Strædet 14

I dag ejes huset af Sigge Winther Nielsen, Anna Ballan, Søren Ardahl Winter og Ulla Nielsen, som sammen købte det i 2015 efter at forfatteren Sven Holm sammen med sin kone Bodil havde haft det siden 2005.

November 2016

November 2016

Husets historie

straedet_Kirkesti1Tækker Oscar Larsen har tilbragt en stor del af sit voksne liv sammen med hustruen Olga i det gule hus for enden af Strædet som til venstre er afbildet omkring 2005 efter en omfattende (total?) renovering, hvor der dog manglede meget ved den indvendige finish.

landsbyen_Taekkerhus

Oscars hus som det så ud da billedkunstneren Jørn.O.H.Bork overtog det i midten af halvfemserne

Huset har siden Oscar døde gennemgået en omfattende ombygning og renovering, hvor det blandt andet har fået tilføjet en ekstra etage. Efter sigende har Bork fornyet huset helt ned til syldstenene.

Ifølge BBR-oplysningerne har huset fået et samlet boligareal på 143 kvm. og er – oprindeligt – bygget i 1875.

straedet_OskarTagOscar Larsen har tækket mange tage i Mandemarke . På sine ældre dage havde han for vane at ligge med en cerut i munden, når han fastgjorde den letantændelige strå på tagene (dog ikke på billedet til venstre). Ifølge Oscars søn Villy Larsen var det dog mere ufarligt end det så ud. “Ofte var der ikke ild i cerutten. Han skulle bare have et eller andet i munden. Tidligere var det en pibe. Men efter han fik forlorne tænder gik han over til cerutter, for han var bange for, at de ikke var gode nok til at holde fast på piben“, forklarer Villy.

Oscar tilbragte sin barndom i Busenevej 28 A, hvor hans far Christian Larsen boede, og hvor sønnen Villy senere flyttede ind med sin kone Oda.

Ved siden af huset startede i gamle dage Kirkestien, hvorfra man i Oscars barndom gik tværs over marken til Hovvejen og videre venstre om Gunildsbjerget hele vejen til Magleby kirke. Det var den gang folk i Mandemarke – helt bogstaveligt – “gik i Kirke”.

Læs mere om kirkestien, som Mandemarke Bylaug omkring 2000 forgæves forsøgte at få genåbnet med sit ‘Forslag til genåbning af Møllebækken og gamle stier med forbindelse til Mandemarke’.