Busenevej 2

I dag bor Bitten i huset med sin mand Helge Eskling.

Når man svinger ind i Mandemarke ved gadekæret mødes man af en smuk, åben have. Det er ikke til at tro, at der oprindelig blev slået skærver her. Helge fortæller at han kørte mange læs jord på, men at man meget hurtigt møder den gamle skærveplads igen, hvis man prøver at gravet et spadestik ned i den velholdte græsplæne. Læs mere om skærvepladsen, der blev kaldt Tullegurke, ved at følge linket til skærvepladsen.

Sådan så der ud 31. marts 2013, når man drejede ind i Mandemarke

Sådan så der ud 31. marts 2013, når man drejede ind i Mandemarke

.

Klikker du på linket her, kommer du forbi på vejen med Google Streetview.

.

Det var Bittens forældre, Alvine og Herman Vinge, der i sommeren 1934 købte huset på Busenevej 2 for 1.100 kr. I den gamle tinglysningsprotokol står dog at “et Areal af Gaden” blev overdraget fra S. Scavenius til Herman Winge for en købesum på 1.200 kr. (LINK). Der kommer senere et gammelt foto af huset fra 1934.

I 1959 blev der taget dette luftfoto af huset – bemærk at kartoflerne er ved at komme op!

Ved folketællingen i 1940 kan man se at Herman Johannes Olaf Vinge og Alvine Dorthea Vinge, havde fået en datter Birte, som vist aldrig er blevet kaldt andet end Bitten (link til folketællingsskemaet).

Ved folketællingen i 1930, hvor de endnu ikke havde købt huset, boede de i Magleby (matr.nr. 19e Magleby, som ikke findes i dag), og man kan se at de var blevet gift i 1924, og at de i sommeren 1925 havde fået deres første barn, Louise (link til folketællingsskemaet hvor deres efternavn staves Winge, men det er meget almindeligt at navnene er stavet forskelligt).

Det var en stor økonomisk udfordring for familien at blive selvejere.  “Hvad det betød at bo i eget hus dengang kan man næsten ikke forstå,” siger Bitten Eskling. Men uden en smule hjælp udefra havde det måske heller ikke været muligt at realisere drømmen. “Jeg kan i dag ikke begribe at mine forældre var fattige mennesker men kun på penge – og hvor fattig er man så? Det går efterhånden op for mig, hvor meget de små breve som min bedstefar sendte fra Tyskland betød. De bragte solskin ind i det lille hjem. Jeg husker at min far læste højt, jeg dansede rundt, ja hvor fattig er man så?”

Bittens mor Alvine kom fra Sydslesvig og talte både dansk og tysk. Det gjorde besættelsen til en ekstra ond tid. Bitten husker blandt andet stadig med gru, hvordan tyskerne bankede på deres dør med geværkolber for at få hendes mor til at gå ned til skolen og forklare den gamle mand, der boede i den ene lejlighed, at nu var det alvor: Han skulle mørklægge sine vinduer.

Huset overtog Bitten og Helge i 1965. Selv flyttede de dog først fast ind i 1984. Siden er der tilbygget, moderniseret og lavet meget om med blandt andet panoramavindue på førstesalen ud mod markerne, hvor man kan opleve de mest fantastiske solnedgange.

Sådan så huset ud i 1934Et lidt usædvanligt perspektiv - set oppe fra Mandemarke bakker

De 2 fotos ovenfor er det man kalder “før og efter”. Til venstre ses huset i 1934 og til højre ses det oppe fra bakkerne 82 år senere. Selv om det ser ud som om huset ‘kun’ er bygget ud til højre, så er der ifølge Helge ikke meget tilbage af det oprindelige hus.

Bitten og Helge

Et ældre billede af Bitten og Helge foran huset

Bitten elsker alt med blomster og dekorationer, men har også mange andre færdigheder!

Bitten arrangerer frokost i det grønne

Bitten arrangerer frokost i det grønne

På billedserien med gamle fotos nedenfor kan man bl.a. se Bitten sammen med hendes søskende. Klik på billederne for at se dem i stort format. Brug piletasterne på tastaturet for at se næste billede i serien.