Busenevej 12

I dag bor Anne og Arne Nordahl i huset, som er opført i 1875.

Men de har i det tidlige forår 2017 sat huset til salg! Se salgsannoncen.

Historien om tidligere beboere:

Hans Peter Hansen (f. 16-5-1864) er nedenfor fotograferet sammen med sin kone Sidse Kirstine (f. 14-11-1854) engang sidst i 1920’erne. De var naboer til sønnen Valdemar og hans kone Kristine Petrea i Busenevej 10. Huset lejede de i mange år af godset, men engang sidst i 1920’erne (se dog senere oplysning ved afslutningen af denne historie) købte Valdemar Hansen huset af godset, så han ejede begge husene.

Ved folketællingen for 1925 kan man også se at Hans Peter og Sidse boede i huset, ligesom sønnen Valdemar i nabohuset. Hans Peter og Sidse Kirstine havde i øvrigt en anden søn Jens Peter Hansen som boede på Skovstrædet 5. (Læs Jens Peter Hansens barnebarn Kurt Henriksens historie om Jens Peter Hansen og familien).

familien-hansen_HHansenNorrdahlGammelt foto af Hans Peter og Sidse foran huset.

Haven gik lige op til vores hus. Far kunne ikke tåle tanken om, at en fremmed en dag kunne gå helt op til vore vinduer. Derfor købte han huset for at få en del af haven,” forklarer Valdemar Hansens datter Astrid Olsen, som der er et foto af til sidst.

busenevej-12_HHanse1

Gammel idyl på den lille stikvej bagom huset, der ligger helt forrest til venstre

I dag har Hans Peter Hansens tidligere hjem derfor en ret lille have, men som man kan se på billedet nedenfor var det anderledes før i tiden. På billedet nedenfor til højre er Hans Peter i gang med greben i haven ud mod Busenevej, hvor man kan se den gamle Mandemarkebus i baggrunden. I dag er haven indlemmet i naboens grund (Busenevej 10), hvor en høj hæk forhindrer frit udsyn mod Busenevej.

familien-hansen_HHansen4

En aldrende Hans Peter Hansen samme med sin hund foran huset.

familien-hansen_HHansen3

Til huset hørte, da Klintholm var ejer, de sædvanlige 4 til 5 tønder land, som desværre for Hans Peter var placeret helt ude ved Busene.

Da Astrid Olsen var barn kørte Hans Peter med fisk, der blev hentet hos fiskerne i Klintholm. Fiskene blev bragt ud i en lille vogn trukket af en ponyhest. Der blev ikke brugt is til at afkøle fiskene i vognen, så det lugtede ifølge Astrid Olsen en anelse fælt fra Hans Peters vogn.

Hans Peter Hansen kom til verden i Elmelunde den 16. maj 1864 omkring en måned efter en anden Hans Hansen fra Mandemarke døde ved Dybbøl. Ifølge L.P.Rasmussens livserindringer fra 1913 var det den tolvte april. (En anden erindring fastsætter dødsdagen til den 7. april).

“Rebslager Meisel forsynede os med kaffe, som han tjente godt på. En dag, kedelen hængte over ilden, kom en granatstump og slog den af, men Meisel for til og snappede den, inden al kaffen var løbet af. Vi gravede huler i volden, så blev der lidt lunt at ligge og sove, men flere vågnede aldrig mere, således H Hansen fra Mandemark, som også står nævnt på tavlen i Magleby kirke. Han lå i et sådant hul 12. april og blev dræbt at en granat; men han var nok beredt derpå, han havde sagt hjemme, at han ville blive dræbt. Han var ellers en rigtig rask karl.”

familien-hansen_HHansen2

Portræt af Hans Peter Hansen på hans gamle dage

Huset beholdt Valdemar Hansen frem til engang i 1960’erne, hvor han solgte det til en mand, der ifølge Astrid Olsen vistnok hed et eller andet med Henning og arbejdede i et ministerium, formentlig Finansministeriet. Huset brugte han som feriebolig.

Astrid Olsen

Hvad ejendommens blad i den gamle tingbog fra 1927-2000 viser

Indtil tinglysningssystemet blev digitaliseret førte man oplysningerne ind i gamle håndskrevne protokoller, som alle kunne kigge i på tinglysningskontoret. Således også for denne ejendom – klik HER og se protokolbladet på ny fane efter at Statens Arkiver har affotograferet tinglysningsprotokollerne.

Ifølge tingbogen var det først i 1947 at Valdemar Hansen fik tilskødet ejendommen fra Carl Christian Scavenius – for 2.500 kr. I 1972 blev ejendommen overdraget til Henning Nordby Madsen – for 23.000 kr. Ved hans død i 1992 blev ejendommen solgt til Karen Abildgaard og Allan Krog – for 392.400 kr. I 1997 fik Anne Nordahl Hansen skøde på ejendommen – for 889.660 kr.

Og så kan man grine lidt af at læse servitutterne, hvor den gamle godsejer C.C.Scavenius ved salget i 1947 ved salget til Valdemar Hansen fik tinglyst et dokument angående forbud mod at drive jagt på ejendommen!!