Kortet set tættere på – lige øst for Mandemarke

hotspot Klik på de røde punkter, når du ser den pegende hånd, for at se Nationalmuseets journal om det pågældende sted.

De fleste fundsteder er tidsfæstet til tragtbægerkulturen, som du kan læse mere om på Wikipedia ved at følge linket.

Kort over større område af fortidsminder ved Mandemarke

Fund 142 Fund 172 Fund 174 Fund 175 Fund 232 Fund 173