Gurkebakken 7

Historien om Gurkebakken 7 mangler at blive skrevet. Men den smukke gamle gård fra 1890 (som du kan se fra luften ved at klikke HER) må være identisk med “Solbakkegaarden”, hvor Hans Didriksen engang har boet.

Læs den interessante historie om Hans Didriksen og familie, som boede på gården fra 1874 til først i 1920’erne.

Det har givet anledning til lidt forvirring, at Hans Didriksen på de gamle folketællinger boede på en gård der havde matr. 13a, for i dag hører matrikelnummeret ’13a’ nemlig til gården der ligger på Kraneledvej 35, som oprindelig kun har bestået af matr. 16a. Men flere af de oprindelige gårde efter udflytningen i 1804 er senere blevet slået sammen for at få mere jord at dyrke.

De gamle gårde ligger så i tilbage som huse med en pænt stor have til, som for Gurkebakken 7’s vedkommende er på 3.874 m2, selv om den tilsyneladende afviger noget fra matrikelskellet, som det ses ved at klikke HER eller ved at se sidst på BBR-oplysningerne, hvor det iøvrigt fremgår at gårdens udhuse skulle være opført i 1870.

Noget af jorden der oprindelig har hørt til denne gård må være frasolgt i forbindelse med bebyggelsen af landsbyen Kraneled nord for Kraneledvej og vest for Gurkebakken, idet alle husene her i dag har matrikelnr. 13+bogstav, men nærmere oplysning imødeses.