Busenevej 30 (grund)

busenevej_grund1Der er en usædvanlig flot udsigt fra toppen af den ubebyggede matrikel 42a på 1.537 kvm mod såvel havet som bakkerne.

Men ifølge godsejer Peter Scavenius er det efter fredningen af Østmøn i december 1980 ikke længere muligt at opnå tilladelse til at bygge på grunden. Der er også i 1981 blevet tinglyst en servitut om fredning.

Selve landsbyen Mandemarke blev undtaget fra fredningen, men man kan se af fredningskortet – eller endnu bedre på udsnittet nedenfor – at grænsedragningen af by mod mark er foretaget, så grunden er omfattet af de generelle fredningsbestemmelser. (Det er kun det mørkegrå område, som også er omfattet af fredningen, der har mulighed for at udgå af fredningsbestemmelserne).

fredningskort-mandemarke-udsnit

(klik for at forstørre)

1-tallet in cirklen for neden ved matr. 42a viser at den ved fredningen tilhørte Klintholm gods.

Matriklen ejes i dag af Claus Paul Gröning, som overtog den fra Klintholm Gods i 2006 for 40.000 kr.