Strædet 5 (Nyt 2/2019)

I dag ejes huset stadig af Michael Kuttner, men han har sat det til salg for at flytte ind til Stege.

straedet-5-fra-haven-20016-11-27-112

Strædet 5 set fra havesiden en vinterdag i 2016

Husets historie

Fra 2001 til 2019 var huset ejet af Michael Kuttner.

Før da havde han et ganske lille sortbejdset sommerhus i Gilleleje på en relativ stor grund. Men sommerlandet var under forvandling til helårsbeboelse med støj og larm. En lastbilchauffør parkerede hver dag sin lastbil foran det der engang var et sommerhus. En stor Falckbil var ligeledes blevet en del af det natlige gadebillede. Man talte om fortove og asfaltering.

Efter en halv snes år holdt Kuttner det ikke længere ud. Han søgte en rolig oase. Møn var en mulighed på radaren. Han havde venner på øen, som han fandt hel vidunderlig efter en del besøg. Og priserne var til at komme i nærheden af.

I sommeren 2001 var han så nede og besøge sine venner Frank Esmann og Susanne Bernth i det gamle Holstener-hus oppe i skoven nord for byen. Da han lod en bemærkning falde om, at han ledte lidt efter et nyt sommerhus, blev han gjort opmærksom på det lille hus på Strædet 5.  Størrelsen på 80 kvadratmeter var ikke skræmmende småt i bytte for nogle og 50 kvadratmeter, da det meste af tiden kun skulle rumme en mand og hans kat.

Huset så godt nok ifølge førstehåndsindtrykket en smule mørkt og sølle ud. Han fik efter anbefaling tømrermester Ørnum i Sømarke til at kigge på huset, der fik en fin bedømmelse. Det generede ham på ingen måde, at huset var pakket ind af bebyggelse til alle sider. Udsigt over åbne landskaber fra egen stue var ikke det, som trak i Kuttner.

michael-kuttnerSå han købte huset i 2001 for 550.000 og har siden fået sat huset i perfekt stand og fået lagt nyt stråtag på.

Ifølge BBR-oplysningerne er huset opført i 1825. Ejendommen består af flere matrikelnumre: 32c hvor huset ligger er på 473 m2 og 32a på 780 m2 som ligger for enden af nabogrunden og tilsyneladende kun berører matr. 32c i et enkelt punkt i det sydvestlige hjørne.

Yderligere er der matr. 33a på 689 m2, der støder lige op til matr. 32a og ligger for enden af Strædet 9 og støder op til Strædet 11.

Det mærkelige er at matr. 33a kun vises på Erhvervsstyrelsens database Boligejer.dk som en “ejendom uden adresse” (jfr. også BBR-Meddelelsen). Måske derfor dukker matr. 33a heller ikke op, når man søger på Tinglysning.dk. Det er meget mærkeligt og skyldes muligvis en fejl i forbindelse med digitaliseringen af tinglysningssystemet. Og endnu mere mærkeligt er det, at SKAT åbenbart ved vurderingen af grundværdien for matr. 33a i 2018 på 103.350 ( 689 m2 a 150 kr.) også tillægger 120.000 som byggeretspris, som om grunden skulle kunne bebygges selv om den er uden adgang til vej (ejendom uden adresse).

(klik for at forstørre)

Da Kuttner købte huset var han slet ikke klar over at der fulgte yderligere 2 grundstykker på i alt 1.469 m2 med, således at han blev den lykkelige ejer af et samlet jordareal på 1.942 m2 – altså mere end 4 gange så meget som han umiddelbart havde forventet.

Udsnit af kort fra 1798

Hvis man ser på det gamle kort over Mandemarke fra 1798 som blev brugt til at holde styr på jordstykkerne langt op i 1800-tallet, tyder det på at de 2 jordstykker har hørt til ejendommen allerede den gang, idet begge har tallet 32 og 33 påført med sort. Der er lavet lidt om på matrikelnumrene, men det ligger ikke langt fra de nuværende 32a og 33a.

Ifølge det særlige matrikelkort Godset i 1946 fik lavet over sine besiddelser er huset på dette tidspunkt stadig ejet af godset, hvilket harmonerer fuldstændigt med den gamle tingbog.

straedet_AmbBol

Sådan så huset en gang ud fra havesiden

Axel og Bodil Buus købte det den gang hvide bindingsværkhus på Strædet 5 i 1976 af godsejer C.P.Scavenius for 80.000 kr.

I en årrække boede søsteren til deres portugisiske tjenestepige og hendes barn i huset, hvor ægteparret Buus kun kom på besøg i weekenden.

Senere blev adressen den faste sommeradresse for ægteparret Buus, der ellers tilbragte en stor del af deres liv i udlandet. For Axel Buus gjorde karriere i Udenrigsministeriet, hvor han sluttede karrieren i 1991 som Danmarks ambassadør i den portugisiske hovedstad Lissabon. Der gemmer sig en spændende historie om ambassadøren og det lille hus nede i haven, hvor hans husholderske – og senere kone – boede, når ambassadøren var i Mandemarke.

Udsnit af luftfoto fra 1956 – markerne inde i midten af landsbyen

De 2 marker i midten nærmest godsets mark i forgrunden – matr. 32a og 33a – ser ud til at være forårsklare på dette luftfoto fra 1956, ligesom det også er tilfældet med flere af de andre ejendommes nyttehaver.

Hvad folketællingerne viser

På de gamle folketællinger kan man ikke altid se, hvor folk boede, idet der kun blev anført om det var et ‘Huus’ eller en ‘Gaard’. Først omkring 1900 begyndte man at anføre matrikelnummeret. Ved de ældre folketællinger er det somme tider muligt at identificere ejendommene, men ikke for Strædet 5, som til gengæld kan følges fra 1901 til 1940 (der er den senest offentligt tilgængelige folketælling):

Ved folketællingen i 1901 er følgende registreret for matr. 32 (link til originalt skema):

Christian A. Lange 3/4 1841 Husfader Vognmand og Jordbruger
Inger Katrine Jensen 16/4 1853 Husmoder

Han var kommet til Magleby Sogn fra Dame i Fanefjord Sogn i 1877 og var i 1898 blevet gift med Inger Katrine, der var født i Magleby Sogn, som hun i 1895 var kommet til tilbage til fra Elmelunde Sogn.

Næste gang i 1906 var forholdene uændrede:

Kristian Andersen Lange 3/4 1838 Husfader Vognmand
Katrine Andersen Lange 16/4 1853 Husmoder

Den næste folketælling som er lagt på hjemmesiden er fra 1916, hvor der er kommet nye lejere (familie 6 på det originale skema):

Frederik Hansen 1/6 1876 Skovarbejder og Landbruger
Nora Hansen 16/2 1887
Adolf Hansen 2/12 1908
Julie Valborg Hansen 13/11 1911
Carl Hansen 5/10 1913

Ved folketællingen i 1925 blev husstanden registreret med fremhævelse af de fornavne som brugtes i det daglige (link til det originale skema):

Frederik Christian Hansen 1/6 1876 Magleby Husfader Husmand
Karen Nora Hansen 16/2 1887 Maribo Husmoder
Karl Martin Hansen 5/10 1912 Magleby Barn
Erik Aage Hansen 477 1920 Magleby Barn

Fra folketællingen i 1930 foreligger følgende oplysninger om beboerne i matr. 32:

Frederik Kristian Hansen 1/6 1876 Magleby Husfader Husmand hos Scavenius
Nora Karen 16/2 1887 Maribo Amt Husmoder
Erik Aage 4/7 1920 Magleby  Barn
Adolf Alexander Lars 2/12 1908 Magleby  Barn
Birthe Marie H. Sørensen 19/2 1909 Høje Tåstrup Svigerdatter  ugift

Man kan yderligere se af folketællingens oplysninger, at Frederik og Nora var blevet gift i 1906 og at de havde fået 4 børn som levede. De 2 må altså være flyttet hjemmefra i 1930. Til gengæld er der så flyttet en svigerdatter ind, der anføres som ugift, så man må formode at hun nok er blevet enke.

Ved folketællingen i 1940 er Nora selv blevet enke og bor alene i huset – og lever af ‘Enkehjelp’, som der står i det gamle skema.

Nora døde først i 1976, så hun blev 89. Af dødsannoncen kan man også se, at hun nåede at blive tipoldemor.

Kurt Larsen der frem til sin død i 2001 boede i huset på Busenevej 18 har fortalt, at Frederik arbejdede i skoven, men at han havde svært ved at finde makkere fordi han var så lille.

Det ældste af børnene, som hed Carl (eller Karl) skulle have været nogenlunde jævnaldrende med Edith Hemmingsen (som var født i 1912 og boede lige på den anden side af Strædet i nr. 4), og så var der en datter Julie og sønnen Adolf, som i 1930 stadig boede hjemme ligesom “efternøleren Erik“!

Hvor Kurt Larsen boede som barn vides ikke, men han fortæller at han rendte meget ovre hos Nora, der lavede pandekager til børnene på en stor pande, så han er sikkert vokset op i et af husene i Strædet.

Kurt Henriksen som voksede op i Strædet 11 har oplyst følgende:

Fra midt i 1950’erne boede Svend Aage og Enid (senere købmand i Magleby) her. I 1960’erne, jeg husker ikke de nøjagtige årstal, boede Mogens og Lisbeth Nielsen med deres 2 børn her. Jeg tror, at de boede der til 1976, hvor Klintholm solgte huset. Min lillesøster Bente var legekammerat med datteren Karin. Mogens var søn af Thorkild og Sofie Nielsen (Strædet 3) og Lisbeth kom fra Busene.

Hvad ejendommens blad i den gamle tingbog fra 1927-2000 viser

Indtil tinglysningssystemet blev digitaliseret førte man oplysningerne ind i gamle håndskrevne protokoller, som alle kunne kigge i på tinglysningskontoret. Således også for denne ejendom – klik HER og se protokolbladet på ny fane efter at Statens Arkiver har affotograferet tinglysningsprotokollerne.

Ifølge tingbogen solgte godset ved C.P. Scavenius i 1976 huset til Axel Buus – for 80.000 kr. Og alle 3 matrikelnumre anførtes tydeligt, ligesom der som servitut blev tinglyst dels en meget udførligt gengivet deklaration om ret til at køre mellem husene på Strædet 5 og 7 (så længe de er beboelsesejendommen og matr. 32a og 33a er landbrug), dels en  bestemmelse med “1) forbud mod parkeringsplads (undtaget privat parkering), campingplads, kiosker, restaurationer o.l., 2) forbud mod jagt, se akt, 3) bestemmelse ang. tagdækning, 4) forkøbsret for ejeren af Klintholm gods.”

Den sidste har nok været en meget standardmæssig bestemmelse ved godsets overdragelser på den tid, da risikoen for at nogen vil etablere offentlig parkeringsplads, campingplads, kiosk eller restaurant på denne ejendom nok er meget begrænset.

Mere relevant er naturligvis forbuddet mod at drive jagt i haven. Man kan forestille sig at bestemmelserne herom i akten, som ikke er lagt på nettet, sikkert drejer sig om at det kun er godsejeren som må gå på jagt omme i haven!

Og så er der naturligvis endelig bestemmelsen om godsets forkøbsret til ejendommen, der også er tinglyst på andre ejendomme i Mandemarke. Den betyder at skøder først kan blive tinglyst mod forevisning af en erklæring om at godset ikke ønsker at købe på samme vilkår!