet ud til de underjordiske kloakpumper i forbindelse med kloakeringen af Mandemarke. Der dukkede nemlig mange sneglehuse fra ferskvandssnegle op nede i bunden af udgravningen.