Folketælling 1906 (NY 2/2017)

Folketællingen i 1906 for alle 258 personer i ‘Mandemark’ – fordelt på 59 husstande.

Dette var indtil for nylig den seneste folketælling opdelt på familier med navn, stilling i husstanden samt erhverv for Magleby Sogn og dermed også for Mandemarke, som var tilgængelig på nettet i afskrevet form. Siden er der så også for Mandemarkes vedkommende indtastet data fra folketællingerne i 1925, 1930 og 1940 – eksklusivt for hjemmesiden Mandemarke.dk!

I hele Danmark var der den 1. februar 1906  2.588.919 personer. Den 1. januar 2017 var der 5.748.769. Hvis alt bare kunne fremskrives forholdsmæssigt, så skulle der i 2017 være 575 personer i hele Mandemarkes ejerlav, hvor der ved et hurtigt overslag formentlig kun er  50-60! Se også Kommentar til befolkningsudviklingen i Magleby Sogn og i Mandemarke længere nede.

Hvis du selv vil udforske forholdene i hele Magleby Sogn i 1906 via Danish Family Search kan du klikke HER (hvor Mandemarke begynder ved nr. 485). Siden åbnes på ny fane og giver mulighed for at vælge lokaliteter, hvor du får navnene sorteret alfabetisk efter fornavne, ikke efter familier. Men du kan altså søge i hele sognet, og du kan også søge på lister ud fra for- eller efternavne eller navn for lokalitet og måske herfra pejle dig ind på den du leder efter. De originale lister indeholder oplysning om fødselsdato, ikke blot år som anført ved afskriften nedenfor. Folketællingen i 1906 er den seneste som Danish Family Search har fået afskrevet og digitaliseret, men deres links til de originale kilder virker ikke altid, så der er  i første kolonne nedenfor ud for den første person på hvert skema indsat link Statens Arkiver.

Hos Statens Arkiver kan man direkte tilgå alle folketællingslisterne fra 1787 til 1940 i form af mikrofilm af listerne ved at følge dette link til Rigsarkivets Arkivalier online, men der er altså ingen afskrifter så man kan søge efter personer. På listen over folketællingerne skal man først vælge landdistrikter og dernæst vælge følgende: Amt – Præstø, Herred – Mønbo, Sogn – Magleby.

Mandemarke begynder i 1906 på skærmbillede 40 (ud af 115) og fortsætter til og med blad 54. Der er indsat links i den første kolonne til venstre ud for den første på hver liste, hvis du har brug for at komme direkte til skemaerne (de åbnes på en ny fane). Her kan billederne forstørres mere, end når du klikker på billedet nedenfor, og på skemaerne kan man også se den præcise fødselsdato, hvis man ikke kan nøjes med fødeåret i skemaet nedenfor.

Hovedlisten for de 29 første af de 258 personer i 1906

Da det ‘kun’ er for lidt over 100 år siden denne folketælling blev foretaget i 1906, vil du på listen nedenfor kunne genfinde mange af de personer, som også er omtalt andre steder her på hjemmesiden – enten under de enkelte huses historier eller under ‘Den gamle Landsby’s personer. Der er indsat links til steder de er omtalt her på hjemmesiden, men der er mange personer og adresser som er omtalt uden at der er linket til dem.

Nederst på siden her er lagt en kort liste over de 59 familier eller husstande (hop til listen via linket) der blev registreret i 1906 med hovedpersonernes navne og antallet af personer i husstanden. Familienummeret er det samme, som bruges på listen nedenfor i kolonne 2.

Du kan søge på listerne på denne side – efter navne eller andet – ved at bruge din computers søgefunktion: Ctrl+F. Læs evt. vejledningen om søgning på hjemmesiden her. Vær forberedt på forskellige stavemåder. Leder du efter en person hvor du kender fornavn og efternavn, så husk også at vedkommende måske er anført med mellemnavne, at de er anført med deres dåbsnavn og ikke kaldenavn og – værd at bemærke – ikke altid er stavet på samme måde! I historierne om Mandemarke er der omtalt mange med navnet ‘Stine’, som på listen nedenfor er anført som ‘Kirstine’ eller ‘Kristine’.

Udforsk de forskellige stillingsbeskrivelser i kolonnen yderst til højre. Der er en ‘Husejer‘ som tillige er Smedemester (nr. 729), så det har altså ikke været normalt at eje sit hus, men det var vist også godset som stadig i 1906 ejede mange af husene i Mandemarke og havde sine ansatte boende der. Der er sågar også en Johan Pedersen som er 65 år (nr. 536 som bor sammen med sin kone) om hvem der står: Daglejer ved Agerbrug og lille Formue – så det må virkelig have været noget særligt. Der er endda også en ‘Cigar Fabrikant‘ (nr. 628) på 24 år, som bor hos sin far og mor. Han må have været sin tids ‘iværksætter’!

Søgning efter ‘barn’ viser, at der var 70 børn ud af de 258 personer, og så skal man huske på at børn den gang blev tidligt voksne og kom ud at tjene, så de flyttede meget tidligere hjemmefra end i dag.

Søgning efter erhverv viser, at 39 er ved landbrug, heraf er 17 daglejere. Derudover er der 10 gårdejere, 5 gårdbestyrere og 2 forpagtere. Der er 5 på alderdomsunderstøttelse, 4 skovarbejdere, 4 vasker for andre, 2 er syersker, 2 er dameskrædderinde og 2 er strygekone. Begrebet ‘fæstegård’ omtales kun ved en enkelt person, som er en 72-årig enke (nr. 706), hvor der i 1801 var 15 personer der var ‘gårdfæstere’. I 1906 er 10 personer ‘gaardejer’ og 5 personer er ‘gaardbestyrer’. Mindst en tredjedel af de 188 voksne har arbejdet ved landbrug – for ikke at nævne de husmødre eller børn der har været i gårdejernes og forpagternes husstand.

Nr. Fam. nr. Navn                               . Født Erhverv
485 96 Hans Larsen Rakkerbanken 1 23/12 1841 Husfader Gaardejer
486 96 Ane Marie Larsen 19/5 1860 Husmoder
487 96 Karen Larsen 1/11 1895 Barn
488 96 Lavrits Jakob Larsen 22/9 1896 Barn
489 96 Hans Peter Pedersen 28/1 1888 Tjenestetyende
490 96 Johanne Pedersen 22/6 1890 Tjenestetyende
491 96 Ane Kirstine Pedersen 6/2 1866 Tjenestetyende
492 97 Niels Peter Larsen Rakkerbanken 3  16/10 1859 Husfader Gaardejer
493 97 Ane Marie Larsen 13/3 1861 Husmoder
494 97 Kristian Larsen 1/1 1890 Søn
495 97 Lavrits Larsen 12/6 1894 Barn
496 97 Richardt Larsen 23/9 1898 Barn
497 97 Elisabet Larsen 16/11 1899 Barn
498 97 Antonette Larsen 2/6 1881 Tjenestetyende
499 98 Sidse Kirstine Larsen Busenevej 19 14/6 1846 Husmoder, Enke
500 98 Johanne Magrete Johansen 3/1 1895 Datterdatter
501 98 Karl Kristian Hansen 1879 Tjenestetyende Gaardbestyrer
502 98 Johannes Nielsen 1887 Tjenestetyende
503 98 Rasmie Nielsen 1884 Tjenestetyende
504 99 Rasmus Hansen (nr. 504-16 boede alle i Busenevej 28 C, B og A) 1845 Husfader Skovarbejder
505 99 Sidse Kirstine Meinieke 1848 Husmoder Strygekone
506 99 Maria Victoria Hansen 1888 Datter Syerske
507 100 Ane Kirstine Pedersdatter 1841 Husmoder, Enke Alderdomsunderstøttelse
508 100 Anna Katrine Nielsen 1876 Datter Vask og Rengøring
509 100 Maren Kirstine Nielsen 1879 Datter Sypige, Fattighjælp
510 100 Anni Kirstine Nielsen 1903 Datterdatter
511 101 Kristian Larsen 1862 Husfader Daglejer, Landbrug
512 101 Ellen Larsen 1858 Husmoder
513 101 Thorvald K. Larsen 1894 Barn
514 101 Ellen Vilhelmine Larsen 1897 Barn
515 101 Hilda Magrete Larsen 1898 Barn
516 101 Oskar Henrik Larsen  (Busenevej 28A) 1901 Barn
517 102 Vilhelm Hansen   Busenevej 24 1876 Husfader Smedemester 
518 102 Karoline Marie Hansen 1875 Husmoder
519 102 Tyra Marie Hansen 1889 Barn
520 102 Hans Bernhart Hansen 1902 Barn
521 102 Rikart Marius Hansen (Rikardt Marius Hansen?) 1904 Barn
522 102 Hagbart Pedersen 1890 Smededreng
523 103 Niels Christensen 1874 Husfader Daglejer, Agerbrug
524 103 Emma Christensen 1871 Husmoder
525 103 Jørgen Lavrits Christensen (Laurits Christensen?) 1901 Barn
526 103 Gustav Christensen 1904 Barn
527 104 Niels Peter Johansen  Busenevej 15 1870 Husfader Murermester
528 104 Anna Sofie Johansen 1872 Husmoder
529 104 Sigri Kirstine Johansen (Sigrid Kirstine Johansen?) 1901 Barn
530 105 Hans Peter Hemmingsen  Busenevej 10 1851 Husfader Landpost og Tømrer
531 105 Karoline Kirstine Hemmingsen 1865 Husmoder
532 105 Otto Hemmingsen 1889 Søn
533 106 Lars Peter Hansen  (er flyttet fra Busenevej 24 til ??) 1845 Husfader Parcellist (tidligere smed!)
534 106 Sidse Kirstine Hansen 1844 Husmoder
535 106 Anna Sofie Hansen 1881 Datter
536 107 Johan Pedersen (matr. 28 –Busenevej 12=28a) 1841 Husfader Daglejer, Agerbrug og lille Formue
537 107 Inger Kirstine Pedersen 1838 Husmoder
538 108 Jørgen Hindborg Busenevej 14? 1852 Husfader Tømrermester
539 108 Marie Hindborg 1855 Husmoder
540 108 Otto Hindborg 1894 Barn
541 109 Hans Peter Karstensen  Busenevej 22 1853 Husfader Daglejer (Kreaturpasser)
542 109 Marie Kirstine Karstensen 1861 Husmoder
543 109 Anna Karstensen 1883 Datter Syerske
544 109 Karsten Karstensen 1895 Søn
545 109 Dusine Karstensen 1896 Datter
546 109 Søren Karstensen 1898 Søn
547 109 Mariane Karstensen 1899 Datter
548 109 Sofie Karstensen 1901 Datter
549 109 Frede Karstensen 1904 Søn
550 110 Frederik Madsen  Busenevej 20 1853 Husfader Forpagter 
551 110 Maren Kirstine Madsen 1854 Husmoder
552 110 Anna Marie Knudsen 1890 Datter
553 110 Knud Olof Knudsen 1893 Barn
554 110 Maren Kirstine Jensen 1878 Tjenestetyende
555 110 Juliane Johansen 1885 Tjenestetyende
556 111 Emil Julius Karlsen  Busenevej 18 1864 Husfader Daglejer ved Agerbrug
557 111 Maren Kirstine Karlsen 1867 Husmoder
558 111 Hans Kristian Karlsen (men han hed i virkeligheden Hans Christian Carlsen!) 1896 Barn
559 111 Marta Helene Carlsen (på listen står der Karlsen!) Barn
560 111 Elise Kristine Carlsen (på listen står der Karlsen!) 1902 Barn
561 112 Peder Johansen i det nu nedrevne hus Busenevej 16 1846 Husfader Slagtermester
562 112 Ellen Kirstine Johansen 1849 Husmoder
563 112 Rosing Johansen 1887 Søn
564 112 Amalie Johansen 1891 Datter
565 113 Villum Jensen 1860 Husfader Lærer
566 113 Elise Johanne Jensen 1862 Husmoder
567 113 Magrete Nielsigne Jensen 1887 Datter
568 113 Anna Marie Jensen 1892 Datter
569 114 Niels Kristian Nielsen 1873 Husfader Daglejer ved Agerbrug
570 114 Anna Nielsen 1877 Husmoder Daglejer ved Agerbrug
571 114 Dorthea Nielsen 1903 Barn
572 114 Ella Nielsen 1894 Plejebarn
573 115 Ane Kirstine Rasmussen 1851 Husmoder, Ugift Malkning, Vask og Rengøring
574 116 Rasmus Hansen 1848 Husfader Landpostbud
575 116 Marie Hansen 1858 Husmoder
576 117 Kristian Brandt 1858 Husfader Daglejer ved Agerbrug
577 117 Maren Kirstine Brandt 1855 Husmoder
578 117 Peter Brandt 1886 Søn Bødkersvend
579 118 Katrine Jensen 1830 Mormoder, Enke Aftægt, Alderdomsunderstøttelse
580 119 Jens Peter Jensen 1866 Husfader Daglejer ved Agerbrug
581 119 Mathilde Jensen 1843 Husmoder
582 119 Marie Jensen 1893 Barn
583 119 Magnus Jensen 1895 Barn
584 119 Hans Jensen 1898 Barn
585 119 Anna Jensen 1900 Barn
586 119 Erik Jensen 1903 Barn
587 119 Dreng 1906 Barn
588 120 Julius Staun 1868 Husfader Slagtermester
589 120 Louise Staun 1878 Husmoder
590 120 Jens Staun 1901 Barn
591 120 Vilhelm Staun 1903 Barn
592 120 Henry Staun 1904 Barn
593 120 Dreng 1906 Barn
594 121 Anders Nøhr 1859 Husfader Daglejer ved Agerbrug
595 121 Kirstine Nøhr 1862 Husmoder
596 122 Hans Peter Hansen 1849 Husfader Vognmand
597 122 Mette Kirstine Hansen 1849 Husmoder
598 122 Laura Hansen 29/10 1881 Datter
599 123 Marie Hemmingsen 28/4 1843 Husmoder (Hendes mand               er nr. 655)
600 123 Hemming Hemmingsen 12/3 1873 Søn Skovarbejder
601 123 Peter Hemmingsen 21/2 1899 Sønnesøn
602 124 Hans Peter Larsen (matr. 1F = Busenevej 1 1/4 1853 Husfader Daglejer ved Agerbrug
603 124 Margrethe Larsen 10/11 1860 Husmoder
604 124 Carl Larsen 5/9 1895 Barn
605 125 Kirstine Johansen 30/3 1840 Husfader. Enke Alderdomsunderstøttelse
606 126 Johan Jensen 15/11 1849 Husfader Daglejer ved Agerbrug
607 126 Kirstine Jensen 5/9 1849 Husmoder
608 126 Karen Stine Jensen 4/3 1870 Datter Vask, Rengøring
609 126 Marie Jensen 13/11 1890 Datter
610 126 Hans Jensen 17/6 1902 Dattersøn
611 127 Klaus Hansen (matr. 37 – Busenevej 4 =37b) 19/2 1843 Husfader Daglejer ved Agerbrug
612 127 Maren Kirstine Hansen 4/7 1845 Husmoder
613 127 Anna Hansen 20/11 1889 Datter
614 127 Margrethe Christensen 2/2 1887 Dameskrædderinde
615 128 Lars Peter Hansen (matr. 31 – Strædet 3 =31b) 21/11 1854 Husfader Agerbrug
616 128 Marie Hansen 15/9 1860 Husmoder
617 128 Niels Hansen 30/5 1895 Barn
618 128 Laurine Hansen 28/10 1894 Barn
619 129 Line Larsdatter 23/8 1835 Husmoder Alderdomsunderstøttelse
620 130 Kristian Andersen Lange Strædet 5 3/4 1838 Husfader Vognmand
621 130 Katrine Andersen Lange 16/4 1853 Husmoder
622 131 Hans Bille Strædet 7 19/4 1840 Husfader Daglejer ved Agerbrug
623 131 Karen Stine Bille 6/4 1841 Husmoder
624 131 Niels Bille 28/4 1880 Søn, Gift Daglejer ved Agerbrug
625 131 Marie Bille 16/1 1876 Sønnekone Vask og Strygning
626 132 Peter Hansen Strædet 9 5/4 1852 Husfader Daglejer ved Agerbrug
627 132 Katrine Hansen 14/12 1848 Husmoder
628 132 Kristian Hansen 6/1 1882 Søn Cigar Fabrikant
629 133 Niels Peter Hansen Strædet 11 6/1 1871 Husfader Skovarbejder
630 133 Marie Hansen 22/12 1877 Husmoder
631 133 Alfred Hansen 14/1 1899 Barn
632 133 Harald Hansen 10/3 1901 Barn
633 133 Holger Hansen 29/12 1902 Barn
634 133 Bernhard Hansen 1/4 1904 Barn
635 133 Bendt Hansen 16/1 1833 Farfader, Enkemand Aftægt, Alderdomsunderstøttelse
636 134 Hans Peter Petersen  Strædet 14 9/5 1876 Husfader Skovarbejder
637 134 Anna Petersen 26/1 1880 Husmoder
638 134 Johannes Petersen 24/10 1900 Barn
639 134 Inger Petersen 1/4 1904 Barn
640 135 Peter Nielsen Strædet 9 26/9 1858 Husfader Daglejer ved Agerbrug
641 135 Kirsten Nielsen 17/2 1863 Husmoder
642 135 Margrethe Nielsen 17/4 1893 Barn
643 135 Sophie Nielsen 18/2 1895 Barn
644 135 Marie Nielsen 20/11 1897 Barn
645 135 Kirstine Nielsen [Kristine Nielsen!] 20/11 1897 Barn
646 135 Louise Nielsen 22/1 1901 Barn
647 136 Jens Peter Hemmingsen  Strædet 4 17/4 1840 Husfader Skomagermester
648 136 Kirstine Hemmingsen 30/5 1841 Husmoder
649 136 Johanne Hemmingsen 21/2 1879 Datter
650 136 Hans Hemmingsen 30/12 1883 Søn Skomagersvend
651 137 Nicolaj Christensen 7/7 1877 Husfader Skomagermester
652 138 Peter Andreas Pedersen  Busenevej 8 25/6 1876 Husfader Købmand
653 138 Jens Jørgen Pedersen 13/12 1877 Medhjælper
654 138 Marie Kristine Pedersen 28/9 1880 Husholderske
655 123 Peter Jacob Hemmingsen (stod på tillægsliste, fordi: midlertidigt fraværende i Marienborg) 31/3 1849 Husfader Teglbrænder (hører til fam 123)
656 136 Kristine Hemmingsen (som ovenfor – opholder sig i Taastrup) 22/10 1876 Datter Dameskrædderinde(hører til fam. 136)
657 139 Niels Petersen   Skansevej 3   “Skansegaard” 23/12 1852 Husfader Gaardejer, Landbrug
658 139 Margrethe f. Hansen 28/11 1856 Husmoder
659 139 Hans Petersen 1/8 1894 Barn
660 139 Peter Nielsen Brandt 11/10 1856 Tjenestetyende Landbrug
661 139 Nielsigne Margrethe Larsen 27/3 1889 Tjenestetyende Landbrug
662 139 Jens Peter Nielsen Aagaard 5/5 1883 Tjenestetyende Landbrug
663 140 Peter Nielsen Skansevej 1 11/6 1837 Husfader Forpagter i Landbrug
664 140 Ane Marie Jensen 8/11 1844 Husmoder
665 140 Anna Kirstine Nielsen 11/2 1874 Datter
666 140 Nicoline Nielsen 14/2 1883 Datter
667 140 Marius Laurits Nielsen 4/8 1890 Søn Landbrug
668 140 Alfred Nielsen 7/12 1885 Tjenestetyende Landbrug
669 141 Jens L. Christoffersen  Kraneledvej 35  “Kraneledgaard” 30/5 1873 Husfader Gaardejer, Landbrug
670 141 Anna H. M. Nielsen 22/3 1873 Husmoder
671 141 Anders P. Christoffersen 16/1 1897 Barn
672 141 Axel Christoffersen 19/3 1898 Barn
673 141 Johan T. L. Christoffersen 28/11 1900 Barn
674 141 Karen K. U. Christoffersen 21/9 1902 Barn
675 141 Elfrida Marie Larsen 4/11 1893 Barn
676 141 Carl Edvard Karlsen 30/11 1889 Tjenestetyende ved Landbrug
677 142 Carl Petersen Busenevej 38? 11/5 1872 Husfader Stenhugger, Husejer
678 142 Marie Petersen 31/8 1874 Husmoder
679 143 Jørgen Nielsen fmtl. gården på Gurkebakken 12 6/1 1840 Husfader Gaardejer, Landbrug
680 143 Sofie V. Jørgensen 6/2 1843 Husmoder
681 143 Karl Oskar Nielsen 4/8 1894 Barn
682 143 Niels Jørgen Nielsen – Gurkebakken 12? 29/7 1876 Søn Landbrug
683 143 Johanne K. Jensen 6/4 1889 Tjenestetyende Landbrug
684 143 Bille Henrik Hansen 19/4 1890 Tjenestetyende Landbrug
685 144 Lene Katrine Petersen (matr. 14: Busenevej 40=matr. 14a “Bøgeholtgård”) 6/7 1854 Husmoder, Enke Gaardejerske, Landbrug
686 144 Hans Christian Hansen 19/12 1887 Søn Gaardbestyrer, Landbrug
687 144 Carl Jensen ?/9 1887 Tjenestetyende Landbrug
688 145 Hans Didriksen   Gurkebakken 7 14/10 1849 Husfader Gaardejer, Landbrug
689 145 Ane Sofie Jensen 19/5 1853 Husmoder
690 145 Jørgen Didriksen 9/2 1878 Søn Landbrug
691 145 Margrethe Didriksen 26/2 1879 Datter Landbrug
692 145 Agnes G. Didriksen 10/7 1893 Barn Landbrug
693 146 Johannes Hansen   Busenevej 36   Kongsbjerggaard” 17/3 1868 Husfader Gaardejer, Landbrug
694 146 Anna S. J. Hansen 2/11 1881 Husmoder
695 146 Marie Jensigne Hansen 10/4 1902 Barn
696 146 Lars Jørgen Hansen 17/10 1903 Barn
697 146 Sigrid Helene Hansen 26/3 1905 Barn
698 146 Karoline Sofie Jørgensen 4/10 1884 Tjenestetyende Landbrug
699 146 Georg Johansen 12/11 1890 Tjenestetyende Landbrug
700 147 Anders Petersen   Kraneledvej 12 1/3 1851 Husfader Gaardejer, Landbrug
701 147 Kirstine Jørgensen 18/10 1849 Husmoder
702 147 Karoline Petersen 27/8 1884 Datter
703 147 Hans Kr. Petersen 24/10 1886 Søn Landbrug
704 147 Anna M. Petersen 18/3 1893 Barn
705 147 Nilsigne E. Petersen 14/4 1895 Barn
706 148 Ane Kirstine Hansen  Kraneledvej 14 6/11 1834 Husmoder, Enke Fæstegaardbrugerenke, Landbrug
707 148 Hans Peter Frederiksen 25/7 1864 Søn, Gift Gaardbestyrer, Landbrug
708 148 Maren Kirstine Hansen 3/10 1878 Svigerdatter Gift Gaardbestyrer, Landbrug
709 148 Erik Frederiksen 3/2 1905 Barn
710 148 Christian Julius Hansen 17/9 1885 Tjenestetyende Landbrug
711 148 Christian Larsen 14/4 1892 Tjenestetyende Landbrug
712 148 Maren Kirstine Jensen 29/2 1880 Tjenestetyende Landbrug
713 149 Emil Thorvald Rasmussen 8/1 1875 Husfader Fodermester ved Landbrug
714 149 Kirsten Jensen 29/7 1879 Husmoder
715 150 Kirstine Sørensen  “Baandhøjgaard” ? 14/2 1854 Husmoder, Gift
716 150 Johannes Nielsen 3/2 1885 Tjenestetyende Landbrug
717 150 Frederik Jensen 6/7 1883 Tjenestetyende Landbrug
718 151 Hans P. Larsen   Gurkebakken 1 “Gl.Skole” ? 26/5 1861 Husfader Lærer
719 151 Anna Jensen 26/3 1867 Husmoder
720 151 Axel Larsen 2/6 1891 Søn
721 151 Carl Verner Larsen 18/3 1905 Søn
722 151 Anna Nielsen Pille 12/1 1884 Tjenestetyende
723 152 Jens Peter Jensen   Kraneledvej 21 “Brugsen” ? 20/2 1865 Husfader Uddeler i Brugsforening
724 152 Ane Mathilde Jensen 13/9 1867 Husmoder
725 152 Niels Jensenius Jensen 21/8 1894 Barn
726 152 Marie Margrethe Jensen 3/3 1896 Barn
727 152 Hans Olav Jensen 23/6 1898 Barn
728 152 Meta Bolette Jensen 23/11 1901 Barn
729 153 Hans Peter Nielsen  Kraneledvej 19 Smedje ? 2/4 1871 Husfader Husejer, Smedemester
730 153 Marie Hansen 8/3 1875 Husmoder
731 153 Axel Nielsen 23/4 1895 Barn
732 153 Carl Kristian Nielsen 14/8 1897 Barn
733 153 Karen Marie Nielsen 15/6 1901 Barn
734 153 Hans Christian Rem 19/12 1889 Lærling i Smedefaget
735 154 Niels Peter Rasmussen  Skansevej 2 10/1 1869 Husfader Gaardbestyrer, Landbrug
736 154 Ane Kirstine Jakobsen 19/8 1869 Husmoder
737 154 Marie Kirstine Jakobsen 19/7 1839 Aftægtskone, Enke
738 154 Niels Jørgen Rasmussen 5/11 1893 Barn
739 154 Axel Marius Rasmussen 2/8 1900 Barn
740 154 Carl Laurits Rasmussen 18/2 1904 Barn
741 154 Mads P. Kristian Larsen 1/1 1880 Tjenestetyende Landbrug
742 154 Gertrud Elisabeth Carlsen 10/1 1892 Tjenestetyende Landbrug
743 Niels Peter Petersen   (iflg. tillægsliste midlertidigt fraværende fra Baandhøjgaard – husstand 150?) 28/5 1853 Husfader, Gift Gaardejer, Landbrug

.

Tilbage til TOP af siden

Kommentar til befolkningsudviklingen i Magleby og Mandemarke siden 1787

I 1906 var der altså 258 personer fordelt på 58 husstande i Mandemarke, som du kan se af listen ovenfor.

Herunder kan du se udviklingen i befolkningstallet for Magleby Sogn siden 1787:

  • 1787:   903 personer [heraf 195 personer i Mandemarke 1787]
  • 1801:   988 personer [heraf 213 personer i Mannemarche 1801]
  • 1834: 1.315 personer [heraf 257 personer i Mandemarke 1834]
  • 1840: 1.378 personer [heraf 249 personer i Mandemarke 1840]
  • 1845: 1.440 personer [heraf 321 personer i Mandemarke 1845]
  • 1850: 1.495 personer [heraf 339 personer i Mandemarke 1850]
  • 1860: 1.409 personer [heraf 318 personer i Mandemarke 1860]
  • 1880: 1.449 personer [heraf 288 personer i Mandemarke 1880]
  • 1901: 1.398 personer [heraf 271 personer i Mandemarke 1901]
  • 1906: 1.469 personer [heraf 258 personer i Mandemarke 1906]

Faldet i selve ‘Mandemarkes ejerlav’ begyndte meget svagt sidst i 1800-tallet og var ved folketællingen i 1940 stadig på 245. Så det er først i løbet af de sidste ca. 75 år at de store forandringer er indtruffet i Mandemarke.

I en avisomtale januar 2017 i anledning af Martha Joensens pensionering efter næsten 32 år som præst i Magleby og Borre Kirker står der:

I 1985 var der mere end dobbelt så mange indbyggere i de 2 sogne. Dengang var alle sognenes ejendomme med faste beboere, men der var et svagt begyndende salg af ejendomme der kun bebos i weekender og ferier, og det er blevet forstærket gennem årene.

Denne tendens begyndte i Mandemarke allerede i 1960’erne, som man kan se ved mange af historierne om de enkelte huse. Se også siden Københavnerne kommer.

Tilbage til TOP af siden

Mandemarke bestod i 1906 af følgende 58 familier eller husstande

Familie nr. Antal personer Person 1                                               Person 2                                         
     96 7 Hans Larsen Ane Marie Larsen
97
7 Niels Peter Larsen Ane Marie Larsen
98
5 Sidse Kirstine Larsen Johanne Magrete Johansen
99
3 Rasmus Hansen Sidse Kirstine Meinieke
100
4 Ane Kirstine Pedersdatter Anna Katrine Nielsen
101
6 Kristian Larsen Ellen Larsen
102
6 Vilhelm Hansen Karoline Marie Hansen
103
4 Niels Christensen Emma Christensen
104
3 Niels Peter Johansen Anna Sofie Johansen
105
3 Hans Peter Hemmingsen Karoline Kirstine Hemmingsen
106
3 Lars Peter Hansen Sidse Kirstine Hansen
107
2 Johan Pedersen Inger Kirstine Pedersen
108
3 Jørgen Hindberg Marie Hindberg
109
9 Hans Peter Karstensen Marie Kirstine Karstensen
110
6 Frederik Madsen Maren Kirstine Madsen
111
5 Emil Julius Karlsen [Emil Julius Carlsen] Maren Kirstine Karlsen
112
4 Peder Johansen Ellen Kirstine Johansen
113
4 Villum Jensen Elise Johanne Jensen
114
4 Niels Kristian Nielsen Anna Nielsen
116
2 Rasmus Hansen Marie Hansen
117
3 Kristian Brandt Maren Kirstine Brandt
119
8 Jens Peter Jensen Mathilde Jensen
120
6 Julius Staun Louise Staun
121
2 Anders Nøhr Kirstine Nøhr
122
3 Hans Peter Hansen Mette Kirstine Hansen
123
4 Marie Hemmingsen Hemming Hemmingsen
124
3 Hans Peter Larsen Margrethe Larsen
126
5 Johan Jensen Kirstine Jensen
127
4 Klaus Hansen Maren Kirstine Hansen
128
4 Lars Peter Hansen Marie Hansen
130
2 Kristian Andersen Lange Katrine Andersen Lange
131
4 Hans Bille Karen Stine Bille
132
3 Peter Hansen Katrine Hansen
133
7 Niels Peter Hansen Marie Hansen
134
4 Hans Peder Petersen Anna Petersen
135
7 Peter Nielsen Kirsten Nielsen
136
5 Jens Peter Hemmingsen Kirstine Hemmingsen
138
3 Peter Andreas Pedersen Jens Jørgen Pedersen
139
6 Niels Petersen Margrethe f. Hansen
140
6 Peter Nielsen Ane Marie Jensen
141
8 Jens L. Christoffersen Anna H. M. Nielsen
142
2 Carl Petersen Marie Petersen
143
6 Jørgen Nielsen Sofie V. Jørgensen
144
3 Lene Katrine Petersen Hans Christian Hansen
145
5 Hans Didriksen Ane Sofie Jensen
146
7 Johannes Hansen Anna S. J. Hansen
147
6 Anders Petersen Kirstine Jørgensen
148
7 Ane Kirstine Hansen Hans Peter Frederiksen
149
2 Emil Thorvald Rasmussen Kirsten Jensen
150
3 Kirstine Jensen Johannes Nielsen
151
5 Hans P. Larsen Anna Jensen
152
6 Jens Peter Jensen Ane Mathilde Jensen
153
6 Hans Peter Nielsen Marie Hansen
154
8 Niels Peter Rasmussen Ane Kirstine Jakobsen

Tilbage til TOP af siden.