Strædet 14

I dag ejes huset af Sigge Winther Nielsen, Anna Ballan, Søren Ardahl Winter og Ulla Nielsen, som sammen købte det i 2015 efter at forfatteren Sven Holm sammen med sin kone Bodil havde haft det siden 2005.

November 2016

November 2016

Husets historie

straedet_Kirkesti1Tækker Oscar Larsen har tilbragt en stor del af sit voksne liv sammen med hustruen Olga, i huset næsten for enden af Strædet.

Ved folketællingerne i 1940 og tidligere, hvor Oscar Larsen blev stavet ‘Oskar Larsen’, kan man se at han var blevet gift med Olga Kristine i 1921 og at de i 1940 havde sønnen Villy på 12 boende hjemme. Hvor der om Oscar eller Oskar i 1940 stod ‘Tækker og Fabriksarb. Holme Saftstation’ og der om Olga stod  ‘Husmoder’, stod der om sønnen: ‘Barn Søndagsskolegang’ – det har formentlig været et både-og!

Til venstre ses huset fotograferet omkring 2005 efter en omfattende renovering, hvor der dog manglede meget ved den indvendige finish, som Svend Holm og Bodil Randers så måtte sørge for.

landsbyen_Taekkerhus

Oscars hus som det så ud da billedkunstneren Jørn.O.H.Bork overtog det i midten af halvfemserne

Huset har siden Oscar døde gennemgået en omfattende ombygning og renovering, hvor det blandt andet har fået tilføjet en ekstra etage. Efter sigende havde Bork som havde ejet huset i mange år fornyet huset helt ned til syldstenene. Det var ham som ejede huset indtil 2005, men han brugte det ikke meget i de sidste år.

Ifølge BBR-oplysningerne har huset fået et samlet boligareal på 143 kvm. og er – oprindeligt – bygget i 1875.

Ifølge det særlige matrikelkort Godset i 1946 fik lavet over sine besiddelser er huset på dette tidspunkt stadig ejet af godset. Det var først i 1966 at C.C.Scavenius solgte matr. 26c til en Børge Madsen for 20.000 kr. I 1989 købte Jørn O.H. Bork huset af ham for 200.000 kr. Efter moderniseringen endte Bork med at sælge huset i 2005 for 1.850.000 kr. til forfatteren Sven Holm og hans kone, som i 2015 solgte det til de nuværende ejere for 1.910.000 kr. ifølge offentlige oplysninger. Så på de 50 år fra 1966 er der altså sket en kraftig ændring i pris men også i kvalitet af huset.

Det var iøvrigt ved godsets salg i 1966 at C.C. Scavenius fik tinglyst en servitut med forbud mod at drive jagt og mod udstykning af parcellen, hvad der ikke forekommer voldsomt relevant. Samtidig sørgede godset for altid at have forkøbsret til ejendommen, således at man ved hvert salg er nødt til spørge godset om de vil købe den på tilsvarende vilkår som en anden køber har akcepteret. Det gjorde man ved mange salg, og så vidt vides har denne forkøbsret aldrig givet anledning til andet end ekstra ulejlighed.

Mere om Oscar Larsen

straedet_OskarTagOscar Larsen har tækket mange tage i Mandemarke . På sine ældre dage havde han for vane at ligge med en cerut i munden, når han fastgjorde den letantændelige strå på tagene (dog ikke på billedet til venstre). Ifølge Oscars søn Villy Larsen var det dog mere ufarligt end det så ud. “Ofte var der ikke ild i cerutten. Han skulle bare have et eller andet i munden. Tidligere var det en pibe. Men efter han fik forlorne tænder gik han over til cerutter, for han var bange for, at de ikke var gode nok til at holde fast på piben“, forklarer Villy.

Oscar tilbragte sin barndom i Busenevej 28 A, hvor hans far Christian Larsen boede, og hvor sønnen Villy senere flyttede ind med sin kone Oda (se hvem der boede på Busenevej 28A ved folketællingen i 1906 under omtalen af huset).

Ved folketællingen i 1940 havde ejendommen matr.nr. 26a (i dag er det 26c så der må være sket nogen ændringer af grunden siden) så husstanden således ud:

Oskar Henrik Larsen 23/9 1901 Tækker og Fabriksarb. Holme Saftstation 2/1 1921
Olga Kristine Larsen 27/8 1904 Husmoder
Jens Villy Kirstien Larsen 5/2 1928 Barn – Søndagsskolegang

Man kan undre sig over om sønnens navn ikke skulle have været Kristian, men det står der ikke (link til det originale folketællingsskema).

Ved folketællingen i 1930 så husstanden således ud (link til originalskema), hvor de understregne fornavne var dem de brugte til daglig:

Oskar Henrik Larsen 23.9.1 Magleby Gift Husmand 1921 /2
Olga Kristine Larsen 27.2.4 Magleby Husmoder
Ove Henning Larsen 7.6.21 Borre Barn
Jens Villy Kirstein Larsen 6.2.28  Magleby Barn

Nå, sønnen som blev kaldt Villy hed altså Kirstein til mellemnavn! Af øverste højre felt kan vi her se, at Oskar og Olga var blevet gift i 1921 og havde fået 2 børn.

Ved siden af huset startede i gamle dage Kirkestien, hvorfra man i Oscars barndom gik tværs over marken til Hovvejen og videre venstre om Gunildsbjerget hele vejen til Magleby kirke. Det var den gang folk i Mandemarke – helt bogstaveligt – “gik i Kirke”.

Læs mere om kirkestien, som Mandemarke Bylaug omkring 2000 forgæves forsøgte at få genåbnet med sit ‘Forslag til genåbning af Møllebækken og gamle stier med forbindelse til Mandemarke’.