Gurkebakken 10

Historien om ejendommen på Gurkebakken 10 mangler at blive skrevet.

Vi ved iflg. BBR at matr. 15e ejes af Anne Marie Bjerre-Nielsen og Søren Bjerre-Nielsen, og at ejendommen er opført i 1925.

Indtil videre må vi nøjes med at se den fra luften, ved at klikke HER, hvor man også kan zoome ud.

Når ejendommen i dag har matr. 15e, viser det at den har hørt til matr. 15. Når jord blev solgt fra, fik den oprindelige ejendom normalt tilføjet et a. Historien om denne ejendom bør derfor sammenholdes med den meget udførlige historie om matr. 15a, Gurkebakken 12. Og tilsyneladende vedrører tinglysningsoplysningene nedenfor lige så meget denne ejendom.

En lille begyndelse – tinglysningsoplysninger

Der findes en gammel tinglysningsprotokol om skøde tinglyst i 1925 fra Niels Jørgen Nielsen til Jens Peter Gottrup Nielsen (LINK).

Her henvises der til et tidligere ret uoverskueligt blad om udstykninger af det oprindelige matr. 15 (LINK), hvor man dog kan se at ejendommen efter at have været ejet af Klintholms godsejere igennem flere generationer – P.B. Scavenius, C.S.Scavenius, Thyra Scavenius, Sophus Scavenius – ved skøde i 1889 overgik Jørgen Nielsen f.s.v.a. den del af ejendommen der nu fik matr. 15a, som betegnedes ‘Hovedparcellen’. Godset har åbenbart beholdt et mindre areal.

Jørgen Nielsen overdrager i 1913 ejendommen til Niels Jørgen Nielsen, som i 1926 overdrager den til Peter Sofus Petersen.

I 1928 overdrager enken efter Peter Sofus, Ane Margrethe Petersen, f. Hansen, som har siddet i uskiftet bo, ejendommen til Otto Julius Hemmingsen – for en købesum på 35.000 kr. (den offentlige vurdering 26.500).

Så er der et længere hul i registreringerne, for den nye tingbog som blev oprettet sidst i 1920’erne er blevet omskrevet i 1900, fordi der ikke var plads til mere – på grund af mange overdragelser eller på grund af tinglysning af mange forskellige lån igennem tiderne. Så det eneste man kan se er at Landbrugsministeriet har været inde over sagen i 1965, hvor grunden er 3.010 m2 (sikkert i forbindelse med ophævelse af landbrugspligten).

I 1990 tinglyses skøde fra Lisbeth Jacobsen til Marianne Baandrup og Torben Ørnshoved i lige sameje – for en købesum på 800.000 (offentlig vurdering 510.000). De sælger dog kun godt 1 år senere ejendommen i 1992 til Anne Marie og Søren Bjerre Nielsen – for en købesum på 1.032.360 (offentlig vurdering 480.000).