Busenevej 32

I dag ejes huset af Knud og Christina Petersen.

busenevej-32a

Knud og Christina er arkitekter og arbejder i deres egen arkitekttegnestue i Berlin og siden 1994 også i Mandemarke. Bygningsrestaurering, dokumentation og bygningsarkæologiske undersøgelser er deres hovedarbejdsområder.

Knud og Christina altid været meget betaget af den danske bygningskultur og landets designprofil med dens håndværksmæssige kvaliteter og traditioner.  busenevej-32b

I flere år har Knud ved siden af virksomhed beskæftiget sig med fotografering af arkitektur og landskaber.

Knud har fundet mange naturskønne motiver fra Møns mangfoldige landskaber gennem de forskellige årstiders skiftende stemninger og ofte bruges i fotoudstillinger, hans populære ”Møn-Kalendere” og postkort. Knud produceret og salg også de moderne ‘vejrhaner’, som er en del af havens faste inventar.

Knud og Christina har siden opført en tilbygning til huset.

Tidligere boede vejmand Folmer Rasmussens i det lille hvide hus. Foto fra 1994:

busenevej-32c

Folmer Rasmussens far, Ferdinand Rasmussen emigrerede til Argentina i forrige århundrede. Men han kom tilbage til Danmark og bosatte sig i Kraneled. Han fik sønnerne Folmer og Helge. Folmers ældste datter Ingelise Hansen har boet på Møn i mange år.

busenevej-32d

Huset er fra 1934 (jfr. udskrift fra Bolig- og Bygningsregistret).

busenevej-32_Stentekst

Mindestenen i Klintholm Havn (klik for at forstørre)

Da Christina og Knud Petersen i 1994 overtog den afdøde vejmand Folmer Rasmussens hus, lå der en kæmpe sten for enden af grunden. Ja, faktisk lå den på selve grunden, fordi grunden ender i en spids i forlængelse af hækkene i skellene.

Den blev siden blev flyttet til Klintholm Havn og forvandlet til et mindesmærke for de døende og afkræftede nazifanger, der i krigens sidste dage blev slæbt ind i Klintholm Havn stuvet sammen i bunden af en uhumsk pram.

I den modsatte ende af grunden ejer Magleby vandværk et mindre jordareal, hvor vandværket har har en trykforøgerstation og 3 stophaner, men der ingen vandboring og vandindvinding.

En gang har der i øvrigt været et brødudsalg i huset. Brødet blev bagt i Andelsbageriet i Nyborre (lige i svinget, når man kører ind i Nyborre fra Magleby).

Det hænger måske sammen med følgende oplysning om husstanden som den blev beskrevet ved folketællingen den 5/11 1940:

Carl Svend Frede Carstensen 12/8 1904 Magleby Husfader Brødkusk Borre Bageri
Thyra Carstensen 21/3 1908 Argentina Husmoder
Valther Roland Carstensen 12/8 1930 Borre Barn
Lissy (?) Connie Carstensen 11/5 1938 Magleby Barn

De understregede fornavne var dem de sædvanligt brugte. Lissys navn er blevet rettet ved overskrivning, så det er svært at læse (se selv mikrofilmen). Det fremgår også at Frede og Thyra var blevet gift den 13/4 1930, og at Thyra var dansk statsborger. At hun var født i Argentina var højst usædvanligt, da langt de fleste i Mandemarke i 1940 var født i Magleby sogn eller nærliggende sogne. Forklaringen er sikkert at hendes forældre har været blandt de mange som udvandrede sidst i 1800-tallet, og så senere vendte tilbage til Danmark. Som man vil kunne se af de mange historier på denne hjemmeside, var det slet ikke usædvanligt at udvandrerne senere vendte tilbage.

Af gamle tinglysningsprotokoller kan man se, at matr. 4k, har hørt til Busenevej 24, som indtil 1925 var ejet af Klintholm gods, som det var tilfældet med så mange andre ejendomme. Men i 1925 købte Johannes Jørgensen Busenevej 24 af godset, og i 1934 solgte han matrikel 4k til Carl Svend Frede Carstensen, som sikkert herefter straks gik i gang med at opføre det nuværende hus på Busenevej 32. Købesummen for grunden var hvad den var vurderet til af det offentlige, nemlig 874,25 kr.

I 1947 solgte Carl Svend Frede Carstensen ejendommen til Folmer Rasmussen for 15.000 kr. – den offentlige vurdering af hus og grund var 6.500.

I 1994 er Folmer Rasmussen død, for der bliver først tinglyst en skifteretsattest for hans børn, Ingelise Hansen, Birgit Madsen og Finn Bøje Rasmussen, som dernæst sælger huset til Kurt Petersen og Christina Petersen for 350.000 kr. (offentlig vurdering 320.000).

Men ellers kniber det med at kunne fortælle mere om historien bag det lille ydmyge hus i Mandemarkes udkant fra 1934, bortset fra at der på de gamle matrikelkort ikke ses at have ligget nogen huse på stedet her. Se selv udsnittet af det gamle matrikelkort fra 1798 nedenfor og det brede gule areal, hvor der står ‘Gadejord’!