Mandemarke-skatten

historiens-gang_smykke historiens-gang_thor687 historiens-gang_img75b

I 1874 blev gjort et stort skattefund fra Vikingetiden (800-1050 e. Kr.) ved Busenehave på Møn. Foruden den flettede sølvkæde til højre med to dyrehoveder blev der fundet 10 arm- og halsringe, heraf 3 i rent guld, resten i sølv, nogle med forgyldning, 2 Thors-hamre og en sølvperle på kæde.

Billederne af armringen og halskæden er kopier af de fundne smykker, som man kan bestille på hjemmesiden Museums-kopi-smykker. Armringen ovenfor blev oprindeligt fundet i guld, originalen findes på Nationalmuseet. Fundet var hensat mellem et par sten og virker som et samlet personligt udstyr.

Smykkerne blev fundet under en bautasten ved Brøndhøje Skanse. Bautastenen var en del af to rækker bautastene, der forbandt forsvarshøjen bag fiskerlejet Brøndehøje med en tidligere stor bronzealderhøj.

Fundet udløste i 1874 en skattefeber, hvor man i bogstaveligste forstand gravede hele højen væk. Men man fandt kun nogle ubetydelige bronzesager. Den tilknyttede Busene Have indeholder en langdysse og ti runde høje formentligt fra bronzealderen. Læs også om Østre Brøndehøj på Hampelandsvej nær fyret og Busene Have.

Læs også om Mandemarke-skatten på Møn Kulturarvsatlas.

Selve fiskerlejet Brøndehøje blev anlagt af lybækkerne omkring år 1300. Sildefiskeriet på Møn var dengang omfattende og gav meget velstand til øen. Brøndehøje bestod af flere to-etagers huse og havde endog sin egen kongelige tolder. Men under en frygtelig storm den 1. februar 1625 skyllede hele byen i havet. Ingen overlevede. Så sent som i sidste århundrede fortalte lokale folk om, at de ved lavvande kunne se træstolper og andre rester af det gamle fiskerleje.

(Hvis følgende link til en ekstern hjemmeside ikke er overstreget, åbner det en interessant historie om Brøndehøje.)

Lokalhistorikeren Birthe Vink tog en kold efterårsdag år 2000 Mandemarke Bylaugs medlemmer med på en udflugt til Brøndehøje Skanse ved Busene Have.

På dette udsnit af kort fra 1905 med markeringer af forskellige typer oldtidsminder, kan man også se hvor man fandt ‘Mandemarke-skatten’, der markeret som Guld- og sølvfund. Betydningen af symbolerne på det kortet fra 1905 er vist her:

moen-kort-1905-symboler kort_udsnit1905

mandemarkeskatten-flettet-halskaede