Folketælling 1906 (NY 2/2017)

Folketællingen i 1906 for alle 258 personer i ‘Mandemark’ – fordelt på 59 husstande.

Dette var indtil for nylig den seneste folketælling opdelt på familier med navn, stilling i husstanden samt erhverv for Magleby Sogn og dermed også for Mandemarke, som var tilgængelig på nettet i afskrevet form. Siden er der så også for Mandemarkes vedkommende indtastet data fra folketællingerne i 1930 og 1940 – eksklusivt for hjemmesiden Mandemarke.dk!

I hele Danmark var der den 1. februar 1906  2.588.919 personer. Den 1. januar 2017 var der 5.748.769. Hvis alt bare kunne fremskrives, skulle der i dag være 575 personer i hele Mandemarkes ejerlav, hvor der ved et hurtigt overslag formentlig kun er  50-60! Se også Kommentar til befolkningsudviklingen længere nede.

Hvis du selv vil udforske forholdene i hele Magleby Sogn i 1906 via Danish Family Search kan du klikke HER. Siden åbnes på ny fane, og giver mulighed for at vælge lokaliteter hvor du får navnene sorteret alfabetisk efter fornavne, ikke efter familier. Men du kan altså søge i hele sognet, og du kan også søge på lister ud fra for- eller efternavne eller navn for lokalitet og måske herfra pejle dig ind på den du leder efter. De originale lister indeholder oplysning om fødselsdato, ikke blot år som anført ved afskriften nedenfor. Folketællingen i 1906 er den seneste som Danish Family Search har fået afskrevet og digitaliseret, men links til de originale kilder virker ikke altid, så er der Statens Arkiver.

Hos Statens Arkiver kan du tilgå alle folketællingslisterne fra 1787 til 1940  direkte i form af mikrofilm af listerne ved at følge dette link til Rigsarkivets Arkivalier online, hvor du på listen over folketællingerne skal vælge landdistrikter – og på næste skærmbillede vælge følgende: Amt: Præstø, Herred: Mønbo og Sogn: Magleby.

Mandemarke begynder i 1906 på skærmbillede 40 (ud af 115) og fortsætter til og med blad 54. Der er indsat links i den første kolonne til venstre ud for den første på hver liste, hvis du har brug for at komme direkte til skemaerne. Her kan billederne forstørres mere, end når du klikker på billedet nedenfor. Her kan du også se den præcise fødselsdato, hvis du ikke kan nøjes med fødeåret i skemaet nedenfor.

Hovedlisten for de 29 første af de 258 personer i 1906

Da det ‘kun’ er for lidt over 100 år siden denne folketælling blev foretaget i 1906, vil du på listen nedenfor kunne genfinde mange af de personer, som også er omtalt andre steder her på hjemmesiden – enten under de enkelte huses historier eller under ‘Den gamle Landsby’s personer.

Personer med streg under har links til steder de er omtalt her på hjemmesiden, men der er også andre personer som er omtalt uden at der er linket til dem.

Efter udskriften af listen nedenfor, er lagt en liste over de 59 familier eller husstande (hop til listen via linket) der blev registreret i 1906 med hovedpersonernes navne og antallet af personer i husstanden. Familienummeret er det samme, som bruges på den første lange liste nedenfor.

Du kan søge på listerne over personer – efter navne eller andet – ved at bruge din computers søgefunktion: Ctrl+F. (Læs evt. mere om søgning på hjemmesiden her). Vær forberedt på forskellige stavemåder. Leder du efter en person hvor du kender fornavn og efternavn, så husk også at vedkommende er anført med mellemnavne som du måske ikke kender, eller at de er anført med deres dåbsnavn og ikke kaldenavn. I historierne om Mandemarke er der omtalt mange med navnet ‘Stine’, som på listen nedenfor er anført som ‘Kirstine’ eller ‘Kristine’.

Udforsk de forskellige stillingsbeskrivelser i kolonnen yderst til højre. Der er en ‘Husejer‘ som tillige er Smedemester (nr. 729), så det har altså ikke været normalt at eje sit hus, men det var vist også godset som endnu ejede mange af landsbyens huse og havde mange ansatte boende der. Der er sågar også en Johan Pedersen som er 65 år (nr. 536 som bor sammen med sin kone) om hvem der står: Daglejer ved Agerbrug og lille Formue – så det må virkelig have været noget særligt. Der er endda også en ‘Cigar Fabrikant‘ (nr. 628) på 24 år, som bor hos sin far og mor. Han må have været sin tids ‘iværksætter’!

Søgning efter ‘barn’ viser, at der var 70 børn ud af de 258 personer (og så skal man jo huske på at børn den gang blev tidligere voksne og flyttede tidligt hjemmefra). Søgning efter erhverv viser, at 39 er ved landbrug, heraf er 17 daglejere. Derudover er der 10 gårdejere, 5 gårdbestyrere og 2 forpagtere. Der er 5 på alderdomsunderstøttelse, 4 skovarbejdere, 4 vasker for andre, 2 er syersker, 2 er dameskrædderinde og 2 er strygekone. Begrebet ‘fæstegård’ omtales kun ved en enkelt person, som er en 72-årig enke (nr. 706), hvor der i 1801 var 15 personer der var ‘gårdfæstere’. I 1906 er 10 personer ‘gaardejer’ og 5 personer er ‘gaardbestyrer’. Mindst en tredjedel af de 188 voksne har arbejdet ved landbrug – for ikke at nævne de husmødre eller børn der har været i gårdejernes og forpagternes husstand.

Nr. Fam. nr. Navn                               . Født Civil-stand Husstands stilling Erhverv
485 96 Hans Larsen Rakkerbanken 1 23/12 1841 Gift Husfader Gaardejer
486 96 Ane Marie Larsen 19/5 1860 Gift Husmoder
Omtalt som Hans Larsens enke
487 96 Karen Larsen 1/11 1895 Ugift Barn
488 96 Lavrits Jakob Larsen 22/9 1896 Ugift Barn
489 96 Hans Peter Pedersen 28/1 1888 Ugift Tjenestetyende
490 96 Johanne Pedersen 22/6 1890 Ugift Tjenestetyende
491 96 Ane Kirstine Pedersen 6/2 1866 Ugift Tjenestetyende
492 97 Niels Peter Larsen Rakkerbanken 3?  6/10 1859 Gift Husfader Gaardejer
493 97 Ane Marie Larsen 1861 Gift Husmoder
494 97 Kristen Larsen 1890 Ugift Søn
495 97 Lavrits Larsen 1894 Ugift Barn
496 97 Richardt Larsen 1898 Ugift Barn
497 97 Elisabet Larsen Ugift Barn
498 97 Antonette Larsen 1881 Ugift Tjenestetyende
499 98 Sidse Kirstine Larsen Rakkerbanken 2 1846 Enke Husmoder
500 98 Johanne Magrete Johansen 1895 Ugift Datterdatter
501 98 Karl Kristian Hansen 1879 Ugift Tjenestetyende Gaardbestyrer
502 98 Johannes Nielsen 1887 Ugift Tjenestetyende
503 98 Rasmie Nielsen 1884 Ugift Tjenestetyende
504 99 Rasmus Hansen (nr. 504-16 boede alle i Busenevej 28C,B og A) 1845 Gift Husfader Skovarbejder
505 99 Sidse Kirstine Meinieke 1848 Gift Husmoder Strygekone
506 99 Maria Victoria Hansen 1888 Ugift Datter Syerske
507 100 Ane Kirstine Pedersdatter 1841 Enke Husmoder Alderdomsunderstøttelse
508 100 Anna Katrine Nielsen 1876 Ugift Datter Vask og Rengøring
509 100 Maren Kirstine Nielsen 1879 Ugift Datter Sypige, Fattighjælp
510 100 Anni Kirstine Nielsen 1903 Ugift Datterdatter
511 101 Kristian Larsen 1862 Gift Husfader Daglejer, Landbrug
512 101 Ellen Larsen 1858 Gift Husmoder
513 101 Thorvald K. Larsen 1894 Ugift Barn
514 101 Ellen Vilhelmine Larsen 1897 Ugift Barn
515 101 Hilda Magrete Larsen 1898 Ugift Barn
516 101 Oskar Henrik Larsen 1901 Ugift Barn (Busenevej 28A)
517 102 Vilhelm Hansen 1876 Gift Husfader Smedemester    (Busenevej 24)
518 102 Karoline Marie Hansen 1875 Gift Husmoder
519 102 Tyra Marie Hansen 1889 Ugift Barn
520 102 Hans Bernhart Hansen 1902 Ugift Barn
521 102 Rikar[d]t Marius Hansen 1904 Ugift Barn
522 102 Hagbart Pedersen 1890 Ugift Smededreng
523 103 Niels Christensen 1874 Gift Husfader Daglejer, Agerbrug
524 103 Emma Christensen 1871 Gift Husmoder
525 103 Jørgen Lavrits Christensen 1901 Ugift Barn
526 103 Gustav Christensen 1904 Ugift Barn
527 104 Niels Peter Johansen 1870 Ugift Husfader Murermester    Busenevej 15
528 104 Anna Sofie Johansen 1872 Ugift Husmoder
529 104 Sigri Kirstine Johansen 1901 Ugift Barn
530 105 Hans Peter Hemmingsen 1851 Gift Husfader Landpost og Tømrer (Strædet 4)
531 105 Karoline Kirstine Hemmingsen 1865 Gift Husmoder
532 105 Otto Hemmingsen 1889 Ugift Søn
533 106 Lars Peter Hansen 1845 Gift Husfader Parcellist
534 106 Sidse Kirstine Hansen 1844 Gift Husmoder
535 106 Anna Sofie Hansen 1881 Ugift Datter
536 107 Johan Pedersen 1841 Gift Husfader Daglejer, Agerbrug og lille Formue
537 107 Inger Kirstine Pedersen 1838 Gift Husmoder
538 108 Jørgen Hindberg 1852 Gift Husfader Tømrermester
539 108 Marie Hindberg 1855 Gift Husmoder
540 108 Otto Hindberg 1894 Ugift Barn
541 109 Hans Peter Karstensen 1853 Gift Husfader Daglejer (Kreaturpasser)
542 109 Marie Kirstine Karstensen 1861 Gift Husmoder
543 109 Anna Karstensen 1883 Ugift Datter Syerske
544 109 Karsten Karstensen 1895 Ugift Søn
545 109 Dusine Karstensen 1896 Ugift Datter
546 109 Søren Karstensen 1898 Ugift Søn
547 109 Mariane Karstensen 1899 Ugift Datter
548 109 Sofie Karstensen 1901 Ugift Datter
549 109 Frede Karstensen 1904 Ugift Søn
550 110 Frederik Madsen 1853 Gift Husfader Forpagter                        (af Busenevej 20)
551 110 Maren Kirstine Madsen 1854 Gift Husmoder
552 110 Anna Marie Knudsen 1890 Ugift Datter
553 110 Knud Olof Knudsen 1893 Ugift Barn
554 110 Maren Kirstine Jensen 1878 Ugift Tjenestetyende
555 110 Juliane Johansen 1885 Ugift Tjenestetyende
556 111 Emil Julius Karlsen 1864 Gift Husfader Daglejer ved Agerbrug
557 111 Maren Kirstine Karlsen 1867 Gift Husmoder
558 111 Hans Kristian Karlsen (men han hed i virkeligheden Hans Christian Carlsen!) 1896 Ugift Barn
559 111 Marta Helene Carlsen (på listen står der Karlsen!) Ugift Barn
560 111 Elise Kristine Carlsen (på listen står der Karlsen!) 1902 Ugift Barn
561 112 Peder Johansen 1846 Gift Husfader Slagtermester
562 112 Ellen Kirstine Johansen 1849 Gift Husmoder
563 112 Rosing Johansen 1887 Ugift Søn
564 112 Amalie Johansen 1891 Ugift Datter
565 113 Villum Jensen 1860 Gift Husfader Lærer
566 113 Elise Johanne Jensen 1862 Gift Husmoder
567 113 Magrete Nielsigne Jensen 1887 Ugift Datter
568 113 Anna Marie Jensen 1892 Ugift Datter
569 114 Niels Kristian Nielsen 1873 Gift Husfader Daglejer ved Agerbrug
570 114 Anna Nielsen 1877 Gift Husmoder Daglejer ved Agerbrug
571 114 Dorthea Nielsen 1903 Ugift Barn
572 114 Ella Nielsen 1894 Ugift Plejebarn
573 115 Ane Kirstine Rasmussen 1851 Ugift Husmoder Malkning, Vask og Rengøring
574 116 Rasmus Hansen 1848 Gift Husfader Landpostbud
575 116 Marie Hansen 1858 Gift Husmoder
576 117 Kristian Brandt 1858 Gift Husfader Daglejer ved Agerbrug
577 117 Maren Kirstine Brandt 1855 Gift Husmoder
578 117 Peter Brandt 1886 Ugift Søn Bødkersvend
579 118 Katrine Jensen 1830 Enke Mormoder Aftægt, Alderdomsunderstøttelse
580 119 Jens Peter Jensen 1866 Gift Husfader Daglejer ved Agerbrug
581 119 Mathilde Jensen 1843 Gift Husmoder
582 119 Marie Jensen 1893 Ugift Barn
583 119 Magnus Jensen 1895 Ugift Barn
584 119 Hans Jensen 1898 Ugift Barn
585 119 Anna Jensen 1900 Ugift Barn
586 119 Erik Jensen 1903 Ugift Barn
587 119 Dreng 1906 Ugift Barn
588 120 Julius Staun 1868 Gift Husfader Slagtermester
589 120 Louise Staun 1878 Gift Husmoder
590 120 Jens Staun 1901 Ugift Barn
591 120 Vilhelm Staun 1903 Ugift Barn
592 120 Henry Staun 1904 Ugift Barn
593 120 Dreng 1906 Ugift Barn
594 121 Anders Nøhr 1859 Gift Husfader Daglejer ved Agerbrug
595 121 Kirstine Nøhr 1862 Gift Husmoder
596 122 Hans Peter Hansen 1849 Gift Husfader Vognmand
597 122 Mette Kirstine Hansen 1849 Gift Husmoder
598 122 Laura Hansen 1881 Ugift Datter
599 123 Marie Hemmingsen 1843 Gift Husmoder (Hendes mand               er nr. 655)
600 123 Hemming Hemmingsen 1873 Enke-mand Søn Skovarbejder
601 123 Peter Hemmingsen 1899 Ugift Sønnesøn
602 124 Hans Peter Larsen 1853 Gift Husfader Daglejer ved Agerbrug
603 124 Margrethe Larsen 1860 Gift Husmoder
604 124 Carl Larsen 1895 Ugift Barn
605 125 Kirstine Johansen 1840 Enke Husfader Alderdomsunderstøttelse
606 126 Johan Jensen Gift Husfader Daglejer ved Agerbrug
607 126 Kirstine Jensen 1849 Gift Husmoder
608 126 Karen Stine Jensen 1870 Ugift Datter Vask, Rengøring
609 126 Marie Jensen 1890 Ugift Datter
610 126 Hans Jensen 1902 Ugift Dattersøn
611 127 Klaus Hansen 1843 Gift Husfader Daglejer ved Agerbrug
612 127 Maren Kirstine Hansen 1845 Gift Husmoder
613 127 Anna Hansen 1889 Ugift Datter
614 127 Margrethe Christensen 1887 Ugift Dameskrædderinde
615 128 Lars Peter Hansen 1854 Gift Husfader Agerbrug
616 128 Marie Hansen 1860 Gift Husmoder
617 128 Niels Hansen 1895 Ugift Barn
618 128 Laurine Hansen 1894 Ugift Barn
619 129 Line Larsdatter 1835 Ugift Husmoder Alderdomsunderstøttelse
620 130 Kristian Andersen Lange 1838 Gift Husfader Vognmand
621 130 Katrine Andersen Lange 1853 Gift Husmoder
622 131 Hans Bille (Strædet 7) 1840 Gift Husfader Daglejer ved Agerbrug Strædet 7
623 131 Karen Stine Bille 1841 Gift Husmoder
624 131 Niels Bille 1880 Gift Søn Daglejer ved Agerbrug
625 131 Marie Bille 1876 Gift Sønnekone Vask og Strygning
626 132 Peter Hansen 1852 Gift Husfader Daglejer ved Agerbrug
627 132 Katrine Hansen 1848 Gift Husmoder
628 132 Kristian Hansen (måske omtalt under Strædet 12) 1882 Ugift Søn Cigar Fabrikant
629 133 Niels Peter Hansen 1871 Gift Husfader Skovarbejder
630 133 Marie Hansen 1877 Gift Husmoder
631 133 Alfred Hansen 1899 Ugift Barn
632 133 Harald Hansen 1901 Ugift Barn
633 133 Holger Hansen 1902 Ugift Barn
634 133 Bernhard Hansen 1904 Ugift Barn
635 133 Bendt Hansen 1833 Enke-mand Farfader Aftægt, Alderdomsunderstøttelse
636 134 Hans Peder Petersen 1876 Gift Husfader Skovarbejder
637 134 Anna Petersen 1880 Gift Husmoder
638 134 Johannes Petersen 1900 Ugift Barn
639 134 Inger Petersen 1904 Ugift Barn
640 135 Peter Nielsen 1858 Gift Husfader Daglejer ved Agerbrug
641 135 Kirsten Nielsen 1863 Gift Husmoder
642 135 Margrethe Nielsen 1893 Ugift Barn
643 135 Sophie Nielsen 1895 Ugift Barn
644 135 Marie Nielsen 1897 Ugift Barn
645 135 Kirstine Nielsen [Kristine Nielsen!] 1897 Ugift Barn
646 135 Louise Nielsen 1901 Ugift Barn
647 136 Jens Peter Hemmingsen 1840 Gift Husfader Skomagermester
648 136 Kirstine Hemmingsen 1841 Gift Husmoder
649 136 Johanne Hemmingsen 1879 Ugift Datter
650 136 Hans Hemmingsen 1883 Ugift Søn Skomagersvend
651 137 Nicolaj Christensen 1877 Ugift Husfader Skomagermester
652 138 Peter Andreas Pedersen 1876 Ugift Husfader Købmand           Busenevej 8
653 138 Jens Jørgen Pedersen 1877 Ugift Medhjælper
654 138 Marie Kristine Pedersen 1880 Ugift Husholderske
655 123 Peter Jacob Hemmingsen (stod på tillægsliste, fordi: midlertidigt fraværende i Marienborg) 1849 Gift Husfader Teglbrænder            (hører til nr. 599)
656 136 Kristine Hemmingsen (som ovenfor – opholder sig i Taastrup) 1876 Ugift Datter Dameskrædderinde(hører til nr. 647)
657 139 Niels Petersen 1852 Gift Husfader Gaardejer, Landbrug
658 139 Margrethe f. Hansen 1856 Gift Husholderske
659 139 Hans Petersen 1894 Ugift Barn
660 139 Peter Nielsen Brandt 1856 Ugift Tjenestetyende Landbrug
661 139 Nielsigne Margrethe Larsen 1889 Ugift Tjenestetyende Landbrug
662 139 Jens Peter Nielsen Aagaard 1883 Ugift Tjenestetyende Landbrug
663 140 Peter Nielsen 1837 Gift Husfader Forpagter i Landbrug
664 140 Ane Marie Jensen 1844 Gift Husmoder
665 140 Anna Kirstine Nielsen 1874 Ugift Datter
666 140 Nicoline Nielsen 1883 Ugift Datter
667 140 Marius Laurits Nielsen 1890 Ugift Søn Landbrug
668 140 Alfred Nielsen 1885 Ugift Tjenestetyende Landbrug
669 141 Jens L. Christoffersen 1873 Gift Husfader Gaardejer, Landbrug
670 141 Anna H. M. Nielsen 1873 Gift Husmoder
671 141 Anders P. Christoffersen 1897 Ugift Barn
672 141 Axel Christoffersen 1898 Ugift Barn
673 141 Johan T. L. Christoffersen 1900 Ugift Barn
674 141 Karen K. U. Christoffersen 1902 Ugift Barn
675 141 Elfrida Marie Larsen 1893 Ugift Barn
676 141 Carl Edvard Karlsen 1889 Ugift Tjenestetyende ved Landbrug
677 142 Carl Petersen 1872 Gift Husfader Stenhugger, Husejer
678 142 Marie Petersen 1874 Gift Husmoder
679 143 Jørgen Nielsen 1840 Gift Husfader Gaardejer, Landbrug
680 143 Sofie V. Jørgensen 1843 Gift Husmoder
681 143 Karl Oskar Nielsen 1894 Ugift Barn
682 143 Niels Jørgen Nielsen 1876 Ugift Søn Landbrug
683 143 Johanne K. Jensen 1889 Ugift Tjenestetyende Landbrug
684 143 Bille Henrik Hansen 1890 Ugift Tjenestetyende Landbrug
685 144 Lene Katrine Petersen 1854 Enke Husmoder Gaardejerske, Landbrug
686 144 Hans Christian Hansen Ugift Søn Gaardbestyrer, Landbrug
687 144 Carl Jensen 1887 Ugift Tjenestetyende Landbrug
688 145 Hans Didriksen Kraneledvej 35 1849 Gift Husfader Gaardejer, Landbrug
689 145 Ane Sofie Jensen 1853 Gift Husmoder
690 145 Jørgen Didriksen 1878 Ugift Søn Landbrug
691 145 Margrethe Didriksen 1879 Ugift Datter Landbrug
692 145 Agnes D. Didriksen 1893 Ugift Barn Landbrug
693 146 Johannes Hansen 1868 Gift Husfader Gaardejer, Landbrug
694 146 Anna S. J. Hansen 1881 Gift Husmoder
695 146 Marie Jensigne Hansen 1902 Ugift Barn
696 146 Lars Jørgen Hansen Ugift Barn
697 146 Sigrid Helene Hansen 1905 Ugift Barn
698 146 Karoline Sofie Jørgensen 1884 Ugift Tjenestetyende Landbrug
699 146 Georg Johansen 1890 Ugift Tjenestetyende Landbrug
700 147 Anders Petersen 1851 Gift Husfader Gaardejer, Landbrug
701 147 Kirstine Jørgensen 1810 Gift Husmoder Må være 700’s mor
702 147 Karoline Petersen 1884 Ugift Datter
703 147 Hans Kr. Petersen 1886 Ugift Søn Landbrug
704 147 Anna M. Petersen 1893 Ugift Barn
705 147 Nielsigne E. Petersen 1895 Ugift Barn
706 148 Ane Kirstine Hansen 1834 Enke Husmoder Fæstegaardbrugerenke, Landbrug
707 148 Hans Peter Frederiksen 1864 Gift Søn Gaardbestyrer, Landbrug
708 148 Maren Kirstine Hansen 1878 Gift Svigerdatter Gaardbestyrer, Landbrug
709 148 Erik Frederiksen 1905 Ugift Barn
710 148 Christian Julius Hansen 1885 Ugift Tjenestetyende Landbrug
711 148 Christian Larsen 1892 Ugift Tjenestetyende Landbrug
712 148 Maren Kirstine Jensen 1880 Ugift Tjenestetyende Landbrug
713 149 Emil Thorvald Rasmussen 1875 Gift Husfader Fodermester ved Landbrug
714 149 Kirsten Jensen 1879 Gift Husmoder
715 150 Kirstine Sørensen Baandhøjgaard 1854 Gift Husmoder
716 150 Johannes Nielsen 1885 Ugift Tjenestetyende Landbrug
717 150 Frederik Jensen 1888 Ugift Tjenestetyende Landbrug
718 151 Hans P. Larsen 1861 Gift Husfader Lærer
719 151 Anna Jensen 1867 Gift Husmoder
720 151 Axel Larsen 1891 Ugift Søn
721 151 Carl Verner Larsen 1905 Ugift Søn
722 151 Anna Nielsen Pille 1884 Ugift Tjenestetyende
723 152 Jens Peter Jensen 1865 Gift Husfader Uddeler i Brugsforening
724 152 Ane Mathilde Jensen 1867 Gift Husmoder
725 152 Niels Jensenius Jensen 1894 Ugift Barn
726 152 Marie Margrethe Jensen 1896 Ugift Barn
727 152 Hans Olav Jensen 1898 Ugift Barn
728 152 Meta Bolette Jensen 1901 Ugift Barn
729 153 Hans Peter Nielsen 1871 Gift Husfader Husejer, Smedemester
730 153 Marie Hansen 1875 Gift Husmoder
731 153 Axel Nielsen 1895 Ugift Barn
732 153 Carl Kristian Nielsen 1897 Ugift Barn
733 153 Karen Marie Nielsen 1901 Ugift Barn
734 153 Hans Christian Rem 1889 Ugift Lærling i Smedefaget
735 154 Niels Peter Rasmussen 1869 Gift Husfader Gaardbestyrer, Landbrug
736 154 Ane Kirstine Jakobsen 1869 Gift Husmoder
737 154 Marie Kirstine Jakobsen 1839 Enke Aftægtskone
738 154 Niels Jørgen Rasmussen 1893 Ugift Barn
739 154 Axel Marius Rasmussen 1900 Ugift Barn
740 154 Carl Laurits Rasmussen 1904 Ugift Barn
741 154 Mads P. Kristian Larsen 1880 Ugift Tjenestetyende Landbrug
742 154 Gertrud Elisabeth Carlsen 1892 Ugift Tjenestetyende Landbrug
743 Niels Peter Petersen   (iflg. tillægsliste midlertidigt fraværende fra Baandhøjgaard – husstand 150?) 1853 Gift Husfader Gaardejer, Landbrug

.

Tilbage til TOP af siden

Kommentar til befolkningsudviklingen i Magleby og Mandemarke siden 1787

I 1906 var der altså 258 personer fordelt på 58 husstande i Mandemarke, som du kan se af listen ovenfor.

Herunder kan du se udviklingen i befolkningstallet for Magleby Sogn siden 1787:

  • 1787:   903 personer [heraf 195 personer i Mandemarke 1787]
  • 1801:   988 personer [heraf 213 personer i Mannemarche 1801]
  • 1834: 1.315 personer [heraf 257 personer i Mandemarke 1834]
  • 1840: 1.378 personer [heraf 249 personer i Mandemarke 1840]
  • 1845: 1.440 personer [heraf 321 personer i Mandemarke 1845]
  • 1850: 1.495 personer [heraf 339 personer i Mandemarke 1850]
  • 1860: 1.409 personer [heraf 318 personer i Mandemarke 1860]
  • 1880: 1.449 personer [heraf 288 personer i Mandemarke 1880]
  • 1901: 1.398 personer [heraf 271 personer i Mandemarke 1901]
  • 1906: 1.469 personer [heraf 258 personer i Mandemarke 1906]

Faldet i selve ‘Mandemarkes ejerlav’ begyndte meget svagt sidst i 1800-tallet og var ved folketællingen i 1940 stadig på 245. Så det er først i løbet af de sidste ca. 75 år at de store forandringer er indtruffet i Mandemarke.

I en avisomtale januar 2017 i anledning af Martha Joensens pensionering efter næsten 32 år som præst i Magleby og Borre Kirker står der:

I 1985 var der mere end dobbelt så mange indbyggere i de 2 sogne. Dengang var alle sognenes ejendomme med faste beboere, men der var et svagt begyndende salg af ejendomme der kun bebos i weekender og ferier, og det er blevet forstærket gennem årene.

Denne tendens begyndte i Mandemarke allerede i 1960’erne, som man kan se ved mange af historierne om de enkelte huse. Se også siden Københavnerne kommer.

Tilbage til TOP af siden

Mandemarke bestod i 1906 af følgende 58 familier eller husstande

Familie nr. Antal personer Person 1                                               Person 2                                         
     96 7 Hans Larsen Ane Marie Larsen
97
7 Niels Peter Larsen Ane Marie Larsen
98
5 Sidse Kirstine Larsen Johanne Magrete Johansen
99
3 Rasmus Hansen Sidse Kirstine Meinieke
100
4 Ane Kirstine Pedersdatter Anna Katrine Nielsen
101
6 Kristian Larsen Ellen Larsen
102
6 Vilhelm Hansen Karoline Marie Hansen
103
4 Niels Christensen Emma Christensen
104
3 Niels Peter Johansen Anna Sofie Johansen
105
3 Hans Peter Hemmingsen Karoline Kirstine Hemmingsen
106
3 Lars Peter Hansen Sidse Kirstine Hansen
107
2 Johan Pedersen Inger Kirstine Pedersen
108
3 Jørgen Hindberg Marie Hindberg
109
9 Hans Peter Karstensen Marie Kirstine Karstensen
110
6 Frederik Madsen Maren Kirstine Madsen
111
5 Emil Julius Karlsen [Emil Julius Carlsen] Maren Kirstine Karlsen
112
4 Peder Johansen Ellen Kirstine Johansen
113
4 Villum Jensen Elise Johanne Jensen
114
4 Niels Kristian Nielsen Anna Nielsen
116
2 Rasmus Hansen Marie Hansen
117
3 Kristian Brandt Maren Kirstine Brandt
119
8 Jens Peter Jensen Mathilde Jensen
120
6 Julius Staun Louise Staun
121
2 Anders Nøhr Kirstine Nøhr
122
3 Hans Peter Hansen Mette Kirstine Hansen
123
4 Marie Hemmingsen Hemming Hemmingsen
124
3 Hans Peter Larsen Margrethe Larsen
126
5 Johan Jensen Kirstine Jensen
127
4 Klaus Hansen Maren Kirstine Hansen
128
4 Lars Peter Hansen Marie Hansen
130
2 Kristian Andersen Lange Katrine Andersen Lange
131
4 Hans Bille Karen Stine Bille
132
3 Peter Hansen Katrine Hansen
133
7 Niels Peter Hansen Marie Hansen
134
4 Hans Peder Petersen Anna Petersen
135
7 Peter Nielsen Kirsten Nielsen
136
5 Jens Peter Hemmingsen Kirstine Hemmingsen
138
3 Peter Andreas Pedersen Jens Jørgen Pedersen
139
6 Niels Petersen Margrethe f. Hansen
140
6 Peter Nielsen Ane Marie Jensen
141
8 Jens L. Christoffersen Anna H. M. Nielsen
142
2 Carl Petersen Marie Petersen
143
6 Jørgen Nielsen Sofie V. Jørgensen
144
3 Lene Katrine Petersen Hans Christian Hansen
145
5 Hans Didriksen Ane Sofie Jensen
146
7 Johannes Hansen Anna S. J. Hansen
147
6 Anders Petersen Kirstine Jørgensen
148
7 Ane Kirstine Hansen Hans Peter Frederiksen
149
2 Emil Thorvald Rasmussen Kirsten Jensen
150
3 Kirstine Jensen Johannes Nielsen
151
5 Hans P. Larsen Anna Jensen
152
6 Jens Peter Jensen Ane Mathilde Jensen
153
6 Hans Peter Nielsen Marie Hansen
154
8 Niels Peter Rasmussen Ane Kirstine Jakobsen

Tilbage til TOP af siden.