Folketælling 1880 (NY 10/2017)

(klik for at forstørre)

I ejerlavet Mandemarke By (se billede af ejerlavets område) boede der i 1880 fordelt på 54 familier eller husstande 288 personer – hvoraf 104 er omtalt som børn (søn/datter). Gennemsnitsalderen var 29 år!

Listen fra folketællingen i 1880 begynder med en ældre herre på 78 ved navn Ole Larsen som det ses på billedet af ‘Hovedlisten’. Kan Ole Larsen mon være den ældre gårdmand, som i juni 1885 blev omtalt således i avisen?

Et Øre sparket af. Et mærkeligt
Ulykkestilfælde er i Følge “Møens Avis”
i disse Dage passeret i Mandemark. En
gammel Gaardmand var gaaet ud for at
flytte Kreaturerne; idet han bøjede sig ned
for at tage sig Tøjrekøllen, sprang en Ko
af Kaadhed paa Ryggen af ham, og med
Hoven fik den saa fuldstændig revet det
ene Øre af ham, at det ikke kunde være
klippet mere nøjagtig med en Sax; i Faldet
mod Jorden fik Manden desuden forvredet
den højre Haand meget slemt.

Andetsteds på hjemmesiden er der en særskilt oversigt over Klintholm Gods m.v., som ikke er omfattet af Mandemarke og nærmest er er et lille vedhæng til Mandemarke! Du kan springe hen til oversigten over hvem der blev registreret under Klintholm Hovedgaard i 1880 – og tillige i 1906 og 1787 – ved at klikke HER.

Rigsarkivet har lagt de ca. 100 originale optællingslister for hele Magleby Sogn pr. 1/2 1880 på nettet. De åbnes på en ny fane og er nemme at bladre igennem, hvis man vil se de originale skemaer. Den første liste – ‘Optællingsliste nr. 1’, som åbnes på ny fane – omfatter Klintholm  Hovedgaard og Avlsgaarden Stengaarden og begynder med godsejer Sophus Scavenius. Men tællingskommissæren af de første to lister er også ham selv!

Mandemark By begynder ved opslag nr. 38 (optællingsliste nr. 10 åbnes på ny fane), hvor protokolføreren Hans Didriksen selv er omtalt under personer her på hjemmesiden, og slutter ved opslag nr. 59 (sidste side af optællingsliste nr. 14).

Listerne for Mandemarke er afskrevet og samlet nedenfor, så listen er lige til at søge i. Søgning sker ved at åbne din computers søgefelt med Ctrl+F – og prøve sig frem. Husk at der kan være mellemnavne og forskellige stavemåder, så prøv dig frem med fornavn eller efternavn, hvis der ikke er gevinst i første søgning.

Mange af personerne i 1880 optræder også på listerne over udvandrede. – i alt fald for 32 personers vedkommende ligger der oplysning om at de udvandrede, og der har sikkert været flere. Men så var der også nogen som vendte tilbage til Mandemarke igen, hvis forventningerne ikke var blevet indfriet. Især sidst i 1800-tallet var  der mange der følte trang til at prøve lykken i den store verden – langt væk fra Mandemarke. Mere end 10% af personerne på listen nedenfor udvandrede altså senere fra Mandemarke – ikke bare til USA men også til Sydamerika og sågar Tasmanien. Læs mere herom under historierne om udvandrerne under fanebladet ‘Historien’, f.eks. den særlige historie om familien Jensen (familie nr. 126 på listen nedenfor) der den 1. februar 1880 boede i et hus i Mandemarke, som senere rejste til Tasmanien. De står ikke på udvandrerlisterne, som overvejende dækkede personer der havde købt billet til ‘Amerika-damperne’, og det var jo ikke lige den retning de skulle (Tasmanien ligger lige syd for Australien).

Bemærk at folk har oplyst deres alder den 1. februar 1880, og at fødselsåret så er blevet beregnet ud fra det. Hvis personens fødselsdag ligger efter 1. februar, er det korrekte fødeår et år mindre end det anførte. Således var Lars Peter Larsen i familie 119 10 år ved folketællingen den 1/2 1880 og står derfor anført som født i 1870. Han var imidlertid født den 9. juni 1869 ifølge kirkebogen fra hans konfirmation i Magleby Kirke den 30. september 1883 (nr. 2 på listen). Lars Peter har jo været 10 år gammel indtil han 30. september fyldte 11. Derfor må man være forberedt på at alle der havde fødselsdag efter 1/2 er blevet anført med fødeår man skal reducere med 1. Den samme fejlmargin vedrørende fødeår optræder ved alle folketællinger, hvor man kun har spurgt om deres alder i stedet for selve fødselsdatoen.

Familienr. / Sted / Navn / Alder / Ansl. fødeår / Stilling  – med link til hvert originalt skema som begynder med den person, hvis familienr. er særligt fremhævet:

Skansevej 2?
86  en Gaard Ole Larsen 78 1802 Husfader, Gaardmand
86 en Gaard Karen Marie Kristoffersdatter 58 1822 hans Kone
86 en Gaard Hans Olsen 41 1839 deres Søn
86 en Gaard Annette Kirstine Larsen 7 1873 Plejedatter
86 en Gaard Karen Larsdatter 65 1815 Husfaderens Søster
86 en Gaard Jens Peter Jensen 14 1866 Plejesøn (i 1901 uddeler i Brugsen)
86 en Gaard Anne Kirstine Hansen 20 1860 Tjenestepige
Skansevej 1
87 en Gaard Niels Petersen 75 1805 Husfader, Gaardmand
87 en Gaard Maren Kirstine Larsdatter 69 1811 hans Kone
87 en Gaard Hans Nielsen (p.t. på Rødkilde Højskole) 26 1854 hjælper Faderen med Gaarden
87 en Gaard Peter Olsen  [udvandrer i 1881 til Minnesota, USA –nr. 30 på liste] 17 1863 Plejesøn
87 en Gaard Sidse Margrethe Jensen 19 1861 Tjenestepige
Skansevej 3  “Skansegård”
88 en Gaard Lars Hansen 48 1832 Husfader, Gaardmand [enkemand]
88 en Gaard Hans Peter Larsen 21 1859 hans Søn
88 en Gaard Johannes Christoffer Larsen [udvandrer 18/4 1880 til Chicago, USA – nr. 16 på liste] 19 1861 hans Søn
88 en Gaard Johanne Kristine Larsen 17 1863 hans Datter
88 en Gaard Andreas Peter Larsen 11 1869 hans Søn
88 en Gaard Anna Laurine Larsen 8 1872 hans Datter
88 en Gaard Lauritz Kristian Larsen [udvandrer i 1892 til South Dakota, USA – nr. 46 på liste] 5 1875 hans Søn
88 en Gaard Mette Kirstine Petersen 19 1861 Tjenestepige
Skansevej 1 ? (FT1906)
89 en Gaard Peter Nielsen 42 1838 Husfader, Gaardforpagter
89 en Gaard Ane Marie Jensen 35 1845 hans Kone
89 en Gaard Jens Peter Nielsen [udvandrer i 1888 til Councill Bluffs, Iowa, USA – nr. 35 på liste] 11 1869 deres Søn
89  en Gaard Hans Peder Nielsen [tilf. på original liste: “Uden forstandsevner (Idioter)”] 9 1871 deres Søn
89 en Gaard Anna Kirstine Nielsen [udvandrer i 1891 til Councill Bluffs, Iowa, USA – nr. 43 på listen] [men iflg. kirkebog død i Mandemark 21/5 1908!] 5 1875 deres Datter
89 en Gaard Niels Peter Nielsen blev konfirmeret 5/4 1891 i Magleby Kirke (nr. 10 i Kirkebogen): født 24/2 1877! 2 1878 deres Søn
89 en Gaard Sidse Nikoline Nielsen 0 1880 deres Datter
89 en Gaard Inger Katrine Jensen 25 1855 Tjenestefolk
89 en Gaard Eline Kirstine Andersen 15 1865 Tjenestefolk
89 en Gaard Hans Nielsen 17 1863 Tjenestefolk
??Hvilken gård?
90 en Gaard Hemming Hemmingsen 61 1819 Husfader, Gaardmand
90 en Gaard Maren Kirstine Larsdatter 59 1821 hans Kone
90 en Gaard Hans Peter Hemmingsen 28 1852 deres Søn
90 en Gaard Ane Kirstine Hemmingsen 22 1858 deres Datter
90 en Gaard Lars Peter Hemmingsen 17 1863 deres Søn
Gurkebakken 12 ?
91 en Gaard Jørgen Christensen 72 1808 Husfader, Gaardmand
91 en Gaard Karoline Sofie Kristensen 62 1818 hans Kone
91 en Gaard Kristiane Marie Hansen 25 1855 deres Plejedatter
91 en Gaard Niels Jørgen Nielsen 3 1877 deres Plejesøn
91 en Gaard Frederik Jensen 17 1863 Tjenestekarl
Busenevej 40
92 en Gaard Hemming Hansen 32 1848 Gaardejer
92 en Gaard Hans Peter Hansen 30 1850 hans Broder, behjælpelig i Avlsbruget
92 en Gaard Kirsten Hemmingsdatter 68 1812 deres Moder [enke]
92 en Gaard Lene Katrine Petersen 25 1855 Plejedatter
Gurkebakken 7
93  en Gaard Hans Didriksen 30 1850 Husfader, Gaardejer
93 en Gaard Ane Sofie Jacobsen 26 1854 hans Hustru
93 en Gaard Kristian Didriksen 4 1876 deres Søn
93 en Gaard Katrine Didriksen 3 1877 deres Datter
93 en Gaard Jørgen Didriksen 1 9/2 1879 deres Søn
93 en Gaard Margrethe Didriksen 0 1880 deres Datter
93 en Gaard Niels Jørgen Didriksen 16 1864 Husfaderens Broder, Tjenestekarl
93 en Gaard Sidse Kirstine Petersdatter 16 1864 Tjenestepige
Båndhøjvej 1
94 en Gaard Peder Nielsen 53 1827 Husfader, Gaardmand
94 en Gaard Mette Kirstine Rasmusdatter 56 1824 hans Kone
94 en Gaard Niels Peter Pedersen 26 1854 deres Søn
94 en Gaard Maren Kirstine Petersen 15 1865 deres Datter
94 en Gaard Hans Peter Jensen 13 1867 Tjenestedreng
??
95 F1  et Hus Dorthea Jensdatter 72 1808 Husmoder og Husmands Enge [Enke]
95 F1 et Hus Karen Jensdatter 37 1843 hendes Datter, Dagleie i en Have
95 F2 et Hus Hans Jørgen Larsen 42 1838 Husfader, Inderste, Skovarbeider
95 F2 et Hus Sophie Jensdatter 42 1838 hans Hustru
95 F2 et Hus Maren Kierstine Larsen 13 1867 deres Barn
95 F2 et Hus Bodil Kierstine Larsen 7 1873 deres Barn
95 F2 et Hus Anna Dorthe Larsen 3 1877 deres Barn
Skovstrædet 1 ? (FT1901:120)
96 F1 et Hus Rasmus Hansen 31 1849 Husfader, Væver
96 F1 et Hus Marie Kierstine Petersen 22 1858 hans Hustru
96 F1 et Hus Udøbt Pigebarn 0 1880 deres Barn
96 F2 et Hus Hans Rasmussen 69 1811 Husfader, Aftægtsmand, Væver
96 F2 et Hus Margrethe Christensdatter 66 1814 hans Hustru
??
97 et Hus Frederik Ludvig Holgersen 42 1838 Husfader, Dagleier ved Agerbruget [enkemand]
97 et Hus Holger Ludvig Holgersen 11 1869 hans Barn
97 et Hus Johan Peter Holgersen 9 1871 hans Barn
97 et Hus Carl Christian Holgersen 6 1874 hans Barn
Busenevej 4 ???
98 F1 et Hus Niels Larsen 71 1809 Husfader og Husmand
98 F1 et Hus Kiersten Rasmusdatter 69 1811 hans Hustru
98 F2 et Hus Ane Kierstine Pedersdatter 64 1816 Væverske, nyder Fattigunderstøttelse
??
99 F1  et Hus Jørgen Hansen 65 1815 Husfader, Tækkemand
99 F1 et Hus Bodil Kierstine Nielsdatter 65 1815 hans Hustru
99 F2 et Hus Jørgen Hansen 24 1856 Husfader og Inderste. Dagleier ved Agerbruget
99 F2 et Hus Bodil Kierstine Jørgensen 25 1855 hans Hustru
99 F2 et Hus Hemming Hansen 0 1880 deres Barn
??
100 et Hus Rasmus Hemmingsen [udvandrer i 1890 til Chikago, USA – nr. 37 på listen – udvandrer altså som 68-årig 10 år efter sin søn!] 58 1822 Husfader, Slagter
100 et Hus Ane Kierstine Larsdatter 53 1827 hans Hustru
100 et Hus Lars Rasmussen 24 1856 deres Søn, Tømmer
100 et Hus Hemming Rasmussen [udvandrer kort efter tællingen 5/4 1880 til Chicago, USA – nr. 18] 19 1861 deres Søn, Slagter
100 et Hus Ane Marie Jensen 13 1867 deres Pleiedatter
??
101 et Hus Hans Hansen 64 1816 Husfader, Skolelærer
101 et Hus Nikoline Caroline Lovise Viladsen [Villadsen] 64 1816 hans Hustru
101 et Hus Ane Sophie Holgersen 17 1863 Tjenestepige
??
102 F1 et Hus Niels Pedersen 57 1823 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
102 F1 et Hus Sise [Sidse] Kierstine Rasmusdatter 60 1820 hans Hustru
102 F2 et Hus Hemming Nielsen 31 1849 Husfader, Inderste. Dagleier ved Agerbruget
102 F2 et Hus Karen Sophie Henriksdatter 30 1850 hans Hustru
102 F2 et Hus Maren Sophie Nielsen 7 1873 deres Barn
102 F2 et Hus Niels Peter Nielsen 4 1876 deres Barn
102 F2 et Hus Kristine Nielsen 2 1878 deres Barn
102 F2 et Hus Ane Kirstine Nielsen 0 1880 deres Barn
Strædet 14
103  et Hus Hans Christian Frederik Volf [Hans Christian Friedrich Wulff, f. 27/2 1840 i Kiel, Tyskland] 39 1841 Husfader, Meieribøger [=Mejeribødker]
103 et Hus Ane Katrine Hansdatter [f. 18/1 1837, udvandret til Nebraska i 1907, død 5/1 1923] 43 1837 hans Hustru (gift 2. gang 28/12 1877)
103 et Hus Anna Kirstine Jensen [udvandrer i 1888 til Nebraska, USA som 20-årig syjomfru og har efterkommere i USA i dag – LÆS HISTORIEN OM ANNA OG HELE FAMILIEN] 12 1868 hendes Barn [født i Kalvehave 15/8 1867, død i USA i 1944 – far: husmand Jens Jensen f. 23/6 1834, gift 25/10 1861]
103 et Hus Jensine Kristiane Volf [født 1 el. 30/11 1878 som Wulff – senere bruges Vulf og Wolff – gift 1905 m. Hans Ludvigsen og senere emigreret til Nevada, USA hvor begge dør ca. 1950] 1 1879 deres Barn
Strædet 11 ?
104 et Hus Bendt Hansen 48 1832 Husfader, Træskomand
104 et Hus Sise [Sidse] Kierstine Nielsdatter 47 1833 hans Hustru
104 et Hus Niels Peter Hansen 9 1871 deres Barn
104 et Hus Jens Jørgen Hansen 5 1875 deres Barn
104 et Hus Maren Kierstine Hansen 2 1878 deres Barn
??
105 et Hus Niels Mortensen 26 1854 Husfader, Skomager
105 et Hus Maren Kirstine Jørgensen 26 1854 hans Hustru
105 et Hus Hans Hansen 20 1860 Skomagerlærling
??
106 et Hus Rasmus Nielsen 54 1826 Husfader, Material Kusk
106 et Hus Hanne Dorthea Andersdatter 46 1834 hans Hustru
106 et Hus Niels Peder Nielsen 12 1868 deres Barn
106 et Hus Ane Kierstine Nielsen 6 1874 deres Barn
Busenevej 20
107 en Gaard Christian Hansen 57 1823 Husfader, Gaardfæster
107 en Gaard Mette Katrine Johansdatter 49 1831 hans Hustru
107 en Gaard Hans Peter Kristiansen [Christiansen?] 23 1857 deres Søn. Hjælper i Gaardens Drift
107 en Gaard Marie Kierstine Sørensdatter 18 1862 Tjenestefolk
107 en Gaard Niels Peter Nielsen [udvandrer 8/3 1880 til Albert Lea, Minnosota, USA – nr 17.] 17 1863 Tjenestefolk
??
108 F1  et Hus Søren Klavsen 67 1813 Husfader, Dagleier ved Savarbeide
108 F1 et Hus Ane Marie Larsdatter 59 1821 hans Hustru
108 F2 et Hus Trine Nielsdatter 50 1830 Husmoder, nyder Fattigunderstøttelse [enke]
??
109 F1 et Hus Hemming Jensen 53 1827 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
109 F1 et Hus Maren Kristensdatter 59 1821 hans Hustru
109 F1 et Hus Hans Jacob Hansen Himborg 2 1878 deres Pleiebarn
109 F2 et Hus Marie Kristine Pedersdatter 57 1823 Husmoder, nyder Fattigunderstøttelse
??
110 et Hus Jacob Hansen 54 1826 Husfader, Kjøbmand [enkemand]
110 et Hus Hans Kristian Hansen 19 1861 hans Søn, Handelsbetjent
110 et Hus Ane Kirstine Hansen 15 1865 hans Datter, Husbestyrerinde
??
111 et Hus Hans Larsen 57 1823 Husfader, Bødger [Bødker]
111 et Hus Kirsten Madsdatter 58 1822 hans Hustru
111 et Hus Lars Peder Larsen 18 1862 deres Søn, Bødgerlærling [Bødkerlærling]
??
112 et Hus Johan Petersen 38 1842 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
112 et Hus Inger Kirstine Hansdatter 41 1839 hans Hustru
112 et Hus Jørgen Kristian Pedersen [Petersen] 8 1872 deres Barn
112 et Hus Hans Peder Petersen 3 1877 deres Barn
??
113  et Hus Sise [Sidse] Jørgensdatter 61 1819 Husmoder og Husmands Enge [Enke]
??
114 et Hus Jens Pedersen 65 1815 Husfader, Tækkemand
114 et Hus Maren Kirstine Larsdatter 61 1819 hans Hustru
114 et Hus Lovise Kirstine Pedersen 9 1871 deres Pleiedatter
114 et Hus Caroline Kristine Pedersen 2 1878 deres Pleiedatter, nyder Fattigunderstøttelse
??
115 et Hus Christian Hansen 45 1835 Husfader, Røgter
115 et Hus Bodil Kirstine Pedersdatter 47 1833 hans Hustru
115 et Hus Elise Marie Hansen 13 1867 deres Barn
115 et Hus Karoline Johane [Johanne] Hansen 10 1870 deres Barn
115 et Hus Rasmine Kristiane Hansen 7 8/11 1873 deres Barn
??
116 et Hus Lars Peter Rasmussen 33 1847 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
116 et Hus Bodil Kirstine Kristensen 30 1850 hans Hustru
116 et Hus Rasmus Kristian Rasmussen 6 1874 deres Barn
116 et Hus Jens Peter Rasmussen 3 1877 deres Barn
116 et Hus Karn [Karen] Sophie Rasmussen 1 1879 deres Barn
116 et Hus Karen Marie Nielsen 3 1877 Pleiebarn, nyder Fattigunderstøttelse
Busenevej 28C (hvor de også bor fra 1901 til deres død i 1931)
117 F1 et Hus Rasmus Hansen 34 1846 Husfader, Dagleier ved Agerbruget
117 F1 et Hus Ane Kirstine Jacobsen 32 1848 hans Hustru
117 F1 et Hus Sise [Sidse] Kierstine Hansen 5 1875 deres Barn
117 F2 et Hus Kirsten Kristensdatter [Kirsten Christensdatter, f. 10/1 1808 i Budsene, død 4/2 1890 i Busene] 73 1807 Husmoder, nyder Fattigunderstøttelse [enke] Mor til Rasmus!
??
118  et Hus Christian Hemmingsen 69 1811 Husfader og Husmand
118 et Hus Ane Kirstine Frederiksdatter 61 1819 hans Hustru
118 et Hus Sise [Sidse] Marie Christiansen 24 1856 deres Datter, Sypige
Busenevej 19
119 en Gaard Hans Larsen 38 1842 Gaardfæster
119 en Gaard Sise Kierstine [Sidse Kirstine] Jensdatter 33 1847 hans Hustru
119 en Gaard Vilhelmine Kierstine Larsen 12 1868 deres Barn
119 en Gaard Lars Peter Larsen 10 1870 deres Barn
119 en Gaard Christian Valtemar [Valdemar?] Larsen Udvandrerdatabasen: Chr. Larsen udvandrer til Iowa i 1890 – nr. 38 på listen] 8 1872 deres Barn
119 en Gaard Jens Jørgen Larsen 5 1875 deres Barn
119 en Gaard Frederik Andersen 32 1848 Tjenestekarl
Strædet 4 ?
120 F1  et Hus Jens Peder Hemmingsen (= Jens Peter Hemmingsen) 39 1841 Husfader, Skomager
120 F1 et Hus Kirstine Margrethe Hemmingsdatter 38 1842 hans Hustru
120 F1 et Hus Ane Marie Hemmingsen 10 1870 deres Barn
120 F1 et Hus Johan Peter Hemmingsen 5 1875 deres Barn
120 F1 et Hus Nielsine Kristine Hemmingsen 3 1877 deres Barn
120 F1 et Hus Johane [Johanne] Hemmingsen 0 1880 deres Barn
120 F2 et Hus Hemming Jensen 66 1814 Husfader, Aftægtsmand, Røgter
120 F2 et Hus Johane [Johanne] Kirstine Pedersdatter 60 1820 hans Hustru
?? Jens Rasmussen lejede matr. 37 d. 7/9 1882
121 et Hus Rasmus Jensen 69 1811 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
121 et Hus Anne Jensdatter 67 1813 hans Hustru
121 et Hus Jens Rasmussen 34 1846 deres Søn, Væver
??
122 et Hus Knud Peter Larsen 32 1848 Husfader, Dagleier ved Agerbruget
122 et Hus Sise [Sidse] Kirstine Jørgensen 31 1849 hans Hustru
122 et Hus Anne Magdalene Larsen 2 1878 deres Barn
122 et Hus Bodil Kirstine Sophie Larsen 0 1880 deres Barn
??
123 et Hus Maren Sørensdatter 79 1801 Husmoder og Hmd. Enge [Husmandsenke]
123 et Hus Mette Catrine Pedersdatter 49 1831 hendes Datter, nyder Fattigunderstøttelse
123 et Hus Kirstine Pedersen 39 1841 hendes Datter, Dagleie ved forskellige Arbeider [enke]
123 et Hus Johane [Johanne] Marie Hansen 12 1868 Pleie Barn
123 et Hus Niels Peter Johansen 9 1871 Pleie Barn
 ??
124  et Hus Johan Peter Jensen 30 1850 Husfader, Dagleier ved Agerbruget
124 et Hus Kirstine Larsen 30 1850 hans Hustru
124 et Hus Karen Kirstine Jensen 8 1872 deres Barn
124 et Hus Lise Kirstine Jensen 7 1873 deres Barn
124 et Hus Marie Christine Jensen 4 1876 deres Barn
124 et Hus Lars Peter Jensen 2 1878 deres Barn
124 et Hus Sophie Jensen 0 1880 deres Barn
124 et Hus Kiersten Jensen 0 1880 deres Barn
??
125 et Hus Hans Rasmussen 38 1842 Husfader, Træskomand
125 et Hus Anne Kirstine Rasmusdatter 44 1836 hans Hustru
125 et Hus Vilhelmine Kirstine Jensen 11 1869 deres Barn
125 et Hus Lovise Kirstine Jensen 9 1871 deres Barn
125 et Hus Jensine Petrea Rasmussen 3 1877 deres Barn
125 et Hus Jens Christian Rasmussen 1 1879 deres Barn
??
126 et Hus Peder Jensen Familie 126 udvandrede til Tasmanien. Peter døde der i 1929 39 1841 Husfader, Tømmermand
126 et Hus Kirsten Rasmussen Død i Tasmanien i 1929 34 1846 hans Hustru
126 et Hus Jens Peter Jensen Død i Tasmanien i 1941 som James Jensen 9 1871 deres Barn
126 et Hus Hans Jensen Død i Tasmanien i 1964 4 1876 deres Barn
126 et Hus Anne Kirstine Jensen 2 1878 deres Barn
??
127 et Hus Niels Hansen 68 1812 Husfader, Dagleier ved Savarbeide
127 et Hus Ane Margrethe Hansdatter 66 1814 hans Hustru
Skovstrædet 5
128 F1  et Hus Hans Peter Hansen 30 1850 Husfader, Dagleier ved Skovarbeide
128 F1 et Hus Sise Marie Hansen [Sidse Marie Hansen] 36 1844 hans Hustru
128 F1 et Hus Karen Sophie Christine Hansen 4 1876 deres Barn
128 F1 et Hus Vilhelm Hansen 3 1877 deres Barn
128 F1 et Hus Cathrine Mathilde Hansen 0 1880 deres Barn
128 F2 et Hus Hans Larsen 59 1821 Husfader, Aftægtsmand. Dagleier ved Skovarbeide
128 F2 et Hus Kirsten Pedersdatter 64 1816 hans Hustru
128 F2 et Hus Marie Hansdatter 33 1847 deres Datter
128 F2 et Hus Jens Hansen 22 1858 deres Søn, Dagleier ved Agerbruget
Evt. Skovstrædet 10 (FT1901:116-2)
129 et Hus Rasmus Petersen 43 1837 Husfader, Dagleier ved Agerbruget
129 et Hus Maren Kirstine Nielsdatter 42 1838 hans Hustru
129 et Hus Anne Kirstine Margrethe Petersen 17 1863 deres Datter, Sypige
129 et Hus Anna Dorthea Petersen 3 1877 deres Datter
Skovstrædet 11
130 et Hus Peder Pedersen Post 65 1815 Husfader, Material Kusk
130 et Hus Johane [Johanne] Catrine Larsdatter 55 1825 hans Hustru
130 et Hus Anne Kirstine Petersen [afkrydset i felt: “Uden Forstandsevner (Idioter)”] 14 1866 deres Barn
??
131 et Hus Kleophas [Cleophas] Nielsen 70 1810 Husfader og Husmand
131 et Hus Ane Marie Hansdatter 71 1809 hans Hustru
131 et Hus Johanes Christopher Kleophas [Johannes Cleophassen udvandrer i 1881 til Iowa, USA – Udvandrerdatabasen nr. 28] 33 1847 deres Søn, Matros
Busenevej 36 “Kongsbjerggård”
132  en Gaard Jens Christensen (evt. Jens Kristensen) 66 1814 Husfader, Gaardmand
132 en Gaard Maren Petersdatter 62 1818 Husmoder
132 en Gaard Peter Christian Jensen [PeterJensen udvandrer i 1894 til New York – nr. 50 på udvandrerbasen] 19 1861 deres Søn
132 en Gaard Kirsten Christoffersen 17 1863 Tjenestepige
132 en Gaard Lars Peter Jensen 14 1866 Dreng
?? 
133 F1 et Hus Anders Petersen (får senere gården på Kraneledvej 12 – læs historien her) 28 1/3 1851 Tømrer, Husfader
133 F1 et Hus Kirstine Jørgensdatter 30 18/10 1849 Husmoder
133 F1 et Hus Peter Andreas Petersen 3 25/6 1876 Søn (og senere købmand på Busenevej 8)
133 F1 et Hus Jens Jørgen Petersen (f. 13/12 1877 på ‘Klintholm Bjergmark’ iflg. kirkebogen ved hans død i 1915) 2 31/12 1877 Søn
133 F1 et Hus Frederik Petersen 0 5/6 1879 Søn
133 F1 et Hus Marie Hemmingsdatter 64 1816 Aftægtskone, Husfaderens Moder [enke]
133 F2 et Hus Karen Kirstine Petersdatter 75 1805 Husmoder, lever af sin Jord [enke]
133 F2 et Hus Else Margrethe Jensdatter 37 1843 Datter
133 F2 et Hus Kristine Henriette Cederholm 5 1875 sidstnævntes uægte Barn
??
134 F1 et Hus Jens Jensen 42 1838 Husfader, Arbeidsmand
134 F1 et Hus Kirsten Hansdatter 45 1835 hans Kone
134 F1 et Hus Svend Julius Lavrits Kristian Jensen 9 1871 deres Søn
134 F1 et Hus Bodild [Bodil] Sofie Kirstine Jensen 7 1873 deres Datter
134 F1 et Hus Jens Jensen 5 1875 deres Søn
134 F2 et Hus Niels Jakob Petersen  Iflg. udvandrerbasen er hele familien 134F2 – pånær ham! – udvandret i 1881 til Muskegon i Michigan, USA nr. 19-25 på listen 34 1846 Husfader, Arbejdsmand
134 F2 et Hus Ane Marie Jakobsen 32 1848 hans Kone
134 F2  et Hus Hans Jakob Petersen 7 1873 deres Søn
134 F2 et Hus Julie Kristine Petersen 6 1874 deres Datter
134 F2 et Hus Peter Petersen 4 1876 deres Søn
134 F2 et Hus Carl Christian Petersen 3 1877 deres Søn
134 F2 et Hus Lars Peter Petersen 2 1878 deres Søn
134 F2 et Hus Jens Jørgen Petersen 0 1880 deres Søn
134 F2 et Hus Jakob Larsen 77 1803 Husmoderens Fader, Aftægtsmand  [enkemand]
Busenevej 5
135 et Hus Peter Jakob Hemmingsen 29 31/3 1850 Husfader, Teglbrænder
135 et Hus Marie Larsen 36 1844 Husmoder, hans Kone
135 et Hus Hemming Frederik Hemmingsen 7 1873 deres Søn
135 et Hus Jens Peter Hemmingsen 5 1874 deres Søn [druknet 8/12 1889 i Hunosø]
135 et Hus Hanne Karen Kristine Hemmingsen 2 1878 deres Datter
Rakkerbanken 3
136 en Gaard Lars Pedersen 49 1831 Husfader, Gaardmand
136 en Gaard Ane Kirstine Jensdatter 41 1839 hans Kone
136 en Gaard Jens Peter Petersen 18 1862 deres Søn
136 en Gaard Karen Marie Petersen 15 1865 deres Datter
136 en Gaard Niels Petersen [Udvandrer i 1894 til New York, USA nr. 54 på udvandrerbasen] 13 1867 deres Søn
136 en Gaard Ane Kirstine Petersen [Kristine Petersen udvandrer 1893 til Chikago, Illinois, USA nr. 47 på udvandrerbasen] 11 1869 deres Datter
136 en Gaard Line Gydel Lovine Elisabeth Petersen 8 1872 deres Datter
136 en Gaard Frederik Petersen [Fred. Petersen udvandrer 1893 til Chikago, Illinois, USA nr. 48 på udvandrerbasen] 5 1875 deres Søn
136 en Gaard Ane Sofie Petersen 1 1879 deres Datter
136 en Gaard Kirsten Frederiksdatter 72 1808 Husfaderens Moder [enke]
Rakkerbanken 1
137  en Gaard Hans Larsen 38 1842 Husfader, Gaardejer (siden 1874)
137 en Gaard Kirsten Jakobsdatter 37 1843 hans Kone, Husmoder
137 en Gaard Jakob Jensen 74 1806 Husmoderens Fader, Aftægtsmand [enkemand]
137 en Gaard Ane Marie Petersen 19 1861 Tjenestepige
137 en Gaard Hans Peter Hansen 14 1866 Tjenestedreng
137 en Gaard Anna Kirstine Larsen 9 1871 Plejedatter
Kraneledvej 12??
138 en Gaard Jørgen Jakobsen 45 1835 Husfader, Gaardmand
138 en Gaard Marie Kirstine Jakobsdatter 40 1840 hans Kone
138 en Gaard Ane Kirstine Jakobsen 10 1870 deres Datter
138 en Gaard Jens Hendrik Jakobsen 19 1861 Husfaderens Broder, Tjenestekarl
138 en Gaard Karen Margrethe Kristoffersen 17 1863 Tjenestepige
138 en Gaard Jakob Jørgensen 75 1805 Husfaderens Fader, Aftægtsmand [enkemand]
Kraneledvej 14
139 en Gaard Frederik Jensen 62 1818 Husfader, Gaardmand
139 en Gaard Ane Kirstine Hansdatter 46 1834 hans Kone, Husmoder
139 en Gaard Maren Kirstine Frederiksen [fmtl. som senere  hustru til 747 Peter Jensen udvandret i 1894 med ham som Maren Kirstine Jensen,  nr. 50 og 51 på listen] 19 1861 deres Datter
139 en Gaard Lars Peter Frederiksen 17 1863 deres Søn
139 en Gaard Hans Peter Frederiksen 15 1865 deres Søn
139 en Gaard Marie Kristine Frederiksen [Iflg. udvandrerbasen sejler Marie K.Frederiksen til Iowa, USA i 1891 nr. 40 på listen] 9 1871 deres Datter
139 en Gaard Ane Sofie Frederiksen 7 1873 deres Datter
139 en Gaard Margrethe Hansen 77 1803 Husmoderens Moder, Aftægtskone [enke]