Billeder 2020

Det har jo været lidt småt med aktiviteter i bylauget grundet frk. Corona.

Loppemarked juli 2020

Men bylaugets aktive medlemmer havde sidste år fået mulighed for at tømme det hus som Frank Esmann og hans kone i mange år havde lejet af godset i forbindelse med opsigelsen af lejemålet (link til historien om “Holstenerhuset”).

Så der var grundlag for afholde et loppemarked ved gadekæret lørdag den 25. juli. Indtægterne går i bylaugets kasse til gavn og glæde for alle bylaugets medlemmer, så stor tak til alle de drivende kræfter.