Skovstrædet 2 A og B

I dag ejes huset af Carl Gustav Jacob B. Scavenius.

Det er opdelt i to lejligheder, som begge lejes ud.

Husets historie

Oprindelig var huset en lille landsbyskole og så sådan ud:

landsbyen_K

Mandemarke Skole åbnede dørene i slutningen af 1800-tallet på samme grund, hvor den gamle rytterskole tidligere havde ligget.

Ifølge BBR (Bygnings- og Bolig Registret) er den nuværende bygning dog opført i 1775. Det eneste tilbageværende fra den oprindelige stråtækte rytterskole skulle være en stentavle på væggen, som ingen siden hen har kunnet spore. Måske er fotoet her det sidste spor af den? (Klik på fotoet for at se en anden tavle, som ifølge Møns Museum formentlig er den fra Mandemarke – eller Magleby).

Den nye skole kom dog kun til at fungere i ca. 50 år. I 1937 blev det sidste hold elever undervist.

Efter 216 år med skole på stedet blev bygningen og den tilhørende landbrugsjord solgt til bonden på Kongsbjerggård – eller Kongsbjerggårdmanden som han blev kaldt på egnen. Børnene fra Mandemarke startede nu skoletilværelsen på Magleby Centralskole oppe på Klintholm Havnevej, der sidenhen også er blevet nedlagt, så børnene i dag skal til Hjertebjergskolen eller til Vordingborg, hvis de skal i gymnasiet.

skovstraede_KlasseSHFK

Lærer Henriksen med sin klasse foran skolen engang sidst i 1920’erne

I 1947 solgte Kongsbjerggårdmandens enke skolen med den tilhørende jord til Finn Carlsens far Hans Christian Carlsen, som den gang ejede gården på Busenevej 19 (den ene af de to gårde, som ikke var blevet flyttet ud ved udskiftningen i 1802). Men Christian havde kun brug for jorden og solgte skolen til godset, der stadig ejer bygningen.

I gamle dage lå der et hus på den anden side ud mod marken. Der har skolelæreren sikkert haft en gris eller andet gående. Det må have været hyggeligt for børnene i skolestuen på den anden side!

Andre sider i relation til skolen her på hjemmesiden Mandemarke.dk:

Den gamle skole

Lærer Villum Jensen

Skoleledere af Mandemarke Skole

Link til ekstern side om rytterskoler – afsnittet om Mandemarke