Mandemarke bakker

Breaking news: 20. november 2018 er Danmarks nye naturkanon publiceret, og Mandemarke bakker og Møns klint er udpeget som et ud af 15 steder i hele landet.

Læs hele historien Kanonflot: Mandemarke bakker og klinten