Busenevej 20

I dag ejes gården af Carl Peter B Scavenius. Godset købte i 2005 gården med tilhørende jorder for 2.700.000 – næppe for bygningernes skyld! Og i 2017 har godset ansøgt kommunen om tilladelse til at rive gården helt ned og bygge 2 nye huse.

Luftfoto af gården fra 1997

De ca. 26 tdr. land og den tidligere tørvemose syd for gården havde frem til 1925 været ejet af godset, så nu blev ringen sluttet: Verners far købte ejendommen af godset i 1925, og godset købte den tilbage i 2005 fra Verner. (Iflg. det gamle realregister for tinglysninger frem til 1939 blev “Skøde af 21. juli 1924 læst 29. s.m. fra Sophus Scavenius til Aage Marius Petersen paa Matr. 3a, 3c, 3d og 48”).

Det er vist det eneste tilfælde hvor godset har købt en af sine tidligere besiddelser tilbage, og så var det ikke engang i forbindelse med en fri handel. Verner og Edith fik dog lov til at blive boende, så længe de ønskede. Det blev ikke så mange år. Først blev Verner dement og kom på plejehjemmet ved Klintholm Havn, hvorfra han en aften var gået – måske for at finde ‘hjem’ til gården og barndomshjemmet. Da han blev fundet i en grøft var han død. Edith flyttede til en af de små lejligheder i forbindelse med plejehjemmet nogle år senere, som hun dog ikke nåede at få glæde af ret længe.

Gårdens historie

busenevej-20_rude786Gårdens ældste dele skulle være fra 1700-tallet.

Men der har formentlig været beboelse på stedet siden oldtiden.

På en rude fra den gamle indgangsdør er årstallet 1786 ridset ind i det håndblæste glas, som det svagt kan anes på fotoet her.

Ejendommen står i offentlige registre anført med byggeår 1875, men de oplysninger kan man ikke altid regne med.

.

.

Det meste af gården var lerklinede vægge og bindingsværk, da Verner og Edith kom til.

Gården er stærkt ombygget, men var tidligere indrettet omkring en lukket gård.

På udsnittet af det gamle matrikelkort fra 1798 som blev benyttet frem til 1860 ses gården dog at have haft form som et L, hvor der med sort står No 3.

Ejendommen har i dag matr. 3a Mandemarke By, Magleby, og ses nedenfor på et gammelt luftfoto.

landsbyen_vernerl

Gården hørte som nævnt under Klintholm Gods indtil 1925.

Folketællingen i 1901 udviser følgende (link til skema fra 676):

676 132 Frederik Madsen     Busenevej 20 M Ugift f.1853 Husfader Gaardforpagter
677 132 Anne Kirstine Jensen K Ugift f.1864 Tjeneste-tyende Husholderske
678 132 Karen Kirstine Jensen K Ugift f.1849 Tjenestepige
679 132 Frederik Nielsen M Ugift f.1880 Tjenestekarl
680 132 Georg Johansen M Ugift f.1889 Tjenestekarl

Ved folketælling i februar 1911 bestod gårdens husstand da bestå af 58 årige Frederik Madsen, hans kone Maren Kirstine Madsen, datteren Anna Marie Knudsen og karlen Hans Christian Carlsen. Så på de forløbne 10 år var han altså blevet gift og havde fået barn.

Som et lille indskud kan det nævnes, at karlen Hans Christian 20 år efter i 1931 forpagtede på den anden større gård i Mandemarke, Busenevej 19, som han dernæst i 1937 købte af godset.

busenevej-20_vfsolI 1925 bliver gården købt fri af godset af Verners far, Aage Marius Petersen (født 18/1 1901  i Svensmarke, Fanefjord sogn).

Af folketællingen i 1930 (nederst på siden her) kan man se, at han i 1924 blev gift med Bertha Oline (født 1/6 1901 i Ålebæk, Borre), og at de på daværende tidspunkt havde fået 2 børn: Margit i 1925 og Verner i 1927.

Af de forskellige fotos kan man også se at han var garder.

Verner med sin mor, sine 2 søskende og sin bedstefar Aage Marius (klik for at forstørre)

Verner med sin mor, sine 2 søskende og sin bedstefar Aage Marius (klik for at forstørre)

Verners mor Bertha døde først i 1971, men Aage Marius Petersen døde i 1939, da Verner var 11 år gammel, og er derfor ikke med på det gamle familiefoto.

Derfor var der bestyrer på gården indtil Verner var parat til at overtage driften af gården. Læs bestyrerens dagbog!

Ved folketællingen i 1940 blev følgende registreret (link til skema på mikrofilm) – navn, fødselsdato og -sted samt stilling:

Bertha Oline Pedersen 1/6 1901 Borre Husmoder Enke Gaardejer Hjælper ved Markarbejde
Verner Pedersen 31/8 1927 Mandemark Barn
Merite Pedersen 25/2 1931 Mandemark Barn
Hakon Nøhr Jensen 4/4 1916 Borre Gaardbestyrer

I 1951 havde Verner og Edith dog købt huset på Busenevej 15 af murerdatteren Erna Frederikke Hansen i 1951 for 14.000 kr. Da Verner er født den 31/8 1927 (jfr. folketællingen til sidst), har han altså været 23 eller 24, da han i 1951 købte Busenevej 15 sammen med Edith, som han også helt sikkert må have giftet sig med forinden.

Efter nogle år er Verner og Edith flyttet ned til gården, samtidig med at Verners mor flyttede hen til huset på Busenevej 15. Hvornår de byttede bolig vides ikke. Verner og Edith blev dog ved med at eje huset på Busenevej 15 indtil de i 1972 solgte det til Per og Inger Høhne for 75.000. Det har sikkert været fordi Verners mor på dette tidspunkt er død.

landsbyen_vhusbog

Gården var i meget dårlig stand, forfalden og umoderne da Verner og Edith flyttede ind. Der var hverken indlagt vand eller konstrueret afløb.

Køkkenet var gammeldags med gruekedel, cementgulv og opgang til høloftet. Stuegulvet var så mørt at ægteparret frygtede for at det skulle bryde sammen. Isolering var der ikke meget af, vinduerne havde kendt deres bedste dage og kakkelovnene var den eneste varmekilde.

busenevej-20_vgbedstoLandbrugsjorden udgjorde 26 tønder land syd for Mandemarke plus den gamle tørvemose i lavningen syd for landsbyen, som man kan se på det ældre luftfoto, hvor bygningerne stadig var stråtækte.

Under 2. verdenskrig (og sikkert også før) blev der skåret tørv i mosen. Tørvene blev malet i en maskine og kom ud i nogle lange stænger, der blev snittet i stykker på størrelse med mursten med en kniv, og derefter lagt til tørre på marken.

Verner og Edith på gårdspladsen i sommeren 1999

Verner og Edith på gårdspladsen i sommeren 1999

Edith i 2007

Edith i 2007 (klik for at forstørre)

Dagligstuen august 2007

Edith og Verner havde efter overtagelsen gennemgribende moderniseret og ombygget gården. Grundplanen blev bibeholdt bortset fra åbningen mod nord.

Stuehuset blev ombygget i 1966. Der var sikkert ikke ændret meget i stuen, da billedet blev taget i 2007, bortset måske fra at der kan være kommet flere juleplatter til. Køkkenet er vist det man en gang kaldte et rigtigt ’60-er køkken’.

(klik for at forstørre)

Verner stoppede i 1976 med at have køer, og i 1993 forpagtede han jorden ud, så han heller ikke længere havde den forpligtelse, men da var han også 65.

Om livet i det gamle Mandemarke fortæller Edith og Verner:

“De fleste huse havde tilknytning til godset. Ofte med stald i den ene ende med plads til nogle få dyr. Til husene hørte små jordlodder, herunder også i bakkerne, der senere blev opkøbt af godset.”

“Mange arbejdede i Klintholm. Og Mandemarke myldrede med børn. Seks eller syv børn i en familie var ikke ualmindeligt.”

“Der var købmand ( i Busenevej 8) og landsbyen fik jævnligt besøg af to bagerbiler (henholdsvis Hakon og Stanislav), mælkemand, slagter, oste- og fiskehandler.”

En gammel mønbo har suppleret det sidste med navne: Slagter Svend Rossing og slagter Egon Jensen og mælkemand Ejner Jørgensen.

Edith var vokset op i Hjertebjerg, Verner i Mandemarke. Han gik 3 år i den gamle skole (Skovstrædet 2), før han og skolen blev flyttet til Magleby Centralskole i 1937.

Maleri af Ediths fødehjem

Maleri af Ediths fødehjem

Under krigen blev der som nævnt gravet tørv i mosen. Selve byen blev ikke særlig berørt af krigen. Men ved befrielsen kom der over 300 tidligere koncentrationslejrfanger i en elendig tilstand til Klintholm Havn om bord på en pram. Mange lokale var engagerede i hjælpen, blandt andet Finn Carlsens far Hans Christian Carlsen fra den anden gård i byen (Busenevej 19), dr. Fenger fra Borre og baron Niels Rosenkrans fra Liselund. De stakkels mennesker blev indkvarteret i forsamlingshuset på Havnevej.

Når der skulle festes i efterkrigsårene foregik det på det samme Høje Møns Forsamlingshus til jul, fastelavn, baller og dilettant komedie. Der kunne også danses på restaurant ved Hunosøgård Hotel (hvor der sidenhen har været rideskole). I Jydelejet fejrede man Sankt Hans.

Mandemarke har ændret sig meget i Verners og Ediths tid i landsbyen.

landsbyen_vmogvogn

Verner med den hestetrukne møgvogn

.

Folketællingen i 1930 indeholder følgende oplysninger pr. 5/11 1930 om familien (navn, fødselsdato, fødested, familiestilling – og for husbonden tillige erhverv, vielsesdato og antal levendefødte børn):

Aage Marius Petersen 18.1.1 Fanefjord Husfader Gårdejer 1924 2
Bertha Oline 1.6.1 Borre Husmoder
Margit 4.6.25
Verner 31.8.27

På det gamle familiefoto ovenfor som var taget efter Aage Marius’ død i 1939, ser man altså hans mor Bertha Oline, hans storesøster Margit, ham selv – samt lillesøsteren Merite som blev født i 1931.

Tilbage