Skovstrædet 2 A og B

I dag ejes huset af Carl Gustav Jacob B. Scavenius. Det er opdelt i to lejligheder, hvor den nærmest Busenevej lejes ud, mens den østligste og mindste lejlighed til venstre på fotoet i perioder bruges som tjenestebolig for ansatte på godset.

Husets historie

Oprindelig var huset en lille landsbyskole og så sådan ud:

landsbyen_K

Klik på billedet og se den gamle rytterskole fra ca. 1721

Skolelæreren havde også sin bolig i huset. På fotoet ser det ud til at have været lejligheden til højre, så skolestuen må have ligget bag de 2 vinduer til venstre. Nedenfor ses et gammelt foto af en skolestue, men det er ikke fra Mandemarke.

Mandemarke Skole åbnede dørene i slutningen af 1800-tallet på samme sted, hvor den gamle rytterskole tidligere havde ligget.

Ifølge BBR (Bygnings- og Bolig Registret) er den nuværende bygning dog opført i 1775. Men det eneste tilbageværende fra den oprindelige stråtækte rytterskole skulle være en stentavle på væggen, som ingen siden hen har kunnet spore. Måske er fotoet nedenfor det sidste spor af den? Klik på billedet og se et af en anden tavle, som ifølge Møns Museum formentlig er den der stammer fra Mandemarke.

Tavlen på rytterskolen i Magleby som ligger lige ved kirken

Teksten lyder således: Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig opholdet. At Sygdom Kriig og Pest mig intet ondt har voldet. Thi Yder jeg min Tack, og breder ud DIT Navn. Og bygger Skoler op, de fattige til Gavn. GUD lad i dette Værck DIN Nådes fylde kende! Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens ende! Lad altid på min Stool, een findes af min Ætt Som mener DIG MIN GUD! og DISSE SKOLER Rætt.

Den nye skole kom dog kun til at fungere i ca. 50 år, og i 1937 blev det sidste hold elever undervist. Børnene fra Mandemarke startede herefter skoletilværelsen på Magleby Centralskole oppe på Klintholm Havnevej. Den er sidenhen også blevet nedlagt, så børnene i dag skal til Hjertebjergskolen – hvis der overhovedet er nogen børnefamilier der skulle bosætte sig i Mandemarke! Og hvis man senere skal i gymnasiet, skal man helt til Vordingborg.

John Baandhøj der i 1939 blev født i Kraneled, og senere er flyttet tilbage til Kraneledvej 24, fortæller om sin barndom i landsbyen der:

I gamle dage var her skole lige på den anden side af vejen. Det var en forskole, hvor man gik i 3 år: i første klasse, i lille anden og i store anden. Derefter fortsatte John i Centralskolen på Klintholm Havnevej, så han måtte cykle hele vejen gennem Mandemarke og ned ad Hovvejen. Centralskolen havde elever fra 1. til 5. klasse.

Dernæst måtte John til Magleby Realskole lige ved Magleby kirke. Det var en privat skole, der også havde kostskole for dem der havde behov for det. Forældrene måtte betale for børnene, men fik tilskud fra kommunen.

Nu er alle skolerne lukket og alle må til Hjertebjerg. Men der er jo heller ikke så mange børn mere, som der dengang var.

John fortæller at hans far og også havde gået på Magleby Centralskole ved Magleby kirke. Nogle gange red han og hans bror til skole fra Kraneled, og så havde de hestene opstaldet i stalden ved præstegården.

skovstraede_KlasseSHFK

Lærer Henriksen med sin klasse foran skolen engang sidst i 1920’erne

Kommentar til fotoet: Billedet er taget engang sidst i tyverne umiddelbart efter den stærkt religiøse Villum Jensen var gået på pension. Da havde han undervist landsbyens børn igennem 42 år. (Navne med kommentarer fra 2 gamle ‘mandemarkere’).

Bagerste række fra venstre: Lærer Henriksen, Hans Jensen, Erik Hansen (Marie husker i modsætning til Ulla Johansen ikke hans navn men drengen boede alene med sin mor i huset på Busenevej 2) , købmandens søn Han Petersen, Poul Rossing, Josef Zachodnik, Stanislaw Zachodnik, Kaj “Holstener” Hansen, Svend Ansbjerg, Karl Jørgensen (Karl Jørgensens far var fisker og familien boede i Klintholm havn), gårmandssøn Verner Jensen fra Budsemarke, Osvald “Holstener” Mortensen, Hakon Mortensen, Otto Christiansen (Maria Zachodnik mener, at drengen hedder Hans og kommer fra Magleby).
Midterrækken fra venstre: Mary Mortensen fra Holstenerhuset, Magda Larsen (Magda og David Larsen var søskende), Erna  Jensen fra Budsemarke (Erna og Marta var søstre), Magda Ansbjerg datter af smeden fra Klintholm Gods, der ifølge Marie Johansen fik 16 børn, Marie Jensen fra Tøns Peter Huset, Johanne Ansbjerg, Martha Jensen (Erna og Marta var søstre), Iris Hansen fra Budsemarke, Anna Mortensen(Hendes mor var malkekone på Klintholm og boede i skolen) og Emmy Christiansen fra Klinteskoven.
Første række fra venstre: Købmandssønnen Helmer Hansen, Poul Nilsen, Ejgil Petersen boede hos sin ugifte mor i Budsemarke, en af købmandens sønner Helge Petersen, Ove Larsen (bror til Villy Larsen), Ejner Jensen boede ud af Søndre Landevej,  Asbjørn Jensen søn af forpagteren på Søndergaard, Frede Nielsen, Else Petersen fra Budsemarke, Else Hansen fra Budsemarke, Vita Hansen, Marie Johansen (tidligere Zachodnik), Maja Levinsen, Ingrid Larsen (Davids søster), Ulla Johansen.
De to forreste drenge er David Larsen til venstre (Ulla Johansen mener, at der er tale om Børge Larsen) og ved siden af ham Carsten Nielsen.

Kurt Henriksen, som er født i 1948 på Skovstrædet 5 men fra 1950 var flyttet til Strædet 11, har i 2018 fortalt følgende: Der har tilsyneladende har været 2 boliger i bygningen udover skolestuen. Ved folketællingen i 1930 bor Lærer Rasmussen i den ene, mens Lars og Ida Christiansen tilsyneladende bor i den anden. Den 1/11 1924 er Lars og Ida angivet til  at have boet Klintholm Bjærge, men hvor de har boet året efter ved folketællingen i 1925 vides ikke. På dette tidspunkt bor Lærer Villum Jensen i den ene bolig, mens oplysninger fra Nelly Jakobsen (født Hansen) tyder på, at Jens Peter Hansen med familie på dette tidspunkt boede i den anden. Ca. 1926 flyttede familien Hansen til Midtsjælland.

Efter 216 år med skole på stedet blev bygningen og den tilhørende landbrugsjord solgt til bonden på Kongsbjerggård – eller ‘Kongsbjerggård manden’ som han blev kaldt på egnen. Ifølge Realregister for Magleby 1850-1939 (forgængeren for tinglysnings-protokollerne) blev der den 6/11 1931 lyst skøde fra godsejer Sophus Scavenius til Magleby Kommune. Den 18/6 1937 blev tinglyst skøde fra kommunen til Johannes Hansen for en købesum på 13.500 kr.

Ved folketællingen i 1940 blev følgende registreret i den gamle skoles 2 lejligheder, en lille og en stor:

1 Olaf Ripcke-Edsberg 8/10 1879 Kunstmaler ugift
2 Johannes Hansen 17/3 1868 Gårdejer Husmandsbrug Gift 12/4 1901
3 Anna Sofie Jensine Hansen 2/11 1881 Husmoder

Kunstmaler Riepcke-Edsberg boede utvivlsomt i den lille lejlighed i Skovstrædet 2B.

I 1947 solgte Kongsbjerggårdmandens enke skolen med den tilhørende jord til Finn Carlsens far Hans Christian Carlsen, som den gang ejede gården på Busenevej 19 (den ene af de to gårde, som ikke var blevet flyttet ud ved udskiftningen omkring 1802). Men Christian havde kun brug for jorden og solgte skolen til godset. Klintholm Gods er så igen blevet ejer  af selve bygningen, der har været ejet af en Scavenius siden 1798 – altså bortset fra perioden 1931-1947!

Ifølge en temmelig uoverskuelig side i tingbogen fra perioden 1927-2000 (se HER i ny fane) skulle der dog først i 1955 være blevet tinglyst en skifteretsattest som adkomst for Anna Sofie Jensine Hansen, f. Hansen, og i 1962 blev der tinglyst skøde fra hendes arvinger til Hans Christian Carlsen, der samtidigt gav skøde til C.C.Scavenius i forbindelse med at jorden overførtes til Hans Christian Carlsens landbrugsejendom og den hidtidige forpligtelse på den tidligere skole som selvstændig landbrugsejendom ophørte.

I gamle dage lå der et hus på den anden side ud mod marken. Der har skolelæreren sikkert haft en gris eller andet gående. Det må have været hyggeligt for børnene i skolestuen på den anden side! Og så er børnene heller ikke blevet distraheret af den smukke udsigt mod syd over marken, hvor skolelæreren har haft mulighed for lidt korn eller andet.

Andre sider om skolen og lærerne

Den gamle skole

Lærer Villum Jensen, der var den første lærer som boede i den nuværende skole, som endnu ikke var bygget (færdig) da han i 1885 kom til Mandemarke, og som boede der til sin pensionering i 1928, hvor han flyttede til Sømarke for at give plads til den nye lærer K.V.Rasmussen som kun fik få år inden skolen blev lukket.

Skoleledere af Mandemarke Skole

Link til ekstern side om rytterskoler – afsnittet om Mandemarke