Klinteskoven

IMG_1047

Klinteskoven består af både løv- og nåletræer. Læg mærke til, at bladene på bøgetræerne er lysere end normalt – nogle steder ser bøgeskoven nyudsprungen ud hele sommeren. Det skyldes den særlige jordbund, som er rig på kalk og fattig på jern.

Det kuperede terræn byder hele tiden på nye, flotte sigts, og der er gode muligheder for at studere blomster- og fugleliv.

Hunde i snor: Vær opmærksom på, at hunde skal føres i snor for ikke at genere vildtet, herunder rådyr, harer og fasaner.

Skulle du ‘falde over’ en vild orkidé, kan du tage et billede som minde. Der findes 18 forskellige orkidéer på Høje Møn, men de er alle fredede og må altså ikke plukkes.