Strædet 9

I dag ejes huset af Ole og Anne Kristine Karsholt, som købte det i 1995.

Anne Kristines bedsteforældre boede i mange år i et gult hus ude i Klinteskoven. Oles onkel var præst i Borre, og forældrene havde i en årrække et hus i Vindebæk på Vestmøn. Så det førte til mange besøg på Høje Møn og en dag til dette hus i Mandemarke.

27. november 2016

Husets historie

straedet_KarsholtBHusOmme i baghaven har Ole Karsholt i sommerhalvåret en stor natsværmerfælde med lys, hvis indhold engang gemte en Aleucis distinctata. De fleste folk ville ifølge Ole bare se den som en anden lille grå natsværmer, men for ham var der tale om et scoop. For natsværmeren i hans fælde var kun det andet fund af slagsen nogensinde i Danmark.

I gamle dage hed huset ‘Anna Vinges hus’. Anna Winge var gift med Bernhard Vinge, der var en fattig vejmand i lighed med flere andre i landsbyen, som tilbragte mange dage med ved håndkraft at slå sten til skærver herunder på den gamle skærveplads ved gadekæret. Bernhard Vinge var farbror til Bitten Eskling, der i dag er vendt tilbage til sit barndomshjem på Busenevej 2.

Tidligere skulle Frederik Madsen (f. 1853) og hans kone Maren Stine (f. 1854) have boet i huset. Ved en folketælling i februar 1911 (som ikke er direkte tilgængelig) boede Frederik Madsen dog på gården Busenevej 20 som forpagter sammen med sin kone Maren Kirstine Madsen, datteren Anna Marie Knudsen og karlen Hans Christian Carlsen.

Ved folketællingen i 1906 boede Frederik Madsen og Maren Stine sammen med Anna Marie Knudsen (datter f. 1890) og Knud Oluf Knudsen (søn f. 1893). Der savnes en forklaring på forskellen i efternavne mellem forældre og børn.

Ved at sammenholde med folketællingen i 1901 (link til originale skema) kan man se at Frederik Madsen den gang endnu ikke var blevet gift, og at han var ‘Gaardforpagter’ på gården på Busenevej 20 og havde en husholderske og 3 tjenestetyender.

Hvad tingbogen viser

Efter at de gamle tingbøger er blevet tilgængelige via Statens Arkiver, kan man nu (med et enkelt klik) se, at Aage Bernhard Vinge i 1939 fik skøde på huset, og at godset ved Sophus Scavenius fik 1.500 kr. for det. Samtidig med skødet blev der tinglyst pantebreve fra Bernhard til Magleby Sparekasse for ialt 1.800 kr. Så det ser ud til at han har fået hele købet og lidt til finansieret af den lokale sparekasse.

Bernhards kone, Anna Kirstine Laurine Vinge, blev boende i huset til 1995, hvor hun solgte det – for 317.383 kr. – til Anne Kirstine Dehn og Ole Kaare Karsholt, som ejer huset i dag (med en lille ændring i Stines efternavn).

Huset, som ifølge Bygnings- og Boligregistret er opført i 1875, har altså kun været handlet 1 gang siden Klintholm Gods afhændede det i 1939. Indtil da har det som så mange andre huse i Mandemarke været beboet af folk som havde tilknytning til godset. Af ældre tingbøger kan man se at ejendommen har været ejet af Klintholms godsejere igennem flere generationer – P.B. Scavenius, C.S.Scavenius, Thyra Scavenius, Sophus Scavenius. Men der har været foretaget forskellige omlægninger af den tilhørende grund omkring 1930, ligesom det også har været tilfældet med naboejendommen på Strædet 7.