Folketælling 1787

Du kan søge efter navne og evt. adresser på denne side ved at bruge søgefunktionen Ctrl+F – IKKE søgefunktionen her til højre! Husk at personerne måske har mellemnavne eller er stavet på en anden måde end du lige forventer!

klik for at forstørre

Sådan så listerne ud i 1787, når beboerne i Mandemarke ‘skulle skrives i mandtal’. Det er den første og ældste folketælling der er foretaget i Danmark og dermed også i Mandemarke.

Du kan forstørre protokolbladet til venstre ved at klikke på det. ‘Mannemarche’ begynder lidt nede på siden! Heldigvis er listerne er afskrevet og lagt på nettet og kan ses på Danish Family Searchs hjemmeside.

For at gøre det lettere at overskue er der nedenfor lagt en samlet oversigt for Mandemarkes 195 beboere den 1. juli 1787. Vil du søge efter et bestemt personnavn eller andet, skal du bare bruge din computers søgefunktion: Ctrl+F.

Vil se selv kigge med i det gamle skemaer fra 1787 ligger de på statens arkivers hjemmeside, hvor Mandemarke begynder HER, men de kræver gode øjne at tyde og der står mange på hver side. Links til arkene er indsat nedenfor ved løbenummeret i sognet for den første person på hvert ark.

Ud af hele Magleby Sogns 903 beboere i 1787 boede de 195 i Mandemarke. De fordelte sig på 43 familier eller husstande. Personer under samme familienr (kolonne 2) har altså boet sammen, og 8 personer i husstanden var ikke usædvanligt.

Desværre kan man ikke se hvor folk boede, men for nogle af gårdene har det været muligt at sætte adresse på det sted, hvor gården efter udskiftningen omkring 1802 kom hen. Deres erhverv er heller ikke altid gengivet så præcist som ved de senere folketællinger. F.eks. oplyste man næste gang i 1801 om bønderne var fæstebønder. Men 19 familier af de 43 familier i 1787 havde en husbond som ‘Gaardbeboer’ mens 18 var ‘Huusmand’. At det sidste ikke rakte langt fremgår også at flere af dem tillige var hjulmagere (‘Hiulmager’), vævere (‘Væver’) eller skrædder. Der var kun 6 familier med et familieoverhoved som ‘Bondekone og Huusbeboer’ og lignende.

Læg mærke til hvordan de gifte kvinder ikke har taget deres mands efternavn. De står med deres fødenavn, som det indtil slutningen af 1800-tallet var almindeligt – indtil det godt 100 år senere igen er blevet almindeligt at kvinden ved indgåelse af ægteskab beholder sit efternavn.

Alle kvinder – gifte som ugifte – tog i 1787 efternavn efter deres egen fars fornavn med tilføjelsen ‘datter’. Drengene gjorde det samme bare med tilføjelsen ‘sen’ (søn). Derfor hed Peder Hansens sønner ‘Pedersen’ mens hans døtre hed Rasmusdatter til efternavn. Egentlige familienavne brugtes den gang kun i den absolutte overklasse.

Hemmingsen er et navn der går igen i Mandemarke de næste 200 år. Således stammer en anselig del af oplysningerne om Mandemarke fra 1900-tallet fra Edith Hemmingsen. Men her i 1787 var navnet Hemming åbenbart brugt af flere, så der var mange børn med navnet Hemmingsen eller Hemmingsdatter. Nr. 318 på listen Hemming Jensen på 53  (familienr. 13) havde således hjemmeboende børn af både første og fjerde ægteskab!

Løbe Nr. Fa-milie nr. Navn Alder Født År Civil-stand Husstands stilling Erhverv
Fæster 1769 gård no 1 – senere matr. 13 – Gurkebakken 7 FT1801: fam.35 Indsider
243 1 Caspar Hansen 50 1737 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
244 1 Anna Olsdatter 67 1720 Gift hans Kone (hendes 2. ægteskab)
245 1 Karen Pedersdatter 29 1758 Ugift hendes Datter af 1. Ægteskab
246 1 Morten Pedersen 40 1747 Ugift Tienestefolk
247 1 Sidse Olsdatter 32 1755 Ugift Tienestefolk
248 1 Kirsten 9 1778 Ugift Sidse Olsdatters uægte Barn
=>fmtl. Kraneledvej 12
249 2 Christen Christensen 50 1737 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
250 2 Maren Davidsdatter 49 1738 Gift hans Kone
251 2 Jan Christian Christensen 24 1763 Ugift deres Børn
252 2 Peder Christensen 21 1766 Ugift deres Børn
253 2 Anna Christensdatter 15 1772 Ugift deres Børn
254 2 Maria Christensdatter 9 1778 Ugift deres Børn
255 2 Bodil Jacobsdatter 47 1740 Ugift Tienestepige
Hvilken gård??
256 3 Rasmus Jørgensen 37 1750 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
257 3 Lisbeth Jacobsdatter 35 1752 Gift hans Kone
258 3 Giertrud Hansdatter 76 1711 Enke Huusbondens Moder
259 3 Anna Catharina Rasmusdatter 8 1779 Ugift deres Børn
260 3 Sidse Rasmusdatter 5 1782 Ugift deres Børn
261 3 Mette Rasmusdatter 2 1785 Ugift deres Børn
262 3 Anna Hansdatter 15 1772 Ugift Tienestefolk
263 3 Hemming Jensen 12 1775 Ugift Tienestefolk
Hvilken gård??
264 4 Andreas Pedersen 28 1759 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
265 4 Maren Nielsdatter 60 1727 Gift hans Kone (hendes 2. ægteskab)
266 4 Anna Nielsdatter 16 1771 Ugift Tienestepige
=> Skansevej 3 matr. 18? (=FT1801:505)
267 5 Niels Hansen 35 1752 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
268 5 Kirsten Hansdatter 36 1751 Gift hans Kone
269 5 Hans Pedersen 70 1717 Enke-mand Konens Fader (hans 2. ægteskab)
270 5 Maren Nielsdatter 12 1775 Ugift deres Børn
271 5 Anna Kirstine Nielsdatter 9 1778 Ugift deres Børn
272 5 Karen Nielsdatter 4 1783 Ugift deres Børn
273 5 Jacob Nielsen 19 1768 Ugift Tienestedreng
Hvilken gård??
274 6 Lars Nielsen 38 1749 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
275 6 Kirsten Jensdatter 58 1729 Gift hans Kone  (hendes 2. ægteskab)
276 6 Hemming Larsen 17 1770 Ugift hendes Søn af sidste Ægteskab
277 6 Maren Hemmingsdatter 20 1767 Ugift hendes Datter af første Ægteskab
278 6 Lars Nielsen 9 1778 Ugift Tienestedreng
Hvilken gård??
279 7 Lars Pedersen 37 1750 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
280 7 Kirsten Christensdatter 30 1757 Gift hans Kone (ældste datter af Christen Christensen fam. 2)
281 7 Christian Larsen 6 1781 Ugift deres Børn
282 7 Peder Larsen 5 1782 Ugift deres Børn
283 7 Niels Larsen 3 1784 Ugift deres Børn
284 7 Rasmus Hansen 17 1770 Ugift Tienestefolk
285 7 Sidse Nielsdatter 20 1767 Ugift Tienestefolk
Hvilken gård??
286 8 Rasmus Hansen 28 1759 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
287 8 Lisbeth Jørgensdatter 39 1748 Gift hans Kone
288 8 Hans Rasmusen 68 1719 Enke-mand Huusbondens Fader (gift 2 gange)
289 8 Svend Hansen [FT1845:149 FT1840:992 FT1834:197 FT1801:408 FT1787:289] 21 1766 Ugift Tienestefolk National Soldat
290 8 Maren Nielsdatter 17 1770 Ugift Tienestefolk
Busenevej 19
291 9 Hemming Johansen 69 1718 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer (hans 2. ægteskab)
292 9 Kirsten Jørgensdatter 56 1731 Gift hans Kone
293 9 Jørgen Hemmingsen 22 1765 Ugift hans Børn af 2. Ægteskab
294 9 Peder Hemmingsen 20 1767 Ugift hans Børn af 2. Ægteskab
295 9 Lars Jørgensen 11 1776 Ugift Tienestefolk
296 9 Anna Friderichsdatter 31 1756 Ugift Tienestefolk
Skansevej 1
297 10 Hemming Pedersen 30 1757 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
298 10 Anna Maria Jacobsdatter 41 1746 Gift hans Kone (hendes 2. ægteskab)
299 10 Peder Jørgensen 19 1768 Ugift hendes Børn af 1. Ægteskab
300 10 Jacob Jørgensen 13 1774 Ugift hendes Børn af 1. Ægteskab
301 10 Anna Jørgensdatter 18 1769 Ugift hendes Børn af 1. Ægteskab
302 10 Hans Jørgensen 7 1780 Ugift hendes Børn af 1. Ægteskab
303 10 Jørgen Hemmingsen 4 1783 Ugift hendes Børn af 2. Ægteskab
304 10 Anna Sophia Hemmingsdatter 1 1786 Ugift hendes Børn af 2. Ægteskab
Senere flyttet til Kraneledvej 35
305 11 Peder Hansen 43 1744 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
306 11 Maren Hemmingsdatter 44 1743 Gift hans Kone
307 11 Hemming Pedersen 17 1770 Ugift deres Børn
308 11 Maren Pedersdatter 14 1773 Ugift deres Børn
309 11 Sophia Pedersdatter 11 1776 Ugift deres Børn
310 11 Anna Kirstina Pedersdatter 8 1779 Ugift deres Børn
311 11 Lars Pedersen 3 1784 Ugift deres Børn
Busenevej 20 matr. 3
312 12 Jens Hansen 37 1750 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
313 12 Birthe Gregoriidatter Skrevet:  “Birthe Gregorii Datter” 37 1750 Gift hans Kone
314 12 Hans Jensen 1 1786 Ugift deres Søn
315 12 Anna 3 1784 Ugift hendes Datter avlet uden Ægteskab
316 12 Lars Hansen 29 1758 Ugift Tienestefolk
317 12 Kirsten Hemmingsdatter 21 1766 Ugift Tienestefolk
Hvilken gård??
318 13 Hemming Jensen 53 1734 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
319 13 Anna Jørgensdatter 42 1745 Gift hans Kone
320 13 Anna Hemmingsdatter 17 1770 Ugift hans Børn af første Ægteskab
321 13 Lars Hemmingsen 16 1771 Ugift hans Børn af første Ægteskab
322 13 Sidse Hemmingsdatter 6 1781 Ugift hans Børn af 4. Ægteskab
323 13 Ingeborg Hemmingsdatter 4 1783 Ugift hans Børn af 4. Ægteskab
324 13 Anna Maria Hemmingsdatter 2 1785 Ugift hans Børn af 4. Ægteskab
325 13 Dorothea Jensen 67 1720 Enke Huusbondens Moder
Hvilken gård??
326 14 Holger Rasmusen 63 1724 Enke-mand Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
327 14 Henrich Rasmusen 76 1711 Enke-mand Inderste
328 14 Maren Kirstine Christensdatter 21 1766 Ugift Tienestepige
Hvilken gård??
329 15 Peder Povelsen 48 1739 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
330 15 Maren Larsdatter 50 1737 Gift hans Kone
331 15 Rasmus Pedersen 22 1765 Ugift deres Børn
332 15 Margreta Pedersdatter 16 1771 Ugift deres Børn
333 15 Dorothea Pedersdatter 13 1774 Ugift deres Børn
Hvilken gård??
334 16 Hans Rasmusen 44 1743 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer (2. ægteskab)
335 16 Kirsten Hemmingsdatter 23 1764 Gift hans Kone
336 16 Rasmus Hansen 13 1774 Ugift hans Børn af første Ægteskab
337 16 Peder Hansen 12 1775 Ugift hans Børn af første Ægteskab
338 16 Peder Rasmusen 30 1757 Ugift Tienestefolk
339 16 Anna Rasmusdatter 40 1747 Ugift Tienestefolk
Hvilken gård??
340 17 Rasmus Hansen 61 1726 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer (hans 2. ægteskab)
341 17 Mette Mortensdatter 45 1742 Gift hans Kone
342 17 Anna Rasmusdatter 14 1773 Ugift hans Børn af 2. Ægteskab
343 17 Rasmus Rasmusen 11 1776 Ugift hans Børn af 2. Ægteskab
344 17 Mette Rasmusdatter 9 1778 Ugift hans Børn af 2. Ægteskab
345 17 Hans Nielsen 25 1762 Ugift Tienestekarl gevorben Soldat
Hvilken gård?? Måske matr. 39 – Skovstrædet 7!!
346 18 Christian Friderichsen 33 1754 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
347 18 Kirsten Pedersdatter 33 1754 Gift hans Kone
348 18 Maren Christiansdatter 2 1785 Ugift deres Datter
349 18 Jeppe Jensen 55 1732 Enke-mand Huusbondens Stedfader
350 18 Hans Hansen 12 1775 Ugift Tienestefolk
351 18 Maren Hemmingsdatter 11 1776 Ugift Tienestefolk
=> matr. 8  Kraneledvej 14
352 19 Michael Christensen 60 1727 Gift Huusbonde Bonde og Gaardbeboer
353 19 Marie Larsdatter (=Ane Marie Larsdatter) 50 1737 Gift hans Kone
354 19 Jan Christian Michaelsen 15 1772 Ugift deres Børn
355 19 Malene Michaelsdatter [FT:1787:355 FT1801:356] 20 1767 Ugift deres Børn
356 19 Jens Hemmingsen 24 1763 Ugift Tienestekarl
Husmænd:
357 20 Hans Rasmusen [tidl. gift med Kirsten Jensdatter f. 1739?] 47 1740 Gift Huusbonde Huusmand og Hiulmand (hans 2. ægteskab)
358 20 Margreta Hansdatter 36 1751 Gift hans Kone
359 20 Peder Hansen 8 1779 Ugift hans Børn af 1. Ægteskab
360 20 Christen Hansen 6 1781 Ugift hans Børn af 1. Ægteskab
Skovstrædet 11?
361 21 Hemming Friderichsen 31 1756 Gift Huusbonde Huusmand og gaaer i Dagleie
362 21 Karen Pedersdatter 36 1751 Gift hans Kone  (hendes 2. ægteskab)
363 21 Friderich Hemmingsen 3 1784 Ugift hendes Børn af 2. Ægteskab
364 21 Anders Hemmingsen 1 1786 Ugift hendes Børn af 2. Ægteskab
365 22 Rasmus Hansen 37 1750 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
366 22 Kirsten Knudsdatter 36 1751 Gift hans Kone
367 22 Inger Jørgensdatter 65 1722 Enke Konens Moder
368 22 Anna Margreta Rasmusdatter 11 1776 Ugift deres Børn
369 22 Karen Rasmusdatter 6 1781 Ugift deres Børn
370 23 Peder Jacobsen 44 1743 Gift Huusbonde Huusmand og Væver (hans 2. ægteskab)
371 23 Ellen Hansdatter 22 1765 Gift hans Kone
372 23 Jacob Pedersen 3 1784 Ugift hans Søn af 2. Ægteskab
373 24 Friderich Bentson 44 1743 Gift Huusbonde gevorben Soldat
374 24 Maria Jessen 48 1739 Gift hans Kone (hendes 2. ægteskab)
375 25 Rasmus Jensen 43 1744 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
376 25 Kirsten Mortensdatter 36 1751 Gift hans Kone
377 25 Margreta Rasmusdatter 6 1781 Ugift deres Datter
378 26 Mette Hansdatter 49 1738 Enke Madmoder Bondekone og Huusbeboere
379 26 Anna Maria Nielsdatter 6 1781 Ugift hendes Børn
380 26 Albrect Nielsen 17 1770 Ugift hendes Børn Vanfør og nyder Almisse
381 27 Hans Jørgensen 38 1749 Gift Huusbonde Huusmand og Hiulmand
382 27 Margreta Henrichsdatter 56 1731 Gift hans Kone  (hendes 2. ægteskab)
383 28 Peder Hansen 38 1749 Gift Huusbonde Huusmand og Væver
384 28 Mette Jensdatter 45 1742 Gift hans Kone
385 28 Karen Pedersdatter 11 1776 Ugift deres Børn
386 28 Hans Pedersen 5 1782 Ugift deres Børn
387 29 Anders Jacobsen 32 1755 Gift Huusbonde Huusmand og Hiulmand
388 29 Bodil Hansdatter 38 1749 Gift hans Kone
389 29 Hans Andersen 3 1784 Ugift deres Søn
390 30 Peder Nielsen [FT1787:390 FT1801:418] 62 1725 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
391 30 Maren Rasmusdatter [FT1787:391 FT1801:419] 54 1733 Gift hans Kone
392 30 Niels Pedersen 9 1778 Ugift deres Søn
393 31 Sidse Rasmusdatter 67 1720 Enke Madmoder Bondekone og Huusbeboere
OBS: Der er 2 Jens Hansen!
394 32 Jens Hansen 50 1737 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
395 32 Catharina Hansdatter 64 1723 Gift hans Kone (Hendes 2. ægteskab)
396 33 Peder Larsen 47 1740 Gift Huusbonde Huusmand og Skræder
397 33 Karen Rasmusdatter 47 1740 Gift hans Kone
398 33 Anna Pedersdatter 15 1772 Ugift deres Børn
399 33 Bodil Pedersdatter 17 1770 Ugift deres Børn
400 34 Hemming Rasmusen 47 1740 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
401 34 Anna Hemmingsdatter 47 1740 Gift hans Kone
402 34 Catharina Hemmingsdatter 9 1778 Ugift deres Datter
?matr.19 Skovstrædet 6?
403 35 Jens Nielsen [fmtl.=Jens Nielsen Frimand på hartkornsprot. for matr.19] 27 1760 Ugift Huusbonde Huusmand og Væver [FT1787:403 FT1801:442 og hans enke: FT1834:120]
404 36 Hans Pedersen 82 1705 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand (i 3. ægteskab)
405 36 Karen Henrichsdatter 47 1740 Gift hans Kone
406 36 Anna Kirstina Holgersdatter 22 1765 Ugift Tienestepige
407 37 Johan Antoniusen 34 1753 Gift Huusbonde Huusmand og Smed
408 37 Kirsten Pedersdatter 32 1755 Gift hans Kone
409 37 Mette Johansdatter 9 1778 Ugift deres Børn
410 37 Anna Johansdatter 7 1780 Ugift deres Børn
411 37 Jens Johansen 5 1782 Ugift deres Børn
412 37 Johan Johansen 1 1786 Ugift deres Børn
413 37 Peder Larsen 65 1722 Gift Konens Forældre Inderste og gaaer i Dagleie
414 37 Maren Larsdatter 76 1711 Gift Konens Forældre
415 38 Christian Pedersen 51 1736 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
416 38 Karen Andersdatter 49 1738 Gift hans Kone
417 38 Bodil Christiansdatter 9 1778 Ugift deres Børn
418 38 Karen Christiansdatter 6 1781 Ugift deres Børn
419 38 Kirsten Andersdatter 51 1736 Enke Konens Søster
420 39 Hans Jørgensen 43 1744 Gift Huusbonde Bonde og Huusmand
421 39 Karen Rasmusdatter 49 1738 Gift hans Kone
422 39 Maren Hansdatter 12 1775 Ugift deres Datter
423 40 Isac Abrahamsen 69 1718 Enke-mand Huusbonde Huusmand og Skoemager
424 40 Abraham Isacsen 34 1753 Ugift hans Søn
425 41 Jørgen Jensen 31 1756 Gift Huusbonde Inderste og gaaer i Dagleie
426 41 Maren Jensdatter 25 1762 Gift hans Kone
427 41 Jens Hansen 2 1785 Ugift Konens Søstersøn, uægte
428 42 Johan Christiansen 31 1756 Gift Huusbonde Inderste og Tømmermand
429 42 Kirsten Larsdatter 25 1762 Gift hans Kone
430 42 Ellen Johansdatter 4 1783 Ugift deres Børn
431 42 Maria Johansdatter 2 1785 Ugift deres Børn
432 43 Christian Kibsgaard 40 1747 Gift Huusbonde Skoleholder
433 43 Maren Jensdatter 37 1750 Gift hans Kone
434 43 Jens Christian Kibsgaard 7 1780 Ugift deres Børn
435 43 Peter Kibsgaard 5 1782 Ugift deres Børn
436 43 Anna Maria Kibsgaard 2 1785 Ugift deres Børn
437 43 Johanna Holgersdatter 12 1775 Ugift Tienestepige