Folketælling 1880

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

(klik for at forstørre)

I ejerlavet Mandemarke By (se billede af ejerlavets område) boede der i 1880 fordelt på 54 familier eller husstande 288 personer – hvoraf 104 er omtalt som børn (søn/datter). Gennemsnitsalderen var 29 år!

Listen fra folketællingen i 1880 begynder med en ældre herre på 78 ved navn Ole Larsen som det ses på billedet af ‘Hovedlisten’. Kan Ole Larsen mon være den ældre gårdmand, som i juni 1885 blev omtalt således i avisen?

Et Øre sparket af. Et mærkeligt
Ulykkestilfælde er i Følge “Møens Avis”
i disse Dage passeret i Mandemark. En
gammel Gaardmand var gaaet ud for at
flytte Kreaturerne; idet han bøjede sig ned
for at tage sig Tøjrekøllen, sprang en Ko
af Kaadhed paa Ryggen af ham, og med
Hoven fik den saa fuldstændig revet det
ene Øre af ham, at det ikke kunde være
klippet mere nøjagtig med en Sax; i Faldet
mod Jorden fik Manden desuden forvredet
den højre Haand meget slemt.

I alt fald er Ole Larsen, som i 1885 har været 83 og dermed den ældste af Mandemarkes gårdmænd (men der var også en på 80 og 77), vokset op på en gård på matr. 9, der lå syd for matr. 8 på Kraneledvej 14. Han var barn af Lars Christensen og Sidse Olsdatter (født 1865 og 1868), som allerede i 1801 var gårdfæstere mens gården har ligget i Mandemarke før udskiftningen et par år efter. Hans far var død ved folketællingen i 1834 hvor han bestyrede gården for sin mor og senere overtog som gårdmand, dvs. fæstebonde. Mellem 1880 og 1901 er han død, og muligvis er gården her overtaget af ejeren af Båndhøjgård og senere nedrevet i forbindelse med sammenlægning af jordene. I alt fald har Båndhøjgaard i dag overtaget matrikelnummer 9, selv om Båndhøjgård formentlig ligger på det oprindelige matr. 11!

Andetsteds på hjemmesiden er der en særskilt oversigt over Klintholm Gods m.v., som ikke er omfattet af Mandemarke og nærmest er er et lille vedhæng til Mandemarke! Du kan springe hen til oversigten over hvem der blev registreret under Klintholm Hovedgaard i 1880 – og tillige i 1906 og 1787 – ved at klikke HER.

Rigsarkivet har lagt de ca. 100 originale optællingslister for hele Magleby Sogn pr. 1/2 1880 på nettet. De åbnes på en ny fane og er nemme at bladre igennem, hvis man vil se de originale skemaer. Den første liste – ‘Optællingsliste nr. 1’, som åbnes på ny fane – omfatter Klintholm  Hovedgaard og Avlsgaarden Stengaarden og begynder med godsejer Sophus Scavenius. Men tællingskommissæren af de første to lister er også ham selv!

Mandemark By begynder ved opslag nr. 38 (optællingsliste nr. 10 åbnes på ny fane), hvor protokolføreren Hans Didriksen selv er omtalt under personer her på hjemmesiden, og slutter ved opslag nr. 59 (sidste side af optællingsliste nr. 14).

Listerne for Mandemarke er afskrevet og samlet nedenfor, så listen er lige til at søge i. Søgning sker ved at åbne din computers søgefelt med Ctrl+F – og prøve sig frem. Husk at der kan være mellemnavne og forskellige stavemåder, så prøv dig frem med fornavn eller efternavn, hvis der ikke er gevinst i første søgning.

Mange af personerne i 1880 optræder også på listerne over udvandrede. – i alt fald for 32 personers vedkommende ligger der oplysning om at de udvandrede, og der har sikkert været flere. Men så var der også nogen som vendte tilbage til Mandemarke igen, hvis forventningerne ikke var blevet indfriet. Især sidst i 1800-tallet var  der mange der følte trang til at prøve lykken i den store verden – langt væk fra Mandemarke. Mere end 10% af personerne på listen nedenfor udvandrede altså senere fra Mandemarke – ikke bare til USA men også til Sydamerika og sågar Tasmanien. Læs mere herom under historierne om udvandrerne under fanebladet ‘Historien’, f.eks. den særlige historie om familien Jensen (familie nr. 126 på listen nedenfor) der den 1. februar 1880 boede i et hus i Mandemarke, som senere rejste til Tasmanien. De står ikke på udvandrerlisterne, som overvejende dækkede personer der havde købt billet til ‘Amerika-damperne’, og det var jo ikke lige den retning de skulle (Tasmanien ligger lige syd for Australien).

Bemærk at folk har oplyst deres alder den 1. februar 1880, og at fødselsåret så er blevet beregnet ud fra det. Hvis personens fødselsdag ligger efter 1. februar, er det korrekte fødeår et år mindre end det anførte. Således var Lars Peter Larsen i familie 119 10 år ved folketællingen den 1/2 1880 og står derfor anført som født i 1870. Han var imidlertid født den 9. juni 1869 ifølge kirkebogen fra hans konfirmation i Magleby Kirke den 30. september 1883 (nr. 2 på listen). Lars Peter har jo været 10 år gammel indtil han 30. september fyldte 11. Derfor må man være forberedt på at alle der havde fødselsdag efter 1/2 er blevet anført med fødeår man skal reducere med 1. Den samme fejlmargin vedrørende fødeår optræder ved alle folketællinger, hvor man kun har spurgt om deres alder i stedet for selve fødselsdatoen.

Familienr. / Sted / Navn / Alder / Ansl. fødeår / Stilling  – med link til hvert originalt skema som begynder med den person, hvis familienr. er særligt fremhævet:

tidl. matr. 9 – senere nedlagt gård syd for matr. 8
1 86  Ole Larsen [FT1834:79 FT1840:1132 FT1845:252 FT1850:1 FT1860:8 FT1880:1] 78 1802 Husfader, Gaardmand
2 86 Karen Marie Kristoffersdatter [FT1890:45] 58 1822 hans Kone
3 86 Hans Olsen 41 1839 deres Søn
4 86 Annette Kirstine Larsen 7 1873 Plejedatter [bliver 7/7 1893 gift med 251: Hemming Frederik Hemmingsen, jfr. kirkebog]
5 86 Karen Larsdatter 65 1815 Husfaderens Søster
6 86 Jens Peter Jensen 14 1866 Plejesøn (i 1901 uddeler i Brugsen)
7 86 Anne Kirstine Hansen 20 1860 Tjenestepige
Skansevej 2 matr. 10
8 87 Niels Petersen 75 1805 Husfader, Gaardmand
9 87 Maren Kirstine Larsdatter 69 1811 hans Kone
10 87 Hans Nielsen (p.t. på Rødkilde Højskole) 26 1854 hjælper Faderen med Gaarden [11/3 81 gift med 38:Kristiane Marie Hansen, jfr. kirkebog]
11 87 Peter Olsen  [udvandrer i 1881 til Minnesota, USA –nr. 30 på liste] 17 1863 Plejesøn
12 87 Sidse Margrethe Jensen 19 1861 Tjenestepige
Skansevej 3  “Skansegård”
13 88 Lars Hansen 48 1832 Husfader, Gaardmand [enkemand død 17/3 1880]
14 88 Hans Peter Larsen [FT1890:32] 21 1859 hans Søn
15 88 Johannes Christoffer Larsen [udvandrer 18/4 1880 til Chicago, USA – nr. 16 på liste] 19 1861 hans Søn
16 88 Johanne Kristine Larsen 17 1863 hans Datter
17 88 Andreas Peter Larsen 11 1869 hans Søn
18 88 Anna Laurine Larsen 8 1872 hans Datter
19 88 Lauritz Kristian Larsen [udvandrer i 1892 til South Dakota, USA – nr. 46 på liste] 5 1875 hans Søn
20 88 Mette Kirstine Petersen 19 1861 Tjenestepige
Skansevej 1 (=FT1906) (Unge Peder Nielsen får fæstebrev 1868)
21 89 Peter Nielsen [FT1890 fam. 4] 42 1838 Husfader, Gaardforpagter
22 89 Ane Marie Jensen 35 1845 hans Kone
23 89 Jens Peter Nielsen [udvandrer i 1888 til Councill Bluffs, Iowa, USA – nr. 35 på liste] 11 1869 deres Søn
24 89  Hans Peder Nielsen [tilf. på original liste: “Uden forstandsevner (Idioter)”] 9 1871 deres Søn
25 89 Anna Kirstine Nielsen [udvandrer i 1891 til Councill Bluffs, Iowa, USA – nr. 43 på listen] [men iflg. kirkebogdød i Mandemark 21/5 1908!] 5 1875 deres Datter
26 89 Niels Peter Nielsen blev konfirmeret 5/4 1891 i Magleby Kirke (nr. 10 i Kirkebogen): født 24/2 1877! 2 1878 deres Søn
27 89 Sidse Nikoline Nielsen 0 1880 deres Datter
28 89 Inger Katrine Jensen 25 1855 Tjenestefolk
29 89 Eline Kirstine Andersen 15 1865 Tjenestefolk
30 89 Hans Nielsen 17 1863 Tjenestefolk
Kraneledvej 35
31 90 Hemming Hemmingsen 61 1819 Husfader, Gaardmand
32 90 Maren Kirstine Larsdatter 59 1821 hans Kone
33 90 Hans Peter Hemmingsen 28 26/8 1851 deres Søn [17/6 1888 gift som landpost, jfr. kirkebog]
34 90 Ane Kirstine Hemmingsen 22 6/5 1857 deres Datter [gift 10/11 1882 med Peter Larsen, jfr. kirkebog]
35 90 Lars Peter Hemmingsen 17 1863 deres Søn
Gurkebakken 12
36 91 Jørgen Christensen 72 1808 Husfader, Gaardmand [FT1890 aftægt nr. 16-17]
37 91 Karoline Sofie Kristensen 62 1818 hans Kone
38 91 Kristiane Marie Hansen 25 1855 deres Plejedatter [11/3 81 gift med 10: Hans Nielsen, jfr. kirkebog]
39 91 Niels Jørgen Nielsen 3 1877 deres Plejesøn
40 91 Frederik Jensen 17 1863 Tjenestekarl
Busenevej 40 [FT1890 fam. 1]
41 92 Hemming Hansen 32 25/1 1848 Gaardejer [bliver 23/7 1886 gift med Lene Katrine , jfr. kirkebog]
42 92 Hans Peter Hansen 30 1850 hans Broder, behjælpelig i Avlsbruget
43 92 Kirsten Hemmingsdatter 68 1812 deres Moder [enke]
44 92 Lene Katrine Petersen 25 6/7 1854 Plejedatter [bliver 23/7 1886 gift med Hemming , jfr. kirkebog]
Gurkebakken 7 [FT1890 familie 14]
45 93  Hans Didriksen 30 1850 Husfader, Gaardejer
46 93 Ane Sofie Jacobsen 26 1854 hans Hustru
47 93 Kristian Didriksen 4 1876 deres Søn
48 93 Katrine Didriksen 3 1877 deres Datter
49 93 Jørgen Didriksen 1 9/2 1879 deres Søn
50 93 Margrethe Didriksen 0 1880 deres Datter
51 93 Niels Jørgen Didriksen 16 1864 Husfaderens Broder, Tjenestekarl
52 93 Sidse Kirstine Petersdatter 16 1864 Tjenestepige
Båndhøjvej 1 [FT1890 familie 13]
53 94 Peder Nielsen 53 1827 Husfader, Gaardmand
54 94 Mette Kirstine Rasmusdatter 56 1824 hans Kone
55 94 Niels Peter Pedersen 26 1854 deres Søn
56 94 Maren Kirstine Petersen 15 25/6 1864 deres Datter [gift 27/1 1886, jfr. kirkebog]
57 94 Hans Peter Jensen [fmtl. f. 8/3 1866 som søn af Ludvig Jensen iflg. Geni.com] 13 1867 Tjenestedreng
fmtl. Skovstrædet 6 – matr. 19b (= FT1860:301 FT1850:291 – FT1834:122)
58 95 F1  Dorthea Jensdatter (el. Dorthe?) 72 1808 Husmoder og Husmands Enge [Enke]
59 95 F1 Karen Jensdatter 37 1843 hendes Datter, Dagleie i en Have
60 95 F2 Hans Jørgen Larsen 42 1838 Husfader, Inderste, Skovarbeider
61 95 F2 Sophie Jensdatter 42 1838 hans Hustru
62 95 F2 Maren Kierstine Larsen 13 1867 deres Barn
63 95 F2 Bodil Kierstine Larsen 7 1873 deres Barn
64 95 F2 Anna Dorthe Larsen 3 1877 deres Barn
Skovstrædet 1 (=FT1901:120)
65 96 F1 Rasmus Hansen 31 1849 Husfader, Væver
66 96 F1 Marie Kierstine Petersen 22 1858 hans Hustru (gift 6/6 1879, jfr. kirkebog)
67 96 F1 Udøbt Pigebarn 0 1880 deres Barn
68 96 F2 Hans Rasmussen 69 1811 Husfader, Aftægtsmand, Væver (Rasmus Hansens far)
69 96 F2 Margrethe Christensdatter 66 1814 hans Hustru
?? et hus
70 97 Frederik Ludvig Holgersen 42 1838 Husfader, Dagleier ved Agerbruget [enkemand]
71 97 Holger Ludvig Holgersen 11 1869 hans Barn
72 97 Johan Peter Holgersen 9 1871 hans Barn
73 97 Carl Christian Holgersen 6 1874 hans Barn
Strædet 5 (matr. 32 jfr. forsikringsprot.)
74 98 F1 Niels Larsen 71 1809 Husfader og Husmand
75 98 F1 Kiersten Rasmusdatter 69 1811 hans Hustru
76 98 F2 Ane Kierstine Pedersdatter 64 1816 Væverske, nyder Fattigunderstøttelse
Strædet 3?
77 99 F1  Jørgen Hansen 65 1815 Husfader, Tækkemand
78 99 F1 Bodil Kierstine Nielsdatter 65 1815 hans Hustru
79 99 F2 Jørgen Hansen 24 1856 Husfader og Inderste. Dagleier ved Agerbruget
80 99 F2 Bodil Kierstine Jørgensen 25 1855 hans Hustru
81 99 F2 Hemming Hansen [f. 12/10 1879] 0 1880 deres Barn
Strædet 9 matr. 34, jfr. forsikringsprot.
82 100 Rasmus Hemmingsen [udvandrer i 1890 til Chikago, USA – nr. 37 på listen – udvandrer altså som 68-årig 10 år efter sin søn!] 58 1822 Husfader, Slagter
83 100 Ane Kierstine Larsdatter 53 1827 hans Hustru
84 100 Lars Rasmussen 24 1856 deres Søn, Tømmer
85 100 Hemming Rasmussen [udvandrer kort efter tællingen 5/4 1880 til Chicago, USA – nr. 18] 19 1861 deres Søn, Slagter
86 100 Ane Marie Jensen 13 1867 deres Pleiedatter
?? et hus
87 101 Hans Hansen 64 1816 Husfader, Skolelærer
88 101 Nikoline Caroline Lovise Viladsen [Villadsen] 64 1816 hans Hustru
89 101 Ane Sophie Holgersen 17 1863 Tjenestepige
?Strædet 12 – matr. 35b?
90 102 F1 Niels Pedersen [FT1860:204 FT1880:90] 57 1823 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
91 102 F1 Sise [Sidse] Kierstine Rasmusdatter 60 1820 hans Hustru
92 102 F2 Hemming Nielsen 31 1849 Husfader, Inderste. Dagleier ved Agerbruget
93 102 F2 Karen Sophie Henriksdatter 30 1850 hans Hustru
94 102 F2 Maren Sophie Nielsen 7 1873 deres Barn
95 102 F2 Niels Peter Nielsen 4 1876 deres Barn
96 102 F2 Kristine Nielsen 2 1878 deres Barn
97 102 F2 Ane Kirstine Nielsen 0 1880 deres Barn
Strædet 14
98 103  Hans Christian Frederik Volf [Hans Christian Friedrich Wulff, f. 27/2 1840 i Kiel, Tyskland] 39 1841 Husfader, Meieribøger [=Mejeribødker]
99 103 Ane Katrine Hansdatter [f. 18/1 1837, udvandret til Nebraska i 1907, død 5/1 1923] 43 1837 hans Hustru (gift 2. gang 28/12 1877)
100 103 Anna Kirstine Jensen [udvandrer i 1888 til Nebraska, USA som 20-årig syjomfru og har efterkommere i USA i dag – LÆS HISTORIEN OM ANNA OG HELE FAMILIEN] 12 1868 hendes Barn [født i Kalvehave 15/8 1867, død i USA i 1944 – far: husmand Jens Jensen f. 23/6 1834, gift 25/10 1861]
101 103 Jensine Kristiane Volf [født 1 el. 30/11 1878 som Wulff – senere bruges Vulf og Wolff – gift 1905 m. Hans Ludvigsen og senere emigreret til Nevada, USA hvor begge dør ca. 1950] 1 1879 deres Barn
Strædet 11 ?
102 104 Bendt Hansen 48 1832 Husfader, Træskomand
103 104 Sise [Sidse] Kierstine Nielsdatter 47 1833 hans Hustru
104 104 Niels Peter Hansen 9 1871 deres Barn
105 104 Jens Jørgen Hansen 5 1875 deres Barn
106 104 Maren Kierstine Hansen 2 1878 deres Barn
?? et hus
107 105 Niels Mortensen 26 1854 Husfader, Skomager
108 105 Maren Kirstine Jørgensen 26 1854 hans Hustru
109 105 Hans Hansen 20 1860 Skomagerlærling
?Busenevej 18 – matr. 23c?
110 106 Rasmus Nielsen 54 1826 Husfader, Material Kusk
110 106 Hanne Dorthea Andersdatter 46 1834 hans Hustru
111 106 Niels Peder Nielsen 12 1868 deres Barn
112 106 Ane Kierstine Nielsen 6 1874 deres Barn
Busenevej 20 [FT1890 fam. 17]
113 107 Christian Hansen 57 1823 Husfader, Gaardfæster [død 1/6 1880, jfr. kirkebog]
114 107 Mette Katrine Johansdatter 49 1831 hans Hustru
115 107 Hans Peter Kristiansen [Christiansen?] 23 1857 deres Søn. Hjælper i Gaardens Drift
116 107 Marie Kierstine Sørensdatter 18 1862 Tjenestefolk
116 107 Niels Peter Nielsen [udvandrer 8/3 1880 til Albert Lea, Minnosota, USA – nr 17.] 17 1863 Tjenestefolk
?Busenevej 22 – matr. 45?
117 108 F1  Søren Klavsen 67 1813 Husfader, Dagleier ved Savarbeide [død 25/9 1881, jfr. kirkebog]
118 108 F1 Ane Marie Larsdatter 59 1821 hans Hustru
119 108 F2 Trine Nielsdatter 50 1830 Husmoder, nyder Fattigunderstøttelse [enke]
?? et hus
120 109 F1 Hemming Jensen 53 1827 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
121 109 F1 Maren Kristensdatter 59 1821 hans Hustru
122 109 F1 Hans Jacob Hansen Himborg 2 1878 deres Pleiebarn
122 109 F2 Marie Kristine Pedersdatter 57 1823 Husmoder, nyder Fattigunderstøttelse
Busenevej 8 ?
123 110 Jacob Hansen 54 1826 Husfader, Kjøbmand [enkemand]
124 110 Hans Kristian Hansen 19 1861 hans Søn, Handelsbetjent
125 110 Ane Kirstine Hansen 15 3/3 1864 hans Datter, Husbestyrerinde [bliver gift 3/3 1887, jfr. kirkebog]
Busenevej 15
126 111 Hans Larsen 57 1823 Husfader, Bødger [Bødker]
127 111 Kirsten Madsdatter 58 1822 hans Hustru
127b 111 Lars Peder Larsen 18 1862 deres Søn, Bødgerlærling [Bødkerlærling]
Busenvej 12 (matr. 28, jfr. fors.prot.)
128 112 Johan Petersen 38 1842 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
129 112 Inger Kirstine Hansdatter 41 1839 hans Hustru
130 112 Jørgen Kristian Pedersen [Petersen] 8 1872 deres Barn
131 112 Hans Peder Petersen 3 1877 deres Barn
fmtl. Busenevej 24 [=FT1860:136]
132 113  Sise [Sidse] Jørgensdatter 61 1819 Husmoder og Husmands Enge [Enke]
Busenevej 10 (=matr. 27, jfr. FT1860:143+151) [Fors.prot. matr. 27: Jens Pedersen Vilsted Hartkorn matr. 27: Peder Jensen Vilsted!?]
133 114 Jens Pedersen 65 1815 Husfader, Tækkemand
134 114 Maren Kirstine Larsdatter 61 1819 hans Hustru
135 114 Lovise Kirstine Pedersen 9 1871 deres Pleiedatter
136 114 Caroline Kristine Pedersen 2 1878 deres Pleiedatter, nyder Fattigunderstøttelse
?? et hus
137 115 Christian Hansen 45 1835 Husfader, Røgter
138 115 Bodil Kirstine Pedersdatter 47 1833 hans Hustru
139 115 Elise Marie Hansen 13 1867 deres Barn
140 115 Karoline Johane [Johanne] Hansen 10 1870 deres Barn
140 115 Rasmine Kristiane Hansen 7 8/11 1873 deres Barn
?? et hus
141 116 Lars Peter Rasmussen 33 1847 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
142 116 Bodil Kirstine Kristensen 30 1850 hans Hustru
143 116 Rasmus Kristian Rasmussen 6 1874 deres Barn
144 116 Jens Peter Rasmussen 3 1877 deres Barn
145 116 Karn [Karen] Sophie Rasmussen 1 1879 deres Barn
146 116 Karen Marie Nielsen 3 1877 Pleiebarn, nyder Fattigunderstøttelse
Busenevej 28 A-C – matr. 42b (han bor Busenevej 28C til sin død 22/1 1922)
147 117 F1 Rasmus Hansen 34 6/11 1845 Husfader, Dagleier ved Agerbruget [bliver 19/11 1886 gift igen med Sidse Kirstine Meiniche, jfr. kirkeb.]
148 117 F1 Ane Kirstine Jacobsen 32 1848 hans Hustru
149 117 F1 Sidse Kierstine Hansen 5 1875 deres Barn
150 117 F2 Kirsten Kristensdatter [Kirsten Christensdatter, f. 10/1 1808 i Budsene, død 4/2 1890 i Busene] 73 1807 Husmoder, nyder Fattigunderstøttelse [enke] Mor til Rasmus!
?? et hus
151 118  Christian Hemmingsen 69 1811 Husfader og Husmand
152 118 Ane Kirstine Frederiksdatter 61 1819 hans Hustru
153 118 Sidse Marie Christiansen 24 20/2 1856 deres Datter, Sypige [gift 28/3 1884, jfr. kirkebog]
Busenevej 19 [FT1890 fam. 10]
154 119 Hans Larsen 38 1842 Gaardfæster
155 119 Sise Kierstine Jensdatter [Sidse Kirstine Larsen] 33 1847 hans Hustru
156 119 Vilhelmine Kierstine Larsen 12 1868 deres Barn [iflg. kirkebog: gift 7/9 1894 med 180:Niels Peter Johansen]
157 119 Lars Peter Larsen 10 9/6 1869 deres Barn [iflg. kirkebog bliver han som gårdbestyrer gift 7/10 1893 med Karen Petra Johanne Christensen]
158 119 Christian Valtemar [Valdemar?] Larsen Udvandrerdatabasen: Chr. Larsen udvandrer til Iowa i 1890 – nr. 38 på listen] 8 1872 deres Barn
159 119 Jens Jørgen Larsen 5 1875 deres Barn
160 119 Frederik Andersen 32 1848 Tjenestekarl
Strædet 4
161 120 F1  Jens Peder Hemmingsen (= Jens Peter Hemmingsen) [fmtl.= FT1901:19 FT1880:161 FT1850:226 FT1845:196] 39 1841 Husfader, Skomager
162 120 F1 Kirstine Margrethe Hemmingsdatter 38 1842 hans Hustru
163 120 F1 Ane Marie Hemmingsen 10 1870 deres Barn
164 120 F1 Johan Peter Hemmingsen 5 1875 deres Barn
165 120 F1 Nielsine Kristine Hemmingsen 3 1877 deres Barn
166 120 F1 Johane [Johanne] Hemmingsen 0 1880 deres Barn
167 120 F2 Hemming Jensen 66 1814 Husfader, Aftægtsmand, Røgter
168 120 F2 Johane [Johanne] Kirstine Pedersdatter 60 1820 hans Hustru
Busenevej 4 – matr. 37b (Fors.prot. 1858-78: matr. 37) Jens Rasmussen lejede matr. 37 d. 7/9 1882
169 121 Rasmus Jensen 69 1811 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
170 121 Anne Jensdatter 67 1813 hans Hustru
171 121 Jens Rasmussen 34 23/7 184 deres Søn, Væver
?? et hus
172 122 Knud Peter Larsen 32 1848 Husfader, Dagleier ved Agerbruget
173 122 Sidse Kirstine Jørgensen 31 1849 hans Hustru
174 122 Anne Magdalene Larsen 2 1878 deres Barn
175 122 Bodil Kirstine Sophie Larsen 0 1880 deres Barn
?? et hus
176 123 Maren Sørensdatter [FT1860: 249 FT1850:256 FT1845:2 79 1801 Husmoder og Hmd. Enge [Husmandsenke]
177 123 Mette Catrine Pedersdatter 49 1831 hendes Datter, nyder Fattigunderstøttelse
178 123 Kirstine Pedersen [FT1845:6 …] 39 1841 hendes Datter, Dagleie ved forskellige Arbeider [enke]
179 123 Johane [Johanne] Marie Hansen 12 1868 Pleie Barn
180 123 Niels Peter Johansen 9 1871 Pleie Barn [iflg. kirkebog: gift 7/9 1894 med 156:Vilhemine Kirstine Larsen]
 ?? et hus
181 124  Johan Peter Jensen 30 1850 Husfader, Dagleier ved Agerbruget
182 124 Kirstine Larsen 30 1850 hans Hustru
183 124 Karen Kirstine Jensen 8 1872 deres Barn
184 124 Lise Kirstine Jensen 7 1873 deres Barn
185 124 Marie Christine Jensen 4 1876 deres Barn
186 124 Lars Peter Jensen 2 1878 deres Barn
187 124 Sophie Jensen 0 1880 deres Barn
188 124 Kiersten Jensen 0 1880 deres Barn
?? et hus
189 125 Hans Rasmussen 38 1842 Husfader, Træskomand
190 125 Anne Kirstine Rasmusdatter 44 1836 hans Hustru
191 125 Vilhelmine Kirstine Jensen 11 1869 deres Barn
192 125 Lovise Kirstine Jensen 9 1871 deres Barn
193 125 Jensine Petrea Rasmussen 3 1877 deres Barn
194 125 Jens Christian Rasmussen 1 1879 deres Barn
?? et hus
195 126 Peder Jensen Familie 126 udvandrede til Tasmanien. Peter døde der i 1929 39 1841 Husfader, Tømmermand
196 126 Kirsten Rasmussen Død i Tasmanien i 1929 34 1846 hans Hustru
197 126 Jens Peter Jensen Død i Tasmanien i 1941 som James Jensen 9 1871 deres Barn
198 126 Hans Jensen Død i Tasmanien i 1964 4 1876 deres Barn
199 126 Anne Kirstine Jensen 2 1878 deres Barn
evt. Strædet 7
200 127 Niels Hansen 68 1812 Husfader, Dagleier ved Savarbeide
201 127 Ane Margrethe Hansdatter 66 1814 hans Hustru
Skovstrædet 5
202 128 F1  Hans Peter Hansen 30 1850 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
203 128 F1 Sise Marie Hansen [Sidse Marie Hansen] 36 1844 hans Hustru
204 128 F1 Karen Sophie Christine Hansen 4 1876 deres Barn
205 128 F1 Vilhelm Hansen 3 1877 deres Barn
206 128 F1 Cathrine Mathilde Hansen 0 1880 deres Barn
207 128 F2 Hans Larsen 59 1821 Husfader, Aftægtsmand. Dagleier ved Skovarbeide
208 128 F2 Kirsten Pedersdatter [FT1840:903 FT1845:24 FT1850:316 FT1860:263 FT1880:208] 64 1816 hans Hustru
209 128 F2 Marie Hansdatter 33 1847 deres Datter
210 128 F2 Jens Hansen 22 1858 deres Søn, Dagleier ved Agerbruget
fmtl. Skovstrædet 10 (FT1901:57)
211 129 Rasmus Petersen 43 1837 Husfader, Dagleier ved Agerbruget
212 129 Maren Kirstine Nielsdatter 42 1838 hans Hustru
213 129 Anne Kirstine Margrethe Petersen 17 1/10 1862 deres Datter, Sypige [bliver gift 10/6 1887, jfr. kirkebog]
214 129 Anna Dorthea Petersen 3 1877 deres Datter
Skovstrædet 11
215 130 Peder Pedersen Post 65 1815 Husfader, Material Kusk
216 130 Johane [Johanne] Catrine Larsdatter 55 1825 hans Hustru
217 130 Anne Kirstine Petersen 14 1866 deres Barn  [afkrydset i felt: “Uden Forstandsevner (Idioter)”]
Skovstrædet 7
218 131 Kleophas [Cleophas] Nielsen 70 1810 Husfader og Husmand
219 131 Ane Marie Hansdatter 71 1809 hans Hustru
220 131 Johanes Christopher Kleophas [Johannes Cleophassen udvandrer i 1881 til Iowa, USA – Udvandrerdatabasen nr. 28] 33 1847 deres Søn, Matros
Busenevej 36 “Kongsbjerggård” [FT1890 familie 12]
221 132  Jens Christensen (evt. Jens Kristensen) 66 1814 Husfader, Gaardmand
222 132 Maren Petersdatter 62 1818 Husmoder
223 132 Peter Christian Jensen [PeterJensen udvandrer i 1894 til New York – nr. 50 på udvandrerbasen] 19 1861 deres Søn
224 132 Kirsten Christoffersen 17 1863 Tjenestepige
225 132 Lars Peter Jensen 14 1866 Dreng
“Holstenerhuset”? =Klintholm Bjergmark?
226 133 F1 Anders Petersen (får senere gården på Kraneledvej 12 – læs historien her) 28 1/3 1851 Tømrer, Husfader
227 133 F1 Kirstine Jørgensdatter 30 18/10 1849 Husmoder
228 133 F1 Peter Andreas Petersen 3 25/6 1876 Søn (og senere købmand på Busenevej 8)
229 133 F1 Jens Jørgen Petersen (f. 13/12 1877 på ‘Klintholm Bjergmark’ iflg. kirkebogen ved hans død i 1915) 2 31/12 1877 Søn
230 133 F1 Frederik Petersen 0 5/6 1879 Søn
231 133 F1 Marie Hemmingsdatter 64 1816 Aftægtskone, Husfaderens Moder [enke]
232 133 F2 Karen Kirstine Petersdatter 75 1805 Husmoder, lever af sin Jord [enke]
233 133 F2 Else Margrethe Jensdatter 37 1843 Datter
234 133 F2 Kristine Henriette Cederholm 5 1875 sidstnævntes uægte Barn
?? et hus
235 134 F1 Jens Jensen 42 1838 Husfader, Arbeidsmand
236 134 F1 Kirsten Hansdatter 45 1835 hans Kone
237 134 F1 Svend Julius Lavrits Kristian Jensen 9 1871 deres Søn
238 134 F1 Bodild [Bodil] Sofie Kirstine Jensen 7 1873 deres Datter
239 134 F1 Jens Jensen 5 1875 deres Søn
240 134 F2 Niels Jakob Petersen  Iflg. udvandrerbasen er hele familien 134F2 – pånær ham! – udvandret i 1881 til Muskegon i Michigan, USA nr. 19-25 på listen 34 1846 Husfader, Arbejdsmand
241 134 F2 Ane Marie Jakobsen 32 1848 hans Kone
242 134 F2  Hans Jakob Petersen 7 1873 deres Søn
243 134 F2 Julie Kristine Petersen 6 1874 deres Datter
244 134 F2 Peter Petersen 4 1876 deres Søn
245 134 F2 Carl Christian Petersen 3 1877 deres Søn
246 134 F2 Lars Peter Petersen 2 1878 deres Søn
247 134 F2 Jens Jørgen Petersen 0 1880 deres Søn
248 134 F2 Jakob Larsen 77 1803 Husmoderens Fader, Aftægtsmand  [enkemand]
Busenevej 5
249 135 Peter Jakob Hemmingsen 29 31/3 1850 Husfader, Teglbrænder
250 135 Marie Larsen 36 1844 Husmoder, hans Kone
251 135 Hemming Frederik Hemmingsen 7 1873 deres Søn [bliver 7/7 1893 gift med 4. Annette Kirstine Larsen, jfr. kirkebog]
252 135 Jens Peter Hemmingsen 5 1874 deres Søn [druknet 8/12 1889 i Hunosø]
253 135 Hanne Karen Kristine Hemmingsen 2 1878 deres Datter
Rakkerbanken 3 [link til FT1890 familie 11]
254 136 Lars Pedersen 49 1831 Husfader, Gaardmand
255 136 Ane Kirstine Jensdatter 41 1839 hans Kone
256 136 Jens Peter Petersen 18 1862 deres Søn
257 136 Karen Marie Petersen 15 28/3 1864 deres Datter [bliver 25/3 1887 gift med herskabstjener på Klintholm, jfr. kirkebog]
258 136 Niels Petersen [Udvandrer i 1894 til New York, USA nr. 54 på udvandrerbasen] 13 1867 deres Søn
259 136 Ane Kirstine Petersen [Kristine Petersen udvandrer 1893 til Chikago, Illinois, USA nr. 47 på udvandrerbasen] 11 1869 deres Datter
260 136 Line Gydel Lovine Elisabeth Petersen 8 1872 deres Datter
261 136 Frederik Petersen [Fred. Petersen udvandrer 1893 til Chikago, Illinois, USA nr. 48 på udvandrerbasen] 5 1875 deres Søn
262 136 Ane Sofie Petersen 1 1879 deres Datter
263 136 Kirsten Frederiksdatter [FT1890:69 Kirsten Petersen] 72 1808 Husfaderens Moder [enke]
Rakkerbanken 1 [FT1890 fam. 10]
264 137  Hans Larsen 38 1842 Husfader, Gaardejer (siden 1874)
265 137 Kirsten Jakobsdatter 37 1843 hans Kone, Husmoder
266 137 Jakob Jensen 74 1806 Husmoderens Fader, Aftægtsmand [enkemand]
267 137 Ane Marie Petersen 19 1861 Tjenestepige
268 137 Hans Peter Hansen 14 1866 Tjenestedreng
269 137 Anna Kirstine Larsen 9 1871 Plejedatter
Kraneledvej 12 [FT1890 fam. 9 nr. 57-58]
270 138 Jørgen Jakobsen (link til Geni.com) 45 6/12 1834 Husfader, Gaardmand
271 138 Marie Kirstine Jakobsdatter 40 29/7 1839 (hans 3. Kone)
272 138 Ane Kirstine Jakobsen 10 19/8 1869 deres Datter
273 138 Jens Hendrik Jakobsen 19 1861 Husfaderens Broder, Tjenestekarl
274 138 Karen Margrethe Kristoffersen 17 1863 Tjenestepige
275 138 Jakob Jørgensen (link til Geni.com) 75 13/10 1804 Husfaderens Fader, Aftægtsmand [enkemand, dør 25/5 1885 (80)]
Kraneledvej 14 [FT1890 fam. 8]
276 139 Frederik Jensen 62 1818 Husfader, Gaardmand
277 139 Ane Kirstine Hansdatter 46 1834 hans Kone, Husmoder
278 139 Maren Kirstine Frederiksen [fmtl. som senere  hustru til 747 Peter Jensen udvandret i 1894 med ham som Maren Kirstine Jensen,  nr. 50 og 51 på listen] 19 1861 deres Datter
279 139 Lars Peter Frederiksen 17 1863 deres Søn
280 139 Hans Peter Frederiksen 15 1865 deres Søn
281 139 Marie Kristine Frederiksen [Iflg. udvandrerbasen sejler Marie K. Frederiksen til Iowa, USA i 1891 nr. 40 på listen] 9 1871 deres Datter
282 139 Ane Sofie Frederiksen 7 1873 deres Datter
283 139 Margrethe Hansen 77 1803 Husmoderens Moder, Aftægtskone [enke]