Fortidsminder – lige øst for Mandemarke

hotspot Peg på de røde punkter (og på 173), og klik når du ser den pegende hånd for at få vist Nationalmuseets journal om det pågældende sted.

De fleste fundsteder er tidsfæstet til tragtbægerkulturen, som du kan læse mere om på Wikipedia ved at følge linket.

Kort over større område af fortidsminder ved Mandemarke

Fund 142 Fund 172 Fund 174 Fund 175 Fund 173 Fund 232 Fund 307