Emil Carlsson og familien Carlsen

landsbyen_finnff

Emil Carlsson var søn af en lenshøvding i Blekinge. Men trods den fine herkomst valgte han at stikke af til Danmark for at undgå den svenske værnepligt.

På Møn mødte han Maren Stine, og parret lejede et hus af godset på Busenevej 18.

Af folketællingen fra 1930 (som er lagt ind her på hjemmesiden) kan man se, at ‘Emil Julius’ var født 14/3 1864 i Rödeby i Sverige, at han i 1888 var blevet gift med ‘Maren Kirstine’ født 8/2 1867, og at de havde fået 7 børn.

Busenevej 18 for mange år siden

Busenevej 18 for mange år siden

Deres første barn, Marie, kom til verden her i huset i 1888 – senere efterfulgt af Carl, Gertrud, Hans Christian, Martha, Christiane og Kirstine. Det var ved den lejlighed at navnet Carlsson ifølge overleveringen blev erstattet med det danske Carlsen, fordi Emil ønskede at tilpasse sig.

Pladsen i huset var ikke stor, da den enlængede bygning foruden menneskebolig husede en stald med en ko, kalv og en gris plus en lo med høns.

klik for at forstørre

Ved folketællingen i 1906 stod de alle anført som ‘Karlsen’. Til venstre ses en kopi af den oprindelige Hovedliste, hvor familien er omtalt.

Nedenfor er et forstørret udsnit vedrørende familien ‘Karlsen’ og deres på dette tidspunkt 3 hjemmeboende børn.

Da der også ved folketællingen i 1930 står ‘Emil Julius Karlsen’, tyder det på at alle historierne her på hjemmesiden om familien ‘Carlsen’ skal omskrives til ‘Karlsen’! (Den ufuldstændige liste fra 1940 rummer hverken nogen ‘Karlsen’ eller ‘Carlsen’). Og så hed Finn Karlsens far på folketællingen fra 1906 Hans Kristian Karlsen, og ikke ‘Hans Christian Carlsen’ som han ellers konsekvent er blevet overalt her på hjemmesiden!!!!

Det var dog først i 1920 – nemlig ved lov af 14. april 1920 – at der blev der givet dansk statsborgerskab til en Carlsson med fornavn: ‘Emiljulius’. Klik her for at se hans placering på indvandrerlisten.

landsbyen_FinFarfFam

Emil Carlsen, Marthas søn Helmer, Maren Stine, datteren Martha og Verner Petersens far Åge Petersen fotograferet sommeren 1928

Hans Christian var det eneste af børnene, der tilbragte hele sit arbejdsliv i Mandemarke. Han blev senere i 1932 far til Finn Carlsen, der bliver omtalt nederst på siden her som også er kilden til alle oplysningerne om sin farfar og familien).

Broderen Carl stak allerede som 18 årig af til Amerika. (Se billede af ham sammen med søsteren Christiane i 1959 under omtalen af Christiane Carlsen). Her blev han senere ansat som kaptajn af A.P. Møllers fætter Hans Isbrandtsen. Det var i samme rederi at en anden kaptajn Carlsen, nemlig Kurt Carlsen, blev verdensberømt på at nægte at forlade sit synkende skib i den engelske kanal.

landsbyen_CarlGB

Emil og Maren Stines guldbryllup den 4. august 1938

Her ved Emil og Maren Stines guldbryllup har gæsterne stillet sig op for fotografen.

Yderst til højre med forklædet står Christiane.

Dernæst Maren Stines søster Katrine Henriksen fra København, som i slutningen af sit liv boede i De Gamles By. Når hun kom på besøg hos sin søster i Mandemarke var hun altid for den tid meget velklædt, men det var nu ikke det Finn Carlsen specielt husker sin københavnske faster for: “Hun brændte røgelse af, når hun gik på toilettet. Det lugtede ganske forfærdeligt!”

Marie er den næste i rækken. Hun var single ligesom Christiane og arbejdede for en direktørfamilie i Helsingborg. “De boede i en kæmpe cementklods bag borgruinen”, fortæller Finn Carlsen der er kilden til mange oplysninger både om familien og Mandemarke.

De næste i rækken er guldbrudeparret Emil og Maren Stine Carlsen.

Dernæst følger “Lille Gertrud fra Kostræde Bakker” (den voksne dame) og Gertruds mand Carl Sørensen.

Dernæst Christine og yderst til venstre i forreste række Christines mand Thomas fra Vejrup i Jylland. Foran dem deres tre børn. Bagerst til venstre ses Søren Frederiksen

Da Emil Carlsen døde i 1953 havde sønnen Hans Christian forlængst købt den ene af landsbyens to gårde som ikke var flyttet ud af Mandemarke i starten af 1800-tallet (Busenevej 19) og øget dens jordtilliggende. Blandt andet havde han i 1947 købt den gamle skole (Skovstrædet 2) med den tilhørende jord, men han havde kun brug for jorden, og solgte skolen til Klintholm gods, som stadig ejer bygningen.

landsbyen_finn1Finn Gråberg Carlsen kom til verden den første dag i 1932 på den fædrene gård Busenevej 19, som 39 år senere skulle blive hans egen. Året før havde Finns far Hans Christian Carlsen lejet sig ind på gården, som han købte af godset i 1937. Det var dengang Hans Christian plantede den bøgehæk, der i dag troner på toppen af gærdet ud mod Busenevej afbrudt med jævne mellemrum af et højt tykt bøgetræ. Det er Finn som er kilden til de mange oplysninger om sin familie. I 1958 havde Finn giftet sig med Else og de boede i de første år i Busenevej 26, som de lejede af den gamle godsejer C.C. Scavenius. I 1960 købte de naboejendommen Busenevej 24 med tilhørende 9 tønder land, som tre år senere blev udvidet med fire tønder købt af genboen Valdemar Hansen. Finns far Hans Christian Carlsen var født i 1896 på Busenevej 18. Han boede på gården Busenevej 19 frem til juli 1970, hvor familien flyttede ned på Gurkebakken 26 for at gøre plads til at Finn og Else kunne flytte ind. Else døde i 2002 og Finn satte i november 2003 sit barndomshjem til sag. Han købte i 2004 et hus i Klintholm Havn, hvor han boede frem til sin død i 2010.

Det var i forbindelse med salget af gården, at marken op mod bakkerne midt i landsbyen som var det eneste af ejendommens jorder der ikke skulle sælges fra, måtte opdeles yderligere for at ophæve landbrugspligten så der ikke længere var bopælspligt.