Skovstrædet 6 (Nyt 2/2019)

Bemærk: Hvis du vil søge efter navne o.a. her på siden, skal du bruge din browsers søgefunktion eller Ctrl+F. Du kan ikke bruge søgefeltet i øverste højre hjørne, som søger på hele hjemmesiden (læs om søgning på hjemmesiden).

I dag ejes huset af Ina Feilskov.

Skovstrædet 6 i 1989

Husets historie

Åge Post er en tidligere beboer i huset, om hvem det siges, at han godt kunne tage sig en lille en sammen med naboen, maleren Ripcke-Edsberg, som den gang i 1930-erne boede på skolen. I en brandert malede de to huset rødt. (Se mere om Post nederst).

Aage post byggede hus ved Centralskolen på Klintholm Havnevej, hvor han meget praktisk havde en kiosk. Det er huset som senere har fået et meget kinesisk udtryk. Ifølge BBR er huset opført i 1948, så Åge Post flyttede formentlig fra Mandemark i 1948. Den 23. december 1944 bragte Møns Dagblad en meget læseværdig artikel skrevet af Aage Post som hed ”Lidt om det gamle Mandemark”.

Herefter flyttede Marie Nielsen fra Bøvlingbjerg ved Vesterhavet ind. Hun var gift med Johannes. Marie havde i forvejen 2 børn boende i Mandemarke, og et tredje kom med. Faktisk var det en periode, hvor Mandemarke var en rigtig familielandsby.

Ifølge det særlige matrikelkort Godset i 1946 fik lavet over sine besiddelser er huset på dette tidspunkt stadig ejet af godset. Hvornår godset solgte det, vides ikke.

I november 1971 købte Ina huset sammen med sin mand Leif huset for 38.324 kr. med den betingelse at Marie, der var en meget bestemt dame, kunne få lov til at bo i huset resten af sine dage. Det var en slags familiekøb. I 1974 dør Marie 85 år gammel.

Her står Leif i indkørslen

Sådan så huset ud i 1950 (klik for at forstørre)

Frem til 1948 boede Aage og Elly Post i huset. Han var både malermester og musiker og mestrede trompeten. Ægteparret flyttede senere til Klintholm Havnevej.

Da huset ved siden af centralskolen, som i dag ligner et kinesisk hus, er bygget færdigt i 1948 er det formentlig først da de flyttede fra Mandemarke.

Folketællingen i 1940 viser følgende om familien Post, der var blevet gift 19/7 1935 (link til originalt skema):

Aage Richard Jensen Post 6/2 1902 Husfader, Malermester
Ellen Post 11/6 1904 husmoder
Elsebet Post 4/12 1936 barn
Ejvind Post 2/2 1940 barn
skovstraede_LSkovLeif

Luftfoto af huset fra dengang Marie boede der

Ved folketællingen i 1930 er det ikke umiddelbart at identificere hvem der boede i Skovstrædet 6 efter de anførte matrikelnumre, hvis de overhovedet var angivet. Men da Ulla Elise og Helene Johansen, som ved folketællingen i 1925 jfr. nedenfor boede i matr. 19 – og Skovstrædet 6 er matr. 19b i dag – tyder det på at familien Johansen boede i huset indtil Åge Post flyttede ind. Så registreringen af følgende personer et ikke nærmere angivet sted hører nok til huset her:

26 Helene Johansen 2.4.88 Enke, Husmand Syerske
27 Ulla Elise Johansen 1.5.22 Barn

(klik for at forstørre)

Fra et privat fotoalbum er fundet dette gamle foto, hvor den lille pige på billedet (Inger Sofie Jensen, født Dorph-Petersen, kaldet Fie), der boede på Skovstrædet 11, har skrevet følgende: “Mor (Sofie D-P f. 1885) og Fie på vej hjem fra købmanden. I baggrunden det hus, hvor Kurts farmor boede mange år senere. Da jeg var lille, boede Julius og Helene der med deres datter Ulla, som jeg legede med.” 

Da Fie boede på Skovstrædet 11 og huset i baggrunden var beboet af Julius, Helene og Ulla, passer det fint med at det er huset på Skovstrædet 6 som ses på fotoet. Perspektivet fra Skovstrædet ud for nr. 11 ned mod Busenevej, hvor købmanden lå lige om hjørnet til venstre, passer med at Skovstrædet 6 ligger på den anden side nærmere købmanden (hvis hus man havde kunnet se bag huset, hvis det havde været et luftfoto). Nedenfor ses et forstørret udsnit af huset set fra nord-øst.

Skovstrædet 6 set fra Skovstrædet 11

Ved folketællingen i 1925 findes følgende i matr. 19 (familie nr. 3 på originalt skema):

110 Julius Johansen 11/12 1885 Magleby Husfader Arbejdsmand
111 Helene Johansen 2/4 1888 Magleby Husmoder
112 Ulla Elise Johansen 1/5 1922 Magleby Barn

Og i 1916 findes de også – uden at man dog kan være sikker på hvor de boede (hvilket også er tilfældet med folketællingen i 1921 som ikke er lagt på hjemmesiden):

200 Julius Johansen 11/12 1885 Husfader Land og Skovarbejder
201 Helene Jakobsen 2/4 1888 Husmoder

Ved folketællingen i 1906 finder vi en helt anden familie på matr. 19 (link til originalt skema):

580 Hans Peter Jensen 1866 Husfader Daglejer ved Agerbrug
581 Mathilde Jensen 1843 Husmoder
582 Marie Jensen 1893 Barn
583 Magnus Jensen 1895 Barn
584 Hans Jensen 1898 Barn
585 Anna Jensen 1900 Barn
586 Erik Jensen 1903 Barn
587 Dreng 1906 Barn

På hjemmesiden Geni.com med stamtræer kan man finde følgende om Hans Peder Jensen:

Hans Peder Jensen 

Køn: Mand
Fødsel: 08. marts 1866
Budsemark By, Magleby Sogn, Præstøe Amt
Dødsfald: 07. marts 1952 (85)
Stege Præstø Amt.
Nærmeste familie: Søn af Ludvig Jensen og Karen Marie Jensen
Husbond til Mathilda Persson
Far til Marie JensenMagnus JensenHans JensenAnna JensenErik Jensen og 1 anden
Bror til Ane Kirstine JensenJens Søren JensenJohan JensenNiels Jensen og Kristian Jensen

Tilbage ved folketællingen i 1901 blev følgende registreret (originalt skema):

Hans Peter Jensen 8/3 1866 Husfader Skovarbejder og Fyrbøder
Mathilde Petersen 8/3 1873 Husmoder
Marie Jensen 25/10 1893 Barn
Magnus Jensen 9/6 1895 Barn
Hans Jensen 11/5 1898 Barn
Anna Jensen 4/1 1900 Barn

Man kan også se at de var blevet gift i 1891 og at de havde fået 4 børn som levede og mistet et. Faren står anført som skovarbejder og fyrbøder, men på en oversigt alene over familiernes hovedpersoner står han anført som husmand.

Man kunne formode at de var flyttet ind i huset efter at være blevet gift og at de så på et tidspunkt inden 1916 er flyttet – måske på grund af ‘børnerigelighed’, hvis de er fortsat med at få børn i samme tempo. Af ‘stamtræs-siden’ fremgår dog at det første barn Marie er født i 1893 på ‘Klintholm Bjergmark’, mens Magnus i 1895 er født i Mandemarke, og det er alle de efterfølgende børn også, både Hans og Anna samt Erik den 17/12 1902 og Svend Ludvig den 12/11 1908. Inden 1916 er hele familien altså flyttet væk fra Mandemarke.

Folketællingen i 1890, der ikke er digitaliseret på hjemmesiden, har ikke været undersøgt, men ved folketællingen i 1880 har det heller ikke været muligt at fastslå hvem der boede i huset på Skovstrædet 6, som ifølge BBR-registret er opført i 1875. Der har dog ligget hus på ejendommen også før da, men som man kan se af det gamle kort fra 1798 var bebyggelsen på Skovstrædet helt anderledes (se udsnit af kortet på ny fane).

Længere tilbage i tiden – husets beboere fra 1801-1860

Selv om det heller ikke fremgik af de øvrige tidligere folketællinger hvor folk boede, idet der kun stod om det var ‘et Huus’ eller ‘en Gaard’, er der dog somme tider hjælp at hente i de gamle hartkornsprotokoller der blev udfærdiget op til 1834 (som ligger afskrevet for Mandemarke under Studerekammer).

Bruger af matr. 19 på den tid har først været Jens Nielsen Frimand og derefter hans enke, så lad os derfor lede efter dem på de gamle folketællinger.

Folketællingen i 1801 for den 11te familie i Mandemarke er optegnet således:

Jens Nielsen 42 1759 Husbonde Gaardfæster (hans 2. ægteskab)
Maren Knudsdatter 24 1777 hans Kone (hendes 1. ægteskab)
Niels Jensen 9 1792 hans børn
Bodil Jensdatter 6 1795 hans børn
Karen Jensdatter 2 1799 deres børn
Kirsten Jensdatter 1 1800 deres børn
Ane Johansdatter 23 1778 Tjenestepige

Men der er yderligere en Jens Nielsen i den 22de familie:

Jens Nielsen 40 1761 Mand Væver og Husmand
Ane Hansdatter 33 1768 hans Kone
Marie Jensdatter 7 1794 deres barn
Hans Jensen 3 1798 deres barn

Hvem af de to der er næsten lige gamle, som har haft tilnavnet ‘Frimand’ er ikke til at vide, og hvem der så har overtaget matr. 19 som ‘Jens Nielsen Frimands Enke’ er heller ikke til at vide uden at granske gamle arkiver. Dog er der dukket et svar op fra historien om Strædet 14 (noget af det sidste i den lange historie). Her har der i 1834 boet en Niels Jensen, som ved senere folketællinger også blev angivet med tilnavnet Frimand.

Ifølge en privat hjemmeside (åbnes i på fane) omtales nemlig en Niels Jensen Frimand, hvis far var Jens Nielsen Frimand (1759-1830). Den førstnævnte af de 2 Jens Nielsen’er ovenfor var også født i 1759. Ifølge hjemmesiden var Niels Jensens mor Kirsten Michaelsdatter, som levede fra omkring 1761 til 1797, så faren må have giftet sig igen med den yngre Maren Knudsdatter (f. 1777), som vi fandt ved folketællingen i 1801 som 24-årig ægtefælle til den 42-årige Jens Nielsen (f. 1759), hvor det også fremgik at det var hans andet ægteskab. Så det har altså været den førstnævnte familie, den 11te familie på folketællingen i 1801, der hører til huset her.

Ved folketællingen i 1787, som er den ældste der er foretaget, må det i øvrigt være den sidstnævnte som også i 1801 var væver, som ses her:

Jens Nielsen 27 1760 Ugift Huusbonde Huusmand og Væver

For at gøre det rigtigt forvirrende er der i hartkornsprotokollerne også en ‘Frimand’ som hedder ‘Niels Jensen Frimand’ som omkring 1840 har været bruger af matr. 26a, mens ‘Niels Jensen Grothe’ var bruger af matr. 25a. Man forstår virkelig behovet for ekstra tilnavne!

Ved de næste folketællinger i 1834 og 1840 (der var nemlig ingen folketællinger mellem 1801 og 1834 for da havde man andre ting at tænke på i Danmark) er der følgende muligheder.

Er det Ane Hansdatter som er blevet enke efter Jens Nielsen Frimand findes der i 1834 to med det navn, men de er født i henholdsvis 1765 og 1772, hvor hende vi søger skulle være født i 1768 (+/- 1). Så lad os satse på den anden mulighed, nemlig at det er Maren Knudsdatter.

Hende finder vi i 1834, som husmandsenke boende i et hus med 2 familier:

Familie 1:
120 Maren Knudsdatter 57 1777 Enke Huusmands Enke, lever af Jordlodden
121 Jens Christensen 31 1803 Gift Inderste, lever at væve
122 Dorthe Jensdatter 27 1807 Gift hans Kone, Væverske
123 Jochum Jensen 2 1832 Ugift deres Søn
Familie 2
124 Ane Elisabeth Mogensdatter 42 1792 Gift Inderste
125 Jørgen Pedersen 14 1820 Ugift hendes Børn
126 Ane Kirstine Nielsdatter 10 1824 Ugift hendes Børn
127 Peder Nielsen 5 1829 Ugift hendes Børn

Nr. 122 Dorthe Jensdatter fra 1807 er nok en datter til Maren Knudsdatter, idet hendes yngste barn i 1801 var 1 år og hun har været 30 da Dorthe er født.

Så alt peger altså på at Jens Nielsens Enke har heddet Maren Knudsdatter, som også findes ved folketællingen i 1840 i et hus:

Familie 1
Maren Knudsdatter 63 1777 Enke Huusmands Enke, lever af sin Jordlod
Hemming Jensen 23 1817 Ugift hendes Søn, Dagleier
Jens Christiansen 36 1804 Gift Inderste, Dagleier
Dorthe Jensdatter 33 1807 Gift hans Kone, Væverske
Jens Jensen 6 1834 Ugift deres Børn
Sophie Jensdatter 3 1837 Ugift deres Børn
Jochum Jensen 1 1839 Ugift deres Børn
Familie 2
Andreas Christian Müller 53 1787 Gift Afsk. Leuitenant og Pensionist
Sophie Frederikke Hoppe 49 1791 Gift hans Kone
Christine Elisabeth Müller 10 1830 Ugift deres Børn
Jensine Jørgine Müller 6 1834 Ugift deres Børn

Af de mange beboere i huset på dette tidspunkt nævnes følgende under samme husstand: Maren, hendes ugifte søn Hemming (som hun har fået da hun var 40, så han er nok hendes yngste barn), Dorthe og hendes mand samt deres nu 3 børn. Maren har nok haft både sin søn og sin svigersøn til at hjælpe sig med at passe jordlodden, når de ikke var ude som daglejere.

Og så er der nu kommet en ny familie ind som lejere, en pensioneret løjtnant med familie.

Ved næste folketælling i 1845 finder man næsten dem alle igen, hvor familierne blot er nævnt i den modsatte rækkefølge:

Familie 1 Frederikke Sophie Müller 53 1792 Enke lever af Pension
Christine Elisabeth Müller 15 1830 hendes Barn
Jensine Giorgine Müller 11 1834 hendes Barn
Familie 2 Maren Knudsdatter 68 1777 Enke lever af sin Jordlod
Jens Christiansen 41 1804 Dagleier, Indsidder
Dorthea Jensdatter 38 1807 hans Kone, Væversvend
Jens Jensen 11 1834 barn
Sophie Jensdatter 8 1837 barn
Karen Jensdatter 3 1842 barn

1850 (link til det original skema) kan mange af dem igen genfindes, dog ikke Maren Knudsdatter der ville have været 73 men formentlig er død forinden:

Familie 1 Jens Christiansen 45 1805 Husmand og Dagleier
Dorthe Jensdatter 43 1807 Hans kone
Sophie Jensdatter 13 1837 deres Børn
Karen Jensdatter 8 1842 deres Børn
Christian Jensen 5 1845 deres Børn
Familie 2 Sophie Frederikke Hoppe 58 1792 Enke, Inderste og lever af Pension
Jensine Georgine Møller 16 1834 hendes Datter

Igen i 1860 genfinder vi dem, selv om det tynder ud i navnene:

Familie 1 Jens Christiansen 57 1803 Husmand. Daglejer
Dorthe Jensdatter 53 1807 Hans Kone. Væverske
Familie 2 Sophie Frederikke Müller, f. Hoppe 68 1792 Indsidder, Enke. Pension af Finanskassen
Christine Elisabeth Müller 30 1830 Hendes Datter

Alle Jens og Dorthes børn, hvoraf den yngste har været 15, er nu flyttet hjemmefra. Fru Müller, der får pension af Finanskassen efter sin mand som i 1840 var gået på pension som ‘Afsk. Leuitenant’, jfr. folketællingen i 1840, bor i den anden del af huset sammen med en 30-årig datter.

Tyve år senere i 1880 findes der ingen spor af nogen af personerne, men da det nuværende hus skulle være opført i 1875, er det gamle hus sikkert blevet forladt på et tidspunkt efter folketællingen i 1860. På det gamle kort fra 1798 var der aftegnet bygningerne på dette tidspunkt, og kortet blev benyttet i en meget lang årrække efter (i alt fald til 1860), hvor man efterhånden som huse forsvandt overstregede dem som man kan se på kortet til højre, hvor man også kan se at matr. 19 oprindeligt også omfattede grunden øst for som i dag har matr. 19a og henligger som en lille juletræsplantage på ca. 3.000 kvadratmeter der er løbet løbsk.