Strædet 11

I dag ejes huset af Torben Fløtkjær Rasmussen.

Husets historie

landsbyen_HansenG

Sådan så huset for enden af Strædet ud, da Anden Verdenskrig sluttede

Inger Nielsen blev født i Strædet 11 i 1944.

Dengang havde husene ingen numre og vejen intet officielt navn, omend den af alle i landsbyen blev kaldt ‘Benbrækkerstræde’ på grund af den ujævne belægning.

Inger husker fra sin tidlige barndom, at der bagerst i huset var en lille lo, hvor der gik en lille hønsestige op til førstesal, hvor der hang en masse tørrede tobaksblade.

landsbyen_HansenH

Med mor Nelly i haven

Huset havde som alle andre gamle huse i landsbyen tilhørt godset.

Men for den givetvis første selvejer Edvard Anton Aksel Andersen, som i det daglige kaldtes Edvard (jfr. det originale skema fra folketællingen i 1940 for ham og hans husstand, som bestod af kone, 3 voksne børn samt et barnebarn), kneb det med at betale renter og afdrag på godsejerens pantebrev der var udstedt i maj 1939. Han reagerede ved at begære tvangsauktion, hvor kammerherre Sophus Scavenius købte huset tilbage for 2.000 kroner svarende til 400 kroner under vurderingen fra 1939.

Huset solgte Scavenius til Evald Andersen i oktober 1941 for 1.900 kroner. Det var ikke i den bedste stand. Blandt andet måtte Evald skrive under på, at han var klar over, at der manglede nogle vinduer.

landsbyen_HansenF

Foran tørvestakken

I sommeren 1950 solgte Evald huset til sin halvbror Gunner, og familien flyttede til Hvilestedsvej.

Ved købet i 1941 var huset Strædet 11 forsikret for 4850 kroner i Landbygningernes almindelige brandforsikring.

Inger Nielsens mor tjente på Stengården i 1936’erne, en forpagtet gård under godset. Tjente også i 1932 i Klintholm Søbad.

Inger Nielsens far Evald var kommet til Møn i trediverne fra Vestjylland, hvor det var svært at finde job. Han fik job på Nordfeldt Gods. Senere fulgte hovedparten af familien herunder moderen Marie (læs historien om hende – hvis det er den samme Marie Nielsen!) med til Møn og Mandemarke.

Til min storebros Asgers barnedåb. Ingeborg holder Gunnar står ved siden af min moster Eli, der boede fra Magleby.

Ved Inger Nielsens storebror Asgers barnedåb holdes han af Ingeborg. Gunnar står ved siden af Ingers moster Eli, der boede fra Magleby.

Min mor og far som brudepar

Ingers mor og far som brudepar

 

Min mor og far som brudepar

Ingers mor og far stiller op med bryllupsgæsterne