Busenevej 22 (Nyt 11/2020)

Sommerhuset sov tornerosesøvn den 20. december 2009

Siden 2006 har huset været ejet af Sofie Voller og Peter Kræmmer Sørensen. Men pr. 1/11 2020 har Sofies mor Anni Voller overtaget huset ved en familieoverdragelse for 1.800.000, i forbindelse med at Sofie og Peter har søgt større græsgange på Bredbjerggaard på Stubberup Havevej 6 (jfr. Boligejer.dk). Stort tillykke til alle!

Ifølge BBR-Meddelelsen er huset opført i 1895 (med tilbygning i 1990), men der har nu ligget hus på stedet meget længere tilbage. Det nuværende hus har igennem de senere år har været igennem omfattende moderniseringer, så det ligner nok ikke det oprindelige ret meget.

Ejendommen har matrikel nr. 45, Mandemarke By, Magleby, og kan ses fra luften på KRAK med omtrentlige matrikelgrænser. Matrikelnummeret var det samme på det gamle kort over Mandemarke fra 1798, som man kan se på udsnittet her – huset ses nederst i midten og har tilsyneladende udnyttet hele bredden af den lange, smalle grund.

Og sådan så grundene i landsbyens sydlige ende ud fra luften i 1956 – det er det lille hus med høj tagrejsning, hvor der er forårsharvet til familiens grøntsagshave:

Udsnit af luftfoto fra 1956 (klik for at forstørre)

Husets historie

busenevej-16_LVadNaboerØjenlægerne Jette Marker og Thomas Rosenberg, som ses på fotoet til venstre, havde først været inde og kigge på Møns Banks gamle filial i Klintholm Havn inden de i 1997 slog til og købte huset på Busenevej 22  for 668.000 kr.

Magneten var blandt andet naturen, den flotte udsigt fra baghaven ud mod Østersøen og Thomas’s interesse for fugle.  Samme år så han en flok trompeterende traner trække ind over huset, og om aftenen har han lagt øre til den sjældne sydlige nattergals sang, observeret flokke af de i Danmark ellers så sjældne vagtler og naturligvis glædet sig over landsbyens trofaste natugle.

I slutningen af 1999 købte de en stor gård nede ved vandet på Kraneledvej, som de havde haft udsigt til fra terrassen. Så det er lidt ligesom Sofie og Peter godt 20 år senere også gjorde.

I januar 2000 blev huset solgt til Lisbeth Brink for 660.000 kr. Lisbeth Brink brugte i begyndelsen huset som fritidshus, mens hun stadig passede sin advokatforretning i København. Hun gjorde meget ved huset og var en meget hjertelig person, som desværre ikke nåede at få det otium hun havde fortjent. Det viste sig at hun havde en meget sjælden arvelig sygdom, som hun først meget sent fik diagnosen stillet på. Huntingtons sygdom, som er uhelbredelig, begyndte først at vise sig i en højere alder end normalt. Den betød bl.a. at hun fik vanskeligere ved at styre sine muskler, så til sidst boede hun fast i huset, da hun ikke kunne klare trapperne til sin lejlighed i København.

Efter hendes død i 2015 satte boet ejendommen til salg for 895.000. Sofie og Peter, som havde kigget på andre huse også i Mandemarke, var ikke længe om at betænke sig og slog hurtigt til, for huset som ikke er stort er i god stand og har en fantastisk udsigt ud over Østersøen fra den store terrasse og den lange grund mod syd på i alt 1.498 kvm.

Går vi længere tilbage i tiden, hvor oplysningerne begynder at blive lidt mere upræcise, så havde Jette og Thomas i 1998 købt huset af Jan Christoffersen, der havde indrettet førstesalen. Det var også ham der i 1990 byggede den lille tilbygning, som man kan se på snebilledet ovenfor ind mod gården ved siden af på Busenevej 20. Dens tag blev fremstillet af nogle gamle døre, som Jette og Thomas senere måtte sande ikke kunne holde tæt og derfor fik erstattet med et rigtigt tag. Jan havde selv købt huset i 1979 for 154.000 kr.

Før Jan boede Verner og Randi i huset med fem børn, hvilket må siges at være ganske flot klaret, eftersom pladsen i det lille hus dengang var endnu mindre end i dag, hvor den lille tilbygning ikke fandtes, og der heller ikke var indrettet noget ovenpå. Der har formentlig kun været husets 73 m2 til dem alle. Randi og Verner flyttede senere til Busemarke og så til Jylland.

Verner Andersen havde købt ejendommen af Klintholm Gods i 1972 for 30.000 kr. I den forbindelse havde godset sørget for at få tinglyst en bestemmelse om forkøbsret og forbud mod udstykning (med påtaleret for den til enhver tid værende ejer af Klintholm gods), sådan som godset på den tid plejede at gøre det, når man solgte huse, der hidtil havde været udlejet typisk til folk i godsets tjeneste. Måske havde godset en forestilling om en dag at få råd til at generhverve husene? (Link til ejendommens blad i den gamle tinglysningsprotokol – åbnes på ny fane).

Randi er i øvrigt senere vendt tilbage til Mandemarke og bor i dag sammen med sin datter Vivi og svigersøn Jan på Busenevej 28 (hvor lejlighed A og B er slået sammen). Vivi har også boet i Strædet 2, og Randis bror Freddy bor stadig i den anden ende af huset i Busenevej 28C, hvor han er født.

Ifølge Edith Hemmingsen (født i 1912), som har bidraget med mange oplysninger om Mandemarkes beboere her på hjemmesiden, har der dog været endnu mere trængsel i huset her på Busenevej 22.  I hendes barndom boede Hans og Marie Carstensen i huset, og de havde blandt andet en lille pige kaldet Dusine. Det navn fik hun, fordi hun var nummer tolv i flokken. Og efter hende kom der mindst to til! To af døtrene, Christiane og Sofie, flyttede i øvrigt efter at de var blev gift ind i Strædet 3 og Strædet 5.

Hvad folketællingerne kan fortælle

Efterhånden er næsten alle de folketællinger der er foretaget i Mandemarke gennem tiderne lagt på hjemmesiden – lige fra den ældste i 1787 til den seneste offentligt tilgængelige fra 1940 (det må først ske når der er forløbet 75 år). Selv om det langt fra altid blev anført på folketællingsskemaerne hvor folk boede, er de følgende oplysninger dog rimeligt sikre.

Ved folketællingen i 1940 boede der kun en enkelt ældre dame i huset (link til det originale skema):

Marie Kirstine Carstensen 31/5 1861 Enke  Aldersrentenyder Husmand

Men som man kan læse i historien om Marie Carstensen havde hun boet med op til otte børn på en gang i det lille hus på her Busenevej 22 (hun havde 12 børn i alt).

Ved folketællingen i 1930 så forholdene således ud

Marie Kirstine Karstensen 31.5.61 Enke  
Thorkild Vagner Nielsen 28.9.01 Husfader Arbejdsmand
Annie Sofie Bolette Nielsen 11.6.02 Husmoder  
Karsten Vagner Nielsen 12.8.21 Barn  
Kurt Eigil Nielsen 2.8.23  Barn  
Rosa Elenora Nielsen 11.5.28  Barn  
Robert Nielsen 17.12.29  Barn  

‘Husfaderen’ var her hendes søn Thorkild, som var blevet gift ned sin kone Sofie i 1921 og havde fået 4 børn. På et tidspunkt mellem 1930 og 1940 flyttede han med familien til huset på  Strædet 3, som han i 1933 fik mulighed for at købe af Kammerherre Sophus Scavenius (for 2.000 kr.) efter at det hidtil havde været lejet ud.

Ved folketællingen i 1925 var huset her på Busenevej 22 også tæt beboet:

Marie Kirstine Karstensen 31/5 1861 Magleby Husmoder Aldersrente
Ella Elise Marie Karstensen 11/6 1906 Magleby Barn  
Thorkild Vagner Nielsen 25/9 1901 Elmelunde Husfader Arbejdsmand
Anni Sophie Bolette Nielsen 11/6 1902 Magleby Husmoder  
Karsten Vagner Nielsen 26/8 1921 Magleby Barn  
Kurt Eigil Nielsen 2-8-1923 Magleby Barn  

Går vi tilbage til 1916 er det lidt mere usikkert, for her angives familien at bo i et hus med matr. 24, hvor Busenevej 22 har matr. 45. Matr. 24 findes i alt fald ikke længere og kan være en fejl, hvad der ikke var usædvanligt, men de kan også have boet et andet sted. (Link til originalt skema).

Marie Carstensen 31/5 1861 Husmoder Enke Vask og Roelugning
Sofie Carstensen 11/6 1902 Barn  
Frede Carstensen 12/9 1904 Barn  
Ella Carstensen 11/6 1906 Barn  

Marie Carstensen var i alt fald allerede da blevet enke, idet hendes mand Hans Carstensen døde 11/12 1914 (linket er til Magleby kirkebog) og efterlod hende med 3 ukonfirmerede børn, som der under historien om hende står i avisomtalen i anledning af hendes 80 års fødselsdag.

Ved folketællingen i 1906 står tydeligt at familien bor i matr. 45, så det er jo nok her de har boet også i 1916 (link til originalt skema):

Hans Peter Karstensen 20/1 1853 Husfader Daglejer (Kreaturpasser)
Marie Kirstine Karstensen 31/5 1861 Husmoder  
Anna Karstensen 28/1 1883 Datter Syerske
Karsten Karstensen 28/8 1895 Søn  
Dusine Karstensen 23/10 1896 Datter  
Søren Karstensen 23/1 1898 Søn  
Mariane Karstensen 23/7 1899 Datter  
Sofie Karstensen 11/6 1901 Datter  
Frede Karstensen 12/8 1904 Søn  

Familien hed Carstensen til efternavn, men stavningen tog man ikke altid så nøje ved folketællingerne, hvor de f.eks. ved den næste folketælling vi skal se i 1901 blev stavet ‘Charstensen’ (link til originalt skema):

Hans Charstensen 20/9 1852 Husfader Daglejer ved Agerbruget
Marie Charstensen 31/5 1861 Husmoder  
Marie Charstensen 28/9 1888 Barn  
Kristiane Charstensen 14/4 1893 Barn  
Charsten Charstensen 28/8 1895 Barn  
Dusigne Charstensen 23/10 1896 Barn  
Søren Charstensen 23/1 1898 Barn  
Mariane Karstensen 23/4 1899 Barn  

Selv sønnen Carsten blev kaldt ‘Charsten Charstensen’ (fint skulle det være!) mens søsteren ‘Kristiane Charstensen’ måtte nøjes med lidt mindre. Datteren Dusine, der som nævnt skulle være det tolvte barn, kaldes her ‘Dusigne’. På et ekstra bilag til folketællingen blev hovedpersonerne anført med matrikelnummer og her stod ‘Husd. Hans P. Karstensen’ (link), hvor forkortelsen må stå for husmand, selv om han egentlig blot var daglejer.

Man kan også se at de var blevet gift i 1882 og i 1901 havde fået 10 levende børn og mistet 4! I 1901 boede kun 6 af børnene hjemme, så 4 var altså allerede flyttet hjemmefra.

Men længere tilbage end til 1901 har det indtil videre ikke været muligt at spore beboerne i et hus på Busenevej 22.

Der var også en folketælling i 1890 som ikke er undersøgt eller lagt på hjemmesiden endnu. Da det nuværende hus skulle være opført i 1895, er det heller ikke sikkert at det tidligere hus overhovedet har været beboeligt i 1890, selv om man nok ikke stillede så store krav den gang.

Hans og Marie Carstensen må i alt fald først være kommet til Mandemarke i forbindelse deres bryllup, for de findes ikke ved folketællingen i 1880.

Selv om man ikke altid kan regne med at husenes beboere er optegnet mellem deres naboer, så har beboerne i gården ved siden af (Busenevej 20) kunnet fastslås, mens der både før og efter dem er nævnt beboere i et hus som ikke har kunnet stedfæstes. Så det kunne være materialkusk Rasmus Nielsen eller daglejer ved savarbejde Søren Klavsen der har boet i hus på Busenevej 22 med deres små familier, men det er rent gæt.

Så her slutter denne lange historie om huset.