Skovstrædet 7

Denne grund og den omkringliggende mark ejes – ligesom ‘den løbske juletræsplantage’ på den anden side af vejen – af Klintholm Gods. Der har i mange år ligget et hus her indtil det brændte i 1968, så den i dag tilgroede grund er altså en gammel brandtomt. Med lidt held kan man stadig se den gamle vandpumpe.

Men sådan så der ud fra luften i 1961 – huset ud mod vejen og marker bagved. Det er Skovstrædet 6 i forgrunden, som stadig ligger der.

Ifølge folketælling 5/11 1929 (måske var det 1930) boede Kristian Julius Hansen i matr. 39b, som er Skovstrædet 7, sammen med sin kone Annie og deres 4 børn, herunder sønnen Gurri Hansen, der var født den 2. august 1923.

Spring lige til historien om Richardt Jørgensens maleri, hvor du også kan få vist et gammelt foto fra sidst i 1930’erne. (Klik HER – og kom tilbage med Alt+venstrepil).

Gurri boede stadig (eller igen) hjemme hos sin mor, da deres hus brændte i 1969, som man kan se af avisartiklen længere nede, og da har han altså været 45. Ved sin død i 1974 var han stadig ugift og boede stadig i ‘Mannemarke’, som man kan se af dødsannoncen her (klik for at forstørre):

fabriciusscan_GurriDHansen

Da det i 1929 af folketællingen fremgik, at forældrene foruden Gurri havde børnene Vita, Yrsa og Doris (altså børn fra 1920, 1923, 1926 og 1928), og der i dødsannoncen står at han “var ugift og efterleves af sin mor, Anni Hansen, samt to brødre og to søstre”, må der i alt fald være kommet i alt fald yderligere to børn til, nemlig de to brødre. Men 6 børn eller flere var jo også almindeligt den gang. Af oplysningerne kan man regne ud at moderen ved sin søns død var 78 år – og at han, som havde været skovarbejder i Klintholms skove døde som 51-årig. Hvornår hans mor Anni døde, vides ikke (det står ikke i dødsannoncen). Hvem siger at det har været så hårdt at være ‘husmoder’ den gang?!

Vita blev i øvrigt gift med Ottar og boede mange år i Busenevej 28C, hvor hun bl.a. fik børnene Randi og Freddy, og Freddy bor stadig i sit barndomshjem og Randi efter at have boet flere steder både i og udenfor Mandemarke bor i 28A.

Brandtomten

Gurri Hansen sendte raketter til himmels, da nytårsklokkerne ringede 1968 ind. Desværre faldt en af raketterne ned på hjemmets stråtag.

Kun murene og skorstenen stod tilbage, da brandmændene var færdig med slukningsarbejdet.

fabriciusscan_NytaarsRakAv

Om det nu virkelig var en raket der antændte taget, var dog alligevel ikke så sikkert, for ifølge Aktuelt den 2. januar 1969 viste de tekniske undersøgelser at branden var opstået inde på loftet, formentlig fra skorstenen!

De 2 forskellige avisartikler viser, hvor forskelligt den samme begivenhed kan blive beskrevet i medierne. Hvilken af dem skal man mon stole på? I dette tilfælde gør det dog ikke den store forskel, om det er den ene eller anden historie der er den rigtige, for huset blev aldrig genopført. Formentlig har godset i stedet fået udbetalt en sum fra brandforsikringen.

skovstraede-brandtomt_HusFbrandskovstraede-brandtomt_BraendtHusL1.

.

Til højre ses det gamle hus, som umiddelbart inden branden været igennem en omfattende renovering, som man kan se til venstre.

.

.

I 1994 planlagde Marianne og Peter Hjort Lorenzen fra Stege at bygge et hus på grunden lige bagved brandtomten, som også hører til Klintholm Gods. Der var ifølge en nabo plan om et byggeri i spansk hacienda stil placeret højt på grunden med en flot udsigt over bakkerne.

Planerne fik dog en række beboere til at sammenflette et klagebrev mod byggeriet, der krævede en dispensation fra den fredningsplan, som blev vedtaget for hele Østmøn i december 1980.

Landsbyen Mandemarke var godt nok undtaget fra selve fredningen, men afgrænsningen af landsbyen fra de fredede områder var temmelig ‘kringlet’. Ifølge planen er der dog mulighed for at give grønt lys for at udvide landsbyen mod nordøst, som så kunne udgå af fredningen, hvis amtsrådet vil (jfr. formuleringen i de indledende bemærkninger til afgørelsen). Ved kommunalreformen er amtsrådene nedlagt, hvorfor det centrale herefter  må søges i den endelige fredningsbestemmelse.

Overfredningsnævnets afgørelse af 9/12 1980 indeholder følgende fredningsbestemmelse:

§ 2. Bevaring af områdets tilstand.

Det fredede område skal bevares i dets nuværende tilstand. De arealer nordøst for Mandemarke by, der er vist på fredningskor­tet med særlig signatur, udgår af fredningen i takt med, at arealerne bebygges i henhold til lokalplan eller med amtsrådets tilladelse i medfør af by- og landzoneloven.

Det mindre areal som kan udgå af fredningen, når det bebygges i henhold til lokalplan –  det mørkt skraverede på fredningskortet – omfatter foruden brandtomten på den i dag tilgroede grund på Skovstrædet 7, matr. nr. 39b, den store grund omkring Busenevej 5, matr. nr. 41, samt en smal stribe jord bag denne, matr. nr.  40a, som Godset i 2002 har overdraget til ejeren af Skovstrædet 5. (Matrikelnumrene kan ses ved at indtegne og forstørre området omkring landsbyen på det store kort over Mandemarke Ejerlav – sæt musepilen og hold nede mens den røde firkant dannes og slip så – det hele åbner under ny fane).

Da brevet fra bylauget blev afsendt i januar 1995, var opmålingen til byggeriet startet. Marianne og Peter Hjort Lorenzen fik dog afslag på den nødvendige dispensation.  Havde Lorenzen valgt at bygge på selve brandtomten ville de formentlig have fået de nødvendige tilladelser. Men brandtomten ligger lavt uden den samme formidable udsigt over landskabet som på toppen af den bagvedliggende grund.

Sagen var startskuddet for oprettelsen af Mandemarke Grundejerforening, eller Mandemarke Bylaug, som man valgte at kalde foreningen.