Strædet 12

I dag ejes huset af Felix Mathias Lindvad

Husets historie

Hemming Hansen fik bygget det pudsede hus, da han solgte sin gård nede ved Møns Fyr for at gå på aftægt. Jordstykket købte han af Hans David Hemmingsen engang i slutningen af tyverne eller måske 1930.

Hemming Hansen med det hvide hus var farbror til Kristian Hansen. Og da den del af familien Hansen stoppede med at arbejde på deres gård for enden af Rakkerbakken, flyttede de op i det hvide hus.

Senere overtog Kristian “Klaus” Hansen huset fra sin farbror Hemming Hansen, efter at de to havde boet sammen i huset nogle år. Han var taxa-vognmand og fik bygget den garage, som ses til venstre for huset. Forretningen gik anstændigt, og Kristan Klaus fik hurtigt to biler. Den ene holdt nede på hans svoger og søsters gård. Svogeren kørte en del for Kristian Klaus.

En gammel mønbo, der som barn boede i Magleby, er i 2017 ‘faldet over’ hjemmesiden for Mandemarke, og det har vakt næsten glemte erindringer om …

blandt andet de mange køreture med ”Kristian Klaus” lillebil fra den gamle skole i Magleby til den ny på toppen af bakken. Det foregik i den lyse/mørkebrune VW ”Rugbrød”, der var indregistreret som ”lillebil”. Om vinteren kunne det være en udfordring, at komme op af bakken ved Risbæk. I bilen sad et skilt der fortalte, at der måtte transporteres 7 personer foruden føreren, og at det var forbudt at samtale med chaufføren. Det passede fint, da vi var seks drenge og en pige i 1. klasse hos frøken Sigrid Jørgensen. Selvom det var rigtig glat og snestorm, kørte han med ophøjet ro og den uundværlige pibe i munden. Jo – det var før sikkerhedsseler, rygeregler og andet var slået an! Et par ekstra passagerer var der da også plads til, hvis det kneb. De blev blot anbragt på skødet af de andre.

straedet-knolden_KristianKlaus

Kristian Klaus (t.h.) sammen med sin nabo Henry Petersen (fra Strædet 10)

Engang først i firserne fik Kristian Klaus oliefyr, som så mange andre i landsbyen. Fyret blev placeret ude i skuret med skorstenen og skorstenen på hovedhuset blev til gengæld revet ned. Kristian døde som ungkarl vistnok i 1989.

straedet_KPNB

Luftfoto taget sidst i fyrrerne

Oprindeligt lå der et hus længere nede på grunden, men det brændte engang midt i tyverne. Det blev aldrig genopført, da godsejeren fik lov af forsikringsselskabet til i stedet at opføre det røde jagthus ude ved siden af Klintholm Smedje.

“Alfred og Sofie Knudsen boede i huset. Jeg kom der nogen gange for at være sammen med deres børn. Jeg har vel været en 10 til 12 år. Storebroren hed Gudmund. Datteren Gyda mistede de, da hun kun var et års tid gammel. Hende kan jeg huske, da jeg tit kørte rundt med hende i barnevogn”, erindrer Edith Hemmingsen.

Huset var Sofies barndomshjem, hvor hun boede samme med sine forældre og søsteren Kristine, som senere blev gift med Valdemar Hansen og flyttede til Busenevej 10, hvor hun boede i mere end 50 år og blev ‘enkefrue’.

“Sofie gik ud for at luge, som konerne jo gjorde dengang. Der hørte jo som alle andre steder et stykke jord til huset.”

Alfred og Gudmund fiskede sammen og flyttede efter branden til Torpe. Ifølge Kristine satte de blandt andet bundgarn op ude ved Nordfeldt gods. Gudmund døde barnløs før sin far.

Ejendommen har matrikel 35b med en lidt anderledes afgrænsning end man skulle tro, når man ser forholdene i dag, idet det fælles vejareal har en usædvanlig afgrænsning som man kan se via SDFE-kortviser (Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering). Skellet til naboen Strædet 14 ligger heller ikke lige hvor man skulle tro, hvis man kan stole på denne kortviser fra ‘Effektiviseringsstyrelsen’.

Efterskrift:

På folketællingen fra 1906 kan man læse følgende om en Kristian Hansen – det kunne være interessant at vide om det er den samme som den her omtalte:

628 132 Kristian Hansen 1882 Ugift Søn Cigar Fabrikant

Det har i alt fald været en kreativ ung mand der boede hjemme som 24-årig og var cigarfabrikant!