Strædet 5

I dag ejes huset af Michael Kuttner.

straedet-5-fra-haven-20016-11-27-112

Strædet 5 set fra havesiden en vinterdag i 2016

Husets historie

Michael Kuttner ejede et ganske lille sortbejdset sommerhus i Gilleleje på en relativ stor grund. Men sommerlandet var under forvandling til helårsbeboelse med støj og larm. En lastbilchauffør parkerede hver dag sin lastbil foran det der engang var et sommerhus. En stor Falckbil var ligeledes blevet en del af det natlige gadebillede. Man talte om fortove og asfaltering.

Efter en halv snes år holdt Kuttner det ikke længere ud. Han søgte en rolig oase. Møn var en mulighed på radaren. Han havde venner på øen, som han fandt hel vidunderlig efter en del besøg. Og priserne var til at komme i nærheden af.

I sommeren 2001 var han så nede og besøge sine venner Frank Esmann og Susanne Bernth i det gamle Holstener-hus oppe i skoven nord for byen. Da han lod en bemærkning falde om, at han ledte lidt efter et nyt sommerhus, blev han gjort opmærksom på det lille hus på Strædet 5.  Størrelsen på 80 kvadratmeter var ikke skræmmende småt i bytte for nogle og 50 kvadratmeter, da det meste af tiden kun skulle rumme en mand og hans kat.

Huset så godt nok ifølge førstehåndsindtrykket en smule mørkt og sølle ud. Han fik efter anbefaling tømrermester Ørnum i Sømarke til at kigge på huset, der fik en fin bedømmelse. Det generede ham på ingen måde, at huset var pakket ind af bebyggelse til alle sider. Udsigt over åbne landskaber fra egen stue var ikke det, som trak i Kuttner.

michael-kuttnerSå han købte huset i 2001 for 550.000 og har siden fået sat huset i perfekt stand og fået lagt nyt stråtag på.

Ifølge BBR-oplysningerne er huset opført i 1825. Ejendommen består af 3 matrikelnumre: 32c hvor huset ligger på 473 kvm., 32a på 780 kvm som ligger for enden af nabogrunden og tilsyneladende kun berører 32c i det sydvestlige hjørne, samt yderligere 33a på 689 kvm. som ligger for enden af Strædet 9 og støder op til Strædet 11.

Det mærkelige er at de 2 ekstra grunde tilsyneladende kun støder op til grunden med huset i et enkelt punkt, og at matr. 33a endda kun vises på Erhvervsstyrelsens database Boligejer.dk som en ejendom uden adresse.

Da Kuttner købte huset, var han slet ikke klar over at der fulgte yderligere 1.469 kvm med, så han blev den lykkelige ejer af et samlet jordareal på 1.942 kvm – altså mere end 4 gange så meget som han umiddelbart havde forventet.

Hvis man ser på det gamle kort over Mandemarke fra 1798 som blev brugt til at holde styr på jordstykkerne langt op i 1800-tallet, tyder det på at de 2 jordstykker har hørt til ejendommen allerede den gang, idet begge har tallet 32 påført med sort, jfr. udsnit af kortet. Der er lavet lidt om på matrikelnumrene, men det ligger ikke langt fra de nuværende 32a og 33a.

Ifølge det særlige matrikelkort Godset i 1946 fik lavet over sine besiddelser er huset på dette tidspunkt stadig ejet af godset, hvilket harmonerer fuldstændigt med den gamle tingbog.

straedet_AmbBol

Sådan så huset en gang ud fra havesiden

Axel og Bodil Buus købte det den gang hvide bindingsværkhus på Strædet 5 i 1976 af godsejer C.P.Scavenius for 80.000 kr.

I en årrække boede søsteren til deres portugisiske tjenestepige og hendes barn i huset, hvor ægteparret Buus kun kom på besøg i weekenden.

Senere blev adressen den faste sommeradresse for ægteparret Buus, der ellers tilbragte en stor del af deres liv i udlandet. For Axel Buus gjorde karriere i Udenrigsministeriet, hvor han sluttede karrieren i 1991 som Danmarks ambassadør i den portugisiske hovedstad Lissabon. Der gemmer sig en spændende historie om ambassadøren og det lille hus nede i haven, hvor hans husholderske – og senere kone – boede, når ambassadøren var i Mandemarke.

Udsnit af luftfoto fra 1956 – markerne inde i midten af landsbyen

De 2 marker i midten nærmest godsets mark i forgrunden ser ud til at være forårsklare på dette luftfoto fra 1956.

Hvad folketællingerne viser

På de gamle folketællinger kan man ikke se, hvor folk boede, idet der kun blev anført om det var et ‘Huus’ eller en ‘Gaard’. Først omkring 1900 begyndte man at anføre matrikelnummeret.

Ved folketællingen i 1925 blev husstanden i matr. 32 registreret således – med fremhævelse af de fornavne som brugtes i det daglige (link til det originale skema):

Frederik Christian Hansen 1.6.76 Magleby Husfader Husmand
Karen Nora Hansen 16.2.87 Maribo Husmoder
Karl Martin Hansen 05.10.1912 Magleby Barn
 Erik Aage Hansen 4.7.1920 Magleby Barn

Fra folketællingen i 1930 foreligger følgende oplysninger om beboerne i matr. 32:

Frederik Kristian Hansen 1.6.76 Magleby Husfader Husmand hos Scavenius
Nora Karen 16.2.87 Maribo Amt Husmoder
Erik Aage 4.7.20 Magleby  Barn
Adolf Alexander Lars 2.12.08 Magleby  Barn
Birthe Marie H. Sørensen 19.2.09 Høje Tåstrup Svigerdatter  ugift

Man kan yderligere se af folketællingens oplysninger, at Frederik og Nora var blevet gift i 1906 og at de havde fået 4 børn som levede. De 2 må altså være flyttet hjemmefra i 1930.

Ved folketællingen i 1940 er Nora blevet enke og bor alene i huset – og lever af ‘Enkehjelp’, som der står i det gamle skema.

Nora døde først i 1976, så hun blev 89. Af dødsannoncen kan man også se, at hun nåede at blive tipoldemor.

Kurt Larsen der frem til sin død i 2001 boede i huset på Busenevej 18 har fortalt, at Frederik arbejdede i skoven, men at han havde svært ved at finde makkere fordi han var så lille.

Det ældste af børnene, som hed Carl (eller Karl) skulle have været nogenlunde jævnaldrende med Edith Hemmingsen (som var født i 1912 og boede lige på den anden side af Strædet i nr. 4), og så var der en datter Julie og sønnen Adolf, som i 1930 stadig boede hjemme ligesom “efternøleren Erik“!

Hvor Kurt Larsen boede som barn vides ikke, men han fortæller at han rendte meget ovre hos Nora, der lavede pandekager til børnene på en stor pande, så han er sikkert vokset op i et af husene i Strædet.

Hvad ejendommens blad i den gamle tingbog fra 1927-2000 viser

Indtil tinglysningssystemet blev digitaliseret førte man oplysningerne ind i gamle håndskrevne protokoller, som alle kunne kigge i på tinglysningskontoret. Således også for denne ejendom – klik HER og se protokolbladet på ny fane efter at Statens Arkiver har affotograferet tinglysningsprotokollerne.

Ifølge tingbogen solgte godset ved C.P. Scavenius i 1976 huset til Axel Buus – for 80.000 kr. Og alle 3 matrikelnumre anførtes tydeligt, ligesom der som servitut blev tinglyst dels en meget udførligt gengivet deklaration om ret til at køre mellem husene på Strædet 5 og 7, dels en  bestemmelse med “1) forbud mod parkeringsplads (undtaget privat parkering), campingplads, kiosker, restaurationer o.l., 2) forbud mod jagt, se akt, 3) bestemmelse ang. tagdækning, 4) forkøbsret for ejeren af Klintholm gods.”

Den sidste har nok været en meget standardmæssig bestemmelse ved godsets overdragelser på den tid, da risikoen for at nogen vil etablere offentlig parkeringsplads, campingplads, kiosk eller restaurant på denne ejendom nok er meget begrænset.

Mere relevant er naturligvis forbuddet mod at drive jagt i haven. Man kan forestille sig at bestemmelserne herom i akten, som ikke er lagt på nettet, sikkert drejer sig om at det kun er godsejeren som må gå på jagt omme i haven!

Og så er der naturligvis endelig bestemmelsen om godsets forkøbsret til ejendommen, der også er tinglyst på andre ejendomme i Mandemarke. Den betyder at skøder først kan blive tinglyst mod forevisning af en erklæring om at godset ikke ønsker at købe på samme vilkår!