Skovstrædet 2 A og B

I dag ejes huset af Carl Gustav Jacob B. Scavenius.

Det er opdelt i to lejligheder, som begge lejes ud.

Husets historie

Oprindelig var huset en lille landsbyskole og så sådan ud:

landsbyen_K

Klik på billedet og se den gamle rytterskole fra ca. 1721

Mandemarke Skole åbnede dørene i slutningen af 1800-tallet på samme grund, hvor den gamle rytterskole tidligere havde ligget.

Ifølge BBR (Bygnings- og Bolig Registret) er den nuværende bygning dog opført i 1775. Men det eneste tilbageværende fra den oprindelige stråtækte rytterskole skulle være en stentavle på væggen, som ingen siden hen har kunnet spore. Måske er fotoet nedenfor det sidste spor af den? Klik på billedet og se et af en anden tavle, som ifølge Møns Museum formentlig er den der stammer fra Mandemarke – eller måske Magleby. (Svaret blæser lidt i vinden).

Den nye skole kom dog kun til at fungere i ca. 50 år, og i 1937 blev det sidste hold elever undervist.

Efter 216 år med skole på stedet blev bygningen og den tilhørende landbrugsjord solgt til bonden på Kongsbjerggård – eller ‘Kongsbjerggård manden’ som han blev kaldt på egnen.

Ifølge Realregister for Magleby 1850-1939 (forgængeren for tinglysningsprotokollerne) blev der den 6/11 1931 lyst skøde fra godsejer Sophus Scavenius til Magleby Kommune. Den 18/6 1937 blev tinglyst skøde fra kommunen til Johannes Hansen for en købesum på 13.500 kr.

Børnene fra Mandemarke startede nu skoletilværelsen på Magleby Centralskole oppe på Klintholm Havnevej. Den er sidenhen også blevet nedlagt, så børnene i dag skal til Hjertebjergskolen – hvis der overhovedet er nogen børn der skal begynde i skole i Mandemarke! Hvis de senere skal i gymnasiet, skal de til Vordingborg.

John Baandhøj der i 1939 blev født i Kraneled, og senere er flyttet tilbage til Kraneledvej 24, fortæller om sin barndom i landsbyen der:

I gamle dage var her skole lige på den anden side af vejen. Det var en forskole, hvor man gik i 3 år: i første klasse, i lille anden og i store anden. Derefter fortsatte John i Centralskolen på Klintholm Havnevej, så han måtte cykle hele vejen gennem Mandemarke og ned ad Hovvejen. Centralskolen havde elever fra 1. til 5. klasse.

Dernæst måtte John til Magleby Realskole lige ved Magleby kirke. Det var en privat skole, der også havde kostskole for dem der havde behov for det. Forældrene måtte betale for børnene, men fik tilskud fra kommunen.

Nu er alle skolerne lukket og alle må til Hjertebjerg. Men der er jo heller ikke så mange børn mere, som der dengang var.

John fortæller at hans far og også havde gået på Magleby Centralskole ved Magleby kirke. Nogle gange red han og hans bror til skole fra Kraneled, og så havde de hestene opstaldet i stalden ved præstegården.

skovstraede_KlasseSHFK

Lærer Henriksen med sin klasse foran skolen engang sidst i 1920’erne

I 1947 solgte Kongsbjerggårdmandens enke skolen med den tilhørende jord til Finn Carlsens far Hans Christian Carlsen, som den gang ejede gården på Busenevej 19 (den ene af de to gårde, som ikke var blevet flyttet ud ved udskiftningen omkring 1802). Men Christian havde kun brug for jorden og solgte skolen til godset, der stadig ejer bygningen.

I gamle dage lå der et hus på den anden side ud mod marken. Der har skolelæreren sikkert haft en gris eller andet gående. Det må have været hyggeligt for børnene i skolestuen på den anden side!

Andre sider i relation til skolen her på hjemmesiden:

Den gamle skole

Lærer Villum Jensen

Skoleledere af Mandemarke Skole

Link til ekstern side om rytterskoler – afsnittet om Mandemarke