Strædet 7

Huset er ejet af Steffen og Jan Eske Schmidt siden 2009. Det er igen ført smukt tilbage til sit oprindelige udseende med hvidt murværk.

straedet-7-2016-11-27-108

En novemberdag 2016

Husets historie

Huset er ifølge BBR fra 1875, og har formentlig været ejet af Klintholm Gods, så det kunne stilles til rådighed for de mange som arbejdede for godset, i mark eller skov.

Efter at Klintholm i en længere årrække havde brugt huset som bolig for en af godsets medarbejdere, Julius Larsen, var det i 1962 så nedslidt, at det i modsætning til mange andre af godsets huse, ikke kunne lejes ud mod betaling af husleje i form af istandsættelse og vedligeholdelse.

Huset blev derfor solgt til en ejendomsmægler. Der blev givet tilladelse til at bruge huset som sommerhus.

Østgavlen, der vendte ind mod loen og kostalden, blev genopført i gasbeton og huset solgt til en familie Salomonsen fra København.

straedet_Straed2Familien ofrerede mange timer på istandsættelse. Huset skiftede farve fra det oprindelige hvide murværk og grønne vinduer til bornholmerrøde mure og blå vinduer.

Huset blev solgt videre i 1965.

Og så mangler der egentlig oplysninger, men …

 

Hvad siger folketællingerne?

Ejendommen har i dag matr.nr. 33c. Man kan ikke altid stole på folketællingernes matrikelnumre for husstandendes bopæl – hvis der overhovedet er skrevet noget.

Men folketællingen i 1940, som er den seneste der foreligger, indeholder for matr. 33 følgende oplysninger – med navn, fødselsdato, fødested og placering i husstanden:

Julius Frederik Larsen 25/7 1889 Husfader Landarbejder og Fabriks. Holme Saftstation 28/9 1917
Kristiane Nikoline Larsen 14/7 1893 Husmoder Roearbejde
Magda Larsen 28/2 1918 Datter Husassistent
Enri (?) Larsen 18/5 1921 Datter Husassistent
Davi (!) Elias Larsen 10/5 1927 Døn skolegang
Karine Ulla Larsen 1/3 1932 Datter skolegang

Folketællingen 10 år tidligere i 1930 indeholder for samme matr. nr. 33  følgende oplysninger – om samme familie! Af højre kolonne kan man se at de var blevet gift i 1917 og havde fået 5 børn.

Julius Frederik Larsen 25.7.89 Magleby Husfader Husmand 1917 / 5
Kristiane Nicoline Larsen 18.7.93 Magleby Husmoder
Magda Larsen 18.2.18 Magleby  Barn
Børge Eigil Larsen 3.6.19 Magleby  Barn
Ingrid Larsen 18.5.21 Magleby  Barn
Dagny Larsen 11.1.25 Magleby  Barn
David Elias Larsen 10.5.27 Magleby  Barn

Ved folketællingen i 1906 er der på afskriften ikke medtaget matrikelnumre, men det er der ved folketællingen i 1901, hvor følgende personer blev registreret på ejendommen matr.nr. 33:

Hans Peder Hansen Bille 19/4 1841 Gift Husfader Daglejer ved Agerbruget
Karen Kirstine Jakobsen 6/4 1842 Gift Husmoder
Bille Henrik Hansen 19/4 1891 Ugift Plejebarn
Jens Jakob Hansen Bille 27/1 1878 Ugift Barn

Af det originale folketællingsskema kan man se at Hans Peder og Karen Kirstine var blevet gift i 1868 og at de 3 af dem var født i Magleby Sogn. Hans Peder var født i Borre Sogn og var først var flyttet til Magleby Sogn i 1882. Det betyder formentlig at hele familien først er flyttet ind i huset i Mandemarke i 1882.

Det fremgår også at Hans Peder og Karen Kirstine havde fået 7 levende børn, hvoraf vi kan se at de alle er flyttet hjemmefra i 1901 bortset fra Jens Jakob på 23. Af en note i et særligt felt om midlertidigt nærværende er det dog anført for Jens Jakob, at hans egentlige opholdssted er Nyborre, hvor han er ‘tjenestetyende’. Så han har altså bare været et svip hjemme hos far og mor den dag folketællingen blev foretaget!

Det er altså et ældre ægtepar lige omkring de 60 år, som har et plejebarn på næsten 10 år. På det originale folketællingsskema var navnene skrevet præcist som de står ovenfor, selv om man ved folketællinger normalt altid skrev efternavnet først og derefter resten af for- og mellemnavne. Plejesønnens navn skulle sikkert være skrevet ‘Henrik Hansen Bille’, idet både faren og sønnen hedder ‘Hansen Bille’.  Og så er det nærliggende at gå ud fra, at han har været et barnebarn. Måske fra en datter som er ‘kommet i ulykke’ – det skete jo den gang.

Ved folketællingen i 1906 er det gennem Danish Family Search muligt at søge efter personers efternavn i hele Magleby Sogn, og det er sket med listen nedenfor. Da efternavnet Bille ikke er særligt almindeligt, er de nok alle i familie med hinanden. (Forstørrelsesglasset rummer et link til personens data og den husstand personen hørte til).

Hans Bille 1840 Gift Magleby, Mandemark Husfader. Daglejer ved Agerbrug.
Hemming Hansen Bille 1878 Ugift Magleby, Busendemark Logerende. Fabrikant.
Jens Hansen Bille 1874 Ugift Magleby, Stubberup Tjenestetyende.
Karen Stine Bille 1841 Gift Magleby, Mandemark Husmoder.
Marie Bille 1876 Gift Magleby, Mandemark Sønnekone. Vask og Strygning.
Niels Bille 1880 Gift Magleby, Mandemark Søn. Daglejer ved Agerbrug.

Da fødeår blev beregnet ud fra den oplyste alder ved folketællingen, kan man ikke altid regne præcist med tallet. Derfor er den førstnævnte Hans Bille (fra 1840) i Mandemark nok den samme som vi fandt i 1901. I 1906 ser hans husstand således ud:

Hans Bille 1840 Gift Husfader Daglejer ved Agerbrug
Karen Stine Bille 1841 Gift Husmoder
Niels Bille 1880 Gift Søn Daglejer ved Agerbrug
Marie Bille 1876 Gift Sønnekone Vask og Strygning

Sammenligner man med oplysningerne fra 1901 kan man også se, hvor afslappet man tog det med navne, idet Hans Peder Hansen Bille nu bare hedder Hans Bille og hans kone Karen Kirstine Jakobsen, som sikkert i 1901 oplyste sit fødenavn, nu bare anføres som Karen Stine Bille.

I 1906 er sønnen Niels altså flyttet hjem til forældrene sammen med sin kone Marie, mens plejebarnet Henrik som nu må være omkring 15 ikke bor der længere. Han er sikkert kommet ud at tjene, men kan også være flyttet hjem til sin far eller mor. Og det må være udenfor Magleby Sogn, siden han ikke stod på listen over sognets indbyggere med navnet Bille.

Af listen mangler vi kun Hemming og Jens. Ved at klikke på forstørrelsesglasset kan man se hvilke husstande de er registreret under. Og af løbenumrene de har fået ved indtastningen kan man udlede, at de bor andre steder i sognet end Mandemarke (som i 1906 har løbenr. 485-743) – der er desværre ikke længere forbindelse til de originale kilder fra Danish Family Search.

Dette lange afsnit blev indledt med spørgsmålet ‘Hvad siger folketællingerne?’ Det er næppe udtømmende besvaret men viser hvad man med relativt få tastetryk hjemme fra computeren kan få frem bare ved at se på folketællingerne fra 1940, 1930, 1906 og 1901.