Strædet 11

I dag ejes huset af Torben Fløtkjær Rasmussen.

Husets historie

landsbyen_HansenG

Sådan så huset for enden af Strædet ud, da Anden Verdenskrig sluttede

Inger Nielsen blev født i Strædet 11 i 1944. Dengang havde husene ingen numre og vejen intet officielt navn, omend den af alle i landsbyen blev kaldt Benbrækkerstræde på grund af den ujævne belægning.
Inger husker fra sin tidlige barndom, at der bagerst i huset var en lille lo, hvor der gik en lille hønsestige op til førstesal, hvor der hang en masse tørrede tobaksblade.

landsbyen_HansenH

Med mor Nelly i haven

Huset havde som alle andre gamle huse i landsbyen tilhørt godset. Men for den givetvis første selvejer Anton Aksel Edvard Andersen knep det med at betale renter og afdrag på godsejeren pantebrev, der var udstedt i maj 1939.

Han reagerede ved at begære tvangsauktion, hvor kammerherre Sophus Scavenius køber huset tilbage for 2000 kroner svarende til 400 kroner under vurderingen fra 1939.

Huset solgte Scavenius til Evald Andersen i oktober 1941 for 1900 kroner. Det var ikke i den bedste stand. Blandt andet måtte Evald skrive under på, at han var klar over, at der manglede nogle vinduer.’

landsbyen_HansenF

Foran tørvestakken

I sommeren 1950 solgte Evald huset til sin halvbror Gunner og familien flyttede til Hvilestedsvej.
Ved købet i 1941 var huset Strædet 11 forsikret for 4850 kroner i Landbygningernes almindelige brandforsikring.
Inger Nielsens mor tjente på Stengården i 1936’erne forpagtet gård under godset. Tjente også i 1932 i Klintholm Søbad.
Inger Nielsens far Evald var kommet til Møn i trediverne fra Vestjylland, hvor det var svært at finde job. Han fik job på Nordfeldt Gods. Senere fulgte fulge hovedparten af familien herunder moderen Marie med til Møn og Mandemarke.

landsbyen_HansenA

Til min storebros Asgers barnedåb. Ingeborg holder Gunnar står ved siden af min moster Eli, der boede fra Magleby.

 

straedet-11_HansenI

Min mor og far som brudepar

 

landsbyen_HansenK

Min mor og far som brudepar