Folketælling 1840 (NY 2/2017)

Ved folketællingen i 1840 blev registreret i alt 294 personer i området ‘Mandemarke Bye’.

I hele Magleby Sogn boede der den gang 1.378 personer, og optællingen blev fordelt efter familier eller husstande i nummereret orden. Listen nedenfor viser “kun” de 294 personer, som den gang boede i huse henført til ‘Mandemarke Bye’. Der blev den gang ikke engang anført matrikelnumre, men bare om det var et hus eller en gård. Husk at hele det såkaldte ejerlav ‘Mandemarke Bye, Magleby’ ikke kun omfattede selve landsbyen Mandemarke, men også området sydøst for Mandemarke ned mod Østersøen og Kraneled (klik HER og se oversigt over området).

På den gamle liste kan du se at 7-årige Anders Jacobsen – nr. 1081 på listen nedenfor – blev registreret sammen med sine forældre. Han er nummer 5 fra oven. Da hans far hedder Jacob, hedder Anders naturligvis Jacobsen til efternavn ligesom hans storebrødre, selv om hans far hed Andersen og hans mor hed Larsdatter til efternavn. Havde Anders også haft en søster, havde hun heddet Jacobsdatter. Den gang fik børn efternavn efter deres far på den måde. (Klik flere gange på billedet for at forstørre, så du selv kan se det er rigtigt). Iøvrigt kan man  regne ud at Anders var opkaldt efter sin farfar, som hed Anders Jacobsen, og var født i 1855. Han kan nemlig findes i alle de foregående folketællinger fra 1781, 1801 0g 1834, hvor han som 78-årig enkemand  boede hos sin søn sammen med sit 1-årige barnebarn Anders.

Familie nr. 1 på den samlede liste over alle Magleby Sogns beboere var dem der boede på præstegården i Magleby: Sognepræsten Ole Johan Freuchen på 46, hans kone og deres 3 børn samt 7 tjenestefolk, foruden præstens “Broderdatter – Huusjomfrue” på 21, som ikke overraskende blev registreret som ugift.

Familie nr. 2 var skolelærer og kirkesanger Jacob Linde på 48, som boede i skolen sammen med sin kone og deres 9 børn (mere normalt end hans jævnaldrende præsts 3), en tjenestepige på 16 samt en Frederik Emil Berthelsen på 15, som var ‘i kost’ hos præsten og hans kone.

I alt 314 personer fordelt på 46 familier eller husstande boede den gang i 1840 i Magleby. Der var altså næsten lige mange beboere i områderne Magleby og Mandemarke, idet der i Magleby kun var 20 flere end i Mandemarke!

Hvad med Klintholm Gods og godsejerfamilien? Var der ingen Scavenius på ‘Klintholm Hovedgaard’ i 1840? Nej, det var der ikke, for familieoverhovedet på den først nævnte person på Klintholm Hovedgaard var forpagter Frederich Emil Bertelsen på 63 år, som da var enkemand. Derefter nævnes hans søn og datter på 37 og 34 samt hans ‘Datterdatters Pleiebarn’ på 18. Efter i alt 17 tjenestefolk, alle ugifte på nær en enkelt, nævnes ‘forvalter ved Godset’ Carl Peter Christian Løwe på 37, hans Kone Charlotte Sofie Meldal på 34 samt deres ‘Comptoirbetjent’ Frederich Christian Meldal på 17 (mon det er en søn Sofie har fået som 17-årig – de har jo samme efternavn?), yderligere en ‘Comptoirbetjent’ Peter Rossing på 19 (så det er måske ham der i virkeligheden passer godskontoret?), en husholderske på 31 som er enke og som selv har en tjenestepige på 24. Udenfor Klintholm Hovedgaard er på sikkert nærtliggende huse registreret en skovridder, en skovfoged, en murer og en mølleforpagter. Sidstnævntes husstand på 14 personer omfatter foruden ham selv og hans kone deres 5 børn, 2 ‘Betjente ved Møllen’ samt 2 tjenestefolk. Læs mere om Klintholm Gods og se godsets beboere i 1787, 1880 og 1906 ved at følge linket.

Hvis du selv vil udforske forholdene i 1840 kan du klikke HER (åbner Danish Family Search på ny fane og viser navnene sorteret alfabetisk efter fornavne – ikke efter familier, men du kan søge i hele sognet og også udvælge andre steder end Mandemarke).

På den afskrevne liste nedenfor kan du søge efter et bestemt navn eller erhverv blandt beboerne i Mandemarke med din computers søgefunktion Ctrl+F. Vil du se de originale skemaer hos Statens Arkiver begynder Mandemarke HER (åbner på nyt faneblad), men der er også indsat links nedenfor ved den første person på hvert skema.

Hvis du undrer dig over hvad de 28 personer nedenfor med erhvervet ‘inderste’ har været, så er det ‘en husmand og landarbejder’ som bor til leje.

Nr. Fam. Ejd.

  

Alder Født   Civilstand/Erhverv            
863 136 et Huus Jens Sørensen 30 1810 Gift Dagleier
864 136 et Huus Karen Kirstine Pedersdatter 32 1808 Gift hans Kone
865 136 et Huus Kirstine Jensdatter 4 1836 Ugift deres Børn
866 136 et Huus Karen Kirstine Jensdatter 1 1839 Ugift deres Børn
867 137 et Huus Christian Larsen 33 1807 Gift Skomager
868 137 et Huus Ane Margrethe Jensdatter 25 1815 Gift hans Kone
869 137 et Huus Jens Christiansen 2 1838 Ugift deres Søn
870 138 et Huus Peder Larsen 41 1799 Gift Dagleier
871 138 et Huus Ellen Rasmusdatter 41 1799 Gift hans Kone
872 138 et Huus Bodil Sophie Pedersdatter 12 1828 Ugift deres Børn
873 138 et Huus Ellen Pedersdatter 10 1830 Ugift deres Børn
874 138 et Huus Ane Cathrine Pedersdatter 5 1835 Ugift deres Børn
875 138 et Huus Ane Kirstine Pedersdatter 2 1838 Ugift deres Børn
876 138 et Huus Helene Clausdatter 30 1810 Ugift Inderste [Peder Larsen og Ellen Rasmusdatter]
877 139-F1 et Huus Jacob Larsen 37 1803 Gift Dagleier
878 139-F1 et Huus Kirsten Hansdatter 37 1803 Gift hans Kone
879 139-F1 et Huus Hans Peter Jacobsen 9 1831 Ugift deres Børn
880 139-F1 et Huus Peder Jacobsen 7 1833 Ugift deres Børn
881 139-F1 et Huus Jens Jacobsen 4 1836 Ugift deres Børn
882 139-F2 et Huus Ane Cathrine Frederiksdatter 37 1803 Ugift Inderste
883 139-F2 et Huus Wilhelmine Marie 8 1832 Ugift hendes Datter [Ane Cathrine Frederiksdatter]
884 140 et Huus Peder Nielsen 46 1794 Gift Dagleier
885 140 et Huus Maren Kirstine Sørensdatter 42 1798 Gift hans Kone
886 140 et Huus Mette Cathrine Pedersdatter 9 1831 Ugift deres Børn
887 140 et Huus Karen Marie Pedersdatter 6 1834 Ugift deres Børn
888 140 et Huus Ane Margrethe Pedersdatter 3 1837 Ugift deres Børn
889 141 et Huus Rasmus Hansen 37 1803 Gift Dagleier
890 141 et Huus Ane Cathrine Johansdatter 35 1805 Gift hans Kone
891 141 et Huus Jens Peter Rasmussen 11 1829 Ugift deres Børn
892 141 et Huus Hans Jørgen Rasmussen 6 1834 Ugift deres Børn
893 141 et Huus Ane Kirstine Rasmusdatter 5 1835 Ugift deres Børn
894 141 et Huus Christian Rasmussen 3 1837 Ugift deres Børn
895 141 et Huus Johan Rasmussen 1 1839 Ugift deres Børn
896 142-F1 et Huus Jacob Frederiksen 55 1785 Gift Væver
897 142-F1 et Huus Kirsten Christiansdatter 65 1775 Gift hans Kone
898 142-F2 et Huus Ane Kirstine Christiansdatter 34 1806 Gift Inderste
899 142-F2 et Huus Christian Jørgensen 5 1835 Ugift hendes Børn [Ane Kirstine Christiansdatter]
900 142-F2 et Huus Karen Kirstine Jørgensdatter 3 1837 Ugift hendes Børn [Ane Kirstine Christiansdatter]
901 142-F2 et Huus Marie Jørgensdatter 1 1839 Ugift hendes Børn [Ane Kirstine Christiansdatter]
902 143 et Huus Hans Rasmussen 27 1813 Gift Bødker
903 143 et Huus Kirsten Pedersdatter 25 1815 Gift hans Kone
904 143 et Huus Karen Hansdatter 1 1839 Ugift deres Datter
905 144 et Huus Lars Pedersen 33 1807 Gift Dagleier
906 144 et Huus Kirsten Hemmingsdatter 30 1810 Gift hans Kone
907 144 et Huus Sidse Kirstine Larsdatter 5 1835 Ugift deres Børn
908 144 et Huus Peder Larsen 3 1837 Ugift deres Børn
909 144 et Huus Hemming Larsen 1 1839 Ugift deres Børn
910 144 et Huus Maren Kirstine Rasmusdatter 34 1806 Enke Inderste [Lars Pedersen og Kirsten Hemmingsdatter]
911 145 et Huus Jens Caspar Hansen 40 1800 Gift Dagleier *)
912 145 et Huus Ane Marie Hansdatter 33 1807 Gift hans Kone
913 145 et Huus Cathrine Jensdatter 10 1830 Ugift deres Børn
914 145 et Huus Kirsten Margrethe Jensdatter 7 1833 Ugift deres Børn
915 145 et Huus Mette Kirstine Jensdatter 6 1834 Ugift deres Børn
916 145 et Huus Hans Jensen 4 1836 Ugift deres Børn
917 145 et Huus Frederik Christian Jensen 2 1838 Ugift deres Børn
918 146-F1 et Huus Maren Knudsdatter 63 1777 Enke Huusmands Enke, lever af sin Jordlod
919 146-F1 et Huus Hemming Jensen 23 1817 Ugift hendes Søn, Dagleier
920 146-F1 et Huus Jens Christiansen 36 1804 Gift Inderste, Dagleier [Maren Knudsdatter]
921 146-F1 et Huus Dorthe Jensdatter 33 1807 Gift hans Kone, Væverske
922 146-F1 et Huus Jens Jensen 6 1834 Ugift deres Børn
923 146-F1 et Huus Sophie Jensdatter 3 1837 Ugift deres Børn
924 146-F1 et Huus Jochum Jensen 1 1839 Ugift deres Børn
925 146-F2 et Huus Andreas Christian Müller 53 1787 Gift Afsk. Leuitenant og Pensionist
926 146-F2 et Huus Sophie Frederikke Hoppe 49 1791 Gift hans Kone
927 146-F2 et Huus Christine Elisabeth Müller 10 1830 Ugift deres Børn
928 146-F2 et Huus Jensine Jørgine Müller 6 1834 Ugift deres Børn
929 147-F1 et Huus Christen Hansen 58 1782 Gift Skomager
930 147-F1 et Huus Ane Nielsdatter 64 1776 Gift hans Kone
931 147-F2 et Huus Hans Rasmussen 30 1810 Gift Inderste og Væver
932 147-F2 et Huus Margrethe Christensdatter 27 1813 Gift hans Kone
933 148-F1 et Huus Hendrik Pedersen 48 1792 Gift Væver
934 148-F1 et Huus Ane Marie Nielsdatter 72 1768 Gift hans Kone
935 148-F2 et Huus Peder Rasmussen 37 1803 Gift Inderste og Dagleier
936 148-F2 et Huus Ane Johanne Andreasdatter 32 1808 Gift hans Kone
937 148-F2 et Huus Rasmus Pedersen 4 1836 Ugift deres Børn
938 148-F2 et Huus Bodil Kirstine Pedersdatter 1 1839 Ugift deres Børn
Skovstrædet 2
939 149 en Skole Hans Madsen 42 1798 Gift Skolelærer
940 149 en Skole Christine Leegaard 45 1795 Gift hans Kone
941 149 en Skole Margrethe Pedersdatter 28 1812 Ugift Tjenestepige [Hans Madsen og Christine Leegaard]
942 150 et Huus Lars Nielsen 64 1776 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod
943 150 et Huus Margrethe Jeppesdatter 63 1777 Gift hans Kone
944 151 et Huus Hans Hemmingsen 37 1803 Gift Dagleier
945 151 et Huus Johanne Jørgensdatter 49 1791 Gift hans Kone
946 151 et Huus Kirstine Hansdatter 23 1817 Ugift deres Børn
947 151 et Huus Jacob Hansen 15 1825 Ugift deres Børn
948 152 et Huus Lars Jørgensen 50 1790 Gift Skomager
949 152 et Huus Bodil Rasmusdatter 43 1797 Gift hans Kone
950 152 et Huus Peder Christian Larsen 8 1832 Ugift deres Børn
951 152 et Huus Kirsten Larsdatter 5 1835 Ugift deres Børn
952 152 et Huus Ane Christine Breitenstein 55 1785 Enke Inderste [Lars Jørgensen og Bodil Rasmusdatter]
953 153-F1 et Huus Lars Nielsen 61 1779 Gift Træskomand
954 153-F1 et Huus Karen Christiansdatter 60 1780 Gift hans Kone
955 153-F2 et Huus Niels Larsen 32 1808 Gift Inderste og Skrædder
956 153-F2 et Huus Kirsten Rasmusdatter 30 1810 Gift hans Kone
957 153-F2 et Huus Margrethe Kirstine Nielsdatter 3 1837 Ugift deres Datter
958 154 et Huus Hans Jørgen Mogensen 60 1780 Gift Skomager
959 154 et Huus Ane Jeppesdatter 63 1777 Gift hans Kone
960 154 et Huus Hemming Jensen 27 1813 Gift Inderste og Dagleier [Hans Jørgen Mogensen og Ane Jeppesdatter]
961 154 et Huus Johanne K: Pedersdatter 21 1819 Gift hans Kone
962 155 et Huus Hans Hansen 54 1786 Gift Dagleier
963 155 et Huus Karen Rasmusdatter 62 1778 Gift hans Kone
964 155 et Huus Niels Hansen 29 1811 Gift Inderste, Væver [Hans Hansen og Karen Rasmusdatter]
965 155 et Huus Ane Margrethe Hansdatter 27 1813 Gift hans Kone
966 156 et Huus Jørgen Rasmussen 46 1794 Gift Huusmand, lever af sin Jordlod
967 156 et Huus Mette Rasmusdatter 61 1779 Gift hans Kone
968 157-F1 et Huus Peder Mathiassen Thisted 56 1784 Gift Tømmermand
969 157-F1 et Huus Sidse Pedersdatter 43 1797 Gift hans Kone
970 157-F1 et Huus Kirsten Pedersdatter 14 1826 Ugift deres Børn
971 157-F1 et Huus Christian Pedersen 13 1827 Ugift deres Børn
972 157-F1 et Huus Maren Pedersdatter 10 1830 Ugift deres Børn
973 157-F1 et Huus Andrine Pedersdatter 8 1832 Ugift deres Børn
974 157-F1 et Huus Karen Pedersdatter 4 1836 Ugift deres Børn
975 157-F1 et Huus Lotte Cathrine Pedersdatter 1 1839 Ugift deres Børn
976 157-F2 et Huus Jens Hansen 63 1777 Gift Inderste, Dagleier
977 157-F2 et Huus Ane Jørgensdatter 55 1785 Gift hans Kone
978 157-F2 et Huus Kirsten Jensdatter 19 1821 Ugift deres Børn
979 157-F2 et Huus Karen Marie Jensdatter 16 1824 Ugift deres Børn
980 158 et Huus Ane Lisbeth Mogensdatter 48 1792 Gift Huusmandskone
981 158 et Huus Ane Kirstine Nielsdatter 16 1824 Ugift hendes Børn
982 158 et Huus Peder Nielsen 11 1829 Ugift hendes Børn
983 158 et Huus Ane Hansdatter 75 1765 Enke Inderste, Fattiglem [Ane Lisbeth Mogensdatter]
984 159 et Huus Niels Jensen 51 1789 Gift Dagleier
985 159 et Huus Ane Rasmusdatter 42 1798 Gift hans Kone
986 159 et Huus Karen Marie Nielsdatter 13 1827 Ugift deres Børn
987 159 et Huus Sidse Kirstine Nielsdatter 7 1833 Ugift deres Børn
988 159 et Huus Jens Nielsen 4 1836 Ugift deres Børn
989 160-F1 et Huus Jens Svendsen 31 1809 Gift Dagleier
990 160-F1 et Huus Kirsten Didriksdatter 30 1810 Gift hans Kone
991 160-F1 et Huus Peder Jensen 1 1839 Ugift deres Børn
992 160-F2 et Huus Svend Hansen 73 1767 Gift Aftægtsmand, Dagleier
993 160-F2 et Huus Karen Pedersdatter 65 1775 Gift hans Kone
994 161-F1 et Huus Jens Jørgensen 31 1809 Gift Dagleier
995 161-F1 et Huus Ane Cathrine Hansdatter 39 1801 Gift hans Kone
996 161-F1 et Huus Hans Peder Knudsen 8 1832 Ugift hendes Søn, ved afdøde Mand
997 161-F1 et Huus Knud Jensen 4 1836 Ugift deres Børn [Jens Jørgensen og Ane Cathrine Hansdatter]
998 161-F1 et Huus Hemming Jensen 1 1839 Ugift deres Børn [Jens Jørgensen og Ane Cathrine Hansdatter]
999 161-F1 et Huus Ane Hansdatter 68 1772 Enke Inderste, Fattiglem [Jens Jørgensen og Ane Cathrine Hansdatter]
1000 161-F2 et Huus Kirstine Johansdatter 54 1786 Enke Inderste, Væver
1001 161-F2 et Huus Kirstine Hansdatter 16 1824 Ugift hendes Datter [Kirstine Johansdatter]
Busenevej 20
1002 162 en Gaard Hans Jensen 54 1786 Gift Gaardmand
1003 162 en Gaard Karen Jensdatter 53 1787 Gift hans Kone [Hans Jensen]
1004 162 en Gaard Peder Hansen 25 1815 Ugift deres Børn [Hans Jensen og Karen Jensdatter]
1005 162 en Gaard Christian Hansen 18 1822 Ugift deres Børn [Hans Jensen og Karen Jensdatter]
1006 162 en Gaard Kirsten Hansdatter 16 1824 Ugift deres Børn [Hans Jensen og Karen Jensdatter]
1007 162 en Gaard Maren Kirstine Andersdatter 30 1810 Ugift Tjenestepige [Hans Jensen og Karen Jensdatter]
1008 163 et Huus Christiane Larsdatter 42 1798 Gift Huusmandskone
1009 163 et Huus Peder Larsen 9 1831 Ugift hendes Børn [Christiane Larsdatter]
1010 163 et Huus Lars Peter Larsen 6 1834 Ugift hendes Børn [Christiane Larsdatter]
1011 163 et Huus Jens Pedersen 71 1769 Enke-mand Inderste, Fattiglem [Christiane Larsdatter]
1012 164 et Huus Bodil Jørgensdatter 42 1798 Enke Huusmands Enke, Væverske
1013 164 et Huus Giertrud Kirstine Clausdatter 4 1836 Ugift hendes Datter [Bodil Jørgensdatter]
1014 164 et Huus Bodil Cathrine Clausdatter 14 1826 Ugift Steddatter [Bodil Jørgensdatter]
1015 165-F1 et Huus Hans Olsen 61 1779 Gift Dagleier
1016 165-F1 et Huus Ane Margrethe Hemmingsdatter 63 1777 Gift hans Kone [Hans Olsen]
1017 165-F2 et Huus Peder Hansen 30 1810 Gift Inderste, Dagleier
1018 165-F2 et Huus Maren Larsdatter 37 1803 Gift hans Kone [Peder Hansen]
1019 166-F1 et Huus Maren Kirstine Larsdatter 22 1818 Gift Huusmandskone
1020 166-F2 et Huus Ane Kirstine Hansdatter 33 1807 Gift Inderste
1021 166-F2 et Huus Ane Sophie Pedersdatter 1 1839 Ugift hendes Datter [Ane Kirstine Hansdatter]
1022 166-F3 et Huus Karen Marie Frederiksdatter 50 1790 Enke Inderste, Væverske
1023 166-F3 et Huus Marie Christine Pedersdatter 18 1822 Ugift hendes Børn [Karen Marie Frederiksdatter]
1024 166-F3 et Huus Ane Cathrine Pedersdatter 13 1827 Ugift hendes Børn [Karen Marie Frederiksdatter]
1025 167 et Huus Hans Christian Smith 66 1774 Enke-mand Smed
1026 167 et Huus Frederik Hansen 27 1813 Ugift hans Børn [Hans Christian Smith]
1027 167 et Huus Stine Hansdatter 22 1818 Ugift hans Børn [Hans Christian Smith]
1028 168 et Huus Hans Andersen 38 1802 Gift Skrædder
1029 168 et Huus Bodil Kirstine Rasmusdatter 43 1797 Gift hans Kone [Hans Andersen]
1030 168 et Huus Bodil Cathrine Hansdatter 7 1833 Ugift deres Børn [Hans Andersen og Bodil Kirstine Rasmusdatter]
1031 168 et Huus Johanne Hansdatter 4 1836 Ugift deres Børn [Hans Andersen og Bodil Kirstine Rasmusdatter]
1032 168 et Huus Johanne Hansdatter 71 1769 Enke Inderste, forsørges af Huusfaderen [Hans Andersen og Bodil Kirstine Rasmusdatter]
1033 169 et Huus Hans Larsen 45 1795 Gift Dagleier
1034 169 et Huus Cathrine Pedersdatter 44 1796 Gift hans Kone [Hans Larsen]
1035 169 et Huus Lars Hansen 16 1824 Ugift deres Børn [Hans Larsen og Cathrine Pedersdatter]
1036 169 et Huus Sidse Marie Hansdatter 12 1828 Ugift deres Børn [Hans Larsen og Cathrine Pedersdatter]
1037 169 et Huus Sophie Kirstine Hansdatter 7 1833 Ugift deres Børn [Hans Larsen og Cathrine Pedersdatter]
1038 169 et Huus Ane Marie Nielsdatter 59 1781 Ugift Inderste, Fattiglem [Hans Larsen og Cathrine Pedersdatter]
1039 170 et Huus Frederik Christiansen 47 1793 Gift Dagleier
1040 170 et Huus Ane Margrethe Larsdatter 42 1798 Gift hans Kone [Frederik Christiansen]
1041 170 et Huus Kirsten Frederiksdatter 15 1825 Ugift deres Datter [Frederik Christiansen og Ane Margrethe Larsdatter]
1042 171 et Huus Kirsten Christensdatter 33 1807 Enke Huusmandsenke, lever af sin Jordlod
1043 171 et Huus Jens Pedersen 12 1828 Ugift hendes Søn [Kirsten Christensdatter]
Busenevej 19
1044 172-F1 en Gaard Jørgen Pedersen 39 1801 Gift Gaardmand
1045 172-F1 en Gaard Kirsten Hendriksdatter 41 1799 Gift hans Kone [Jørgen Pedersen]
1046 172-F1 en Gaard Jørgen Pedersen 23 1817 Ugift Tjenestefolk [Jørgen Pedersen og Kirsten Hendriksdatter]
1047 172-F1 en Gaard Kirsten Jensdatter 20 1820 Ugift Tjenestefolk [Jørgen Pedersen og Kirsten Hendriksdatter]
1048 172-F1 en Gaard Lars Pedersen 15 1825 Ugift Tjenestefolk [Jørgen Pedersen og Kirsten Hendriksdatter]
1049 172-F2 en Gaard Jørgen Hemmingsen 76 1764 Gift Inderste og Aftægtsmand
1050 172-F2 en Gaard Ane Jørgensdatter 70 1770 Gift hans Kone [Jørgen Hemmingsen]
1051 172-F2 en Gaard Peder Pedersen 15 1825 Ugift deres Pleiebørn [Jørgen Hemmingsen og Ane Jørgensdatter]
1052 172-F2 en Gaard Ane Marie Pedersdatter 9 1831 Ugift deres Pleiebørn [Jørgen Hemmingsen og Ane Jørgensdatter]
Hvilken gård?
1053 173-F1 et Huus Peder Pedersen 40 1800 Gift Væver
1054 173-F1 et Huus Maren Nielsdatter 33 1807 Gift hans Kone [Peder Pedersen]
1055 173-F1 et Huus Niels Peter Pedersen 12 1828 Ugift deres Børn [Peder Pedersen og Maren Nielsdatter]
1056 173-F1 et Huus Hans Peter Pedersen 8 1832 Ugift deres Børn [Peder Pedersen og Maren Nielsdatter]
1057 173-F1 et Huus Ane Kirstine Margrethe Pedersdatter 5 1835 Ugift deres Børn [Peder Pedersen og Maren Nielsdatter]
1058 173-F1 et Huus Lars Pedersen 2 1838 Ugift deres Børn [Peder Pedersen og Maren Nielsdatter]
1059 173-F1 et Huus Ellen Hansdatter 75 1765 Enke Inderste [Peder Pedersen og Maren Nielsdatter]
1060 173-F2 et Huus Peder Rasmussen 35 1805 Gift Inderste, Dagleier
1061 173-F2 et Huus Ane Giertrud Hemmingsdatter 34 1806 Gift hans Kone, Væverske [Peder Rasmussen]
Rakkerbanken 3
1062 174 en Gaard Niels Andersen 33 1807 Gift Gaardmand
1063 174 en Gaard Kirsten Frederiksdatter 33 1807 Gift hans Kone [Niels Andersen]
1064 174 en Gaard Ane Kirstine Pedersdatter 15 1825 Ugift deres Børn [Niels Andersen og Kirsten Frederiksdatter]
1065 174 en Gaard Lars Pedersen 10 1830 Ugift deres Børn [Niels Andersen og Kirsten Frederiksdatter]
1066 174 en Gaard Ane Lisbeth Pedersdatter 8 1832 Ugift deres Børn [Niels Andersen og Kirsten Frederiksdatter]
1067 174 en Gaard Hemming Pedersen 5 1835 Ugift deres Børn [Niels Andersen og Kirsten Frederiksdatter]
1068 174 en Gaard Peder Nielsen 3 1837 Ugift deres Børn [Niels Andersen og Kirsten Frederiksdatter]
1069 174 en Gaard Ellen Johanne Nielsdatter 1 1839 Ugift deres Børn [Niels Andersen og Kirsten Frederiksdatter]
1070 174 en Gaard Jørgen Jensen 21 1819 Ugift Tjenestekarl [Niels Andersen og Kirsten Frederiksdatter]
Hvilken gård?
1071 175 en Gaard Ane Rasmusdatter 68 1772 Enke Gaardmands Enke
1072 175 en Gaard Jens Pedersen 36 1804 Enke-mand hendes Søn, bestyrer Gaarden [Ane Rasmusdatter]
1073 175 en Gaard Peder Jensen 6 1834 Ugift hans Søn [Jens Pedersen]
1074 175 en Gaard Hendrik Hendriksen 22 1818 Ugift Tjenestefolk [Jens Pedersen]
1075 175 en Gaard Margrethe Hansdatter 29 1811 Ugift Tjenestefolk [Jens Pedersen]
1076 175 en Gaard Jens Hansen 13 1827 Ugift Tjenestefolk [Jens Pedersen]
Gurkebakken 7
1077 176 en Gaard Jacob Andersen 52 1788 Gift Gaardmand
1078 176 en Gaard Bodil Larsdatter 44 1796 Gift hans Kone [Jacob Andersen]
1079 176 en Gaard Hans Jacobsen 21 1819 Ugift deres Børn [Jacob Andersen og Bodil Larsdatter]
1080 176 en Gaard Christian Jacobsen 16 1824 Ugift deres Børn [Jacob Andersen og Bodil Larsdatter]
1081 176 en Gaard Anders Jacobsen 7 1833 Ugift deres Børn [Jacob Andersen og Bodil Larsdatter]
1082 176 en Gaard Karen Larsdatter 26 1814 Ugift Tjenestepige [Jacob Andersen og Bodil Larsdatter]
Busenevej 40 matr. 40
1083 177 en Gaard Didrik Povelsen 61 1779 Gift Gaardmand
1084 177 en Gaard Kirsten Jørgensdatter 28 1812 Gift hans Kone [Didrik Povelsen]
1085 177 en Gaard Hans Didriksen (den ældre) 27 1813 Ugift Mandens Søn [Didrik Povelsen og Maren Kirstine Pedersdatter]
1086 177 en Gaard Else Margrethe Hansdatter 22 1818 Ugift Tjenestepige [Didrik Povelsen og Kirsten Jørgensdatter]
Gurkebakken 12
1087 178 en Gaard Jens Hansen 55 1785 Enke-mand Gaardmand
1088 178 en Gaard Ane Kirstine Jensdatter 25 1815 Ugift hans Børn [Jens Hansen]
1089 178 en Gaard Karen Jensdatter 20 1820 Ugift hans Børn [Jens Hansen]
1090 178 en Gaard Ane Lisbeth Jensdatter 15 1825 Ugift hans Børn [Jens Hansen]
1091 178 en Gaard Jørgen Pedersen 20 1820 Ugift Tjenestekarl [Jens Hansen]
Kraneledvej 35
1092 179 en Gaard Lars Pedersen 57 1783 Gift Gaardmand
1093 179 en Gaard Ane Lisbeth Rasmusdatter 41 1799 Gift hans Kone
1094 179 en Gaard Bodil Kirstine Larsdatter 5 1835 Ugift deres Børn
1095 179 en Gaard Maren Kirstine Larsdatter 20 1820 Ugift deres Børn
1096 179 en Gaard Hemming Hemmingsen 22 1818 Ugift Tjenestekarl
1097 179 en Gaard Jens Christensen 27 1813 Ugift Inderste, Væver
Hvilken gård?
1098 180 en Gaard Niels Larsen 56 1784 Gift Gaardmand
1099 180 en Gaard Kirstine Hansdatter 45 1795 Gift hans Kone
1100 180 en Gaard Lars Nielsen 20 1820 Ugift deres Børn
1101 180 en Gaard Hans Nielsen 17 1823 Ugift deres Børn
1102 180 en Gaard Peder Nielsen 14 1826 Ugift deres Børn
1103 180 en Gaard Karen Kirstine Nielsdatter 10 1830 Ugift deres Børn
1104 180 en Gaard Ane Kirstine Hansdatter 27 1813 Ugift Tjenestepige
1105 180 en Gaard Kirsten Christensdatter 83 1757 Enke Inderste, forsørges af Gaardmanden [Niels Larsen og Kirstine Hansdatter]
Hvilken gård?
1106 181 en Gaard Jens Jensen 32 1808 Gift Gaardmand
1107 181 en Gaard Sidse Kirstine Larsdatter 34 1806 Gift hans Kone
1108 181 en Gaard Peder Nielsen 15 1825 Ugift deres Børn
1109 181 en Gaard Kirstine Margrethe Nielsdatter 8 1832 Ugift deres Børn
1110 181 en Gaard Niels Peter Jensen 2 1838 Ugift deres Børn
1111 181 en Gaard Niels Olsen 22 1818 Ugift Tjenestefolk
1112 181 en Gaard Kirsten Hansdatter 26 1814 Ugift Tjenestefolk
1113 181 en Gaard Hemming Pedersen 83 1757 Enke-mand Inderste, forsørges af Gaardmanden [Jens Jensen og Sidse Kirstine Larsdatter]
Hvilken gård?
1114 182 en Gaard Hans Larsen 32 1808 Gift Gaardmand
1115 182 en Gaard Kirsten Nielsdatter 48 1792 Gift hans Kone
1116 182 en Gaard Ane Kirstine Larsdatter 14 1826 Ugift deres Børn
1117 182 en Gaard Lars Hansen 9 1831 Ugift deres Børn
1118 182 en Gaard Hans Hansen 6 1834 Ugift deres Børn
1119 182 en Gaard Peder Larsen 22 1818 Ugift Tjenestefolk
1120 182 en Gaard Lars Pedersen 15 1825 Ugift Tjenestefolk
1121 182 en Gaard Bodil Cathrine Hansdatter 19 1821 Ugift Tjenestefolk
1122 182 en Gaard Niels Hansen 90 1750 Enke-mand Inderste, forsørges af Gaardmanden [Hans Larsen og Kirsten Nielsdatter]
Skansevej 1
1123 183 en Gaard Kirsten Jørgensdatter 68 1772 Enke Gaardmands Enke
1124 183 en Gaard Niels Pedersen 36 1804 Gift hendes Søn, bestyrer Gaarden
1125 183 en Gaard Maren Kirstine Larsdatter 29 1811 Gift hans Kone [Niels Pedersen]
1126 183 en Gaard Kirstine Margrethe Nielsdatter 6 1834 Ugift deres Børn
1127 183 en Gaard Peder Nielsen 3 1837 Ugift deres Børn
1128 183 en Gaard Jørgen Nielsen 1 1839 Ugift deres Børn
1129 183 en Gaard Hans Larsen 20 1820 Ugift Tjenestefolk
1130 183 en Gaard Rasmus Nielsen 15 1825 Ugift Tjenestefolk
1131 183 en Gaard Kirstine Jacobsdatter 19 1821 Ugift Tjenestefolk
Hvilken gård?
1132 184 en Gaard Ole Larsen 39 1801 Gift Gaardmand
1133 184 en Gaard Sophie Albrechtsdatter 31 1809 Gift hans Kone
1134 184 en Gaard Lars Olsen 8 1832 Ugift deres Børn
1135 184 en Gaard Ane Kirstine Olsdatter 6 1834 Ugift deres Børn
1136 184 en Gaard Bodil Olsdatter 4 1836 Ugift deres Børn
1137 184 en Gaard Hans Olsen 2 1838 Ugift deres Børn
1138 184 en Gaard Hemming Larsen 24 1816 Ugift Tjenestekarl
Kraneledvej 14 (der bor de i 1845)
1139 185 en Gaard Rasmus Rasmussen 64 1776 Gift Gaardmand
1140 185 en Gaard Malene Michaelsdatter 73 1767 Gift hans Kone
1141 185 en Gaard Lars Larsen 42 1798 Ugift hendes Søn [Malene Michaelsdatter]
1142 185 en Gaard Hans Hansen 22 1818 Ugift Tjenestefolk
1143 185 en Gaard Maren Kirstine Hansdatter 18 1822 Ugift Tjenestefolk
Hvilken gård? Formentlig Kraneledvej 1
1144 186 en Gaard Ane Christensdatter 68 1772 Enke Gaardmands Enke
1145 186 en Gaard Jacob Jørgensen 36 1804 Gift hendes Søn, bestyrer Gaarden [Ane Christensdatter]
1146 186 en Gaard Ane Kirstine Jensdatter 31 1809 Gift hans Kone [Jacob Jørgensen]
1147 186 en Gaard Jørgen Jacobsen 6 1834 Ugift deres Søn [Jacob Jørgensen og Ane Kirstine Jensdatter]
1148 186 en Gaard Anders Jensen 22 1818 Ugift Tjenestefolk [Jacob Jørgensen og Ane Kirstine Jensdatter]
1149 186 en Gaard Karen Hansdatter 21 1819 Ugift Tjenestefolk [Jacob Jørgensen og Ane Kirstine Jensdatter]
Rakkerbanken 1
1150 187 en Gaard Jacob Jensen 35 1805 Gift Gaardmand
1151 187 en Gaard Ane Kirstine Pedersdatter 43 1797 Gift hans Kone
1152 187 en Gaard Ane Sophie Jacobsdatter 3 1837 Ugift deres Barn
1153 187 en Gaard Marie Kirstine Jacobsdatter 1 1839 Ugift deres Barn
1154 187 en Gaard Hans Hansen 25 1815 Ugift Tjenestefolk
1155 187 en Gaard Niels Jensen 16 1824 Ugift Tjenestefolk
1156 187 en Gaard Ane Margrethe Hansdatter 20 1820 Ugift Tjenestefolk

Ad *) Jens Caspar Hansen: Skifteprotokollen for Klintholm Gods side 206:

1841 den 4 April meldtes, at Huusmand Jens Casper Hansen af Mandemark samme Morgen var fundet, hængt, paa Loftet i hans Huus, og at det formodes at han har udført denne Gjerning i Vildelse, da han var sengeliggende og meget syg. Enken lever og agter at hensidde i uskiftet Boe med sine umyndige Fælleds børn.