Strædet 10

I dag ejes huset af Claus Skovhus Larsen, som i 1998 overtog huset fra Henry Petersen, som da havde ejet det siden 1939.

Ejendommen har matr. 35c iflg. BBR, hvor man også kan se at det er opført i 1929, men billedet fra luftfoto samkørt med det offentliges data for grundens placering er forhåbentlig helt forkert, da skellet mod naboen i nr. 12 går tværs gennem huset. Sådan ser det også ud når matrikelskel og luftfoto samkøres på Krak (åbn på ny fane ved at klikke her).

Husets historie

Det lille hus med den smukke udsigt over marker og Hjelm bugt var oprindelig ejet af Johan og Thora Jacobsen. Man da krigen brød ud, solgte de det i 1939 til Henry Petersen, som ses på billedet herunder (i tingbogen kaldtes han Henry Holten Petersen). Henry huskede i øvrigt Johan Jacobsen som en lille buttet mand og Thora som en meget kraftig dame.

straedet-b_henryHenry Petersen var født 1907 i Holstenerhuset i skovbrynet nord for Mandemarke. Her var han del af en børneflok på seks søskende og ti plejebørn. Om end de, som Henry udtrykker det, ikke alle boede der på samme tid.

Husets oprindelige ejere – Johan og Thora – kom dog tilbage til Mandemarke senere i fyrrerne, hvor de to somre lejede Henrys hus.

Som ved flere andre år med sommerpensionærer betød det, at Henry og hans kone Ada måtte flytte over til værkstedet. Men det betød ifølge Henry ikke noget for der var primus, senge og det man nu ellers havde brug for.

.

.

Et ældre foto af Henry, som får sig en pibe i haven

Fra folketællingen i 1940 har vi følgende oplysninger, incl. fødselsdato og vielsesdato. (Klik på 87-tallets link for at se mikrofilm af folketællingsskemaet, hvor du kan se at mellemnavnet for far og datter staves Holten og Holsten).

87 35c Henry Holten Petersen (Holsten Petersen?) 3/1 1917 Husfader Husejer Landarbejder 29/4 1932
88 Ada Pouline Mathilde Petersen 23/6 1907 Husmoder 29/4 1932
89 Sonja Holsten Petersen 23/10 1938 Barn
straedet_AdaHenry80

Henry og Ada foran huset engang først i firserne

Henry og Ada kom også til at afholde guldbryllup i huset – se den smukke avisartikel i anledning af guldbrylluppet.

Fortidens sommerpensionærer blev i halvfjerdserne afløst af københavnerbølgen, hvor gårsdagens helårshus blev forvandlet til en fritidsbolig.

Det var ifølge Henry del af en logisk udvikling. “Der var jo ikke noget arbejde til folk her”, konstaterede Henry. Alligevel var de nye københavnere ikke Henrys kop te. Og det var ikke alene på grund af en forsvunden nærhed hvor alle kender alle, som nu ofte blev afløst af et ‘jeg har nok i mig selv’.  “Det kom til at se farligt ud, de lader det hele gro til,” konstaterede Henry i sommeren 2000. 

Henry var en tilhænger af lave hække og ryddelige haver, hvor vægten blev lagt på nytteavl af grøntsager frem for vildtgroende træer og buske. Selv var han dog allerede i fyrrerne nabo til Mandemarkes højeste hæk, der dannede et læhegn ind mod to generationer af familien Hemmingsen.

Henry flyttede i 1998 på Høje Møn-hjemmet for igen i 1999 at flytte videre til en dejlig to-værelses lejlighed med udsigt mod Klintholm Havn i det nye ældrecenter, hvor han døde i 2002.

luftbilleder_LuftHenry

Luftbillede fra slutningen af fyrrerne. Det er Henrys hus med det mørkerøde tag på hjørnet ud mod marken.

Mere om Henry og Ada:

Henry og Ada i lyst og nød

Henry og Adas stue

Hvad de gamle tingbøger kan fortælle

Rigsarkivet har digitaliseret Møns Herreds Realregister for Magleby Sogn, hvor man for matr. 35 kan finde en oversigt over de ældste tinglysninger fra 1800-tallet til omkring 1930 (link HER). De er lidt rodede – og desværre for de gamle servitutter stort set ulæselige, hvorfor der var god grund til at forbedre tinglysningssystemet i 1920’erne (hvilken ‘modernisering’ viste sig at kunne holde i ca. 80 år indtil tinglysningssystemet blev totoalt digitaliseret).

Man kan dog se at ejendommen efter at have været ejet af Klintholms godsejere igennem flere generationer – P.B. Scavenius, C.S.Scavenius, Thyra Scavenius, Sophus Scavenius – ved skøde i 1926 fra Sophus Scavenius overgik til Landpost Hans Hemmingsen. Der er dog foretaget en række opdelinger og forskydninger mellem ejendommene i Mandemarkes nordvestlige hjørne som er svære at følge.

Men i 1928 bliver matr. 35c, som den nuværende ejendom hedder, skødet fra Hans Hemmingsen til Johan Jacobsen, der i 1939 overdrager ejendommen til Henry Holten Petersen – for 6.000 kr.